Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte 28. 09.2010 - PowerPoint PPT Presentation

Mal for samhandlingskontrakter bransjem te 28 09 2010
Download
1 / 30

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte 28. 09.2010. Jan Eirik Henning. Samhandling. Entreprenør. MAL. Byggherre. Konsulent. Prosedyrer Samarbeid Tillit Inspirasjon Videreutvikling. Andre. Arbeidsgruppe. Jan Eirik Henning, Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte 28. 09.2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mal for samhandlingskontrakter bransjem te 28 09 2010

Mal for samhandlingskontrakterBransjemøte 28. 09.2010

Jan Eirik Henning


Samhandling

Samhandling

Entreprenør

MAL

Byggherre

Konsulent

 • Prosedyrer

 • Samarbeid

 • Tillit

 • Inspirasjon

 • Videreutvikling

Andre


Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe

 • Jan Eirik Henning, Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

 • Anna Dalsøren, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 • Janne Horpestad, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 • Torgeir Leland, Statens vegvesen Vegdirektoratet           

 • Jon Rømoen, Statens vegvesen Region øst                      

 • Jens G. Andersen, Statens vegvesen Region sør                 

 • Bjarne Lysberg, Statens vegvesen Region vest                 

 • Stig Vindenes, Statens vegvesen Region midt                  

 • Kjell Trymbo, Statens vegvesen Region nord                   

 • Trond Hagen, RIF, Aas-Jacobsen                                           

 • Lars Solbakken, EBA,Skanska

 • Roald Tystad, MEF                                                

 • Øystein Syltern, Johs. J. Syltern AS      


Mal for samhandlingskontrakter

Mal for samhandlingskontrakter

Mal for investeringsprosjekt og driftskontrakter


Samhandlingskontrakter

Samhandlingskontrakter

 • Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger kan innarbeides og legges til grunn uavhengig av entrepriseform og type arbeid:

  • Utførelsesentreprise

  • Totalentreprise

   • Utbyggingskontrakter

   • Driftskontrakter


Mal for samhandlingskontrakter bransjem te 28 09 2010

Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise

- totalentreprise

Anbudskonkurranse

Oppstartsfase (bli kjent fase)

TID

Samhandlings- og prosjektutviklingsfase

Gjennomføringsfasen

(med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis)

Resultat-/sluttfase (Overlevering)


Konkurransegrunnlag

konkurransegrunnlag

 • Kan gjennomføres på følgende måter:

  • Samhandlingsbestemmelser

  • Incitamentbestemmelser

  • Samhandlingsbestemmelser og incitamentsbestemmelser

 • Valg av bestemmelser må klart fremgå av konkurransegrunnlaget og skal følge samme oppbygging som håndbok 066.


Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser

 • NS 3430 (NS8406) eller NS 3431 (NS 8407)

 • Forutsetninger for samhandlingskontrakter og evt bestemmelser om incitaments- og målprisbestemmelser skal innarbeides i Spesielle kontraktsbestemmelser, i konkurransegrunnlaget.

 • Ved bruk av incitaments- og målprisbestemmelser, må kontraktsbestemmelsene inneholde bestemmelser som angir fordeling av kostnadsbesparelser på hver av partene som oppnås gjennom omforente alternative løsninger, som kommer til utførelse.


Mal for samhandlingskontrakter bransjem te 28 09 2010

Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise

- totalentreprise

Anbudskonkurranse

Oppstartsfase (bli kjent fase)

TID

Samhandlings- og prosjektutviklingsfase

Gjennomføringsfasen

(med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis)

Resultat-/sluttfase (Overlevering)


Anbudskonkurransen og valg av tilbyder

Anbudskonkurransen og valg av tilbyder

Anbudskonkurransen gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk, i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, frem til valg av tilbyder og inngåelse av kontrakt.


Mal for samhandlingskontrakter bransjem te 28 09 2010

Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise

- totalentreprise

Anbudskonkurranse

Oppstartsfase (bli kjent fase)

TID

Samhandlings- og prosjektutviklingsfase

Gjennomføringsfasen

(med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis)

Resultat-/sluttfase (Overlevering)


Oppstartsfase oppstartsm te

Oppstartsfase (oppstartsmøte)

 • Informasjonsmøte

 • Bli-kjent-dag

 • Kick-off


Mal for samhandlingskontrakter bransjem te 28 09 2010

Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise

- totalentreprise

Anbudskonkurranse

Oppstartsfase (bli kjent fase)

TID

Samhandlings- og prosjektutviklingsfase

Gjennomføringsfasen

(med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis)

Resultat-/sluttfase (Overlevering)


Samhandlings og utviklingsfase

Samhandlings- og utviklingsfase

Samhandlings- og utviklingsfasen skal derfor som minimum omfatte:

 • Bli kjent med hverandre

 • Brainstorming

 • Hvordan involvere alle parter ( BH, EN, Rådgivere, UE etc )

 • Utvikle felles samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene

 • Avklare organisering, roller og ansvar

 • Avklare prosedyrer for konfliktløsning

 • Avklare prosedyrer til kvalitetssikring og HMS

 • Avklare rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc

 • Utvikle felles kontraktsforståelse

 • Utvikle felles forståelse og målsetting for byggeoppdraget

 • Gjennomgang og optimalisering av fremdrift

 • Analysere og fastsette konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål


Prosjektutviklingsfase

Prosjektutviklingsfase

 • Må skje innenfor konkurransegrunnlagets forutsetninger

 • Intensjon: Involverte parter kan videreutvikle prosjektet i fellesskap ved å forene gode forslag hos entreprenør, rådgivere og byggherre.

 • Det bør legges opp til et intensivt arbeide hvor de involverte prioriterer dette arbeidet og i hovedsak legger bort andre arbeidsoppgaver.

 • Ved behov kan det opprettes egne arbeidsgrupper og det bør jevnlig holdes arbeidsmøter i hele prosjektteamet hvor en fatter beslutninger, avtaler videre arbeid og fremdrift.


Samhandlings og utviklingsfase1

Samhandlings- og utviklingsfase

 • Tilstrekkelig tid ut fra

  • Prosjektets omfang

  • Kompleksitet

  • Utviklingspotensiale

 • Malen angir 4 uker til samhandlings- og utviklingsfase som utgangspunkt.

 • Samhandlingsfasen skal avsluttes før kontraktsarbeidet igangsettes.


Samhandlings og utviklingsfase2

Samhandlings- og utviklingsfase

 • Det er viktig å utvise åpenhet for nye løsninger, men nye løsninger skal ikke velges uten at det er overveiende sannsynlig at det innebærer en gevinst for prosjektet.

 • Samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes etter at alle relevante forhold ved kontrakten er gjennomgått og partene har fått en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå med denne måten å organisere og gjennomføre et prosjekt på.

 • Utgifter som rådgivere og entreprenører vil få med deltakelse i samhandlings- og utviklingsperioden, honoreres etter priser gitt i tilbudet, basert på konkurransegrunnlagets forutsetninger.


L sing av mengder

Låsing av mengder

Ved målpriskontrakt skal entreprenøren foreta mengdekontroll basert på bestemmelsene i konkurransegrunnlaget innen fristen som er satt i spesielle kontraktsbestemmelser.


Mal for samhandlingskontrakter bransjem te 28 09 2010

Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise

- totalentreprise

Anbudskonkurranse

Oppstartsfase (bli kjent fase)

TID

Samhandlings- og prosjektutviklingsfase

Gjennomføringsfasen

(med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis)

Resultat-/sluttfase (Overlevering)


Utvikling etter byggestart

Utvikling etter ”byggestart”

Etter at samhandlings- og utviklingsfasen er avsluttet og kontraktsarbeidet har startet, er det fortsatt anledning for begge parter til å foreslå nye løsninger.

Reduserte kostnader fordeles mellom partene


Mal for samhandlingskontrakter bransjem te 28 09 2010

Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise

- totalentreprise

Anbudskonkurranse

Oppstartsfase (bli kjent fase)

TID

Samhandlings- og prosjektutviklingsfase

Gjennomføringsfasen

(med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis)

Resultat-/sluttfase (Overlevering)


Sluttoppgj r ved m lpris

Sluttoppgjør ved målpris

 • Sluttoppgjør foretas på grunnlag av låste mengder og korrigeres eventuelt for:

 • Utførte mengder på de prosessene som er

 • forutsatt justert.

 • Avvik i kvalitet for avtalte nye løsninger.

 • Utgifter til omprosjektering osv.


Mal for samhandlingskontrakter bransjem te 28 09 2010

Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise

- totalentreprise

Anbudskonkurranse

Oppstartsfase (bli kjent fase)

TID

Samhandlings- og prosjektutviklingsfase

Gjennomføringsfasen

(med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis)

Resultat-/sluttfase (Overlevering)


Samspill

Samspill


Prosjekter med samhandlingskontrakt

Prosjekter med samhandlingskontrakt

 • Alle regionskontaktene som er med i arbeidsgruppa har fått i oppdrag å skaffe minimum 2 prosjekter som skal benytte samhandlingskontrakt;

  • En utbyggingskontrakt

  • En driftskontrakt


Region midt

Region midt

Utbyggingskontrakt

Funksjonskontrakt

 • E 39 Høgsettunnelen og

 • RV 70 Eikremtunnelen 

 • Samlet lengde 1715m

 • Prosjektleder: Per Bjørn Gjelsten

 • 1704 Steinkjer

 • 1701 Indre Namdal

 • Lyses ut i høst for ny runde

 • Mesta er entreprenør på begge kontraktene i dag

 • Samlet kontraktssum i dag 263 mill

 • Varighet: 2011-2016?

Steinkjer

Namdal

Høgset


Region st

Region øst

Utbyggingskontrakt

Funksjonskontrakt

 • RV 2 Slomarka – Kongsvinger

 • Prosjektleder Geir Jensen

 • Oppstart august 2010

 • Varighet 2010-2014

 • Land/Hadeland

 • Lyses ut i høst for ny runde

 • Entreprenør i dag er Mesta

 • Dagens kontraktssum 92,8 mill

 • Byggeleder: Gudrun Marie Sørumsbrenden

 • Varighet: 2011-2016?

Hadeland

Kongsvinger


Region vest

Region vest

Utbyggingskontrakt

Funksjonskontrakt

 • E39 Os-Nesttun

 • diverse trafikksikringstiltak

 • Konkurransegrunnlaget er ikke ferdig.

 • Byggetid ca 1 år.

 • Oppstart ca juni 2010

 • 1105 Indre Ryfylke

 • 2010 – 2015

 • Kontraktssum: 148 mill

 • Entreprenør: Risa

 • Byggeleder: Einar Stange

Os

Ryfylke


Region s r

Region sør

Utbyggingskontrakt

Funksjonskontrakt

 • FV (RV) 465 Åpta – Ulland

 • Prosjektleder: Kjell Soltvedt

?

Åpta


Region nord

Region nord

Utbyggingskontrakt

Funksjonskontrakt

?

Brudelen Løding – Vikan

eller

Hestsundet bru

 • 1806 Bodø

 • 2010-2015

 • Konkurranse ennå ikke avgjort, klagesak pågår.

 • Står mellom Mesta og Kolo Veidekke

 • Gammel kontraktssum: 81,3 mill

 • Byggeleder: Jan Marvold

Løding

Hestsundet

Bodø


 • Login