Fedt protein og kulhydrater
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Fedt, protein og kulhydrater PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fedt, protein og kulhydrater. Organisk kemi. Organisk kemi er den gren af kemi der beskæftiger sig med med molekyler der indeholder kulstof/ carbon – såkaldte organiske forbindelser Organisk kemi er langt det største delområde af kemien

Download Presentation

Fedt, protein og kulhydrater

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fedt, protein og kulhydrater


Organisk kemi

 • Organisk kemi er den gren af kemi der beskæftiger sig med med molekyler der indeholder kulstof/carbon– såkaldte organiske forbindelser

 • Organisk kemi er langt det største delområde af kemien

 • Der er registeret ca. 15 min. Kemiske forbindelser, og af dem er 95% organiske, dvs. naturligt forekommende og syntetiske carbonforbindelser

 • Det stor antal af forbindelser skyldes af carbon har en unik evne til at danne stabile covalente bindinger med sig selv og andre grundstoffer i talrige variationer


Hvad er det bygget af?

 • Kulhydrater, proteiner og fedstoffer er opbygget af carbon, hydrogen og oxygen

 • Proteiner inderholder også – nitrogen, svovl og phosphor


 • Kulhydrater eller saccharider er en stor gruppe organisk stoffer

 • Biokemisk fungerer kulhydrater bl.a. som energilagringsstoffer.

 • Der findes en del kemiske forbindelser, som regnes som sukkerstoffer

 • Dette på trods af de ikke passer til formlen for kulhydrater – Cx(H20)y

 • Derfor kalder man ofte kulhydrater for saccharid

 • Saccharidernes navne ender på –ose

 • Navnene fortæller noget om stoffet fx

  glucose (glykys – sød)

  Lactose (lact – mælk)

Kulhydrater


 • I daglig tale = druesukker

 • Et af de mest udbredte saccharider i naturen er et monosaccharid

 • En anden udbredt saccharid er fructose

 • Glukose fungerer som næringsstoffer ved planter

 • Glukose oplagres sjældent direkte i planterne – men omdannes til stivelse

 • Almindeligt sukker hedder saccharose

 • dannes ved at et glukosemolekyle og frutosemolekyle går sammen, kaldes di-saccharid

 • Findes sukkerroer og sukkerrør

Glukose


Monosaccharid eller disaccharid


Stivelse

Er lange kæder hvor tusinde glucosemolekyler er bundet sammen

Forekommer fx i kartofler og korn


 • Defineret som organiske stoffer, som er uopløselige i vand, men opløselige i en række organiske opløsningsmidler.

 • Lipideromfatter bl.a. fedt, voks, fedtopløselige vitaminer og steroider.

 • Lipiderer vigtige i energistofskiftet og som strukturelement i organismen.

 • Lipidernesomsætning omfatter fordøjelse af kostens lipider.

Lipider/fedtstoffer

Lipid er en samlebetegnelse for fedtstof og fedtlignende stoffer


Mættede og umættede fedtsyrer

Mættede fedtsyrer

Umættede fedtsyrer

Umættede fedtsyrer har enkelte eller flere dobbeltbindinger mellem nogle af carbonatomerne

Umættede fedtsyrer har lavere smelte- og kogepunkt

Umættede fedtsyrer findes typisk i fiske- og planteolier

De fleste umættede fedstoffer er flydende ved stuetemperatur

Olivenolie består af 87% umættede fedtsyrer

 • Mættede fedtsyrer har enkeltbindinger mellem af carbonatomerne

 • Mættede fedtsyrer findes især i dyriske fedt og mælkefedt som smør og ost


Protein

 • Proteiner består af aminoesyrer, som er bundet i lange kæder, der i går ca. 20 forskellige aminosyrer i proteiner

 • Otte af disse kan kroppen ikke selv danne – de skal tilføres med føden

 • Disse 8 aminosyrer kaldes essentielle

 • Proteiner fra dyr indeholder flere af de essentielle aminosyrer end planter gør

 • I proteiner kan der være fra ca. 50 til over 1000 aminosyreenheder i kæden

 • Aminosyrerne i proteinerne bestemmer proteinets samlede egenskaber

 • Kollagen er det dominerende protein i huden

 • Kollagen har et meget højt indhold af nogle bestemte aminosyrer


Mættede og umættede fedtsyrer


Enzymer

 • Proteiner udgør en væsentlig bestandel af alle enzymer

 • Enzymer kan ikke vike ved høje temperaturer

 • Enzymerne i vores krop mister typisk virkning hvis temperaturen kommer over 40 grader


Proteinopbygning

fiberprotein

kugleprotein

Kugleprotein er oprullet som garn i et garnnøgle

De kan let bevæge sig rundt Fx i blodbanerne

De er opløselige i vand

Proteinet hæmoglobin som bruges til transport af oxygen i blodet er et kugleprotein

 • Fiberproteiner er strakt ud i lange tråde

 • De lange tråde er filtre sig ind i hinanden og danner et hårdt materiale

 • Findes i hår og negle - er ikke opløselige i vand


 • Login