slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Індекси цитування як інструмент оцінки ефективності наукової діяльності: переваги та недоліки

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Індекси цитування як інструмент оцінки ефективності наукової діяльності: переваги та недоліки - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Індекси цитування як інструмент оцінки ефективності наукової діяльності: переваги та недоліки. Макаренко Г. В., спеціаліст Наукової бібліотеки ЧДІЕУ. Продуктивність наукової діяльності. Як вимірюється?. Використання кількісних показників - індексів цитування наукових публікацій.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Індекси цитування як інструмент оцінки ефективності наукової діяльності: переваги та недоліки' - kuper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Індекси цитування як інструмент оцінкиефективності наукової діяльності: переваги та недоліки

Макаренко Г. В., спеціаліст Наукової бібліотеки ЧДІЕУ

slide2
Продуктивність наукової діяльності

Як вимірюється?

Використання кількісних показників - індексів цитування наукових публікацій

slide3
Наукометричні методи: “за” чи “проти”

Наукометрія - один з напрямів наукознавства, що використовує математичні методи для вивчення процесу розвитку науки.

slide4
Індекс цитування

Індекс цитування – виник як засіб бібліотечного пошуку, метод відстеження посилань на популярні статті.

У 1955 р. Юджин Гарфілд запропонував використовувати результати відстеження цитувань з метою аналізу інтелектуальної динаміки та ідентифікації найваж-ливіших робіт.

slide5
Індекс цитування

Класичний індекс цитування- прийнятий в науковому світі показник “значущості” робіт вченого, являє собою сумарну кількість посилань на публіка-ції вченого у реферованих наукових виданнях.

slide6
Індекс Хірша

Індекс Хірша (h - індекс, критерій Хірша) – наукометричний показник, запропонований у 2005 р. американським фізиком Хорхе Хіршем як альтернатива класичному індексу цитування. Індекс Хірша є кількісною характеристикою продуктивності вченого, що базується на кількості його публікацій та кількості цитувань цих публікацій.

slide7
Індекс Хірша

Вчений має індекс h, якщо h з його N статей цитуються як мінімум h разів кожна, у той час як решта (N – h) статей цитуються менше, ніж h разів кожна.

h-індекс 10 означає, що вчений опублікував не менше 10 робіт, кожна з яких була процитована 10 і більше разів.

slide8
Індекс Хірша

http://scholar.google.com.ua/

http://quadsearch.csd.auth.gr

slide9
Переваги індексу Хірша
 • кореляція між індексом цитування та іншими формами визнання вченого;
 • здатний відобразити загальну картину стану науки;
 • доступний завдяки інтернет-сервісам;
 • дозволяє “відсіяти” т.з. “випадкових співавторів”;
 • враховує співвідношення “кількість-якість”.
slide10
Недоліки індексу Хірша
 • недооцінка значущості вченого через його коротку кар’єру;
 • залежність показника від галузі знань;
 • як “поділити” індекс, якщо автор публікації не один?
 • не розрізняє цитування від самоцитування, створюючи можливість маніпулювання показником.
slide11
Імпакт-фактор

Класичнийімпакт-фактор (IFабо ІФ) – показникцитованостінауковихжурналів, щовизначаєїхінформаційнуцінність.

З1960 р. - Інститут наукової інформації (Institute for Scientific Information – ISI, США).

Публікується у “Journal Citation Report” (JCR).

Період розрахунку – 3 роки.

ІF 2012 = А / В,

A– кількість цитувань протягом 2012 року статей, опублікованих у 2010-2011 роках;

В – кількість статей, опублікованих у 2010-2011 роках.

slide12
Імпакт-фактор

КОМУ і ДЛЯ ЧОГО потрібен?

бібліотекам – визначитись, які періодичні видання передплачувати;

авторам наукових статей – обирати, у яких журналах публікуватися;

редакторам журналів та видавцям – для оцінки рівня журналу, визначення перспек-тиви його розвитку, відстеження популяр-ності.

slide13
Плюси IF

широке охоплення наукової періодики;

результати публічні і легкодоступні;

простота в розумінні і використанні;

стимулює журнали до дотримання високого рівня професійності через жорстку систему рецензування.

slide14
Мінуси IF

кількість цитувань не вимірює якості;

часове “вікно” при підрахунку замале;

різна частота публікації у різних галузях знань призводить до суттєвої різниці IF;

існують механізми штучного завищення IF.

slide15
Міжнародний чи національний?

- міжнародна реферативна база даних та наукометрична платформа, створена у 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier, Нідерланди.

 • понад 47 000 000 записів;
 • 19, 5 тис. наукових видань з 5000 видавництв;
 • хронологічне охоплення бази – з 1823 р.;
 • хронологічне охоплення наукометричного апарату – з 1996 р.
slide16
Міжнародний чи національний?

Web of Science - міжнароднареферативно-бібліографічна база даних наукового цитування (власник – медіакорпорація Thomson Reuters Corporation, США).

 • більше ніж 15 000 наукових періодичних видань;
 • 50 000 000 записів;
 • 800 000 000 цитувань;
scopus
Українська наука в Scopus

2009 р. - Scopus в Україні:підписання низки домовленостей між Elsevier таНАН України.

Мета: збільшення номенклатуриукраїнських видань, щоіндексуються уScopus, до показника 100-200 журналів.

2012 р. - Україназаймає33 місцесеред 270 країн світу за загальним індексом цитування.

Кількість українських журналів уScopus – 37.

(станом на квітень 2012 р.)

scopus1
Українська наука в Scopus

Розподіл індексованих у Scopus видань за географічним охопленням

slide19
Причини низької цитованостівітчизняних вчених
 • мовний бар’єр;
 • якість журналів;
 • транслітерація;
 • особливості наукового
 • розвитку.
slide20
Передумови створення національного індексу цитування

Міжнародні системи цитування

Наукові публікації, що формуються державною мовою

Англомовні публікації

Наявність національного індексу наукового цитування свідчить про рівень розвитку наукової культури нації та її інформаційно-технологічні можливості.

slide21
Створення національних індексів цитування

Країни, де діє національний індекс наукового цитування:

Китай, Тайвань, Японія, Іспанія, Сербія, Іран, Росія, Турція

 • 2005 р. – РІНЦ
 • (Російський індекс наукового цитування)
slide22
Підтримка національного індексу цитуванняпотребує:
 • створення великих за обсягом та дорогих баз даних;
 • включення національних баз даних у світовий науковий процес.
slide25
Використання індексів як інструменту оцінки ефективності наукової діяльності

На даний час не існує одного або навіть декількох кількісних параметрів, спираючись на які можна було б впевнено та всеохоплююче вибудувати ієрархію та рейтинги учасників науко-вого процесу.

slide26
Використання індексів як інструменту оцінки ефективності наукової діяльності

“…Це важливо, але це лише інструмент! Інструмент, який не можна перетворювати на мету, а тим більше – на самоціль.”

Роберт К. Мертон

ad