F rst rkares gr nsfrekvenser
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Förstärkares gränsfrekvenser PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Förstärkares gränsfrekvenser. log |A|. Passband. 20 dB/dekad. log f. f u. f ö. Undre gränsfrekvens. Övre gränsfrekvens. Undre gränsfrekvens för GE-steg. Vcc. Undre gränsfrekvensen sätts av C1, C2 och CE i kombination med förstärkarstegets in- och ut- impedans samt generator-

Download Presentation

Förstärkares gränsfrekvenser

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Förstärkares gränsfrekvenser

log |A|

Passband

20 dB/dekad

log f

fu

Undre

gränsfrekvens

Övre

gränsfrekvens


Undre gränsfrekvens för GE-steg

Vcc

Undre gränsfrekvensen sätts

av C1, C2 och CE i kombination

med förstärkarstegets in- och ut-

impedans samt generator-

impedansen Rg och belastnings-

resistansen RL

Rc

R1

C2

C1

RG

R2

RL

VG

Re

CE

Ofta dominerar antingen

in- eller utgångens gränsfrekvens


RG

C1

Rut

C2

Uut

uin

Rin

RL

+

VG

Av uin

Ingångens undre gränsfrekvens

Undre gränsfrekvens (pol):


RG

C1

Rut

C2

uut

uin

Rin

RL

+

VG

Av uin

Utgångens undre gränsfrekvens

Undre gränsfrekvens (pol):


Gränsfrekvensernas samverkan

Utgångssidan

|A|

Ingångssidan

Fall1: En gränsfrekvens dominerar

Antag t.ex. att ingångens bryt-

frekvens är 5 ggr högre än

utgångens

-20 dB/dekad

fu

f

|A|

Fall2: Gränsfrekvenserna

sammanfaller

OBS! Signalen faller –6 dB

istället för –3 dB vid fu

-40 dB/dekad

fu

f


Emitterresistorns CE gränsfrekvens

|Av|

Re

CE

w1

w2

f

OBS! Kondensatorn CE

måste vara stor om låg

brytfrekvens w2 skall erhållas!


Övre gränsfrekvens

Vcc

CBC , CBE ochCCE representerar

de interna kapacitanserna i

transistorn. CCE är liten och

kan försummas.

CBC ger p.g.a. Millereffekten

(inkopplad mellan in- och utgång)

största påverkan på den övre

Gränsfrekvensen

Ibland sänks den övre gräns-

frekvensen m.h.a. extern CBC

R1

RC

CBC

C2

C1

CCE

RG

CBE

R2

VG

RE

CE

RL


Övre gränsfrekvens forts

CBC

Enligt Millers teorem kan

impedansen hos Cbc trans-

formeras till ingången:

B

C

gm vbe

CBE

rp

ro

RC

Uut

vbe

uin

E

CBC

På utgången erhålles

B

C

gm vbe

CM2

CM1

(kan oftast försummas)

rp

ro

RC

vbe

Uut

uin

E


Övre gränsfrekvens för GE-steg

RG

gm vbe

R1//R2

CM2

CM1

rp

ro

uin

RC

VG

vbe

E

M.h.a Thevenins teorem kan vi finna övre gränsfrekvensen

som för ett vanligt RC-högpassfilter


GB-steget (gemensam bas)

Vcc

Basen signalmässigt jordad

via kondensator och fungerar

som ”skärm” mellan in-

och utgång

Används i högfrekvens-

kopplingar p.g.a. liten

Millereffekt (CBE liten)

Nackdel: Låg inimpedans

R1

RC

C

C

Uut

C

R2

Uin

RE

Samtliga kondensatorer antas stora


GB-steget ekvivalentschema

B

C

gm vbe

rp

ro

RC

vbe

uut

E

ie

RE

uin


Kaskod (högfrekvens-steg)

Vcc

R3

Består av ett GE- och GB-steg

som är ihopkopplade

Kombinerar GB-stegets låga

Millereffekt med GE-stegets

relativt höga inimpedans

R1

RC

C

C

Q2

C

Q1

Uut

GB-steg

R4

R2

Uin

GE-steg

RE

CE


Kaskod forts

GE-stegets förstärkning

vilket ger låg millerkapacitans (proportionell mot AvGE

Kaskodens totala förstärkning ges av:

Stegets inimpedans ges av GE-steget som


Darlingtonkoppling

C

IC

IB

B

Q1

E

Q2

Darlingtonsteget får hög strömförstärkning, hög inresistans

men lägre transkonduktans än en enkel transistor


Komplementär darlington

Uppför sig som en NPN-transistor

med hög strömförstärkning

IC

C

Q2

PNP

IB

B

E

Q1

NPN

Används ofta i effektförstärkare


  • Login