p t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÉPÍTÉSI TŰZVÉDELEM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ÉPÍTÉSI TŰZVÉDELEM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

ÉPÍTÉSI TŰZVÉDELEM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Előadó: dr. Bánky Tamás tudományos igazgató (ÉMI Kht.). Az építmények tervezésének-létesítésének alapelvei a témakört érintő főbb európai jogszabályok. ÉPÍTÉSI TERMÉKDIREKTÍVA (CPD) (89/106/EEC Council Directive).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÉPÍTÉSI TŰZVÉDELEM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat ' - konala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat

ÉPÍTÉSI TŰZVÉDELEMAz új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Előadó: dr. Bánky Tamástudományos igazgató

(ÉMI Kht.)

slide2
Wienerberger előadássorozat

Az építmények tervezésének-létesítésének alapelveia témakört érintő főbb európai jogszabályok

ÉPÍTÉSI TERMÉKDIREKTÍVA

(CPD)

(89/106/EEC Council Directive)

Lényeges követelmények:

(Értelmező dokumentumokban részletezve):

 • Állékonyság, mechanikai stabilitás
 • Tűzbiztonság
 • Higiénia, egészség- és környezetvédelem
 • Használat biztonsága
 • Zaj- és rezgésvédelem
 • Energiatakarékosság és hővédelem
az eur pai jogharmoniz ci ter letei k l n sen e t m t rint en
Az európai jogharmonizáció területei (különösen e témát érintően)

Wienerberger előadássorozat

 • a vizsgálatok, vizsgálati módszerek egységesítése
 • közös osztályozási rendszerek az építési anyagok, az épületszerkezetek, a szervizinstallációk területén
 • termékszabványok (hEN-ek), közös irányelvek szerint európai műszaki engedélyek (ETA-k) kidolgozása, s ezek iránymutatóak a nemzeti egedélyek – Magyarországon – az építőipari műszaki engedélyek (ÉME-k) kibocsátásához stb.
 • De a követelmények mindig nemzeti kompetenciában maradnak!
slide4
Wienerberger előadássorozat
 • Vizsgálatok az éghetőségi jellemzők és a tűzállósági teljesítmények meghatározására a korábban hatályban volt jogszabályokhoz – elsősorban - az MSZ 14800-1…16 sorozat előírásai szerint
 • Vizsgálatok az építési anyagok és az épületszerkezetek tűzvédelmi osztályba sorolásához
 • MSZ EN ISO 1182 MSZ EN 1363-1….
 • MSZ EN ISO 1716 MSZ EN 1364-1….
 • MSZ EN 13823 pr EN 13381-1……
 • MSZ EN ISO 11925-2 pr EN 1366-1…….
 • MSZ EN 9239-1 MSZ EN 1634-1….
 • Osztályozási szabványok: MSZ EN 13501-1……-5
slide5
Wienerberger előadássorozat

Építési szakterület:

ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY

(1997. évi LXXVIII. törvény)

Országos Településrendezési és Építési Követelményekről

szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet

(OTÉK)

a 3/2003. (I. 25.) BM – GKM – KvVM együttes rendelet

az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

slide6
Wienerberger előadássorozat

Tűzvédelmi szakterület: (2008. május 22-e előtt)

TŰZVÉDELMI TÖRVÉNY

a 2006. évi XCIV. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

a 26/2005. (V. 28.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

(OTSZ)

2/2002. (I. 25) BM rendelet

a tűzvédelem és a polgári védelem

műszaki követelményeinek megállapításáról

slide7

(tűzvédelmi követelmények)2008. február 22-én megjelenta 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet és 2008. május 22-én hatályba lépettaz Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Wienerberger előadássorozat

slide8
Wienerberger előadássorozat

9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

(OTSZ)

 • 1. rész: Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések
 • 2. rész: Beépített tűzvédelmi berendezések
 • 3. rész: Villamos és villámvédelmi berendezések
 • 4. rész: Éghető folyadékok és gázok tárolása
 • 5. rész: Építmények tűzvédelmi követelményei
p t si term kek t zv delmi oszt lyai a padl burkolatok kiv tel vel
ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TŰZVÉDELMI OSZTÁLYAI(a padlóburkolatok kivételével)

Wienerberger előadássorozat

Az Európai Unió hivatalos közlönyében (Official Journal) rendszeresen közzéteszik azoknak az anyagoknak a listáját, melyek összetételüknél fogva, minden további vizsgálat nélkül az A1 osztályba tartozónak tekinthetők.

slide10
Wienerberger előadássorozat
 • D-s2, d0
 • (pl. OSB falburkolatként)
 • Dfl-s1
 • (pl. OSB padlóburkolatként)
 • A2-s1, d0
 • (pl. egyes gipszkarton lemezek)
 • B-s1, d0
 • (pl. egyes más gipszkarton lemezek)
az p letszerkezetek t z ll s gi teljes tm ny jellemz i jel l sek
AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI(jelölések)

Wienerberger előadássorozat

 • R – teherhordó képesség
 • E – integritás
 • I – szigetelés
 • W – sugárzás
 • M – mechanikai hatás
 • C – önzáródás
 • S – füstáteresztés
 • G – „koromtűz”-zel szembeni ellenálló képesség
 • P vagy PH – üzemképesség fenntartása
 • K – tűzvédő képesség
slide12
Wienerberger előadássorozat
 • REI 60
 • (pl. belső teherhordó fal)
 • EI 90
 • (pl. tűzgátló ajtó)
 • E60
 • (pl. külső, nem teherviselő homlokzati fal)
t zvesz lyess gi oszt lybasorol s
Tűzveszélyességi osztálybasorolás

Wienerberger előadássorozat

slide14
Tűzveszélyességi osztályok a 26/2005. BM sz. rendelet szerint, illetve az új 9/2008. (II. 22.) ÖTM sz. rendelet szerint

Wienerberger előadássorozat

t z ll s gi fokozatok az otsz szerint
Tűzállósági fokozatok az OTSZ szerint

Wienerberger előadássorozat

p letszerkezetek t zv delmi k vetelm nyei i t z ll s gi fokozat
ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ( I. tűzállósági fokozat )

Wienerberger előadássorozat

* Középmagas épületek esetében az 5<N<11 oszlop követelményeit kell alkalmazni.

** Magas épületek esetében az N>11 oszlop követelményeit kell alkalmazni.

t zterhel s sz m t s
Tűzterhelés számítás

Wienerberger előadássorozat

t zszakaszol s
Tűzszakaszolás

Wienerberger előadássorozat

ipari s mez gazdas gi zemi t zszakaszok megengedett t zszakasz ter letei
Ipari és mezőgazdasági üzemi tűzszakaszok megengedett tűzszakasz-területei

Wienerberger előadássorozat

ki r t si sz m t sok a ki r t s megengedett id tartama
KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSOK A kiürítés megengedett időtartama

Wienerberger előadássorozat

1/ Csak akkor, ha legalább két közvetlenül a szabadba nyíló kijárati ajtókkal és hatásos hő- és füstelvezetővel rendelkezik.

2/ Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztály esetén a megengedett kiürítési időtartamot 25%-kal csökkenteni kell

k sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet !

Wienerberger előadássorozat

ad