DIŞ BORÇLANMA ve Ülke Kredi Derecelendirmesi - PowerPoint PPT Presentation

Di bor lanma ve lke kredi derecelendirmesi
Download
1 / 63

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DIŞ BORÇLANMA ve Ülke Kredi Derecelendirmesi. KAMU FİNANSMANI ANALİZİ DERSİ 2014 hakanozyildiz@gmail.com www.hakanozyildiz.com. Stok ve Yük. Toplam Borç Stoku = İç Borç Stoku + Dış Borç Stoku Toplam Borç Yükü = Toplam Borç Stoku/ GSYH. DIŞ BORÇLANMA. Temel Dış Borçlanma Kavramları.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DIŞ BORÇLANMA ve Ülke Kredi Derecelendirmesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Di bor lanma ve lke kredi derecelendirmesi

DI BORLANMA ve lke Kredi Derecelendirmesi

KAMU FNANSMANI ANALZ DERS

2014

hakanozyildiz@gmail.com

www.hakanozyildiz.com


Stok ve y k

Stok ve Yk

 • Toplam Bor Stoku = Bor Stoku + D Bor Stoku

 • Toplam Bor Yk = Toplam Bor Stoku/ GSYH

www.hakanozyildiz.com


Di bor lanma

DI BORLANMA

www.hakanozyildiz.com


Temel d bor lanma kavramlar

Temel D Borlanma Kavramlar

 • D Bor

 • D Bor Stoku

 • D Bor Servisi

 • Kullanm ve Kullanma bal deme

 • D Proje Kredisi

 • Program Kredisi

 • apraz Kur Etkisi

 • Risk primi

 • Tahvil hrac

 • Bullet deme

 • Normal D Bor deme Kavramlar

www.hakanozyildiz.com


Kavramlar devam

Kavramlar (Devam)

 • Kullanm (Disbursement): Alnan borcun borlunun hesabna geirildikten sonra kullanmaya balanlmas.Faiz bu tarihten sonra iler- Tek defada veya dilimler halinde ( zellikle proje kredileri) olabilir.

 • Valr tarihi (Value date) : Bir borcun hesaba getii tarih. Szleme tarihi ile valr tarihi ayn veya farkl olabilir.

 • skontolu Tahvil. Bir tahvilin ileride denecei miktarn bugn ifade ettii deer (iskonto edilmi deer) zerinden satlmas ( 2010 da 100 milyon dolar olarak denecek bir tahvilin bugnk deeri 97 milyon dolar ise , bor 97 milyon Dolar faiz 3 milyon dolardr. Kolaylk salar)

 • Kuponlu Tahvil: Bir borcun faizinin vadesine blnm olarak paralar halinde denmesi . 10 yl vadeli 100 Dolar bor 10 ylda ve ylda 2 kez 6 aayda bir faiz derse toplam kupon says 20 olur) Anapara 10 uncu yl sonunda bir defada deniyorsa buna mermi (bullet) deme denir.

 • Ksa Vadeli Bor: Vadesi 364 gnden az olan borlar

 • Orta Vadeli Bor: Vadesi 364 gnden uzun olan borlar

 • apraz Kur ve dviz kompozisyonu etkisi. Borcun tek dviz cinsinden raporlanmas durumunda raporlanan dvizin dier paralar karsnda deer kazanmas veya kaybnn etkisi

www.hakanozyildiz.com


Kavramlar devam1

Kavramlar (devam)

 • LIBOR (London Interbank Offer Rate): Londrada bankalarn birbirlerine verdikleri borlar iin uyguladklar faiz. (Bir nevi taban gsterge faiz. FIBOR (Frankfurt vb)

 • ABD Hazine Faizi ( US Treasury). ABD Hazinesi tarafndan ihra olunan katlarn faizi

 • Risk Primi (Spread) : D Borlanmada bir lkenin veya firmann borlanmasna bu tr taban (en az risksiz) faizler zerinden istenen + puan (LBOR + 1,25 USTR +0.75 gibi)

www.hakanozyildiz.com


Kavramlar

Kavramlar

 • Program kredisi:Kullanm bir faaliyete bal olmayan genel amal yaplan d borlanma

 • Proje Kredisi: Proje finansmanna ynelik borlanma

 • Bullet (mermi) deme: zellikle tahvil ihralarnda anaparann vade sonunda tek seferde denme hali

www.hakanozyildiz.com


D bor lanma temel kavramlar

D Borlanma Temel Kavramlar

 • D Bor: Yerleiklik esasna dayanr. Bor/D Bor ayrm ?

 • D Bor Stoku : (D Borlanma-Anapara Geri demesi) Belli bir dneme gre tanmlanr. Net anapara borcu

  • Anapara > Borlanma Stok Azalr (Net Geri deyicilik)

  • Anapara < Borlanma Stok Artar

 • D Bor servisi: Anapara+Faiz+Masraf ve Komisyonlar

www.hakanozyildiz.com


Ama t p ne g re di bor lar

AMA TPNE GRE DI BORLAR

 • PROGRAM FNANSMANI:

 • TAHVL

 • DER PROGRAM KREDLER

  - PROJE FNANSMANI

www.hakanozyildiz.com


Program f nansmani

PROGRAM FNANSMANI

TAHVL HRALARI

TAHVL HRALARINDA AMA BTE AIININ FNANSMANIDIR.

HRACIN YAPILDII PYASAYA GRE SMLENDRLR.

HERHANG BR LKENN SERMAYE PYASASINA KOTE

OLMAYAN HRALAR EUROBOND ADINI ALIRKEN, ABD

PYASASI, JAPONYA PYASASI VE NGLTERE PYASASINDA

HRA EDLEN TAHVLLER SIRASIYLA YANKEE, SAMURA VE

BULLDOG SMN ALIR.

www.hakanozyildiz.com


Program f nansmani1

PROGRAM FNANSMANI

$

www.hakanozyildiz.com


Di bor lanma ve lke kredi derecelendirmesi

PROJE FNANSMANI

DPT YATIRIM

PROGRAMI

Hazine

Mstearl

PROJE SAHB

KURULU

KREDTR

www.hakanozyildiz.com


Di bor lanma ve lke kredi derecelendirmesi

PROGRAM FNANSMANI

$

 • TAHVL HRALARI

ULUSLARASI

SERMAYE

PYASALARI

Hazine

Mstearl

LDER BANKA

ARACI BANKA

ARACI BANKA

ARACI BANKA

www.hakanozyildiz.com


D bor lanmada tahvil hra lar

D Borlanmada Tahvil hralar

 • Uzun yllar proje kredisi ile borlanma yaplm ve yatrm amal bor alnmtr

 • Sermaye piyasalarnn serbestletirilmesi sonras i borlanma piyasasna ok sklmamas iin yurtd tahvil piyasalarndan borlanlmasna 1988 ylnda balanmtr.

www.hakanozyildiz.com


Tahvil ihrac

Tahvil Ihrac

 • Tahvili karan lkenin / bankann / irketin para birimi dnda ihra edilen , ihracna uluslaras bankalarn araclk ettii (lead manager, agent, depository ) tek bir lkede veya eitli lkelerdeki geni bir yatrmc bazna ( doktor, bankac, emekli fonlar vb..) sunulan tahvillerdir.

 • Nadiren iskontolu genelde deiken faizli, USTR :Bundesbank, veya LIBOR zerinde + primli faiz yaps ile satlrlar.

www.hakanozyildiz.com


Tahvil hrac haz rl klar

Tahvil hrac Hazrlklar

 • 1 . Hazrlk Aamas

  • Kayt ilemleri ( SEC, Tokyo Maliye Bakanl)

  • zahname ( prospects) hazrl

  • Kredi Derecelendirme kurulular ile iliki kurulmas

  • Yatrmclarla iliki kurulmas

 • 2. Piyasalarn zlenmesi Aamas

  • Senede tahmini 6-7 ihra

  • Piyasalarn yeni bir ihraca hazr olup olmad

  • kincil piyasalarda durum

 • 3. Teklif deerlendirme Aamas (para birimi ve vadeye karar verilmesi

  • hracn sorunsuz gereklemesi (Yeterli talep var m ?)

  • Talep kimden geliyor ? Euro bireysel, Dolar kurumsal yatrmcya, uzun vade emekli fonlarna ynelik)

  • Geri deme Yk ( Dzgn bir geri deme takvimi oluturulmas)

  • Sonraki ihralarn gelecei

 • www.hakanozyildiz.com


  Devam

  Devam

  4. hracn Gerekletirilmesi Aamas

  • Lider bankann seimi ve yetkilendirilmesi (mandate)

  • Lider banka bakanlnda konsorsiyumun talep toplamas ( 1gn)

  • Due diligence (Hukuki inceleme) Yatrmclar temsil eden hukuularn ihrala ilgili sorularnn yantlanmas ve yatrmclara bir eit garanti vermesi

  • Fiyatlamann yaplmas

   • Talep sahiplerine tahsis, getiri seviyesi , spread ve ihra fiyatnn belirlenmesi

    5. hracn tamamlanmas ve parann Hazine kasasna girmesi

  www.hakanozyildiz.com


  Bor erteleme normal d bor deme y ntemleri

  Bor Erteleme Normal D Bor deme Yntemleri

  Konsolidasyon : Vadesi gelen bir borcun denememesi halinde anapara ve faizi ile birlikte yeni bir bor olarak vadesi eskisine oranla uzatlarak ve faizi ykseltilerek yeni bir deme planna balanmasdr.Gnll veya zorunlu olabilir

  Konversiyon: Bor yknn azaltlmas amac ile anapara tutar ve vadesi deitirilmeden faizi drlerek yeni bir borca tahvil olunmasdr.Konsolidasyonda ana ama borcun vadesini uzatmak,konversiyonda ise bor yknn hafifletilmesidir.(Bankalarla masaya oturulmas rnekleri)

  Bor Erteleme ( Debt Rescheduling) : Hem borcun vadesini hem de faizini daha uygun koullu hale getirme ilemi olup, zellikle 1980 e kadar muhtelif yllarda Trkiye bu yolla bir ksm d borcunu ertelemitir.

  www.hakanozyildiz.com


  Bor ertelemeleri

  Bor Ertelemeleri

  1.Bor Ertelemesi

  lk defa Temmuz 1958de Trkiye d borcunun ertelenmesi iin

  alacakllarla masaya oturmutur. 4 Austos 1958 tarihinde Trkiye moratoryum ilan etmitir. Ayn tarihte OEEC (Avrupa Ekonomik birlii rgt), IMF ve Amerikan Hkmeti ile Trkiye arasnda ekonomik koullarn dzeltilmesi ve gerekli istikrar tedbirleri alnmas hakknda stikrar Program yaplmas konusunda anlamaya varlmtr. :

  2. D Bor Ertelemesi:

  20 Mays 1978 tarihinde 1.3 milyar ABD dolarlk Devlet Garantili Ticari Borlarnertelenmesi iin Trkiye ile OECD yesi lkeler arasnda erteleme anlamas imzalanmtr.

  3. D Bor Ertelemesi:

  19 Temmuz 1979 tarihinde IMF ile yaplan Stand-By anlamasn takiben 25 Temmuz 1979da Trkiye ile OECD yesi lkeler arasnda 1 Temmuz 1979dan sonra vadesi dolan 1.2 milyar ABD dolarlk Devlet ve Devlet Garantili Ticari Borlarn ertelenmesine ilikin Trkiyenin Ticari Borlarnn Konsolidasyonuna likin Tutanak imzalanmtr.

  www.hakanozyildiz.com


  Bor ertelemeleri1

  Bor ertelemeleri

  4. D Bor Ertelemesi (Dvize evrilebilir Mevduat Hesaplar demelerinin Ertelenmesi):

  lk olarak 1967 ylnda ticari bankalar nezdinde harite yerleik zel ve tzel, ahslara Merkez Bankasnca kur garantisi verilmek suretiyle dviz zerinden hesap almasna ilikin bu uygulamaya, 13 Temmuz 1979 tarihinde son verilmitir. 28 Austos 1979 tarihinde 2.2 milyar ABD dolarlk blm Merkez Bankas borcuna dntrlm ve ertelemeye tabi tutulmutur.

  Erteleme anlamas 28 Austos 1979 tarihinde borlu sfatyla Merkez Bankas ile garantr olarak Trkiye Cumhuriyetini temsilen Maliye Bakanl ve bor veren sfat ile DM hesaplar sahibi 246 banka ve hizmet kuruluu olarak Citicorp arasnda Londrada imzalanarak 26 Eyll 1979 tarihinde yrrle girmi ve anapara ve faiz demelerinin sonuncusu 1 Eyll 1989 tarihinde yaplarak sz konusu DM Erteleme Program sonulandrlmtr.

  www.hakanozyildiz.com


  Bor ertelemeleri2

  Bor Ertelemeleri

  5. D Bor Ertelemesi (Garantisiz Ticari Borlarn Tasfiyesi):

  1977-1980 yllar arasnda lkemizin iinde bulunduu dviz darboaz nedeniyle vadesi gelmi ve denememi ksa vadeli ticari borlarmzdan, Trkiye'ye yaplan ithalat ilemi srasnda mal bedellerinin denmesi konusunda ihracatn yapld lkenin ihracat sigorta kurumunun sigortas bulunmayan ve 31 Aralk 1979 tarihine kadar fiilen ithal edilmi mallara ait ithalat ilemlerinin tasfiyesi amacyla, 30 Mays 1980 tarih ve 17002 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan 8/911 sayl Bakanlar Kurulu Karar erevesinde bir bor ertelemesi yaplarak Garantisiz Ticari Borlarn tasfiyesi ilemlerine balanmtr.

  Sz konusu Karar uyarnca tasfiyeye tabi tutulan ilemlerin tutar ABD dolar cinsinden ifade edildiinde yaklak olarak 1.4 milyar ABD dolar olup kararn ngrd geri deme planna gre 21 ubat 1994 tarihi itibariyle tamamna yakn bir ksm denmitir.

  6. D Bor Ertelemesi (Devlet Garantili Ticari Borlarn Ertelenmesi):

  Trkiyenin OECD yesi lkelere 1980, 1981, 1982 yllarnda vadesi dolan 3 milyar ABD dolarlk Devlet Garantili Ticari Borlarn ertelenmesi ile ilgili anlama 23 Temmuz 1980 tarihinde imzalanmtr.

  www.hakanozyildiz.com


  Di er normal d bor deme y ntemleri

  Dier Normal D Bor deme Yntemleri

  Refinancing : Bor ertelemesinin zel bir eklidir. Sresi dolan belli bir bor iin o kreditrden veya bir bakasndan daha uygun koulla alnan yeni bir borla deme yaplmasdr.Borcun ad ve tr de deimi olur. FMS refinancing gibi.

  Swaplar: Daha ok risk ynetimi asndan yaplrlar. Bugn iin bor ynetimi asndan uygun olan bir borlanma ileriki yllarda risk tamaya balayabilir.rnein TR nin Yen borlar.,

  Swaplar borcun denominate (alnd) edildii dviz yerine baka dviz ile yaplabilecei gibi faizin ifade edildii yapnn deiimi ile deiken faiz sabit faiz dnm ile de yaplabilir.Swap yaplabilmesi iin bor anlamasnda hkm olmaldr.Debt equity swaplar borcunu deyemeyen lkenin o borcu karlnda o lkenin madenleri , sanayi tesisleri gibi varlklarna ortak veya sahip olunmasdr.1980 de uygulanan garantisiz ticari borlar gibi.

  www.hakanozyildiz.com


  D bor lanmada baz noktalar

  D Borlanmada Baz Noktalar

  • Bor Stokunda askeri borlar yer almakla beraber aklanmaz.Dier lkelerde de ayn yntem uygulanr.

  • Dnya Bankas, lkeleri bor yk ynnden iki kriterden yararlanarak kategoride snflandrmaktadr. Kriterler unlardr:

  • D bor servisinin cari deerinin GSMHya oran (PV/GNP)

  • D bor servisi cari deerinin ihracat ve ii gelirleri toplamna orandr. (PV/XGS)

  www.hakanozyildiz.com


  D bor lanmada baz noktalar1

  D Borlanmada Baz Noktalar

  • Buna gre;

  • PV/GNP orannn yzde 80den fazla olmas ya da PV/XGS orannn yzde200den fazla

   olmas durumunda bir lke ar borlu lke kategorisine sokulmaktadr.

  • PV/GNP orannn yzde 80den kk ve yzde 48den byk olmas durumunda ya da PV/XGS orannn yzde 220'den kk, yzde132den byk olmas durumunda ise lke orta derecede borlu lkeler kategorisine sokulmaktadr. lkemiz bu kritere girmektedir.

  • -PV/GNP orannn yzde 48den veya PV/XGS orannn yzde132den kk olmas durumunda ise lke dk derecede borlu lke kategorisinde deerlendirilmektedir.

  www.hakanozyildiz.com


  Lke r sk de erlend rmes

  LKE RSK DEERLENDRMES

  www.hakanozyildiz.com


  Kredi derecelendirme kurulu lar

  Kredi Derecelendirme Kurulular

  • Finans dnyasnn trafik klar (?)

  • Kredi derecelendirme Kurulular Krizleri tahmin edebiliyorlar m ?

   • lke notu ve irket notu deerlendirmesinde bilgi asimetrisi

   • Bor dememe riskini ancak lke bilir

   • Derecelendirme ( rating) paral bir itir.(Ahlaki sorun)

 • Buna ramen yine de notlar etkili-En azndan yatrmcy sorumluluktan kurtarr. Kendileri gnah keisi olurlar.

 • Son krizde ok eletiri aldlar

 • www.hakanozyildiz.com


  Kredi notlamas

  Kredi Notlamas

  • Borlunun kredi riskini gsteren anlalmas ve izlenmesi kolay bir sistem

  • Kredi notu borlunun sermayeye daha kolay ulamasn salar

  • Yatrmclara ayn bazda karlatrma yapma olana verir

  • Ksa ( 1 yl iinde bor deyememe riski) ve uzun dnemli (bor portfolyosunun yaam dnemi iindeki geri deyememe riski) derecelendirmede kullanlr.

  www.hakanozyildiz.com


  Ba l ca kredi derecelendirme kurulu lar

  Balca Kredi Derecelendirme Kurulular

  • Standart and Poors (S and P) 1806

  • MOODYS- 1900

  • FITCH : 1913

  • JCR (Japon Kredi Derecelendirme Kuruluu)

  www.hakanozyildiz.com


  Lke riski derecelendirmesi

  lke riski derecelendirmesi

  • Demografik, eitsel ve yapsal faktrler;

   • Nfus art oran,

   • Ya dalm ve bamllk oran (14 alt + 65 st / 15-64 ya aras)

   • Kentsel nfusun toplam ve nfusa oran (ehirleme)

   • Etnik, dinsel ve dilsel aznlklarn dalm,

   • kinci ve yksek eitime katlm oranlar,

   • zellikle uluslararas karlatrmaya yarayacak eitim kalitesini len herhangi bir lt,

   • Yaam standartlarn lmeye yarayan; satn alma paritesine gre llm kii bana milli gelir, kii bana den kredi miktar,

   • Gelir dalm, refah ve toprak sahiplii bilgileri,

   • Ulatrma ve telekomnikasyon alt yaps standartlar ve ana planlar hakkndaki bilgiler,

   • ocuk lmleri, hayat beklentisi ve salk hizmetlerinin gelimilii,

  www.hakanozyildiz.com


  Politik risk devlet ve politik yap

  Politik risk: Devlet ve politik yap

  • Anayasada yasama, yrtme ve yarg arasndaki ve dier devlet kurumlarnn yeri ve yaps. Politik kurumlarn kalcl ve yasal altyaps (devlettin kurumsal yapsndaki yeri)

  • Siyasi partilerin yaps, destek aldklar kesimler, oy oranlar ve devamll. Halkn politik srece katlm,

  • lkenin seim takvimi; genel, yerel, cumhurbakanl vs.

  • Partiler arasnda makro ve mikro ekonomik politikalara ortak bak oran,

  • Hkmetin balatt uygulamalara partilerin destei ve srdrlebilirlii,

  • Partilerde, zellikle iktidar partisinde, liderlik yaps (deiimde kurumsallama),

  • Siyasi yapnn ekonomik, zellikle finansal reformlar a yaklam, ekonomi politikalarn ve nceliklerin oluturulmasndaki srelerin effafl,

  • Silahl kuvvetlerin bykl ve nemi,

  • nemli sosyal gruplarn ve partilerin lkenin temel sorunlarna yaklamda sergiledikleri alternatif politika seenekleri,

  • zel mlkiyet hakk ve szleme zgl konusundaki yasal ve idari yap,

  • Vergi toplama sisteminin etkinlii, (kaytdlk, kayrmaclk vb),

  • Ana siyasi aktrlerin zgemileri,

  • Kamu gvenlii,

  www.hakanozyildiz.com


  Politik risk d politika objektifleri ve stratejisi

  Politik risk: D politika objektifleri ve stratejisi

  • lkenin uluslararas, blgesel kurulular ve ticaret bloklarna yelikleri,

  • En son 4. Madde Konltasyonu Raporunda yer ald ekliyle IMF ile ilikiler,

  • Komular ile ilikiler,

  • Joepolitik risk,

  • D ve i tehditlerin deerlendirilmesi,

  • AB, ABD ve Japonya ile ilikiler,

  www.hakanozyildiz.com


  Makro ekonomik politikalar

  Makro ekonomik politikalar

  • Makro ekonomik politikalarn yaps ve ncelikleri; fiyat istikrarna verilen nem; merkez bankasnn bamszl,

  • Enflasyondaki gelimeler, TFE ve FE, GSMH deflatr, kamunun fiyatlar etkileyen kesintileri (vergi, har vs),

  • Refah dalm, retimde eitlilik ve ekonominin pazara aklk derecesi,

  • Gelir dalmnda eitsizlikler (adalet),

  • Kur politikas ve kurlar zerindeki son dnem basklarnn nedenleri, kurlar ile fiyat istikrar arasnda oluabilecek atma ortamlarnda ncelkleri belirleme ve zm yntemlerinin netlii,

  • TFEye gre hesaplanm reel ve nomimal faiz oranlarnn vadelere gre dalm,

  • Kur oranlarnda deiimin trendi, ana ticari partnerlerin dviz kurlarna ve birim emek maliyeti gibi seeneklerle hesaplanm rekabet lmleri,

  • Geni ve dar para arznda genileme trendi, kredi genilemesi ve parann deiim hz (velosity) tahmini,

  • Maliye politikasnn kurgusu, ksa ve uzun vadeli objektifleri, Kamu Kesimi Borlanma Gerei (KKBG) , net kamu kesimi borcunun GSMHya oran, kamu kesiminin net varlklarnn deeri,

  • Vergi kaynaklar ve gelir yaratma potansiyeli, dolayl ve dorudan vergi dalm ve yllar itibariyle deiimi,

  • Sosyal gvenlik prim tahsilatlar ile vergilerin GSHMya oran ve sosyal gruplara gre ayrm,

  • Faiz, sosyal tarnsferler ve dier ana kamu harcama kalemlerinin detaylandrlm deiimi,

  • KKBGnin finansman kalemlerinin parasal olanlar ve olmayan eklinde ayrm (enflasyona etki)

  • Kamu bor stokunun KKBGnin borlu ve alacakl baznda ve reel ve nominal deerlerle snflandrlmas,

  www.hakanozyildiz.com


  Arz ve talep dengesi

  Arz ve talep dengesi

  • thal mallar ve turizm, navlun gibi hizmetler baznda detaylandrlm ve GSMH yzdesi olarak toplam arz,

  • Ayn yaklamla toplam talep, (Tabi ithalat yerine ihracat koyarak),

  • GSMH oran olarak toplam i harcamalar (i tketim, yatrmlar, stok)

  • Mal ve hizmetler baznda d dengenin GSMH iindeki pay,

  • Toplam tasarruflarn GSMHya oran olarak geliimi,

  • Tketim ve kamu harcamalarnda yllk yzde deiim,

  • Kiilerin, irketlerin ve kamunun tasarruflarnn detayl dalm (kaytdlk artlarnda ?),

  • Kamu ve zel sektrn toplam yatrmlarnn detay ve GSMHya oran,

  • Nominal ve reel GSYH ve GSMH,

  • GSYHnn sektrel kompozisyonu (tarm, inaat, sanayi, hizmetler vb),

  • Sektrler ve dnemler arasndaki verimlilik farkllklar,

  www.hakanozyildiz.com


  Orta vadeli b y me k s tlar n n analizi

  Orta vadeli byme kstlarnn analizi

  • Enflasyon basksndan arndrlm ortamda tam istihdam salayacak byme tahmini,

  • Ekonomideki dnemselliklerden arndrlm GSMH byme trendi tahmini,

  • Milli gelirin potansiyeline ynelik eitli yntemlere gre hazrlanm tahminler,

  • Byme trendinin ynnn deerlendirilmesi,

  • Byme ile sermaye hareketleri arasndaki balantya ynelik tahminler,

  • Tasarruflarn ve yatrmlarn kompozisyonu ve bykl,

  • Ekonomik bymenin kaynaklar ve oran,

  www.hakanozyildiz.com


  Zel sekt r n dinamizmi

  zel sektrn dinamizmi

  • Yeni i yeri ama ve kapama ve yllar itibariyle geliimi,

  • Kendi adna alanlarn says ve geliimi,

  • zel sektrn ve pazar ekonomisinin ekonomi iindeki yeri,

  • zel sektrn sabit sermeye yatrmlar ve GSYH iindeki pay, geliimi

  • zel sektrn sermaye getirisi (yllk kar/sermaye vs faiz ) ve trendi,

  • dnyasnn toplam sermaye stoku ve geliimi,

  • Rekebet artlar ve sektrel konsantrasyon oran (tekel, oligopol ) ve karllk,

  • zel sektrn AR&GE harcamalar ve patent faaliyetlerindeki gelimeler,

  • Sanayi retiminde ve sektrlerde KTlerin, BTlerin, daha dorusu kamunun yeri,

  • zelletirme metodlar ve almalar

  • Kamu sektrnn verimlilii,

  • Korumaclk ve dier piyasa d etkiler,

  www.hakanozyildiz.com


  Emek piyasas analizi

  Emek piyasas analizi

  • Toplam emek gcnn bykl,tarihsel geliimi ve projeksiyonlar,

  • stihdam oran, alanlarn cinsiyet yaps, tam gn ve part-time alma oranlar,

  • Emek piyasalarnn esneklii,

  • stihdamn sektrel ayrm, toplam iindeki sektrel dalm, zaman iinde sektrler arasndaki deiim oran,

  • sizliin cinsiyet, ya, blge, isizlerin nceki i alan ve sresi baznda dalm,

  • Sendikalama oran ve grevlerde kaybedilen i gn says,

  • cret belirlemede etkin olan ana etkenler,

  www.hakanozyildiz.com


  Fiskal esneklik

  Fiskal esneklik

  • Kamunun gelir, harcama ve ak/fazla trendleri,

  • Fiskal duruun para politikas ve d faktrlere uyumu,

  • Gelir yaratma esneklii ve verimlilii,

  • Harcamalarn etkinlii ve basknl,

  • Yaymlanan raporlarn effafl,kapsam ve zamanlamas,

  • Emeklilik sistemlerinin ykmllkleri,

  • Kamu bor sorunlar

   • Brt ve net bor stoku,

   • Faiz demelerinin bte gelirlerine oran,

   • Stokun dviz ve vade yaps,

   • Yerel para sermeye piyasalarnn derinlii ve genilii,

  • Bte d kamu sektrnn (KTler, mahalli idareler, SGK, fonlar) boyutu ve salkll,

  www.hakanozyildiz.com


  Parasal esneklik

  Parasal esneklik

  • Ekonomik devrelerin fiyat davranlar,

  • Parasal ve kredi genilemeleri,

  • Kur rejimi ile para politikasnn uyumu,

  • Merkez bankasnn bamszl vb kurumsal faktrler,

  • Para politikas aralarnn fiskal duru ve sermaye piyasas karsndaki etkinlii,

  • Dolarizasyon ve endeksleme,

  www.hakanozyildiz.com


  Bankac l k ve finans

  Bankaclk ve finans

  • Finansal sektrn salkll,

  • Finansal sektrn fon akmlarndaki etkinlii (kaytdlk, yastk altnda tasarruf vb) ve kredilendirme olanaklar,

  • Kredilerin sektrel ve kurumsal analizi,

  • Kamu ve zel sektrn borlanma projeksiyonlar,

  • Kredilendirme politikalarnn tanm, ak piyasa ilemleri (AP) nin detaylar, munzam karlklar, kredi kontrolleri, faiz politikalar, iskonto uygulamalar,

  • Temel bankaclk ilkelerine yaklam, bankaclk uygulama kurallar (sermeye yeterlii, kredi karlk oranlar vb) ve tahsili gecikmi alacaklarn detay,

  • lkedeki sermeye piyalarnn durumu, piyasalardaki likidite oran, hisse senedi ve bor piyasalarnn toplam piyasa deerlerinin GSYHya oran,

  www.hakanozyildiz.com


  D viz dengesi

  Dviz dengesi

  • Dviz likiditesi;

   • Fiskal ve parasal politikalarn d alem hesaplarna etkisi,

   • demeler dengesinin yaps,

   • Sermaye akmlarnn kompozisyonu,

   • Dviz rezervlerinin yeterlilii,

  • D bor yk;

   • Yeniden yaplandrlan borlar ve yurtd yerleiklerin mevduat dahil brt ve net d borlar,

   • Vade yaps, dviz kompozisyonu ve faiz deiimlerine duyarll,

   • Bor geri deme yk,

   • Ucuz fonlamaya ulama kolayl,

  www.hakanozyildiz.com


  D ticaret ve yabanc sermeye politikalar

  D ticaret ve yabanc sermeye politikalar

  • thalat ve ihracatn GSYH iindeki pay ve zaman iindeki eilimi,

  • Sektrler itibariyle ithalat kontrol tedbirleri[kotalar, tarifeler (gmrk vergisi, ithalden alnan KDV vs) , tarife d engeller (standartlar, uzak gmrk kaps vs)]

  • Sanayi rnlerine uygulanan ortalama gmrk tarifelerinin efektif koruma etkisi,

  • Petrol tketiminin GSYH iindeki yeri,

  • Mal gruplarna gre ithalat ve ihracatn yaps,

  • D ticaretin corafik blgelere gre dalm,

  • Tarmsal ithalat rejiminin tanm,

  • Ucuz kredi uygulamalar dahil ihracat tevikleri,

  • Varsa d tiarette liberalizasyon program, kstlayc nlemlerin kaldtrlmasna ynelik zamanlama,

  • Dorudan yabanc sermeye yatrm (DYSY) sistemi; varsa yasakl sektrler, blgeler ve yabanclar iin sahiplik snrlamas hakknda bilgiler,

  • Elde edilen karlarn, faiz ve hisse satlar gelirlerinin yurt dna karlmasndaki prosedr, yatrm elden karmadaki sre (varsa kstlar)

  • Portfy yatrmlar dahil yabanclara uygulanan herhangi bir pozitif veya negatif yerlilerden farkl yasal kural veya vergi uygulamas,

  • DYSY stokunun eit (hisse senedi, dorudan, bor), geldii lke ve sektr olarak dalm,

  www.hakanozyildiz.com


  Demeler dengesi

  demeler dengesi

  • hracat ve ithalattn mal ve hizmetler baznda detayl analizi,

  • Dviz ilemlerinin konvertbl ve konvertbl olmayan baznda ayrm,

  • Sanayi rnlerinin d ticaret dengesi,

  • Hizmetler sektrnde dviz giri klarnn detaylar,

  • Kamu ve zel sektrn dviz transferleri (ilemleri),

  • Endeks ve volume olarak ithalat ve ihracat ve d ticaret hadleri (ihra mallar fiyat endeksi nin ithal mallar fiyat endeksine blnmesi ile elde edilir. D ticaret hadleri kavramn kullanarak belli bir dnemde bir lkenin d ticaretinin lehte mi aleyhte mi gelitiini saptamak mmkndr. Genel olarak ihra mallarnn fiyatlarnn artmas, ithal edilen mallarn fiyatlarnn sabit kalmas, dmesi ya da ihra mallarndan daha yava artmas d ticaret hadlerinin lehte gelimesi anlamna gelmektedir.)

  • Cari ilemler dengesinin TL, dolar ve GSMHya oran olarak deeri,

  • Uzun ve ksa vadeli sermaye akmlarnnn, borlu, alacakl, eitleri baznda ayrm,

  • thlat ve ihracat yaplan lkeler baznda yaplacak karlatrmal stnlkler analizleri,

  • hracat ve ithalatn gelir ve fiyat esneklii tahminleri,

  • Yurtiinde yerleiklerin darya verdikleri borlar ve yurtdna yatrdklar paralara ilikin tahminler,

  • hracatta dk , ithalatta ikin fatura gsterme eilimleri,

  • Net hata ve noksan kalemindeki gelimeler,

  • Uluslararas rezervler

  www.hakanozyildiz.com


  D d vize nat k varl klar

  D (dvize natk) varlklar

  • Merkez bankasnn d varlklar (altn, dviz kompozisyonu ve enstrmanlarn vadesi ayrmnda)

  • Rezervlerin ithalata oran (ay baznda) ve zaman iinde deiimi,

  • Bankaclk sektrnn dvizli varlklar,

  • Kamu sektrnn d varlklar (verilen krediler ve ihracat kredileri),

  • Tahvil, hisse senedi ve dorudan yatrmlar baznda irketler kesimi ve hanehalknn d varlklar,

  www.hakanozyildiz.com


  D d vizli y k ml l kler

  D (dvizli) ykmllkler

  • Otoritelerin borlanma stratejileri,

  • Kamunun ve dierlerinin dvizli borlanmadaki yasal kstlar, faiz oran swaplar ve dier trev rnler dahil bilano d ykmllklerdeki snrlamalar,

  • Merkezi hkmetin dier kamu kurumlarnn da borlanmasn izleme yntemi,

  • Borlu ve alacakllar baznda d borlarn detay,

  • Net d bor (stok d varlklar (rezervler, ticari bankalarn dviz varlklar)] ,

  • Net d ykmllkler ( net d bor + DYSY net stoku + net portfy yatrmlar) (net = dardan alnanlar darya gidenler),

  • D bor geri demelerinin tarih ve dviz kuru baznda detay,

  • Deiken faizli d borcun toplama iindeki pay; bu borlarn rnein LBORa gre ortalama spread (denen faiz fark) oran,

  • Son dnemde yaplan sabit faizli d tahvil ihralarnn kuponlar, ihaleye gelen teklifler, vadesi vb hakkndaki bilgiler,

  • D borcun dviz gelirlerine ve GSMHya oran, d bor servisinin (geri demeleri) dviz gelirlerine (ihracat + turizm vb) oran,

  • Net faiz ve yatrm demeleri,

  www.hakanozyildiz.com


  Not yap s

  NOT Yaps

  www.hakanozyildiz.com


  Her zaman do ru notluyorlar m

  Her zaman doru notluyorlar m ?

  www.hakanozyildiz.com


  Di er lkelerle ne durumday z

  Dier lkelerle Ne Durumdayz ?

  www.hakanozyildiz.com


  Lke notumuz yabanc para

  lke Notumuz (Yabanc Para)

  www.hakanozyildiz.com


  Lke notumuz uzun vadeli tl

  lke Notumuz (Uzun vadeli TL)

  www.hakanozyildiz.com


  D bor stokunun analizi ne nas l analiz edilebilir

  D Bor Stokunun AnaliziNe nasl analiz edilebilir ?

  • Borlular asndan,alacakllar ve vadeler asndan , faiz ve dviz kompozisyonu asndan analiz

  • lke d borcu Hazine web sitesinde her ayda bir yaynlanr.

  • Kamu Bor Ynetimi raporunda da ayrntl bilgi yer alr

  www.hakanozyildiz.com


  Di bor lanma ve lke kredi derecelendirmesi

  www.hakanozyildiz.com


  T rk ye n n di bor stoku

  TRKYENN DI BOR STOKU

  www.hakanozyildiz.com


  Di bor lanma ve lke kredi derecelendirmesi

  www.hakanozyildiz.com


  Kisa vadede k m bor lu

  KISA VADEDE KM BORLU?

  www.hakanozyildiz.com


  Uzun vadeli bor lar 2009 13 eyrekler itibariyle

  Uzun vadeli borlar 2009-13 eyrekler itibariyle

  www.hakanozyildiz.com


  Baz d bor g stergeleri

  Baz D Bor Gstergeleri

  • Toplam DBS / GSMH

  • TDBS / hracat

  • D Bor Servisi / hracat

  • TCMB Rezervler (Net) / KV Borlar

  • D Bor Servisi / GSMH

  www.hakanozyildiz.com


  Kamu net bor stoku stok kamu mevduat di er menkul varl klar

  Kamu net bor stoku = Stok (kamu mevduat +dier menkul varlklar)

  www.hakanozyildiz.com


  Net d borcun hesaplanmas

  Net d borcun hesaplanmas

  www.hakanozyildiz.com


  D bor lanman n d viz kompozisyonu

  D Borlanmann Dviz Kompozisyonu

  www.hakanozyildiz.com


  Apraz kur etkisi dolar de er kazan rsa 2007 sonu

  apraz Kur etkisi- Dolar deer kazanrsa 2007 sonu

  www.hakanozyildiz.com


  D bor lanman n vadesi

  D Borlanmann Vadesi

  www.hakanozyildiz.com


  Bu devletin deyece i bir de zel sekt r n d bor geri demeleri var

  Bu devletin deyecei. Bir de zel sektrn d bor geri demeleri var.

  www.hakanozyildiz.com


  Di bor lanma ve lke kredi derecelendirmesi

  DIARIDAN BOR ALMAK KOLAY. ANAPARASINI VE ZELLKLE FAZLERN DEMEK ZOR. FAZ DEMELER BU LKEDEN DIARIYA KAYNAK TRANSFER DEMEKTR.

  www.hakanozyildiz.com


 • Login