Frivilliga radioorganisationen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Frivilliga Radioorganisationen PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Frivilliga Radioorganisationen. är en frivillig försvarsorganisation får stöd från samhället för sin verksamhet löser sambandsuppgifter för samhället i fredstid, under beredskap och i krig samt under svåra påfrestningar på samhället har både civila och militära uppdrag

Download Presentation

Frivilliga Radioorganisationen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Frivilliga radioorganisationen

Frivilliga Radioorganisationen

 • är en frivillig försvarsorganisation

 • får stöd från samhället för sin verksamhet

 • löser sambandsuppgifter för samhälleti fredstid, under beredskap och i krig samt under svåra påfrestningar på samhället

 • har både civila och militära uppdrag

 • är föreningen för Dig som är intresserad av radio- och IT-kommunikation

 • FRO har ~6 000 medlemmar (varav ca 600 kvinnor) i 26 förbund över hela landet.


V r aff rsid

Vår ”affärsidé”

 • FRO utvecklar och vidmakthåller hög kompetens inom sambands- och informationssystemområdet, så att medlemmarnas krav på bra och kvalitativ verksamhet tillgodoses.På så vis tillgodoses även samhällets behov av stöd från FRO.


F reningen

Massor av trevliga kamrater som har kul tillsammans!

Föreningen


Samband

Samband

 • FRO sköter sambandet vid massor av arrangemang som t.ex. Rallytävlingar, World Cup på skidor, festivaler mm.


Fro signalungdom

Ca 800 ungdomar

Härlig kamratskap

Häftiga arrangemang

Nya kunskaper

SIGNALUNGDOM

FRO Signalungdom


S rskild ungdomsutbildning

Särskild ungdomsutbildning

 • Från och med 2007 anordnas särskilda kurser som ett uppdrag från Försvarsmakten (rekryterande mil sbutb).


Katastr o fberedskap

Katastrofberedskap

 • FRO övar för det som inte får hända - som om det vore allvar!


N r vi beh vs

När samhällets egna resurser inte räcker till. Vid olyckor eller katastrofer. Då finns FRO:s teknik och kunnande i beredskap.

När vi behövs


St d till lokala myndigheter

Stödtill lokala myndigheter

 • Förstärkning av kommuner och länsstyrelsers ledningsorganisation (Frivilliga resursgrupper FRG, Regionala resursgrupper RRG)


Fro s digitala reservsamband

FROnet

FRO:s digitala reservsamband

 • När allt annat samband har tystnat i Sverige klarar FRO:s digitala radionät förbindelsen mellan alla länsstyrelser och regeringskansliet


Hemv rnet

Som FRO-medlem kan Du skriva avtal om tjänstgöring i hemvärnet. Du kan bli

Sambandsbefäl

Sambandsgruppchef

Signalmekaniker

Signalist

Hemvärnet


Sambandsbef let

Sambandsbefälet

 • är hemvärnschefens expert på samband och ledningssystem

 • planlägger och leder sambandstjänsten inom hemvärnsbataljonen

 • utbildningen genomförs sommartid på Fårö


Sambandsgruppchefen

Sambandsgruppchefen

 • Svarar för att bataljonsstabens sambands och ledningssystem fungerar

 • Utbildning sker på Fårö


F rsvarsutbildning

För att placeras i hemvärnet måste man ha gjort värnplikt eller totalförsvarsutbildning.

Den som inte har gjort värnplikt kan genom FRO försorg genomföra totalförsvarsutbildning (TFU)

Försvarsutbildning


Teknikutbildningar

FRONET

Datorer

Elektronik

IT

Teknikutbildningar

 • Telegrafiutbildning

 • Radioamatörcertifikat

 • …listan är oändlig!


Utbildning inte bara i radio it

Utbildning inte bara i radio & IT

 • Allt från marknadsföring och information

 • till personlig utveckling!


Familjen kan ka med p kursen

Familjen kan åka med på kursen

 • Hela familjen är välkommen i verksamheten

 • Billigt boende på kursgårdarna även för familjen

 • Aktiviteter även för familjemedlemmar


Internationellt utbyte

Internationellt utbyte

 • Vinn vänner i andra länder genom internationell verksamhet i FRO


Frivilliga radioorganisationen

Träffa spännande nya människor!


H r kan du n oss

Här kan du nå oss!

www.fro.se

fro@fro.se

tel 08 – 528 077 30

fax 08 – 528 077 37

FRO

Stora Nygatan 26

111 27 STOCKHOLM


 • Login