TWORZENIE TABEL
Download
1 / 29

TWORZENIE TABEL RELACYJNYCH BAZ DANYCH (ACCESS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

TWORZENIE TABEL RELACYJNYCH BAZ DANYCH (ACCESS). MS Access – zasady pracy. Moduł sterujący systemu Access. Do budowania aplikacji generator/projektant tabel generator/projektant kwerend generator/projektant formularzy generator/projektant raportów obsługa makr i modułów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TWORZENIE TABEL RELACYJNYCH BAZ DANYCH (ACCESS)' - kort


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TWORZENIE TABEL

RELACYJNYCH BAZ DANYCH (ACCESS)

MS Access – zasady pracy

Moduł sterujący

systemu Access

 • Do budowania aplikacji

 • generator/projektant tabel

 • generator/projektant kwerend

 • generator/projektant formularzy

 • generator/projektant raportów

 • obsługa makr i modułów

Do obsługi danych

- przeglądanie, sortowanie, filtrowanie

- edycja danych

- wyszukiwanie

- drukowanie

Administrowanie

- import/eksport danych

- złącza dostępu do innych narzędzi

- obsługa replik i pracy w sieci


 • tabele + relacje

 • kwerendy

 • formularze

 • raporty

 • strony WWW

 • makra (akcja lub zestaw akcji, dla celu automatyzacji zadań)

 • moduły (kolekcja deklaracji, instrukcji i procedur jako nazwana jednostka)

 • pojęcia:

  • tabela, kolumna (atrybut), rekord, pole

  • klucze

  • relacje

  • kreator, widok projektu, widok danych


Projektowanie tabel

 • typy atrybutów:

  • autonumerowanie (całkowita długa)

  • tekstowy (rozmiar)

  • numeryczny (3 całkowite, 3 rzeczywiste) - format, miejsca dziesiętne

  • data/godzina (system MS) - formaty

  • waluta (specjalny całkowity)

  • logiczny (Tak/Nie)

  • hiperłącze (współpracujące z przeglądarką)

  • obiekt OLE: obraz, arkusz Excel

   • wklejane przez schowek lub wklejane/łączone z plikiem

   • współpracujące z serwerem (programem obsługi)

 • - odnośnik typu lista (generowany kreatorem)

 • inne cechy:

  • klucz (indeks)/nie

  • tytuł (dla formularza)

  • wartość domyślna (wyrażenie)

  • wymagane/nie

  • reguła poprawności (wyrażenie logiczne)

  • tekst reguły sprawdzania


Klucz i indeks

- jest uporządkowanym wskaźnikiem odnoszącym się do danych w tabeli

- stanowi - jedną lub więcej kolumn tabeli (typu uporządkowanego)

 • klucz podstawowy, główny (primary key) - zapewnia jednoznaczność danych

  • tabela z unikalnym indeksem

  • nie może mieć dwóch wierszy z tymi samymi wartościami w kolumnach będących kluczem

 • indeks – podobnie ale mogą się powtarzać

  - zwiększa wydajność systemu - przyspieszenie przetwarzania

  - szybszy dostęp do danych

  - ułatwia sortowanie (wygodne porządkowanie)

 • klucz obcy (foreign keys)

  - kolumna z wartościami klucza podstawowego innej tabeli

  - umożliwia wprowadzanie relacji


Ustawianie kluczy

 • klucz główny

  • - wskazać pole lub pola (z Ctrl)

  • - z menu podręcznego lub Edycja+Klucz podstawowy

 • indeks

  • pole + właściwość + indeksowane = Tak (Duplikaty OK)

 • właściwości wszystkich indeksów

  • - Widok + Indeksy

 • klucze obce

  • - wygodnie wstawiać przez odnośniki


RELACJE MIĘDZY TABELAMI

Pojęcie

 • dwie tabele w relacji 1:N

  • - tabela nadrzędna i podrzędna

  • - w nadrzędnej atrybut = klucz z podrzędnej

 • więzy integralności - zachowanie poprawności relacji

  • - w podrzędnej można wstawić tylko wartość klucza istniejącego rekordu nadrzędnego

  • - nie można zmienić klucza w rekordzie podrzędnym związanym z nadrzędnym

  • - nie można usunąć rekordu nadrzędnego związanego z podrzędnym


Ustawianie relacji - związków

 • repertuar tabel (muszą być zamknięte)

 • przeciąganie między atrybutami (od 1 do N)

 • edycja relacji

  • wymuszenie więzów integracji

  • wybór typu sprzężenia (gdy nie ma integracji)

 • wydruk

 • korekta

  • - pokaż tabele (pasek lub menu podręczne)

  • - edycja, dodawanie lub usuwanie


Ustawianie odnośników między tabelami

 • wartości wpisywane z innych tabel (wg relacji)

  • - gdy autonumer odpowiednik liczba całkowita długa (4 bajty)

 • kreator odnośnika

  • - wartości z tabeli lub kwerendy

  • - wybór tabeli/kwerendy

  • - dostępne pola (wyświetlane w podpowiedzi)

  • - szerokość pól + widoczność klucza

  • - wpisywane pole

 • korekta - zakładka odnośniki

  • - pole kombi + skąd + nr kol. związanej + liczba kolumn

  • - co się wstawia, np. zapytanie SQL

  • - inne parametry


SORTOWANIE, WYSZUKIWANIE, FILTROWANIE,

Sortowanie

 • proste – wskazanie kolumny + narzędzia (Rekordy + Sortuj)

 • gdy kilka kluczy, muszą być sąsiednie i zaznaczone

 • oryginalny porządek – Rekordy + Usuń filtr/sortowanie

Wyszukiwanie, zastępowanie

 • proste – wskazanie kolumny + narzędzie (Edycja + Znajdź)

 • wzorzec wartości – metaznaki:

? *

# - dowolna cyfra

[znaki] – dowolny ze znaków w środku

[z1 – z2] znaki od .. do

[!z1 – z2] wykluczenie znaków od .. do

"" pusty tekst

Null, is Null – puste (nie) pole

 • zastępowanie wszystkie wartości kolumny innymi – Edycja + Zastąp


PROSTE FILTRY

- widok arkusza danych lub formularza

- dla jednej tabeli

 • podstawowy - według wyboru lub z wyłączeniem wyboru

 • wskazanie wartości podstawy wyboru (wyłączenia) wierszy

  • (tylko z taką wartością atrybutu)

 • Rekordy+Filtr + wariant fitru

 • Zastosuj/Usuń filtr

- poprawianie jako filtr zaawansowany (siatka QBE)


 • można ustawiać warunki dla kilku kolumn (koniunkcja)

 • wartości wyboru lub relacje

 • warunki - porównania, operatory logiczne, matematyczne, funkcje

 • wynik – Zastosuj filtr

 • przykład: operacje dla klienta nr 2 typu "ods"

 • warunki alternatywne (zakładka lub)

  • operacje dla kwoty > 1000,- lub < 100,-

 • nowy – wyczyść siatkę

 • - poprawianie jako filtr zaawansowany


  Zapytania QBE

  (Query By Example)

  • sposób budowania zapytań (zaawansowane filtry, kwerendy)

  • siatka przykładów wybieranych pól, wprowadzanie obliczeń, uporządkowanie

  • siatka QBE

  • dodawanie/usuwanie pól (ciągnięcie, 2x klik)

  • kryteria - wartości wyboru lub relacje

  • warunki - porównania, operatory logiczne, matematyczne, funkcje

  • powiększenie pola

  • konstruktor wyrażeń (menu podręczne)

  • ustawianie sortowania

  • warunki alternatywne (wiersz lub)

  • przykład: operacje dla konta nr 2 typu "ods" lub "wyp"


  • może być więcej tabel

  • można ustawiać warunki dla kilku kolumn (koniunkcja)

  • można tworzyć warunki alternatywne dla kolumn

  • przykład: konta dla klienta nr >=2 w walucie USD


  Kwerendy

  Istota

  • wybór danych (kolumny i wiersze)

  • łączenie danych z kilku tabel

  • obliczenia na podstawie wybranych danych

  • sortowanie

  • narzędzie – graficzny język QBE (Query by Exemple)

  • podstawa – uniwersalny język SQL (Structured Query Language)

  Typy kwerend

  • proste (wybierające) – rekordy, pola + obliczenia + podsumowania

  • krzyżowe – grupowanie w kategorie + podsumowania (np.: dla raportów, wykresów)

  • funkcjonalne:

   • aktualizujące – jednocześnie wiele rekordów ( np. zmiana cen o 5%)

   • dołączające – np. do tabel archiwalnych

   • usuwające – wiele rekordów z kilku tabel naraz


  Kwerendawybierająca

  • kreator - wybieranie kolumn i rekordów w stosunku do jednej lub kilku tabel

  • wskazanie tabeli

  • wybieranie pól – przenoszenie

  • modyfikacja w widoku projektu + QBE

  • przykład: operacje + niektóre pola np.:

   • >data – 10 >(#2004-mm-dd# - 10) lub > date() – 10

  • oglądanie lub poprawianie w SQL (Widok + Widok SQL)

  • praca w widoku projektu – ręcznie w QBE

  • wybieranie tabel (na początku; Kwerenda + Pokaż tabele)

  • wybieranie pól – przenoszenie

  • ustalanie czy pokazywana wartość

  • selekcja rekordów - proste kryteria

  • zaawansowane warunki – konstruuj + konstruktor wyrażeń

  • wynik – arkusz danych (lub później w formularzu)  SQL:

  SELECT klient.nazwisko, plan_kont.waluta, operacja.nr_operacji

  FROM plan_kont INNER JOIN ( ( klient INNER JOIN konto

  ON klient.nr_klienta = konto.nr_klienta) INNER JOIN operacja

  ON konto.nr_konta = operacja.nr_konta )

  ON plan_kont.nr_typu_konta = konto.nr_typu_konta

  WHERE klient.nr_klienta = 2 AND plan_kont.waluta = "PLZ" ;

  można ręczne SQL:

  SELECT klient.nazwisko, plan_kont.waluta, operacja.nr_operacji

  FROM plan_kont, klient, konto, operacja

  WHERE klient.nr_klienta = konto.nr_klienta

  AND plan_kont.nr_typu_konta = konto.nr_typu_konta

  AND konto.nr_konta = operacja.nr_konta

  AND klient.nr_klienta = 2 AND plan_kont.waluta = "PLZ";


  • zerowanie siatki

  • powiększanie pola siatki (Shift+F2)

  • dodawanie sortowania

  • symbol tabela.* - wszystkie pola tabeli

  • można powtarzać niektóre – bez pokazywania, aby dodać do nich inne warunki

  • właściwości pola – domyślne ze struktury tabeli lub można je zmieniać

   • np. format, maska, typ pól obliczeniowych


  Kwerendaparametryczna

  • parametr wyboru w kryterium

  • typ zmiennej w polu siatki lub wyrażeniu/kryterium

  • można wpisać do listy (Kwerendy + Parametry)

  • inaczej - [nazwa] różna od nazw pól

  • pyta się o wartość przed pokazaniem wyniku zapytania

  • kolejność pytań wg listy lub siatki QBE

  • przykład 1: podawane miasto operacji


  • wstawiam data_1 i data_2 do listy parametrów, typu data/godzina


  Konstruktor wyrażeń

  • zastosowanie:

   • - reguła poprawności

   • - wartość domyślna

   • - pole wyliczane w formularzu kwerendzie lub raporcie

  • konstrukcja - argumenty, funkcje, operatory, nawiasy

  • stałe - liczby, teksty, daty

   • - same lub w "..." #...#

   • - metaznaki * oraz ? : P?-100, (900)*

  • zmienne - pola z tabel [nazwa pola] lub [tabela]![pole]

  • operatory

   • - arytmetyczne: + - * / \ ^ mod

   • - tekstowe & - konkatenacja

   • - relacji: = (Like) > < >= <= <>

   • between 10 and 25; in( "Nisko"; "Rzeszów"; "Krosno")

   • - logiczne: not, and, or, is null, is not null

  • funkcje – matem., data/godzina, finansowe, tekstowe, konwersji, ...

   • Time() Date(), DateAdd( "m", 1, data )


  Przykłady

  • tekst

   • - Len( [nazwisko] ) > 2

   • - in( "czerwony"; "zielony"; "żółty" )

  • wzrost

   • >50 And <250

  • data

   • < data()

  • > ( data() – #2004-01-01# - 1)*10


  Obliczenia, agregacja (sumy, średnie, zliczenie itp)

  • Pola obliczające

  • dodatkowe pola obliczające – zamiast nazwy wyrażenie (konstruktor)

  • odwołania do innych pól – [pole] lub [tabela]![pole]

  • nazwa pola – nazwa: wyrażenie (właściwość + tytuł)

  • przykład 1: osoba: [imie]&" "&[nazwisko]

  • przykład 2: vat: 22% salda

   • dodaję typ vat-u jako waluta

  • Obliczenia sumaryczne

  • kwerenda wybierająca + w QBE dodać wiersz podsumowania ( )

  • wybrać jedną z funkcji

   • Suma, Średnia, Maks., Min., Ostatni, Pierwszy, Policz, OdchStd, Wariancja

  • przykład


  Kwerenda krzyżowa

  • jak tabela

   • - które pole nagłówkiem wierszy i kolumn

   • - co w środku (np. wartość sumy, średniej)

  przykład

  • gdy kilka tabel

   • - najpierw kwerenda (które pola)

   • - wybór typu krzyżowego

   • - ustalenie w wierszu krzyżowe: nagłówek wiersza, kolumny, wartość

   • - sposób liczenia wartości

  • może być kilka składowych wierszy


  FORMULARZE - PRZEGLĄDANIE, EDYCJA DANYCH

  - formularz – metoda przeglądania i edycji

  - dowolne postaci – np. odpowiadające postaci papierowej w firmie

  -kreatory + ręczne projektowanie lub modyfikowanie

  • widoki

  • arkusz danych

  • formularz

  • projekt formularza

  format widoku arkusza danychtabeli

  - oglądanie podarkuszy (podrzędne) +-(pojedynczo); wszystkie; inne

  - ukryj podarkusze / wstaw (dowolnie związany)

  -ukrywanie/odkrywanie kolumn

  - zmiana kolejności kolumn

  - zablokowanie kolumny

  - format arkusza

  - czcionka


  Format widoku formularzy tabeli – projektowanie

  • autoformularze

   • 1) tabela/kwerenda + wstaw + autoformularz (domyślnie kolumnowy)

   • 2) dowolne autoformularze + wstaw (kolumnowy, tabelaryczny, arkusz danych, inne)

    • tabela + podrzędna – jeden rekord nadrzędny i wszystkie związane podrzędne

    • pole z odnośnikiem typu lista - pokazuje listę i podświetla wartość

    • pole z odnośnikiem do tabeli nadrzędnej – można rozwinąć listę podpowiedzi

  • kreator formularza - prosty

   • tabela + pola

   • układ (kolumnowy, tabelaryczny, ...)

   • styl

   • można modyfikować - formularz + autoformatowanie

  • formularze hierarchiczne - kreator

   • wstawić 2 lub więcej tabel + wybór typu:

    • formularz główny / podformularz (-e)

    • formularz główny / formularz połączony


  • wstawiamy wszystkie pola wszystkich tabel

  • kolejność podporządkowania nadrzędzna/reszta

  • układ podformularze

  • styl + tytuły

  • powstaje formularz i osobne podformularze, widoczne wewnątrz

  przykład

  • formularz główny / połączony

  • podobnie, układ podformularze / połączone

  • powstaje formularz i osobne formularze, widoczne w osobnych oknach

  • dodane przyciski otwierania okien podłączonych


  Projektowanie indywidualne

  • dostępne:

   - lista pól (Widok+Lista pól)

   - paski narzędzi

   - przybornik elementów kontrolnych (formantów) np. etykieta, pole tekstowe, przycisk akcji

  • skład formularza - sekcje:

   - nagłówek - np. tytuły kolumn, kontrolki

   - szczegóły - treść

   - stopka - np. data

  • dodawanie pól (elementy kontrolne związane):

  - pole tekstowe, listy, pola wyboru, pola combi, pola OLE

  - przeciąganie z listy pól – pojedynczo, wiele

  - widać pole i etykietę (tytuł)

  - można: przesuwać, usuwać, zmieniać rozmiar, wyrównywać, formatować

  • elementy niezwiązane:

   - teksty informacyjne

   - wyniki obliczeń

   - grafiki, linie, prostokąty

  • ustawianie kolejności dostępu:

   - klawiszem Tab lub Shift+Tab, w ramach sekcji

   - Widok + Kolejność dostępu


  Tabela - edycja – dodawanie, usuwanie, modyfikacja

  pełna nawigacja w tabeli/w polu

  F2 – przełączenie trybu nawigacja/edycja pola

  ikony selektora: aktualny, edytowany, nowy pusty

  można edytować tabele powiązane

  Ctrl+; oraz Ctrl+: – bieżąca data, czas

  Ctrl+' lub Ctrl+" – poprzednia wartość

  Ctrl++, Ctrl+- – dodaje, usuwa rekord

  Shift+F2 – okno powiększenia pola

  Shift+Enter – zapisanie zmian

  typowe zaznaczanie danych + kopiowanie, usuwanie (schowek)

  z wewnętrznego usuwania, edycji można się wycofać, z rekordu nie

  Shift+Enter – zapisanie zmian


  ad