VO-College - PowerPoint PPT Presentation

Vo college
Download
1 / 14

 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Personalförsörjning. Skapa intresse för vård och omsorg. VO-College. Samverkan. Kompetensutveckling. Status för yrkesområdet.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VO-College

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vo college

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.


Vo college

Personalförsörjning

Skapa intresse för

vård och omsorg

VO-College

Samverkan

Kompetensutveckling

Status för yrkesområdet

Attraktiva jobb & utbildningar


F reningen v rd och omsorgscollege

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Styrelse

SKLKommunalVårdföretagarna

KFO

Pacta

Regionala samordnare

Nationella rådet

SKLKommunalVårdföretagarna

KFO

Pacta

Regionala college

Kansli

Lokala college

Certifierare


Uppdraget

Uppdraget

 • Skapa förutsättningar för hållbara regionala och lokala VO-College

 • Ansvara för kvalitetskriterierna

 • Bidra till att utbildningar och jobb inom vård och omsorg är attraktiva, stimulerande och intressanta

 • Informerar om yrkesintroduktionsavtalen


Yrkes sm i v rd och omsorg

Yrkes-SM i Vård och omsorg

Anmälan till deltävling från kl. 12 den 13 november till kl. 12 den 15 november på hemsidan för VO-College

Platser: Umeå, Uppsala, Falun, Hallsberg, Falköping och Växjö


Vo college

Föreningen

VO-College

Regionalt VO-College

 • Landsting

 • Fackförbund

 • Representanter från regionens lokala styrgrupper

Regional styrgrupp

Högskola/

universitet

 • Utbildning

 • Ungdomsgymnasium

 • Vuxenutbildning

 • Yh-utbildning

 • Arbetsliv

 • Kommunala & privata arbetsgivare

 • Landsting

 • Fackförbund

Lokal styrgrupp

Lokalt VO-College

 • Frivillig part

 • Arbetsförmedling


Vo college

Västerbotten

Gävleborg

Skåne

Stockholmsregionen

Göteborsregionen

Värmland

17 regionala VO-College

Sörmland

Örebro län

Östergötland

Dalarna

Kronoberg

Jämtland

Södra Norrland

Västmanland

Halland

Uppland

Skaraborg


Vo college

Kvalitetskriterier

 • 7 kvalitetskriterier regionalt

 • 10 kvalitetskriterier lokalt

 • Finns på www.vo-college.se under fliken Bli certifierad


Vo college

Regional styrgrupp

Regional samordnare

Förutsättningar

Tydlighet

Förankring

Systematik

Kontinuitet

Engagemang från alla parter


Vo college

Höjd kvalité på APL

Bredare kontaktnät

Erfarenhetsutbyte

Korta beslutsvägar

Resultat

Höjd status

Delaktighet

Gemensamt synsätt

Förbättrad kompetensförsörjning

Gemensamma riktlinjer för kvalité


Vo college

Yrkesintroduktionsavtal

BUI = Bestämmelser för arbetstagare i

utbildnings- och introduktionsanställning

BAL =Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning


Vo college

Handledare

För att säkerställa en hög kvalitet på handledare för anställda på BUI och BAL, eftersträvas att handledaren har handledarutbildning som är godkänd av Vård- och omsorgscollege eller motsvarande.


Vo college

Ekonomiskt stöd

Handledning =2500 kr per anställd och månad

Lönesubvention = motsvarar arbetsgivaravgiften


 • Login