Evidencija nov anih sredstava u blagajni
Download
1 / 13

EVIDENCIJA NOVCANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI - PowerPoint PPT Presentation


 • 848 Views
 • Uploaded on

EVIDENCIJA NOVČANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI. Tematske cjeline:. Pojam blagajne Poslovi blagajne Blagajniči maksimum Blagajniča dokumentacija Blagajnički izvještaj Knjiženje bagajničkog izvještaja Utvrđivanje blag. viškova i manjkova

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EVIDENCIJA NOVCANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI' - kristin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Evidencija nov anih sredstava u blagajni

EVIDENCIJA NOVČANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI


Tematske cjeline
Tematske cjeline:

 • Pojam blagajne

 • Poslovi blagajne

 • Blagajniči maksimum

 • Blagajniča dokumentacija

 • Blagajnički izvještaj

 • Knjiženje bagajničkog izvještaja

 • Utvrđivanje blag. viškova i manjkova

 • Promet gotovog novca između blagajne i žiro-računa


1 pojam blagajne
1.Pojam blagajne

 • U užem smislu riječi to je metalna kasa (trezor), gdje se čuva novac i ostalo što je obuhvaćeno blagajničkim poslovanjem, a u širem smislu, to je prostor, radno mjesto, u kojem se nalazi lice zaduženo da obavlja blagajničke poslove.


 • To lice se naziva blagajnik.

 • Blagajnik je jedino ovlašćeno lice koje u ime i za račun društva prima, izdaje i čuva novac, valute, papire od vrijednosti i plemenite metale.

 • Blagajna se nalazi u finansijskom sektoru društva.

 • Blagajnik treba da ima odgovarajuću stručnu spremu za obavijanje fmansijskih poslova, mora biti vješt u rukovanju s novcem, sabran i smiren.2 poslovi blagajne
2. Poslovi blagajne domaćim novcem, valutama, papirima od vrijednosti i plemenitim metalima.

Blagajna obavlja sljedeće poslove:

 • prima uplate u gotovom novcu,

 • vrši sve isplate u gotovom novcu,

 • podiže sa žiro računa novac za isplatu plaća zaposlenih,

 • vrši isplate akontacija za službena putovanja,

 • polaže gotov novac na žiro račun kod banke,

 • prima vrijednosne papire (čekove, mjenice, kreditna pisma),

 • vodi blagajničku dokumentaciju,

 • čuva blagajničku dokumentaciju.


3 blagajni ki maksimum
3. Blagajnički maksimum domaćim novcem, valutama, papirima od vrijednosti i plemenitim metalima.

 • Za obavljanje svakodnevnog posla blagajni se ostavlja na raspolaganje određena suma novca.

 • Taj iznos novca naziva se blagajnički maksimum, jer je to najveći iznos koji blagajnik smije držati u kasi.

 • Ujedno, to je i najveći iznos koji blagajnik smije isplatiti jednom licu.


 • Trenutno u FBiH ne postoje propisi koji bi regulisali visinu blagajničkog maksimuma, kao ni visinu dozvoljenih gotovinskih plaćanja. Preporučuje se donošenje internog akta o blagajničkom poslovanju sa utvrđenim ovlaštenjima u pogledu izvršavanja naloga za naplatu i isplatu, uključujući i visinu blagajničkog maksimuma.


4 blagajni ka dokumentacija
4. Blagajnička dokumentacija blagajničkog maksimuma, kao ni visinu dozvoljenih gotovinskih plaćanja. Preporučuje se donošenje internog akta o blagajničkom poslovanju sa utvrđenim ovlaštenjima u pogledu izvršavanja naloga za naplatu i isplatu, uključujući i visinu blagajničkog maksimuma.

Za obavljanje gotovinskog plaćanja blagajna upotrebljava sljedeće dokumente:

 • nalog za naplatu,

 • nalog za isplatu,

 • blagajnički dnevnik (izvještaj).


Za naplatu i isplatu gotovog novca na blagajni blagajničkog maksimuma, kao ni visinu dozvoljenih gotovinskih plaćanja. Preporučuje se donošenje internog akta o blagajničkom poslovanju sa utvrđenim ovlaštenjima u pogledu izvršavanja naloga za naplatu i isplatu, uključujući i visinu blagajničkog maksimuma. koriste se blagajničke uplatnice i isplatnice, koje su uvezane u blokove. Svaka uplatnica, odnosno isplatnica, mora sadržavati ove podatke:

 • naziv i adresa društva u čije ima blagajnik ispostavlja dokumenat,

 • naziv dokumenta (nalog za naplatu ili isplatu),

 • broj dokumenta,

 • ime i adresa uplatioca, odnosno stranke kojoj je isplaćeno,

 • iznos u brojkama i slovima,

 • svrha uplate ili isplate,

 • mjesto i datum izdavanja,

 • potpis blagajnika i likvidatora.


Uplatnica
Uplatnica blagajničkog maksimuma, kao ni visinu dozvoljenih gotovinskih plaćanja. Preporučuje se donošenje internog akta o blagajničkom poslovanju sa utvrđenim ovlaštenjima u pogledu izvršavanja naloga za naplatu i isplatu, uključujući i visinu blagajničkog maksimuma.

Uplatnicu blagajnik ispunjava ručno kao potvrdu za primljeni novac u blagajnu.Ispostavlja je u tri primjerka: original daje uplatitelju, drugi primjerak se prilaže uz blagajnički izvještaj a treći ostaje u bloku uplatnica kod blagajnika.


Isplatnica
Isplatnica blagajničkog maksimuma, kao ni visinu dozvoljenih gotovinskih plaćanja. Preporučuje se donošenje internog akta o blagajničkom poslovanju sa utvrđenim ovlaštenjima u pogledu izvršavanja naloga za naplatu i isplatu, uključujući i visinu blagajničkog maksimuma.

 • Isplatnica se ,takoder, ispunjava u tri primjerka, prvi primjerak se prilaže uz blagajnički izvještaj, drugi se daje isplatitelju ,a treći primjerak ostaje u bloku kod blagajnika.


Blagajni ki dnevnik
Blagajnički dnevnik blagajničkog maksimuma, kao ni visinu dozvoljenih gotovinskih plaćanja. Preporučuje se donošenje internog akta o blagajničkom poslovanju sa utvrđenim ovlaštenjima u pogledu izvršavanja naloga za naplatu i isplatu, uključujući i visinu blagajničkog maksimuma.

Blagajnik svakodnevno vodi blagajnički dnevnik (izvještaj) na osnovu ispostavljenih naloga za naplatu i naloga za isplatu.

Blagajnički dnevnik sadrži ove kolone:

 • redni broj,

 • broj naloga za naplatu ili isplatu,

 • sadržaj,

 • ulaz ili primitak,

 • izlaz ili izdatak,

 • broj konta