grupprocesser
Download
Skip this Video
Download Presentation
Grupprocesser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Grupprocesser - PowerPoint PPT Presentation


 • 338 Views
 • Uploaded on

Grupprocesser. Det nödvändiga kittet som håller gruppens byggstenar (strukturens delar) på plats Verkar för att gynna framväxten av en god gruppkultur Kan göra så att gruppen presterar bättre än enskilda individer…. Processvinster. ”Social facilitering”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Grupprocesser' - kuper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
grupprocesser
Grupprocesser
 • Det nödvändiga kittet som håller gruppens byggstenar (strukturens delar) på plats
 • Verkar för att gynna framväxten av en god gruppkultur
 • Kan göra så att gruppen presterar bättre än enskilda individer…
processvinster
Processvinster
 • ”Social facilitering”

Prestation påverkas av andras närvaro och

förbättras om uppgiften är enkel och väl inlärd

 • Ökad kunskap, förmåga & ansträngning
 • Grupptryck att sluta upp bakom normer
 • Brainstorming
additiva uppgifter
Additiva uppgifter
 • När gruppens produktion går att mäta och totala produktionen motsvara varje gruppmedlems produktion
 • Nominell grupp presterar bättre än en interagerande grupp
negativa grupprocesser 1
Negativa grupprocesser 1
 • Processförlust
 • När tid och kraft spenderas på icke uppgiftsrelaterade saker
 • ”Social loafing”
 • En gruppmedlem anstränger sig mindre än om denne arbetat ensam
 • Koordineringsproblem
negativa grupprocesser 2
Negativa grupprocesser 2
 • Misslyckande att utnyttja tillgängliga kunskaper och förmågor
 • Olikheter i synsätt kan leda till konflikt
 • Negativ Grupptryck
 • Regressivt gruppbeteende
gruppolarisering
Gruppolarisering
 • Grupper tar mer extrema beslut än genomsnittet av individernas åsikt
 • Risken störst när gruppen är ny
 • Fyra förklaringar:

1) Nya argument övertygar

2) Man söker samtycke från gruppen

3) Man konstruerar polariserad gruppnorm

- Identifikation av den normen

4) Spridning av ansvar

groupthink
Groupthink
 • Stark sammanhållning
 • Organisations och
 • ledarskapsbrister
 • Isolerad, sluten
 • Homogen
 • Form av hot utifrån

Beslut som baseras på

- irrationella bedömningar

- gemensamma vanföreställningar

 • Illusion av osårbarhet
 • Överdriven optimism
 • Riskbenägenhet
 • Tro på högre moral
 • Bortser från varningssignaler
 • Ordningsvakt
resultat av groupthink
Resultat av groupthink
 • Ofullständig undersökning av alternativ och mål
 • Undersöker inte riskerna med valt alternativ
 • Dålig eller selektiv sökande och bearbetning av information
 • Alternativ plan saknas
maktbegrepp
French & Ravens

Expertmakt

Referensmakt

Legitim makt

Belöningsmakt

Tvingande makt

Yukls

Kontroll över beslutsprocesser

Koalitioner

Co-optation

Maktbegrepp
ledarskap i
Ledarskap I
 • Process av social påverkan med syfte att få gruppen att nå gemensamma mål

(a) Personlighetsdrag

korrelation mellan personlighet och ledarstil saknar empiriskt stöd

(b) Ledarskap är en funktion av beteende och miljö

Ledarstilar: Deltagande / Autokratisk

Relationsorientering / Uppgiftsorientering

ledarskapsteorier
Ledarskapsteorier
 • Trait paradigm
 • Fiedler: Contingency Theory
 • Path-Goal Theory
 • Leader Member Exchange (LMX)
 • Transformativ Ledare
contingency theory fiedler
Contingency Theory (Fiedler)

1) Kombinationen av ledarkaraktär och situation avgör ledareffektivitet

2) Ledarkaraktär mäts med

LPC = Least Preferred Coworker

Situationen: hur stor kontroll över situationen har ledaren?

 • Relationer, (b) Uppgiftsstruktur,

(c) Maktposition

contingency theory
Contingency Theory

Om situationen är

a) Starkt ofördelaktig /starkt fördelaktig

→ uppgiftsorienterad ledare (Låg LPC)

b) Mellansituationer

→ relationsorienterad ledare (Hög LPC)

path goal
Ledarstilar

Dirigerande

Stödjande

Deltagande

Prestationsorienterad

Medarbetarna

1) Locus of control

2) Erfarenhet

Uppgiften

Strukturerad

Ostrukturerad

Farlig

Repetitiv

Path-Goal
lmx leader member exchange theory
LMX (Leader-member exchange theory)
 • Fokus på ledare-gruppmedlem-dyaden

Tes: Ledaren behandlar medlemmarna olika

 • Ingrupp: Betydelsefull för gruppen, ledaren visar förtroende, är omsorgsfull
 • Utgrupp: Mer styrd av ledaren

Fokus på individuella relationer i varje dyad

 • Ingrupper: mer trivsel, jobbar bättre, mindre stress

Kritik: destruktiv om ledaren favoriserar

transformational theory
Transformational theory
 • Karismatiskt och visionärt ledarskap

Process som transformerar individen

Skapar samhörighet, höjer motivationen

- Genom att få gruppmedlemmarna att:

A öka medvetenheten om vikten att nå målen

B överskrida själviska intressen

C sträva efter överordnade mål

kulturella skillnader
Kulturella skillnader
 • Individualism
 • Risktagande
 • Styrande/deltagande
vroom yetton
Vroom-Yetton

Fem beslutssätt

 • Ledaren beslutar själv
 • Efter info. från gruppen beslutar ledaren själv
 • Efter diskussion med några ur gruppen beslutar ledaren själv
 • Efter diskussion med hela gruppen tas ett beslut
 • Problemet presenteras för hela gruppen som får bestämma
ad