Comenius – Partnerstvá – TriNatural
Download
1 / 42

Comenius – Partnerstvá – TriNatural HODNOTENIE ČISTOTY VODY - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Comenius – Partnerstvá – TriNatural HODNOTENIE ČISTOTY VODY. Voda H 2 O. Voda je jednou zo základných zlúčenín, bez ktorej by nebol možný život na Zemi. Molekula vody. Molekula vody sa skladá z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Comenius – Partnerstvá – TriNatural HODNOTENIE ČISTOTY VODY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Comenius partnerstv trinatural hodnotenie istoty vody

Comenius – Partnerstvá – TriNatural

HODNOTENIE ČISTOTY

VODY


Voda h 2 o

Voda H2O

Voda je jednou zo základných zlúčenín, bez ktorej by nebol možný život na Zemi.


Molekula vody

Molekula vody

Molekula vody sa skladá z dvoch atómov vodíka

a jedného atómu kyslíka.

Táto molekula sa môže ľahko rozpadnúť, napríklad pôsobením elektrického prúdu (elektrolýza).


Voda a lovek

Voda a človek

Človek by bez vody neprežil:

 • je súčasťou jeho tela

 • získava ju v pitnom režime

 • využíva v osobnej hygiene

 • v priemysle

 • v poľnohospodárstve

 • pri rekreácii

 • v energetike


Peci lne vyu itie

Špeciálne využitie

 • Napríklad: vodík získaný elektrolýzou horí spolu s kyslíkom v spaľovacom motore a vzniká energia, ktorú je možné použiť na pohon auta.

 • Auto na vodíkový pohon.


Ak vodu m me v na om okol

Akú vodu máme v našom okolí?

Hodnotili sme tok kanála Perec

pred vstupom do mesta Levice pri plavárni

za mestom pri rybníkoch


Pou it metodika bisel

Použitá metodika - BISEL

 • výber vhodného pozorovacieho miesta

 • zabezpečenie materiálu na odber vzoriek

 • teoretická príprava žiakov

 • oboznámenie sa so zapisovacími hárkami

 • vhodný termín pozorovania

 • realizácia práce


Hodnotenie pomocou testera

Hodnotenie pomocou testera


Prv lokalita pri plav rni

Prvá lokalita – pri Plavárni


Odber vzoriek

Odber vzoriek


V etko sme zap sali do h rkov

Všetko sme zapísali do hárkov


Bezstavovce sme 6 4 2009 nena li

Bezstavovce sme 6.4.2009 nenašli


Lokalita pri rybn koch

Lokalita pri rybníkoch

 • tok má väčšiu rýchlosť 30 – 40cm/s

 • teplota vody je vyššia

 • kanál pretiekol cez celé mesto

 • v časti je úplne regulovaný a značne znečistený

 • je zdrojom vody na polievanie pre služby mesta

 • aj pre hasičov v prípade potreby

 • čiastočne napája rybničné hospodárstvo


Toto sme videli

Toto sme videli:


A tak pracovali

A tak pracovali


A zap sali do pripraven ch h rkov

A zapísali do pripravených hárkov


Na e zistenia

Naše zistenia:

 • Hodnotenie čistoty vody - trieda C z 5 stupňovej hodnotiacej škály

 • Meranie a hodnotenie je potrebné zopakovať pre malý počet a malú rôznorodosť bezstavovcov v dôsledku nízkej teploty

 • Pozorovali sme kriváky, skokana a na brehu všadeprítomné mravce

 • Okolie toku je veľmi znečistené rôznym, aj nebezpečným odpadom


N sledn stretnutie s lektorom

Následné stretnutie s lektorom

 • teoretická príprava a kvíz pre lepšie poznávanie druhov

 • praktické pozorovanie na toku Perec


Pr prava pred pozorovan m

Príprava pred pozorovaním


Rozdelenie pom cok

Rozdelenie pomôcok


Odber vzoriek1

Odber vzoriek


Chemick rozbor s pom ckami

Chemický rozbor s pomôckami


N jden bezstavovce

Nájdené bezstavovce


Al ie merania istoty vody

Ďalšie merania čistoty vody

-Bolo uskutočnené 15.5.2009 o 13:30 hod.

-Čistotu vody sme zisťovali na vodnom toku Perec

-Skúmali sme fyzikálno-chemické vlastnosti toku

-Teplota vody 15°C

-Priehľadnosť- čistá bez farby


Ukazovatele a hodnota

Ukazovatele a hodnota

 • Dusičnany: O mg.

 • Dusitany: 0,05 mg.

 • Amoniakálny dusík: 0 mg

 • Fosforečnany: 0,05 mg

 • Rozpustený kyslík: 8,3 mg

 • pH: 8


Skupiny ivo chov

Skupiny živočíchov

 • Larvy pošvatiek: x

 • Larvy podeniek: 1

 • Larvy potočníkov: 3

 • Kriváky: 2

 • Čiapočky: x

 • Žižavice: x

 • Pijavice:x

 • Nitenky: 1


Comenius partnerstv trinatural hodnotenie istoty vody

 • Kufrík- na chemický rozbor sme použili špeciálny kufrík firmy MERCK


Hodnotenie ph

Hodnotenie pH

 • Amoniakálny N: < 0,3

 • Dusitanový N : < 0,05

 • Fosforečnany: 0,2-0,5

 • pH: 6,0-8,5


Vyhodnotenie kvality vody

Vyhodnotenie kvality vody

 • Celkový počet nájdených taxónov: 9-15

 • Rozhodujúca trieda: II-III C


Voda je pre ivot nenahradite n

Voda, je pre život nenahraditeľná

 • Musíme sa o ňu vhodne starať

 • Neznečisťovať ju

 • Chrániť ju

 • Aby nebolo neskoro

 • Aj kvapka je pre more dôležitá


ad
 • Login