slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Comenius – Partnerstvá – TriNatural HODNOTENIE ČISTOTY VODY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Comenius – Partnerstvá – TriNatural HODNOTENIE ČISTOTY VODY - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Comenius – Partnerstvá – TriNatural HODNOTENIE ČISTOTY VODY. Voda H 2 O. Voda je jednou zo základných zlúčenín, bez ktorej by nebol možný život na Zemi. Molekula vody. Molekula vody sa skladá z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Comenius – Partnerstvá – TriNatural HODNOTENIE ČISTOTY VODY' - konane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
voda h 2 o
Voda H2O

Voda je jednou zo základných zlúčenín, bez ktorej by nebol možný život na Zemi.

molekula vody
Molekula vody

Molekula vody sa skladá z dvoch atómov vodíka

a jedného atómu kyslíka.

Táto molekula sa môže ľahko rozpadnúť, napríklad pôsobením elektrického prúdu (elektrolýza).

voda a lovek
Voda a človek

Človek by bez vody neprežil:

 • je súčasťou jeho tela
 • získava ju v pitnom režime
 • využíva v osobnej hygiene
 • v priemysle
 • v poľnohospodárstve
 • pri rekreácii
 • v energetike
peci lne vyu itie
Špeciálne využitie
 • Napríklad: vodík získaný elektrolýzou horí spolu s kyslíkom v spaľovacom motore a vzniká energia, ktorú je možné použiť na pohon auta.
 • Auto na vodíkový pohon.
ak vodu m me v na om okol

Akú vodu máme v našom okolí?

Hodnotili sme tok kanála Perec

pred vstupom do mesta Levice pri plavárni

za mestom pri rybníkoch

pou it metodika bisel
Použitá metodika - BISEL
 • výber vhodného pozorovacieho miesta
 • zabezpečenie materiálu na odber vzoriek
 • teoretická príprava žiakov
 • oboznámenie sa so zapisovacími hárkami
 • vhodný termín pozorovania
 • realizácia práce
lokalita pri rybn koch
Lokalita pri rybníkoch
 • tok má väčšiu rýchlosť 30 – 40cm/s
 • teplota vody je vyššia
 • kanál pretiekol cez celé mesto
 • v časti je úplne regulovaný a značne znečistený
 • je zdrojom vody na polievanie pre služby mesta
 • aj pre hasičov v prípade potreby
 • čiastočne napája rybničné hospodárstvo
na e zistenia
Naše zistenia:
 • Hodnotenie čistoty vody - trieda C z 5 stupňovej hodnotiacej škály
 • Meranie a hodnotenie je potrebné zopakovať pre malý počet a malú rôznorodosť bezstavovcov v dôsledku nízkej teploty
 • Pozorovali sme kriváky, skokana a na brehu všadeprítomné mravce
 • Okolie toku je veľmi znečistené rôznym, aj nebezpečným odpadom
n sledn stretnutie s lektorom
Následné stretnutie s lektorom
 • teoretická príprava a kvíz pre lepšie poznávanie druhov
 • praktické pozorovanie na toku Perec
al ie merania istoty vody
Ďalšie merania čistoty vody

-Bolo uskutočnené 15.5.2009 o 13:30 hod.

-Čistotu vody sme zisťovali na vodnom toku Perec

-Skúmali sme fyzikálno-chemické vlastnosti toku

-Teplota vody 15°C

-Priehľadnosť- čistá bez farby

ukazovatele a hodnota
Ukazovatele a hodnota
 • Dusičnany: O mg.
 • Dusitany: 0,05 mg.
 • Amoniakálny dusík: 0 mg
 • Fosforečnany: 0,05 mg
 • Rozpustený kyslík: 8,3 mg
 • pH: 8
skupiny ivo chov
Skupiny živočíchov
 • Larvy pošvatiek: x
 • Larvy podeniek: 1
 • Larvy potočníkov: 3
 • Kriváky: 2
 • Čiapočky: x
 • Žižavice: x
 • Pijavice:x
 • Nitenky: 1
hodnotenie ph
Hodnotenie pH
 • Amoniakálny N: < 0,3
 • Dusitanový N : < 0,05
 • Fosforečnany: 0,2-0,5
 • pH: 6,0-8,5
vyhodnotenie kvality vody
Vyhodnotenie kvality vody
 • Celkový počet nájdených taxónov: 9-15
 • Rozhodujúca trieda: II-III C
voda je pre ivot nenahradite n
Voda, je pre život nenahraditeľná
 • Musíme sa o ňu vhodne starať
 • Neznečisťovať ju
 • Chrániť ju
 • Aby nebolo neskoro
 • Aj kvapka je pre more dôležitá
ad