WULKANIZM - PowerPoint PPT Presentation

Wulkanizm
Download
1 / 21

 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WULKANIZM. wulkanizm - wszystkie procesy związane z wydostawaniem się na powierzchnię ziemi lawy i substancji jej towarzyszących.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

WULKANIZM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wulkanizm

WULKANIZM


Wulkanizm

wulkanizm - wszystkie procesy związane z wydostawaniem się na powierzchnię ziemi lawy i substancji jej towarzyszących.

wulkan(z łac. Vulcanus – imię rzymskiego boga ognia) oznacza miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne i materiał piroklastyczny.


Wulkanizm

Vulcanus – imię rzymskiego

boga ognia


Wulkanizm

Aktywność wulkaniczna zmienia się wraz z czasem.

Obserwowana aktywność wulkanów umożliwiła wprowadzenie ich podziału na wulkany:

 • czynne – stale lub sporadycznie objawiające swoją działalność (np. Wezuwiusz, Etna, Stromboli),

 • wygasłe – ich działalność nie została zaobserwowana w czasach historycznych (np. stożki wulkaniczne w Niemczech i Polsce).


Wulkanizm

 • Szacuje się, że w ciągu ostatnich 10 tys. lat na kuli ziemskiej czynnych było 1500 wulkanów. W tym okresie miało miejsce około 7900 erupcji.

 • Obecnie liczbę czynnych wulkanów szacuje się na około 800. Ponad połowa z nich znajduje się na obszarze lądowym.

 • Ponadto można spotkać kilka tysięcy nieczynnych wulkanów na lądzie oraz kilkadziesiąt tysięcy pod wodą.


Wulkanizm

Przekrój przez stożek wulkaniczny


Wulkanizm

Krater wulkaniczny


Podzia wulkan w ze wzgl du na miejsce z kt rego wyp ywa magma

Podział wulkanów ze względu na miejsce z którego wypływa magma

 • Stożkowe

 • tarczowe

 • linijne – magma wypływa z podłoża nie w jednym miejscu, ale wzdłuż długiej szczeliny


Wulkany r ni si dominuj cym rodzajem materia u jaki si z nich wydobywa

Wulkany różnią się dominującym rodzajem materiału, jaki się z nich wydobywa:

 • lawowe (efuzywne) – wypływa tylko lawa, ich erupcja ma łagodny przebieg.

 • stratowulkany (mieszane) – wyrzucają gęstą, lepką lawę, ponadto wyrzucane są też materiały piroklastyczne (bomby wulkaniczne, lapille i gazy wulkaniczne. np.Wezuwiusz,

 • eksplozywne – wyrzucają tzw. materiał piroklastyczny, a także najgęstsze i najbardziej kwaśne lawy ryolitowe;

 • Maary- rodzaj krateru wulkanicznego powstającego w czasie erupcji eksplozywnej, w wyniku działania gazów uwalnianych z magmy lub pary z nagrzanych wód gruntowych.

 • wulkany błotne – z których wydobywa się na powierzchnię błotnista mieszanina wody, Iłu, piasku itp. Proces ten związany jest z przejawami wygasającego już wulkanizmu – wydobywaniem się gorącej wody lub pary wodnej


Wulkanizm

Maar


Wulkanizm

Powstawanie wulkanów w strefie subdukcji


Wulkanizm

Erupcja Stromboli w 1980 na wysokość 100 m. Kreskowane trajektorie powstały

wskutek wyrzucania obracającej się nierównomiernie rozgrzanej materii.


Rozmieszczenie wulkan w

Rozmieszczenie wulkanów

 • Rozmieszczenie wulkanów na Ziemi nawiązuje do obszarów górotwórczości alpejskiej.

 • Najwięcej czynnych wulkanów występuje w tzw. Ognistym Pierścieniu Pacyfiku, rozciągającym się wokół Oceanu Spokojnego.

 • W tej strefie znajduje się ponad 60% czynnych wulkanów na Ziemi, a najwyższy jest Ojos del Salado w Chile.


Wulkanizm

Ojos del Salado – Argentyna i Chile


Wulkanizm

Pacyficzny pierścień ognia

strefa częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny.


Sposoby przewidywania wybuch w wulkanicznych

Sposoby przewidywania wybuchów wulkanicznych:

Symptomami zwiastującymi wybuch są:

 • wzrost aktywności sejsmicznej

 • zmiany poziomu i chemizmu wód podziemnych

 • nasilenie emisji gazów i ciepła

 • drobne zmiany rzeźby powierzchni ziemi

 • zmiany natężenia i częstotliwości infradźwięków wydostających się z krateru


 • Login