eu kih v sok magyar feladatok
Download
Skip this Video
Download Presentation
EU kihívások - magyar feladatok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

EU kihívások - magyar feladatok - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

EU kihívások - magyar feladatok. Lehetőségek és feladatok az EU-ban magyar civil szervezetek számára Előadó: dr. Benedek László Térfél Alapítvány. Tartalom. Civil szervezetek az EU joganyagában és hivatalos dokumentumaiban Civil szervezetek képviselete az EU intézményeiben

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EU kihívások - magyar feladatok' - kort


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eu kih v sok magyar feladatok

EU kihívások - magyar feladatok

Lehetőségek és feladatok az EU-ban magyar civil szervezetek számára

Előadó: dr. Benedek László

Térfél Alapítvány

tartalom
Tartalom
 • Civil szervezetek az EU joganyagában és hivatalos dokumentumaiban
 • Civil szervezetek képviselete az EU intézményeiben
 • Konzultáció és párbeszéd
 • A nyitott koordináció módszere
 • Támogatási rendszerek – pályázati lehetőségek civil szervezetek számára
ngo szektor az eu joganyag ban
NGO-szektor az EU joganyagában
 • Maastrichti Egyezmény 1992. – az EU legyen a polgárok Európája
    • 23. Sz. Nyilatkozat: „fontos az Európai Közösség, valamint a jótékony célú egyesületek és alapítványok - mint a szociális létesítményekért és szolgálatokért felelős szervek - közötti együttműködés.”
 • Amszterdami Szerződés 1997.
    • Környezetvédelmi konvenció – környezetvédelmi szervezetek
    • Közlemény az önkéntes szervezetekről és alapítványokról - A nonprofit szektor teljesítményét gazdasági, szociális és politikai szempontból jelentősnek és támogatásra méltónak tartja, kiemelia szociálpolitikát, a fejlesztési és humanitárius segélyeket (fejlődő országoknak), a környezetvédelmet és az emberi jogokat
    • Párbeszéd – szociális NGO-k, Európai Szegénység-elleni Háló
 • Aarhusi Megállapodás 1998. – EU környezetvédelmi politikája
 • Lisszaboni stratégia 2000. – A szociális dimenzió megszilárdítása
ngo szektor az eu dokumentumokban
NGO-szektor az EU dokumentumokban
 • „Együttműködés jótékony szervezetekkel mint gazdasági és szociálispartnerekkel a szociális jólét területén” 1997.
 • „A civil szervezetek szerepe és hozzájárulása Európa építéséhez” 1999.
 • BIZOTTSÁGI VITAANYAG „Az Európai Bizottság és a Nem-kormányzati szervezetek: Szorosabb partneri kapcsolatok” 2000.
 • „Európai Kormányzás – Fehér Könyv” 2001.
 • A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE „A konzultáció és a párbeszéd megerősített kultúrája felé – A Bizottság általános elvei és minimális előírásai az érdekelt felek konzultációjához” 2002.
 • A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE „A Lisszaboni stratégia szociális dimenziójának megszilárdítása: a nyitott koordináció korszerűsítése a szociálpolitika területén” 2003.
a bizotts g s az ngo szektor k z tti egy ttm k d s alapjai
A Bizottság és az NGO-szektor közötti együttműködés alapjai
 • A részvételi demokrácia erősítése
 • Az állampolgárok meghatározott csoportjainak képviselete az európai intézményekben
 • Részvétel a politikai irányelvek kialakításában
 • Részvétel a programok végrehajtásában
 • Részvétel az európai integrációs folyamatban
a civil t rsadalom szerepe
A civil társadalom szerepe
 • Fehér Könyv: „A civil társadalom fontos szerepet játszik az állampolgárok ügyeinek felvállalásában, közvetítésében, illetve a polgárok érdekeinek megfelelő szolgáltatások biztosításában. A civil társadalom egyre inkább a politika-, és társadalomformálás terepeként tekint Európára. Reális lehetőség mutatkozik arra, hogy a polgárok aktívabban bekapcsolódhassanak az Unió ügyeibe, és arra is, hogy strukturált csatornákon keresztül jelezhessenek vissza, kritizálhassanak, tiltakozhassanak.
a p rbesz d s konzult ci sor n k vetett f c lkit z sek
A párbeszéd és konzultáció során követett fő célkitűzések
 • Átláthatóbb konzultációs folyamat kialakítása
 • Hasznos információkkal – alapelvek és standardok – szolgálni
 • Koherens és rugalmas hálózatok kialakítása a konzultációk elősegítésére
 • Kölcsönös tanulás és a legjobb gyakorlatok átvételének elősegítése
a bizotts g s az ngo szektor k z tti p rbesz d folyamata
A Bizottság és az NGO szektor közötti párbeszéd folyamata
 • Ad hoc megbeszélések – az EU fontos eseményeihez kötődő egyeztető fórumok
 • Strukturált dialógus – az NGO-kal folytatott párbeszéd rendszeres keretek között, többnyire szektorálisan
 • Hivatalos konzultációk – szakértő tanácsadó testületekben, az NGO-k megfigyelő és kontrollfunkciója érvényesül
aj nl sok a civil szervezetekkel val konzult ci hoz
Ajánlások a civil szervezetekkel való konzultációhoz
 • Internetes adatbázis kialakítása az információkhoz való hozzáférés biztosítása és a konzultációs folyamat koordinálása céljából – CONNECS

http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_en.htm

 • A Bizottság évenként tárgyalja meg a fontosabb eseményeket
 • Megfelelő eszközök kifejlesztése a konzultációkhoz
 • Nyilvánosság és átláthatóság biztosítása
 • Minimális szabványok megfogalmazása a konzultációhoz
az eur pai gazdas gi s szoci lis bizotts g
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
 • Az Európai Bizottság az Európai Parlament és az Európai Tanács hivatalos véleményező intézménye
 • Az EGSZB hivatása, hogy híd szerepet töltsön be az EU intézményei és a tag-államok, Európa szervezett civil társadalma között
kikb l ll az egszb
Kikből áll az EGSZB?
 • Római Szerződés, 1957.

A gazdasági és társadalmi élet különböző csoportjainak képviselőiből

 • Nizzai Szerződés, 2000.

A szervezett civil társadalom különböző gazdasági és társadalmi alkotóelemeinek képviselőiből

mi a szervezett civil t rsadalom
Mi a szervezett civil társadalom?
 • A mezőgazdasági és egyéb termelőket, a munkavállalókat, a szabad foglalkozásúakat, a fogyasztókat és a szociális gazdaságot képviselő szervezetek és egyéb civil szervezetek;
 • A szervezett civil társadalom a közigazgatási szervek és a polgárok közötti közvetítő szervezet szerepét tölti be.
kik alkotj k az egszb t
Kik alkotják az EGSZB-t?
 • Az EGSZB egy Közgyűlés, melyet az Európai Unióból érkező 317 tag alkot;
 • A bizottsági tagokat 4 évre nevezik ki, mandátumuk megújítható;
 • A tagokat a nemzeti kormányok által összeállított listák alapján a Tanács nevezi ki;
 • Az EGSZB munkájában 12 magyar képviselő vesz részt, 3 csoportban: munkaadók, munkavállalók, egyéb szakmai civil szervezetek
 • 4 magyar képviseli a civileket (Herczog, Barabás, Garai, Tóth)
az egszb szervei
DÖNTÉSHOZÓK

Elnökség

Vezető testület

Közgyűlés

MUNKAVÉGZŐ SZERVEK

6 szakosított szekció

Egységes piac, termelés és fogyasztás

Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom

Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem

Gazdasági és Monetáris Unió, gazdasági és szociális kohézió

Foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika és állampolgárság

Külkapcsolatok

+ két új szervezet

Egységes Piac Megfigyelő Központ

Ipari Változások Tanácsadó Testülete

Az EGSZB szervei
az egszb tev kenys ge
Az EGSZB tevékenysége
 • Az EGSZB feladata az EU politikai dokumentumainak véleményezése (évente kb. 150)
 • Kötelező és választható konzultáció
 • Kezdeményezési jogkör
 • Feltáró véleményeket dolgozhat ki
 • Megkönnyíti és elősegíti a civil társadalommal folytatott párbeszédet
munkam dszerek temez s
MUNKAMÓDSZEREK

A vélemények kidolgozásához a szekciók többnyire „tanulmányozó csoportokat” hoznak létre, előadóval

A „dinamikus kompromisszum” lehetőségénekfolyamatos keresése

Szakértelemre alapozott konstruktív viták

Szavazás a szekción belül, majd a plenáris ülésen

ÜTEMEZÉS

Évente 9 plenáris ülés

6 szakosított szekció havonta ülésezik

Tanulmányozó csoportok esetileg 1-3 alkalommal tanácskoznak

Munkamódszerek, ütemezés
civil p rbesz d
Civil párbeszéd
 • A párbeszéd a közhatalom és az NGO-k között folyik
 • Rendszeres kapcsolattartás és együttműködés az országos gazdasági és szociális tanácsokkal valamint a civil szervezetekkel
  • európai uniós szinten
  • a tagállamokban és más európai országokban
  • Az Euromed-társulás országaiban
  • Az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államokban
  • A Mercosur-államokban és más latin-amerikai országokban
  • Indiában, Kínában
miben rejlik az egszb ereje
Miben rejlik az EGSZB ereje?
 • Nagy szakértői bázis
 • Konszenzuskeresés – dinamikus kompromisszum
 • Összekötő szerep a civil társadalom és az európai uniós intézmények között
 • Valódi befolyásoló tényező az Európai Unió jogalkotási folyamatában
k z ss gi egy ttm k d s a nyitott koordin ci m dszer vel
Közösségi együttműködés a nyitott koordináció módszerével
 • A módszer lényege: a tagállamok – konszenzus alapján – egy-egy területen közös célkitűzéseket határoznak meg és ezeket beépítik a nemzeti szakpolitikába
 • Évente nemzeti jelentések/akciótervek
 • EU szinten közös mutatók, összegző Bizottsági közös jelentés – közösségi akcióprogramok pl. a Társadalmi kirekesztődés elleni Közösségi Akcióprogram
k z s c lkit z sek a t rsadalmi beilleszked s el seg t s re
Közös célkitűzések a társadalmi beilleszkedés elősegítésére
 • Foglalkoztatottság lehetővé tétele és a forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára – aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések, munkahely és családi élet összeegyeztethetősége, gyermekek, rászorulók gondozása, szociális gazdaság fejlesztése, élethosszig tartó tanulás, szociális védelmi rendszerek, jó lakáskörülmények és egészségügyi ellátás
 • A társadalmi kirekesztődés kockázatának elkerülése - tudás alapú társadalom fejlesztése, társadalmi krízis helyzetek megelőzése
 • A legelesettebbek segítése – fogyatékkal élők, gyermekek, leszakadó régiók lakói
 • Minden érintett szerv mozgósítása – kormányzati és nem kormányzati szervek egyaránt
t mogat si rendszerek p ly zati lehet s gek civil szervezeteknek
Támogatási rendszerek – pályázati lehetőségek civil szervezeteknek
 • Közösségi Kezdeményezések
 • Közösségi Programok
 • Hazai támogatások civil szervezetek számára
 • Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjainak pályázatai
k z ss gi kezdem nyez sek
Közösségi Kezdeményezések
 • Equal – Küzdelem a társadalmi egyenlőtlenségek és diszkrimináció ellen
 • Interreg III – Határokon átnyúló együttműködés
 • Leader+ - a fenntartható helyi fejlesztés integrált stratégiája
 • Urban – fenntartható fejlődés a városi övezetekben
k z ss gi programok
Közösségi Programok
 • Altener Megújuló energiák
 • Culture Az Európai nemzetek kultúrája
 • Daphne Gyermekek, fiatalok és nők elleni erőszak elleni küzdelem
 • eContent Az európai digitális tartalom szolgáltatások elterjesztése
 • eEurope Modern online közszolgáltatások
 • eTen Telekommunikációs hálózatok Európában
 • Enterprise & SME Növekedés és versenyképesség növelése az üzleti szektorban
 • Intelligent Energy Europe Intellegins Energia Európa számára
 • Leonardo da Vinci II Szakképzés, átképzés
 • Life III Környezetvédelmi program
 • Lingua Nyelvtanulás, nyelvtanítás, nyelvi sokszínűség
 • Media Europai audiovizuális szektor erősítése
 • Save Energiahiány kezelése nem technológiai akciókkal
 • Socrates III Nyelvtanulás, mobilitás, innováció az oktatásban
 • Youth Mobilitás és oktatás az ifjúság körében
 • 6-os Keretprogram Kutatás-fejlesztés, innováció
access programok
ACCESS Programok
 • Az EU és a csatlakozó országok közös keretprogramja a csatlakozó országok civil társadalmának megerősítése és a csatlakozási felkészítés céljából
 • Access 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
 • Prioritás területek
  • Környezetvédelem
  • Társadalmi-gazdasági fejlesztés és fogyasztóvédelem
  • Emberi jogok képviselete
  • Szociális szektor, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
 • Makroprojektek, mikroprojektek, hálózatépítés
tag llami szint p ly zatok
Tagállami szintű pályázatok
 • Nemzeti Fejlesztési Terv
 • 5 operatív programjának pályázatai
 • Civil szervezetek számára számos intézkedés nyitott
ad