Het Nieuwe
Download
1 / 26

Het Nieuwe Werken: Smart Company Imtech ICT Integrated Solutions - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Het Nieuwe Werken: Smart Company Imtech ICT Integrated Solutions Bob Smits blog: bobsmits.wordpress.com. Van “ jagers-verzamelaars ” naar “ agrarische samenleving ”. Onze samenleving verandert steeds sneller. Industriële samenleving. Werk = plek , salaris = aanwezigheidspremie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Het Nieuwe Werken: Smart Company Imtech ICT Integrated Solutions

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


 • Het Nieuwe Werken: Smart Company

 • Imtech ICTIntegratedSolutions

 • Bob Smits blog: bobsmits.wordpress.com


Van “jagers-verzamelaars” naar “agrarischesamenleving”

Onzesamenlevingverandertsteedssneller


Industriëlesamenleving

Werk =plek, salaris = aanwezigheidspremie


Witte boordenrevolutie?

Kantoor is de plekomnietaan je werk toe tekomen


Digitaletijdperk: werkenenlevenintegreren


Hoe definieer je Het Nieuwe Werken

organisatieinnovatiewaarbijmedewerkersverantwoordelijkheidhebbenomtebepalenhoe, waaren wanneerze de meestewaardetoevoegenaanvoorafheldergedefinieerdebedrijfsdoelstellingen. Er is sprake van eenmeerhyperarchischeorganisatie met netcentrischeaanpakondersteund met moderne ICT middelen.


Onze traditionele vorm van communicatie:

Een heldere boodschap: top down


E-mail heeft de hiërarchie voorgoed veranderd

En onze organisatievormen?


ICT : eenparadigmashiftincommunicatie


En Tweets veranderen de wereld?

Denk om de 1-9-90 regel


Ookinzetbaar in heel bedrijfskritischesituaties!

How Technology Almost Lost the War: In Iraq, the Critical Networks Are Social — Not electronic. http://www.wired.com/politics/security/magazine/15-12/ff_futurewar#ixzz0qqEeroXW


De ontwikkelingen volgens Gartner:

 • Afname routine: (mensen)werk wordt minder routinematig

 • Hyperconnectedness: network of networks

 • We gaan meer “swarmen”

 • Patroonherkenning: variaties op thema maken

 • “My place”: sterkere behoefte aan eigenheid

Hoe ziet onze werkomgeving eruit: voor wie doen we dat?


Een nieuwe generatie instromers

Hoe binden en boeien we de Millenials?


Viergeneratiesaan het werk

Leeftijd is nietaltijdbepalend: wel het profiel


Generatiekloof?


Digitaliseringzorgtvoorconvergentie


Wanneer kun je erecht over HNW spreken?

Maar het gaatnietalleen over techniek!


Het Nieuwe Werken is een integraal concept:

Evenwichtige aanpak noodzakelijk: alleen bij balans is er succes

Imtech heeft aandacht voor alle factoren


Technniek is gericht op communicatie: its de “C”


waaromsocializen we met onsnetwerk?

over “nuttige” dingen

over “niet direct nuttige” dingen

hoe komen we aanonzegestructureerdeinformatie en onzekennis?

Zet je netwerkaf en toe “offline”

Gebruik Social Media: gedragsverandering

 • ZelfsStatler en Waldorf hebbendiggontdekt: arme beaker


Groterewinstgevendheid

Kostenbesparingen:

Huisvesting, reiskosten, energie

Minder infrastructuurkosten

Dynamischer teams, agile organisatie

Hogere output:

Beterekwaliteit, kwantiteit van output

Interactie: informatie, kennis, expertise, socialenetwerken

Hogere ROIC, meercreativiteit, inspiratie en innovatiekracht

Groener en duurzamer

Watlevert het op?

Maar hoe pak je datallemaalaan?


We zullen het slimmer moetenorganiseren:

smart company

Meer van hetzelfdewerktnietmeer!


Het NieuweWerken:begeleidereis in stappen

Verkennen, team samenstellen

meten

missievisiebepalen

creëerdraagvlak

route bepalen: de kaartmee

op weggaan: eerstestap

terugkoppelen: stilstaan en leren

Stap 0: inspiratiesessie

Stap1: factor4index

Stap 2: one page strategy

Stap 3: mindmapsessies

Stap 3: architectuur /functioneelontwerp

Stap 4: gefaseerdeprojectaanpak

Stap 5: iteratie

Smart Company


Het Nieuwe Werken logische stappen: smart company

Smart Company Team: samenwerkende specialisten

advies,projectmanagement, ontwikkeling, implementatie


Conclusie: de techniekvoorbij, een management uitdaging

De uitdagingvoor de techniekwordtgroter: samen met je klantnaar de top, dat is de echteuitdaging


Dank voor de aandacht!Vragen?

Bob Smits

Bob.smits@Imtech.nl

Blog: bobsmits.wordpress.com

Imtech ICT

Integrated Solutions

www.imtech-ict.nl


ad
 • Login