Old timers and newcomers
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Old timers and newcomers PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Old timers and newcomers. Kerne og periferi . Gruppen skal indoptage et nyt medlem Et nyt medlem skal lade sig optage. Periferi. Kerne. Forming , Storming , Norming , Performing. Jf. B. Tuckmann. Forming , Storming …. Forming : Opstartsfasen

Download Presentation

Old timers and newcomers

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Old timers and newcomers

Old timers and newcomers


Kerne og periferi

Kerne og periferi

Gruppen skal indoptage et nyt medlem

Et nyt medlem skal lade sig optage

Periferi

Kerne


Forming storming norming performing

Forming, Storming, Norming, Performing

Jf. B. Tuckmann


Forming storming

Forming, Storming…

 • Forming: Opstartsfasen

  • Hvem er vi?, Hvad skal vi (teamets mål) og hvorfor?

  • Behov for retning og styring: Målene defineres af ledelsen

  • Uklar teamrolle og ansvar (evt. klare individuel rolle/ansvar)

  • Lav præstation

 • Storming:

  • Klarhed over ’hvorfor’ og ’hvorhen’, men fortsat usikkerhed ift. de interne roller og relationer i gruppen

  • Højere præstation – ofte båret af begejstring og fokus på opgaven

  • Målet/målene er umiddelbart klare (dog ikke gennemdrøftede)


Norming

… Norming

Norming:

 • Begyndende positioneren sig i gruppen – evt. fraktioner

 • Normdannelse og mindre opmærksomhed på rammer, aftaler og regler

 • Dalende præstationer – fokus på de interne relationer

 • Behov for afklaring og accept af roller, relationer og gensidige forventninger (Forudsætningen for at komme videre)


Oppe nede inde ude t t p lang fra

Oppe – nede inde – udetæt på – lang fra


Performing

Performing

Performing:

 • Enighed om mål og opgaver – hvem kan beslutte hvad og hvornår

 • Roller og ansvar er veldefinerede og accepterede

 • Højt engagement, følelsen af at være en enhed

 • Teamet kan sammen diskutere egne udviklingsbehov

 • Teamet kan selv håndtere uddelegerede opgaver og træffe beslutninger


Kernens tre centrale omr der

Kernens tre centrale områder

Måder at fungere omkring:

Inklusion: involvering, kontakt, tilhørsforhold,

Opmærksomhed, genkendelse, deltagelse, accept

Control: Magt, autoritet, indflydelse, strukturereing, igangsættelse, styring ansvar

Emotion: Nærhed, varme, empati, støtte, følsomhed åbenhed


Old timers and newcomers

Fra gruppe til team

Opgave

Team

Kompetencer

Processer

Individ

Gruppe

Socialt


Kendetegn ved gode teams

Kendetegn ved gode teams

 • Fælles mål/retning

 • Fælles ansvar - klart ansvar i teamet

 • Videndeling

 • Tydelige rolle-, opgave- og ansvarsfordeling mellem teammedlemmer

 • Tillid, ærlighed, gensidig respekt

 • Teammedlemmerne supplerer hinanden og kan uproblematisk byde ind med idéer på hinandens fag og arbejdsområder

 • Teammøderne opleves produktive og værdiskabende (møder du helst ikke vil undvære!)


Opgaver

Opgaver


Ledelsesvinkler p opgaven

Ledelsesvinkler på opgaven


 • Login