Ir regoli l odda tal malti
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Ir-Regoli l-ġodda tal-Malti PowerPoint PPT Presentation


 • 698 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ir-Regoli l-ġodda tal-Malti. Ta ħriġ għall-għalliema tal-Primarja mid-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni u mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti 200 9 -2011. Id-Deċiżjonijiet 1. L-aċċent Kliem magħqud Deċiżjonijiet dwar kliem ieħor. L-aċċent.

Download Presentation

Ir-Regoli l-ġodda tal-Malti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ir-Regoli l-ġodda tal-Malti

Taħriġ għall-għalliema tal-Primarja

mid-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni

u mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

2009-2011


Id-Deċiżjonijiet 1

 • L-aċċent

 • Kliem magħqud

 • Deċiżjonijiet dwar kliem ieħor


L-aċċent

 • Fil-Malti jinkiteb biss l-aċċentfuq

  à è ì ò ù

  papàkafèkakì

  peròvirtù


Tiktibx aċċent fuq kliem monosillabiku

teblu

L-aċċent ċirkumfless ma jintuża qatt

saħħar


L-Imdina MHUX l-iMdina

L-Istamperija tal-Gvern

L-Għaqda tal-Bejjiegħa

L-ittri kapitali


Għaqdiet & movimenti

tifel Musulman

pajjiż Nisrani

il-Buddisti

il-Kattoliċi

id-Dumnikani

L-ittri kapitali


L-isem tal-muniti

ewro

ħamsin ewro

seba’ ċenteżmi

lira sterlina

disa’ dollari Amerikani

L-ittri kapitali


Il-kliem magħqud

B’mod ġenerali, kull kelma tinkiteb mifruda ...


Frażijiet b’nett

l-ewwel nett

it-tieni nett

mill-bidu nett

isfel nett

mill-qiegħnett

quddiem nett

Frażijiet bl-elementi mifruda


Il-kliem magħqud

 • ...iżda hemm każijiet fejn għal xi raġuni jew oħra l-elementi ta’ frażi jinkitbu magħqudin.


Tifsiriet differenti

Fil-waqt tal-mewt tiegħu, xtaq jerġa’ jara lil ibnu.

IMMA

Filwaqt li ma ntikx tort, lanqas nista’ nagħtik raġun.


Malli sema’ li wasalna, niżel minn fuq biex jagħtina merħba.

IMMA

Minfuq li ppruvajt ngħinu, dar kontrija.


Din hija l-lejla li ili nistenna għomri kollu.

IMMA

Illejla inkwetat u m’għandix aptit niekol.


Il-prefiss jinkiteb mal-kelma bħala ħaġa waħda.

maledukat

internazzjonali

poliklinika

semifinali

sottokumitat

bużbużnannu

Frażijiet bl-elementi magħquda


Meta l-prefiss jiġi qabel kelma li tibda b’ittra kapitali, bejniethom jidħol is-sing.

antidemokratiku

anti-Taljan

internazzjonali

inter-Mediterranju

Frażijiet bl-elementi magħquda


Frażijiet bl-elementi magħquda

 • Meta l-prefiss ikun jispiċċa b’vokali u l-kelma tkun tibda bl-istess vokali, hemm tendenza li fil-pronunzja waħda mill-vokali tinxtorob:

 • kooperattiva

 • koperattiva


Il-prepożizzjonijiet ma’, sa, ta’ qabel kliem li jibda b’vokali, bl-“għ” jew bl- “h” jistgħu jinkitbu sħaħ jew imqassra.

ta’ April /t’April

ma’ Elena / m’Elena

sa issa / s’issa

ta’ Ugo / t’Ugo

ma’ għeluq / m’għeluq

ta’ hawn / t’hawn

Il-prepożizzjonijiet


Hemm xi elementi li jixbhu l-prefissi li joqogħdu quddiem il-kelma imma bi drawwa ma jingħaqdux.

aġent president

assistent kummissarju

deputat kap

gran mastru

viċi kap

prim ministru

sekond kuġin

Frażijiet bl-elementi magħquda


Il-prepożizzjonijiet ġo, ma’, sa, ta’ jingħaqdu dejjem mal-artiklu anke quddiem kliem li jibda bil-vokali, bil-għ u bl-h.

għall-iskola

bħall-amorin

mal-intrata

tal-armata

sal-aħħar

ġol-ilma

Il-prepożizzjonijiet


Quddiem il-pronomi li jibdew bl-“h”

mhux

mhuwiex

mhix

mhijiex

mhumiex

In-negattiv tal-pronom personali


Quddiem il-pronomi l-oħra kollha tinkiteb m’

m’iniex

m’intix

m’aħniex

m’intomx

In-negattiv tal-pronom personali


Meta zokk jidher taħt suriet differenti, ma nagħżlux zokk wieħed għalihom kollha, imma kull forma tinkiteb skont ma tissuġġerixxi l-fonetika tagħha.

elettriku – elettriċità

makkinarju – magna

inkwadra – inkwatru

predikatur – prietka

Iz-zokk


ammen

Awwissu

beritta

karozza

nagħaġ

skont

kuritur

subien

wiċċ imb wiċċ

dvalja

Kliem ieħor ...


skont

 • ħabs... ...għax ħabsi

 • ħobs > ħobż...għax ħobża

  Mit-Taljan

 • pajjis >pajjiż...għax pajjiżi

 • skond > skont...għax skonti,skontok


skont il-pronunzja

 • ámenl-Ungeriż

 • aamenil-Finlandiż

 • âmenil-Latvjan

 • aminir-Rumen

 • aminit-Tork

 • ammenil-Malti


 • Login