Šablona strategického plánu - PowerPoint PPT Presentation

Šablona strategického plánu
Download
1 / 18

 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Šablona strategického plánu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Šablona strategického plánu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ablona strategick ho pl nu

Šablona strategického plánu


Ablona strategick ho pl nu

Tato šablona vám pomůže naplánovat zavedení sítě Yammer. Po jejím nasazení bude sloužit jako strategický plán – od celkové vize po logistické podrobnosti nasazení. Pomůže vám udržet směr, plnit očekávání hlavních zainteresovaných stran a jasným způsobem prezentovat přínos sítě Yammer vaší organizaci.


Program

Program

Strategický plán

Definice vize

 • Identifikace klíčových zainteresovaných stran

 • Určení obchodních výsledků

Vytvoření příkladů použití

 • Vytvoření kontrolního seznamu pro nasazení


Ablona strategick ho pl nu

Definice vize


Co je prohl en o vizi

Co je prohlášení o vizi?

V prohlášení o vizi jsou v 1–4 větách definovány hodnoty sítě Yammer pro vaši společnost a její zaměstnance. Prohlášení o vizi pomáhají vašim spolupracovníkům a vedoucím pracovníkům porozumět přínosům sítě Yammer, což je klíčové pro získání jejich zájmu a podpory.

Příklady prohlášení o vizi

Změnit způsob, jakým jsou naše oddělení navzájem propojena, jak pracují na společných úkolech a projektech a komunikují s vedením, a zdokonalit postupy pro dosažení efektivnosti a přehlednosti. 

Vytváříme bezpečnou a otevřenou platformu pro spolupráci, která má usnadnit sdílení firemních informací a zpráv mezi zaměstnanci a vylepšit tak efektivní zavádění nových strategií jako součásti naší výkonnostní kultury.


Koncept prohl en o vizi

Koncept prohlášení o vizi

Načrtněte si prohlášení o vizi o délce 1–4 věty, a to nejlépe ve spolupráci s vedením společnosti, vedením oddělení a ostatními zainteresovanými stranami.


Ablona strategick ho pl nu

Určení obchodních výsledků


Pro ur ovat obchodn v sledky

Proč určovat obchodní výsledky?

Definice jasných podnikatelských výsledků pomáhá zaměřit své úsilí na důležité cíle, s jejichž dosažením vám síť Yammer může pomoci. Při vytváření podnikových výsledků doporučujeme do procesu zapojit vedení společnosti a členy oddělení s vysokou prioritou.

Příklady obchodních výsledků

Lidské zdroje

Zrychlete adaptační procesy.

Zvyšte míru udržení zaměstnanců.

Vytvořte sjednocenou kulturu.

 • Prodej

 • Vytvořte sjednocené prostředí pro všechny zákazníky v rámci různých firemních odvětví a geografií.

 • Zrychlete prodejní cyklus.

 • Rychleji sdílejte informace o konkurenci.

 • Marketing

 • Dbejte na názory zákazníků.

 • Urychlete kampaň a její souběžnou realizaci.

 • Navažte úzkou a pevnou spolupráci s agenturami.


Koncept obchodn ch v sledk

Koncept obchodních výsledků

Na základě své vize sestavte seznam obchodních výsledků, kterých má vaše společnost pomocí sítě Yammer dosáhnout.

 • Oddělení 1

 • Výsledek

 • Výsledek

 • Výsledek

 • Oddělení 2

 • Výsledek

 • Výsledek

 • Výsledek

 • Oddělení 2

 • Výsledek

 • Výsledek

 • Výsledek


Ablona strategick ho pl nu

Výsledek


Kdo jsou kl ov zainteresovan strany

Kdo jsou klíčové zainteresované strany?

PomocíPříručky k rolím v sítise rozhodněte, které role jsouvhodné pro váštýmprovádějícínasazení. Nejúspěšnějšíhonasazenísítě Yammer dosáhnete, pokudbudevyhrazenýtýmlidí z různýchoblastíčinnostivašífirmypřesněznátsvé role a povinnosti.


Identifikace kl ov ch zainteresovan ch stran

Identifikace klíčových zainteresovaných stran

Do tabulky níže vyplňte podrobnosti o týmu provádějícím nasazení.


Ablona strategick ho pl nu

Vytvoření příkladů použití


Co je p klad pou it

Co je příklad použití?

Příklad použití vysvětluje, jak konkrétní funkce sítě Yammer usnadňují pracovní činnosti a pomáhají dosahovat obchodních výsledků. Příklad použití vytvoříte takto: Pro každý firemní cíl popište praktickou činnost potřebnou k jeho dosažení. Poté identifikujte funkce sítě Yammer, které tuto činnost usnadňují.

Ukázky příkladů použití

Prodej

Obchodní výsledek. Vytvoření sjednoceného prostředí pro všechny zákazníky v rámci různých firemních odvětví a geografií.

Praktická činnost. Rychle a konzistentně odpovídat na dotazy zákazníků.

Funkce sítě Yammer. Vytvořte v síti Yammer veřejné skupiny pro týmy věnující se prodeji a zákazníkům. Vyzvěte zaměstnance, aby zde sdíleli nejnovější rozhodnutí a vývoj a všichni měli k těmto informacím přístup.

 • Marketing

 • Obchodní výsledek. Dbát na názory zákazníků.

 • Praktická činnost. Pochopit potřeby zákazníků, jejich vývoj a změny.

 • Funkce sítě Yammer. Vytvořte skupinu v síti Yammer a vyzvěte týmy pracující se zákazníky k tomu, aby zveřejňovali názory, které jim zákazníci sdělují. Tyto názory pak použijte při rozhodování o marketingu.

Lidské zdroje

Obchodní výsledek. Zrychlení adaptačních procesů.

Praktická činnost. Rychleji odpovídat na otázky a kontrolovat dokumenty.

Funkce sítě Yammer. Vytvořte externí síť a pozvěte do ní nové zaměstnance, aby mohli komunikovat s nadřízenými a získat informace o společnosti. V této skupině zveřejňujte dokumenty týkající se HR a odpovědi na otázky.


Identifikace p klad pou it

Identifikace příkladů použití

Sejděte se s funkčními týmy ve své organizaci a určete způsoby, jakými může síť Yammer praktickým způsobem pomoci při provádění pracovních činností a pomoci vám tak dosáhnout obchodních výsledků.

 • Oddělení 1

 • Firemní výsledek.

 • Praktická činnost.

 • Funkce sítě Yammer.

 • Oddělení 2

 • Firemní výsledek.

 • Praktická činnost.

 • Funkce sítě yammer.

 • Oddělení 3

 • Firemní výsledek.

 • Praktická činnost.

 • Funkce sítě Yammer.


Ablona strategick ho pl nu

Vytvoření kontrolního seznamu pro nasazení


Co je kontroln seznam pro nasazen

Co je kontrolní seznam pro nasazení?

Kontrolní seznam pro nasazení usnadňuje organizaci klíčových aspektů nasazení, jako jsou komunikace a události, a zajistit tak, že nasazení bude probíhat podle plánu.


Vytvo en kontroln ho seznamu pro nasazen

Vytvoření kontrolního seznamu pro nasazení

Vyberte komunikační materiály a události pro zavedení a chronologický je zde uspořádejte.


 • Login