ks lk ret m kurumlari standarti
Download
Skip this Video
Download Presentation
İKS İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

İKS İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTI - PowerPoint PPT Presentation


  • 176 Views
  • Uploaded on

İKS İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İKS İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTI' - kuame-hancock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

İKS, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde MEBBİS dahilinde e-okul destekli bir yazılım aracılığıyla toplanmasını, analiz edilmesini ve değerlendirilmesini sağlayacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir.

slide3

Bu çalışmayla ilköğretim kurumlarındaki eğitim ve öğretim sürecine ilişkin olarak rutin aralıklarla yapılacak sürekli izleme ve öz-değerlendirme sonucunda ortaya konacak bulguların okul, ilçe, il ve ülke ölçeğinde yapılacak geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına yön vermesi beklenmektedir

slide4

Okula çocuktan doğru bakarak, eğitim hizmeti talebi ve arzı arasında bütünleştirici bir katalizördür.

  •  İlköğretim kurumları için öz-değerlendirmeye dayalı olarak bir ihtiyaçları belirleme, kaynakları yönlendirme, planlama, izleme ve geliştirme temelinde kullanılacak bir araçtır.
slide5

Temel odağı ve merkezi çocuktur.

  • Toplumsal cinsiyete
  • Eğitimde dezavantajlı çocukların eğitim ve gelişim hakları ile uygulamalarına duyarlıdır.
slide6

Eğitim sisteminin temel hedefleriyle tutarlıdır.

  • MLO (Müfradat Laboratuar Okulları) ve Planlı Okul Gelişimi, Öğrenci Merkezli Eğitim, Okulda Performans Yönetimi, Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki gelişim, TKY çalışmalarını kapsar ve çocuk odaklı olarak bütünleştirir
slide7

. “Oysa öğrencilik, çocuğun sosyal rollerinden (sadece) biridir. Okullar açısından öğrencilik; çocuğun var oluşunun tek tanımlayıcısı olmamalıdır

slide8

Çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimini sağlamadaki yeterliliklerinin geliştirilmesini temel alır.

slide10

Okulların rekabet etmesini sağlamaz.

 Bir ödül ve ceza sistemi değildir.

 Sürdürülebilir bir sistem olup bir proje değildir.

 TKY ve OGYE’nin alternatifi değildir.

 Okulu olduğundan daha iyi ya da daha kötü göstermez.

 “İKS bir sıralama veya yargılama aracı değildir!..”

İKS
slide11

İKS’ NİN İLKELERİ

ÇOCUK ODAKLILIK

Çocuk haklarına duyarlılık

Katılımcılık

Geliştirme odaklılık

Ölçülebilirlik

Kanıt tabanlılık

Tutarlılık

Eğitim sisteminin temel hedeflerini, eğitim uygulamalarını destekleyicilik

slide13

Gelişim Hakları

Çocuk Hakları

Temel Odak Çocuk

Toplumsal Cinsiyet

Dezavantajlı RiskAltındakiÇocuklar

slide14

TKY Çalışmaları

Okul Temelli Mesleki Gelişim

Kapsama, Çocukla bütünleşme

Planlı Okul Gelişimi

Öğretmen yeterlilikleri

Öğrenci Merkezli Eğitim

Okulda performans Yönetimi

slide16

Sisteme Getireceği Yenilikler

Merkezi ve yerel düzeydeki kurumlar kendi öz değerlendirmelerini yaparak öz denetim mekanizmalarını hayata geçirecektir.

İKS

Okul aktörleri (çocuk, öğretmen, veli, yönetici) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır.

Eğitime etki eden her türlü kaynağın mevcut durumlarının tespitinin yanı sıra bu kaynakların eğitimde ne derece etkili olarak kullanılabildiği ilk defa sistematik olarak ölçülecektir.

slide17

İKS’ NİN TEMELİNDE EĞİTİM HAKKI VARDIR.

Temel insan hakkıdır

Herkesin hem eğitim alma hakkını ifade eder

Vazgeçilemez bir haktır

Eğitim hakkı

Herkesin eğitim sürecinde sahip olacağı hakları ifade eder

Devredilemez bir haktır

Hukuk normlarıyla güvence altına alınmıştır

Ulusal ve uluslar arası hukuk birlikte değerlendirilmelidir.

İnsanların doğuştan sahip oldukları haklardandır

hak temelli e itim anlay

Hak temelli eğitim anlayışı

1- Çocukların gördükleri öğrenimin niteliğinin artırılmasını,

2- Çocukların kişiliklerinin tam geliştirilmesini,

3-Eğitim çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini,

4- Okulun kurumsal gelişimi

5- Okul aile ve çevre işbirliğini

6-İletişiminin iyileşmesini sağlar.

ks nin yap s

İKS, dinamik bir yapı arz etmesinden dolayı yeniliklere uygun olarak sürekli kendini geliştirecektir.

  • İlk defa diğer okul aktörleri (veli, öğrenci, öğretmen) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır.
  • Velilerin de okulun kaynaklarından yararlanmasını destekleyen bir oluşum olduğundan okul ve toplum bütünleşmesini de desteklemektedir.

İKS’ nin yapısı

slide20

Etkili Eğitim Öğretim

Eğitim Öğretime Erişim

Okul Liderliği Yönetim

ve Katılım

İKS

Güvenlik ve Koruma

Sağlık vebeslenme

İKS, okullarımızda çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulabilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerin çocukların yüksek yararı gözetilerek yürütülmesi için yukarıdaki esaslara dayanır.

ad