NIU åk 1
Download
1 / 14

NIU åk 1 Välkomna! Idrottspsykologi - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

NIU åk 1 Välkomna! Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1. Introduktion i ämnet Idrottspsykologi 2. Karriärsutveckling och övergångar 3. Verktyg/Praktisk anknytning (måltrappa) 4. Avrundning. Idrottspsykologi – ”Tankar, känslor, upplevelser & samspel i samband med idrott”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NIU åk 1 Välkomna! Idrottspsykologi ' - kuame-marks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

NIU åk 1

Välkomna!

Idrottspsykologi


Dagens innehåll:

1. Introduktion i ämnet Idrottspsykologi

2. Karriärsutveckling och övergångar

3. Verktyg/Praktisk anknytning (måltrappa)

4. Avrundning


Idrottspsykologi –

”Tankar, känslor, upplevelser & samspel i samband med idrott”.Exempel på områden inom ämnet Idrottspsykologi

 • Träning av psykologiska färmågor och egenskaper, som: spänningsreglering, visualisering, självförtroende, självkänsla,sätta mål, hantera känslor, koncentration, fokusering, refokusering, m.m

 • Zonen, Flyt, ”Flow”, vinnarkänslan

 • Kontrollen över sin egen prestation

 • Attributioner

 • Socialt stöd

 • Kärriärsuteveckling & övergångar

 • Personlighetsmönster

 • M.m

 • Motivation

 • Arousal, och Anxiety(Oro & Ängslan)

 • Spänningreglering, avkoppling, avslappning

 • Miljö

 • Krav och förväntningar

 • Gruppsykologi

 • Gruppdynamik

 • Ledarskap

 • Försvarsmekanismer

 • Träning och återhämtning

 • Överträning

 • Utbrändhet

 • Destruktiva beteendemönster

 • Identitet


Idrottskarriären ur ett holistiskt - utvecklingsperspektiv

Hur IGU ser vägen till toppen!

 • - Idrottslig/fysisk utveckling

 • - Psykologisk utveckling

 • - Psykosocial utveckling

 • - Utbildning/yrkeskarriär


Idrottskarriären och livet utanför innehåller faser, där varje steg till en ny fas förklaras som en övergång och innebär förändringar.

Normativ övergång:

Generella steg som är mer förutsägbara och kan urskiljas. Biologisk, ålderrelaterad, social, känslomässig händelse som ses som en process Ex. Från junior – senior

Icke normativ övergång:

Situationsrelaterade övergång , som är oförutsägbar ex. skada.

Coping:

Tankar och beteendemässiga tillvägagångssätt som en idrottare använder sig av.


Jag idag där varje steg till en ny fas förklaras som en övergång och innebär förändringar.

Rita och beskriv hur ditt dygn ser ut


Mål & Målsättningsarbete där varje steg till en ny fas förklaras som en övergång och innebär förändringar.

Objektiva mål – att uppnå en specifik färdighetsnivå på en uppgift, inom en bestämd tid

Subjektiva mål – ett generellt uttalande om avsikter


Principer och nycklar när man arbetar med målsättning: där varje steg till en ny fas förklaras som en övergång och innebär förändringar.

# Sätt upp dröm, -lång, -kort och -dagsmål.

# Sätt upp mål som är specifika och mätbara mål ex. i form av beteendetermer el. fysiska utvecklingen.

# Prioritera processmål, prestationsmål & känslomål (använd resultatmål).

# Sätt upp svåra men realistiska mål.

# Sätt upp mål för tävlingar och träningar & livet utanför.

# Sätt positiva mål

# En process! ”Agera”

- Planera – genomför - utvärdera!

- Bestäm när målen ska vara uppnådda

- Utveckla strategier för att nå målen

- Förbered feedback och utvärdering av målen

# Skriv ner målen

# Delaktighet av omgivning. Förbered stöd för målen.

- Sätt upp gruppmål

Mål och Målsättningsarbete


Mina där varje steg till en ny fas förklaras som en övergång och innebär förändringar. resurser (styrkor)

*

*

*

*

Långtidsmål

2013

2012

Krav. Ev. fallgropar:

*

*

*

*

2011


Debriefing - Hamburgaren där varje steg till en ny fas förklaras som en övergång och innebär förändringar.

1. Förstärkning av positivt beteende/förmåga.

Brödet i botten: Ta fram delar av dagens tillfälle som du känner fungerar bra för dig, som gör dig framgångsrik som person eller som idrottare.

2. Konstruktiv kritik

Köttet : Hitta delar i ditt beteende el. förmåga som du

känner att du vill utveckla eller förbättra.

3. Positiv energi!

Locket: Plocka fram positiva känslor som du tar

med dig ifrån dagens tillfälle!


ad