Uporaba cilindričnega koordinatnega sistema v neosnosimetričnih problemih - PowerPoint PPT Presentation

Uporaba cilindričnega koordinatnega sistema v neosnosimetričnih problemih
Download
1 / 10

  • 73 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Uporaba cilindričnega koordinatnega sistema v neosnosimetričnih problemih Klin, obremenjen s silo F. Izhodišče koordinatnega sistema je v vrhu klina. Od nič so različne samo radialne napetosti.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Uporaba cilindričnega koordinatnega sistema v neosnosimetričnih problemih

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uporaba cilindri nega koordinatnega sistema v neosnosimetri nih problemih

Uporaba cilindričnega koordinatnega sistema v neosnosimetričnih problemih

Klin, obremenjen s silo F. Izhodišče koordinatnega sistema je v vrhu klina. Od nič so različne samo radialne napetosti.


Uporaba cilindri nega koordinatnega sistema v neosnosimetri nih problemih

Eksperimentalna potrditev napetostnega stanja v klinu z metodo fotoelastičnosti. Za obrazložitev eksperimentalne metode glej: http://en.wikipedia.org/wiki/Photoelasticity

Simetrično obremenjen klin (b=00). Izokrome povezujejo mesta z enako jakostjo radialnih napetosti. Oblika izokrom je krožni lok.

Vir slik o fotoelastičnosti: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb: Tehnička enciklopedija, članek: “Teorija elastičnosti”


Uporaba cilindri nega koordinatnega sistema v neosnosimetri nih problemih

Prečno obremenjen klin (b=900). Izokrome povezujejo mesta z enako jakostjo radialnih napetosti. Oblika izokrom je krožni lok.


Uporaba cilindri nega koordinatnega sistema v neosnosimetri nih problemih

Flamantov problem

Klin, transformiran v neskončni polprostor (a=900), obremenjen z linijsko obtežbo v simetriji “klina” (b=00).

(a)Trajektorije glavnih napetosti(b)Izolinije (črte z enako velikostjo) sr so premice, sj = 0 pa krožniradialnih napetosti srso krožnice.

loki.


Uporaba cilindri nega koordinatnega sistema v neosnosimetri nih problemih

Eksperimentalna potrditev z metodo krhkega premaza-filma (brittle coatings). Razpoke v krhkem filmu nastanejo v smereh pravokotno na smeri natezno predznačenih glavnih napetosti. Razpoke sovpadajo s trajektorijami napetosti (slika a na prejšnji strani), gostota razpok pa nakazuje jakost napetosti (slika b).


Uporaba cilindri nega koordinatnega sistema v neosnosimetri nih problemih

Eksperimentalna potrditev z metodo fotoelastičnosti. Izokrome povezujejo mesta z enako jakostjo radialnih napetosti.


Uporaba cilindri nega koordinatnega sistema v neosnosimetri nih problemih

Simulacija Flamantovega problema z numerično metodo, temelječo na metodi robnih elementov. Izdelano s programom “Examine2D”, dostopnim na: http://www.rocscience.com/downloads/freedownloads


Uporaba cilindri nega koordinatnega sistema v neosnosimetri nih problemih

Poševno delujoča linijska obremenitev.Eksperimentalna potrditev z metodo fotoelastičnosti.


Uporaba cilindri nega koordinatnega sistema v neosnosimetri nih problemih

Zanimiva primera

Napetosti v steni, obremenjeni diagonalno, vizualizirane z metodo fotoelastičnosti. V obremenjenih vogalih je slika podobna, kot pri simetrično obremenjenem klinu.


Uporaba cilindri nega koordinatnega sistema v neosnosimetri nih problemih

Napetosti v valju, stiskanem med dvema togima ploščama, vizualizirane z metodo fotoelastičnosti. Obremenitev se na valj prenaša preko razmeroma dolgega krožnega loka (glede na polmer valja) zato obremenitev ni več točkovna in se potek izokrom razlikuje od dosedaj prikazanih primerov, npr. Flamantovega problema.


  • Login