VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI LETECTVÍ A REALIZAČNÍ VÝSTUPY V AKADEMICKÝCH PODMÍNKÁCH - PowerPoint PPT Presentation

VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI
Download
1 / 32

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI LETECTVÍ A REALIZAČNÍ VÝSTUPY V AKADEMICKÝCH PODMÍNKÁCH. Prof. Ing. Anton ín Píštěk , CSc. LETECKÝ ÚSTAV FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v BRNĚ. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  1899. Historical building of 1911. Založena v roce 1899

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI LETECTVÍ A REALIZAČNÍ VÝSTUPY V AKADEMICKÝCH PODMÍNKÁCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI

LETECTVÍ A REALIZAČNÍ VÝSTUPY V AKADEMICKÝCH PODMÍNKÁCH

Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.

LETECKÝ ÚSTAV

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v BRNĚ


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

 1899

Historical building of 1911


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

 • Založena v roce 1899

 • Druhá nejstarší a největší technická universita v české republice

 • 20.000 studentů

 • 2.473 zaměstnanců (1.015 academických)

 • 8 fakult

 • Fakultastavební

 • FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

 • Fakulta informačních technologi

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Fakulta podnikatelská

 • Fakulta architektury

 • Fakulta chemická

 • Fakulta výtvarných umění


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

VUT v BRNĚ

FAKULTA STROJNÍHO

INŽENÝRSTVÍ

LETECKÝ ÚSTAV

Kooperující zakládající

organizace

Odbor stavby letadel

CENTRUM LETECKÉHO A KOSMICKÉHO VÝZKUMU

Odbor letecký provoz

Kooperující organizace

včetně zahraničních

Letecká škola VUT

4


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

LETECKÝ ÚSTAV


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Aktivity Leteckého ústavu

 • Vědecko výzkumná činnost

 • Analýza proudění s využitím CFD

 • Napěťová analýza s využitím MKP

 • Navrhování a modelování leteckých konstrukcí (CAD)

 • Statické a dynamické zkoušky letadel

 • (oprávnění ÚCL ČR č. L-3-040/4)

 • Projektování letadel a jejich částí

 • Letová pevnostní měření

 • Ekonomika provozu letadel a vývojových nákladů

 • Marketingové studie

 • Bezpečnost letového provozu


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Struktura vývojového prostředí LÚ

CAD

2D a 3D parametrické modelování konstrukcí a modely pro pevnostníanalýzu

Unigraphics NX

CATIA V5

Mechanical Desktop MDT6

ZKOUŠENÍ

Statické a únavové zkoušky, letová měření

Zkušebna letadel

Licence ÚCL ČR

OBLASTI VÝVOJE

A

PROSTŘEDKY

CFD

Aerodynamické analýzy pro vnitřní a vnější proudění

Fluent AEAT CFX5, TascFLOW AMI VSAERO Xfoil , FENSAP ICE,

ICEM CFD

FEM

Napěťová analýza (lineární a nelineární), modální analýza, aeroelasticita, šíření trhlin, simulace rychlých a velkýchdeformací

MSC/Patran & Nastran

MSC/Dytran MSC/Fatigue

LS-DYNA

SPOLEHLIVOST

Spolehlivostní analýza systémů

Relex Reliasoft RAC

(Reliability libraries)

Zpracování dat a vizualizaceTecplot 9 + CFD Analyzer


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

NAPĚŤOVÁ ANALÝZA POMOCÍ MK P


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Podvozek pro nový letoun EV 55


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Rychlost nárazu:v = 15 ms-1

čas 0,16s

čas 0,01s

čas 0,05s

čas 0,09s

čas 0,13s

Analýza havarijního případu u kluzáku


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Kompletní model Ae 270 pro aeroelastickou analýzu s využitím

MSC-NASTRANu


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

ANALÝZA PROUDĚNÍ (CFD)


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

FOREMADE

podvozkové a motorové gondoly pro EV 55

Tvarová optimalizace motorových a podvozkových gondol


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

3-D Aerodynamic Analysis of Ae-270 airplane


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Spolehlivost letadlové techniky

Analýzy prováděné ve spolupráci s leteckým

průmyslem:

 • Zdrojová elektrická soustava letounu EV55

 • Avionický elektronický systém letounu EV55

 • Pitot-statická soustava letounu EV55

 • Zdrojová elektrická soustava letounu VUT100

 • Avionický elektronický systém letounu VUT100

 • Pitot-statická soustava letounu VUT100

 • Soustava ovládání motoru letounu VUT100

Ukázka avionického vybavení moderního sportovního letounu (VUT100 Cobra)

Foto: EVEKTOR


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

SPOLEHLIVOST a ÚDRŽBA

Podpora leteckého průmyslu

Údržba letadel s využitím MSG-3

(praktické analýzy spolehlivosti pro průmysl)

(nástroje a tvorba moderních plánů údržby podle MSG-3)

 • Metodiky pro průkaz spolehlivosti soustav letadel

 • Podpora zavádění moderních metod analýz spolehlivosti v leteckém průmyslu

 • Praktické analýzy soustav letadel pro průmysl

 • Tvorba nástrojů pro vytváření plánů údržby podle MSG-3

 • Vývoj softwarové aplikace pro podporu tvorby plánů údržby

 • Praktické tvorby plánů údržby

Výzkum v oblasti spolehlivosti letadel všeobecného letectví

Kosmické aplikace

 • Zapojení do výzkumných aktivit s partnerskými organizacemi v ČR a EU

 • Vyhodnocení a porovnání úrovní spolehlivosti různých typů soustav a mechanických komponent letadel

 • Vývoj softwaru pro řešení spolehlivosti

(analýzy spolehlivosti podle standardů ESA)

 • Praktické analýzy vybraných mechanických prvků

 • Analýzy podle požadavků ESA


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

STATICKÉ A DYNAMICKÉ ZKOUŠKY LETOUNU


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

GLARE (aluminum and fiberglass composite)

VÝZKUM V OBLASTI KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

CENTRUM LETECKÉHO A KOSMICKÉHO VÝZKUMU

2010 - 2011

 • rozvoj výzkumu a vývoje

 • realizace na konkrétních výstupech

 • větší propojení spolupráce s podniky

 • zapojení se do evropského výzkumu


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

RADA CLKV

VUT v Brně

Letecký ústav

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

ALV ČR

Koordinační tým

příjemce

Letecký průmysl

Realizační projekt

Výzkumný a zkušební letecký ústav

Praha

Výzk. blok

.

.

.

Výzk. blok

.

.

.

Výzk. blok

.

.

.

Výzk. blok

.

.

.

Výzk. úkol

Výzk. úkol

Výzk. úkol

Výzk. úkol

1.spolupříjemce

ADS

Výzk. úkol

Výzk. úkol

Výzk. úkol

Výzk. úkol

ČVUT Praha

Ústav vozidel a letadlové techniky

odbor letadel

6. a 7. RP EU

Výzk. úkol

Výzk. úkol

Výzk. úkol

Výzk. úkol

2. spolupříjemce


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

VÝVOJ A VÝROBA LETOUNU

NOVÉ GENERACEŘADY VUT 100


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Základní popis projektu letounu VUT100

VUT 100

Projekt iniciován na Leteckém ústavu FSI VUT v Brně.

Realizace firma EVEKTOR, s.r.o.

Projekt je zahrnut do výzkumného programu „ Centra leteckého a kosmického výzkumu“ Leteckého ústavu.


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Projekt RAPID 600

Výrobce:

SKYLEADER Aircraft

JIHLAVAN airplanes, s.r.o.

Zálet 12. 5. 2009


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

FILOSOFIE NÁVRHU A REALIZACE EXPERIMENTÁLNÍHO LETOUNU

VUT 001 MARABU

PODPORUJÍCÍ APLIKACI BEZPILOTNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO CIVILNÍ POUŽITÍ


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Konečná varianta VUT 001 MARABU

Konečný návrh využívá existující komponenty a systémy letounu RAPID

Kovové ocasní plochy

Celokovové křídlo a centroplán

Trup celokompozitové konstrukce

Odnímatelný kryt pro instalaci spec. vybavení

Kombinace motorů ROTAX 912a proudového motoruTJ100A

26


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Výroba prototypu letounu VUT 001 Marabu

K výrobě letounu rozhodující měrou přispěli studenti, doktorandi a mladé vědecké kapacity Leteckého ústavu, VUT-FSI v Brně.

Výroba trupu

Finální montáž


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Vývoj letounu VUT 001 Marabu

Zkouška trupu


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Vývoj letounu VUT 001 Marabu

První let VUT 001 Marabu se uskutečnil 29. 4. 2010


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

Vývoj letounu VUT 001 Marabu

Letoun VUT 001 MARABU získal Zlatou medaili MSV 2010


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

VUT 700 SPECTO

Studentská práce návrhu bezpilotního letounu

Rozpětí 4,2 m

Max. vzletová hmotnost 20kg

Celokompozitová konstrukce s uspořádáním pro bezpilotní letouny – vývoj a aplikace bezdrátového přenosu dat.

31


V zkum a v voj v oblasti letectv a realiza n v stupy v akademick ch podm nk ch

DĚKUJI ZA

POZORNOST

32


 • Login