Download

El- och energiprogrammet


Advertisement
/ 7 []
Download Presentation
Comments
kris
From:
|  
(1097) |   (0) |   (0)
Views: 20 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Gemensamt 600p + 400 p. Inriktningar 400-500 p. Programfördjupning 700-800 p. Individuellt val 200 p. Exempel på yrkesutgångar. Dator- och kommunikationsteknik EEDAT Dator- och nätverksteknik Elektronik o mikrodatorteknik Nätverksinstallation Nätverksteknik Kommunikationsnät.
El- och energiprogrammet

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El och energiprogrammetSlide 1

Gemensamt600p + 400 p

Inriktningar400-500 p

Programfördjupning 700-800 p

Individuellt val 200 p

Exempel på yrkesutgångar

Dator- och kommunikationsteknik EEDAT

Dator- och

nätverksteknik

Elektronik o mikrodatorteknik

Nätverksinstallation

NätverksteknikKommunikationsnät

Automation:

Automationstekniker

Industrielektriker

Mekatroniker

Processautomationstekniker

Dator- och

kommunikationsteknik:

Elektroniksupporttekniker

Eventtekniker

Hemservicetekniker

IT-supporttekniker

Nätverkstekniker

Servicetekniker

Teknisk säljare

Elteknik:

Elektriker

Hisstekniker

Järnvägstekniker, el och signal

Larmtekniker

Energiteknik:

Drift- och underhållstekniker

Driftoperatör

Kraft/värmeoperatör

Laborant

Vattenkraftsoperatör

Vattenmiljötekniker

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Svenska1 eller svenska som andraspråk 1 100 p

Engelska 5 100 p

Matematik 1 100 p

Historia 1a:1 50 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1a:1 50 p

Naturkunskap 1a:1 50 p

Idrott och hälsa 1 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p

Dator- och

kommunikationsteknik

Datorteknik 1a 100

Elektroteknik

Elektromekanik 100

Energiteknik

Energiteknik 1 100

Mekatronik

Mekatronik 1 100

Rätt till idrott och hälsa 2 samt estetisk kurs

Rätt till engelska 6 och svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 inom det individuella valet

och/eller som utökat program (ger grundläggande högskolebehörighet)

Elteknik EEELT

Elektroteknik

Praktisk ellära

ElinstallationerKommunikationsnät 1

Energiteknik EEENE

Praktisk ellära

Energiteknik 2

Underhåll avhjälpande 1Alternativ energi

Automation EEAUT

Praktisk ellära

Mät- och styrteknikMät- och reglerteknikProgrammerbara styrsystem

Gymnasiearbete 100p

El- och energiprogrammet

El och energiprogrammet1Slide 2

El- och energiprogrammet

Inriktning elteknik eeelt el och energiprogrammetSlide 3

Inriktning Elteknik EEELT (El- och Energiprogrammet)

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

700

Eldistribution

Järnvägsteknik

Industri

Hiss

Installation

Larm ochsäkerhet

Tele-kommunikation och infrastruktur

Larm - övervaknings och säkerhetssystem 100p, Servicekunskap, 100p

Inriktningsgemensamma kurserPraktisk ellära,100p, Elektroteknik, 100pKommunikationsnät 1, 100 p, Elinstallationer 200p

500

Programgemensamma kurser

Datorteknik 1a, Energiteknik 1, Elektromekanik, Mekatronik 1

400

Gymnasiegemensamma kurser

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100p Engelska 5 100p

Matematik 1 100p Historia 1a:1 50p

Religionskunskap 1 50p Samhällskunskap 1a:1 50p

Idrott och hälsa 1 100p Naturkunskap 1a:1 50p

600

Installation entreprenad nyproduktionSlide 4

Installation/entreprenad/nyproduktion

Programgemensam 400p

Inriktningsgemensam 500p

Fördjupning 700p

Kurs: Elektromekanik

100

Kurs: Elinstallationer

200

Kurs: Servicekunskap

100

Kurs: Larm - övervaknings och säkerhetssystem

100

Kurs: Energiteknik 1

100

Kurs: Praktisk Ellära

100

Kurs: Fastighetsautomation 1

100

Kurs: Data- och medianät

100

Kurs: Kommunikationsnät1

100

Kurs: Mekatronik 1

100

Kurs: Elmotorstyrning

100

Kurs: Konstruktion 1

100

Kurs: Elkraftteknik

100

Kurs: Datorteknik 1a

100

Kurs: Belysningsteknik

100

Industri service underh llSlide 5

Industri/service/underhåll

Programgemensam 400p

Inriktningsgemensam 500p

Fördjupning 700p

Kurs: Elektromekanik

100

Kurs: Elinstallationer

200

Kurs: Servicekunskap

100

Kurs: Larm - övervaknings och säkerhetssystem

100

Kurs: Elmotorstyrning

100

Kurs: Energiteknik 1

100

Kurs: Praktisk Ellära

100

Kurs: Industriautomation 1

100

Kurs: Kommunikationsnät1

100

Kurs: Mät- och styrteknik

100

Kurs: Mekatronik 1

100

Kurs: Konstruktion 1

100

Kurs: Elkraftteknik

100

Kurs: Avhjälpande och förebyggande underhåll

100

Kurs: Datorteknik 1a

100

Larm och s kerhetSlide 6

Larm och säkerhet

Programgemensam 400p

Inriktningsgemensam 500p

Fördjupning 700p

Kurs: Elektromekanik

100

Kurs: Elinstallationer

200

Kurs: Servicekunskap

100

Kurs: Larm - övervaknings och säkerhetssystem

100

Kurs: Energiteknik 1

100

Kurs: Praktisk Ellära

100

Kurs: Fastighetsautomation 1

100

Kurs: CCTV

100

Kurs: Kommunikationsnät1

100

Kurs: Mekatronik 1

100

Kurs: Brandlarmssystem

100

Kurs: Inbrottslarmsystem

100

Kurs: Elkraftteknik

100

Kurs: Datorteknik 1a

100

Kurs: Passersystem

100

Telekommunikation och infrastrukturSlide 7

Telekommunikation och infrastruktur

Programgemensam 400p

Inriktningsgemensam 500p

Fördjupning 700p

Kurs: Elektromekanik

100

Kurs: Elinstallationer

200

Kurs: Servicekunskap

100

Kurs: Larm - övervaknings och säkerhetssystem

100

Kurs: Energiteknik 1

100

Kurs: Praktisk Ellära

100

Kurs: Fastighetsautomation 1

100

Kurs: Antenn- och kabel-TV teknik

100

Kurs: Kommunikationsnät1

100

Kurs: Mekatronik 1

100

Kurs: Data- och medianät

100

Kurs: Kommunikations nät 2

100

Kurs: Elkraftteknik

100

Kurs: Datorteknik 1a

100

Kurs: Kommunikations nät 3

100


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro