O drganiach i falach spr ystych
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

O DRGANIACH I FALACH SPRĘŻYSTYCH PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

O DRGANIACH I FALACH SPRĘŻYSTYCH. RUCH DRGAJĄCY. Ruch drgający to powtarzający się ruch wokół punktu równowagi. Cechy ruchu drgającego: -ruch odbywa się tam i z powrotem po tym samym torze, -powtarza się w równych odstępach czasu. DOŚWIADCZENIE.

Download Presentation

O DRGANIACH I FALACH SPRĘŻYSTYCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


O drganiach i falach spr ystych

O DRGANIACH I FALACH SPRĘŻYSTYCH


Ruch drgaj cy

RUCH DRGAJĄCY


O drganiach i falach sprezystych

 • Ruch drgający to powtarzający się ruch wokół punktu równowagi.

 • Cechy ruchu drgającego:

 • -ruch odbywa się tam i z powrotem po tym samym torze,

 • -powtarza się w równych odstępach czasu.


Do wiadczenie

DOŚWIADCZENIE

 • Sprawdzamy czyokres drgań wahadła o jednakowej długości zależy od ilości drgań.


O drganiach i falach sprezystych

WNIOSKI:

Okres drgań danego wahadła nie zależy od ilości drgań.

 • OBSERWACJE:

 • W każdym przypadku okres drgań wynosi tyle samo.


Wz r na obliczanie okresu drga wahad a

WZÓR NA OBLICZANIE OKRESU DRGAŃ WAHADŁA

 • l-długość wahadła

 • g- przyspieszenie ziemskie


O drganiach i falach sprezystych

Można wyróżnić także drgania gasnące.

Są to takie drgania, które po pewnym czasie ustają. Natomiast drgania podtrzymywane przez siłę zewnętrzną to drgania wymuszone.


Fale mechaniczne spr yste

FALE MECHANICZNE(SPRĘŻYSTE)


Przyk ady ruchu fal

PRZYKŁADY RUCHU FAL

 • FALA NA MORZU


O drganiach i falach sprezystych

 • FALA NA STADIONIE


O drganiach i falach sprezystych

 • FALA NA FALOWNICY


O drganiach i falach sprezystych

 • FALA NA SZNURZE


O drganiach i falach sprezystych

 • FALA NA WODZIE


Rozr niamy nast puj ce rodzaje fal

FALA PŁASKA

ROZRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE FAL

 • FALA KOLISTA


O drganiach i falach sprezystych

 • FALA POPRZECZNA


O drganiach i falach sprezystych

 • FALA PODŁUŻNA


Poj cia i wielko ci opisuj ce fal mechaniczn

WZORY NA OBLICZNIE DŁUGOŚCI FALI

λ=v x T

POJĘCIA I WIELKOŚCI OPISUJĄCE FALĘ MECHANICZNĄ

 • wychylenie- (x)

 • amplituda- (A)

 • okres- (T)

 • częstotliwość- (f)

 • prędkość (szybkość) fali- (v)

 • długość fali- λ(lambda)


Odbicie ugi cie i rozk adanie si fal mechanicznych

ODBICIE, UGIĘCIE I ROZKŁADANIE SIĘ FAL MECHANICZNYCH


O drganiach i falach sprezystych

 • Odbicie fali-fala ulega odbiciu od przeszkody i zmienia się kierunek jej rozchodzenia.


O drganiach i falach sprezystych

 • Ugięcie fali-dyfrakcja jest to zjawisko wyraźnie widoczne gdy szerokość szczeliny jest porównywalna z długością fali.


O drganiach i falach sprezystych

 • Nakładanie się fal-interferekcja jest to zjawisko, które wystąpi wówczas gdy fala płaska napotyka przeszkodę z dwiema szczelinami. Powstają wówczas dwie fale koliste, które nakładają się na siebie.


Fale d wi kowe

FALE DŹWIĘKOWE

 • Fale dźwiękowe (głosowe) to fale mechaniczne, których nie widzimy ale w pewnych warunkach możemy je usłyszeć. Człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości

 • 20 Hz do 20kHz.


O drganiach i falach sprezystych

 • Fale dźwiękowe są falami podłużnymi, które mogą rozchodzić się tylko w ośrodkach materialnych.

 • Najszybciej dźwięk rozchodzi się w ciałach stałych, wolniej w cieczach, a najwolniej w gazach.


Wz r na d ugo fal d wi kowych

WZÓR NA DŁUGOŚĆ FAL DŹWIĘKOWYCH

 • * v — prędkość fazowa fali

 • * T — okres fali

 • * f — częstotliwość


R d a d wi k w

ŹRÓDŁA DŹWIĘKÓW

 • Źródła dźwięków:

 • -kamerton lub widełki stroikowe,

 • -struny głosowe,

 • -struny instrumentów muzycznych,

 • -słup powietrza w instrumentach dętych,

 • -drgająca membrana głośnika.


Cechy d wieku

CECHY DŹWIEKU

 • Dźwięki mają następujące cechy:

 • -wysokość,

 • -natężenie (głośność),

 • -barwa.


O drganiach i falach sprezystych

 • Rozróżniamy dźwięk wysoki i niski.


O drganiach i falach sprezystych

 • W praktyce natężenie dźwięku określamy tak zwany poziom natężenia mierzony decybelach (dB). Natężenie dźwięku przekraczające 120 dB może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.


Barwa d wi ku

BARWA DŹWIĘKU

 • Barwa dźwięku to cecha, dzięki której rozpoznajemy dźwięki i głosy znane od nieznanych.


Ugi cie i odbicie fali g osowej ultrad wi ki

UGIĘCIE I ODBICIE FALI GŁOSOWEJ. ULTRADŹWIĘKI


O drganiach i falach sprezystych

 • Fala dźwiękowa ulega ugięciu na otworach drzwiowych i okiennych, dzięki temu słyszymy dźwięki wydobywające się ze źródła znajdującego się w innym pomieszczeniu.

 • Dzięki ugięciu docierają do nas również dźwięki ze źródeł znajdujących się za przeszkodą np. wysokim murem.


Przyk ad

PRZYKŁAD


Echo pog os

ECHO, POGŁOS

 • Efektem odbicia fali dźwiękowej od przeszkody jest echo lub pogłos. Echo powstaje na otwartych przestrzeniach jeśli w oddali znajduje się ściana lasu lub skała, a pogłos występuje w pustych pomieszczeniach. Pogłos jest zjawiskiem niekorzystnym w salach koncertowych i studiach nagrań. Dlatego wykłada się je materiałami dźwiękochłonnymi.


Dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

 • Prezentację przygotowała:

 • Marta Sala kl.IIa


 • Login