U esnici u sportu
Download
1 / 22

Učesnici u sportu - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Učesnici u sportu. Sportisti Sportske organizacije. Učesnici u sportu. Učesnici u sportu čine fizička i pravna lica koja se bave sportskim aktivnostima prema zakonu o sportu. Fizička lica u sportu su: sportisti,sportski stručnjaci,stručnjaci u sportu koji obavljaju stručni rad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Učesnici u sportu ' - kolton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
U esnici u sportu

Učesnici u sportu

Sportisti

Sportske organizacije


U esnici u sportu1
Učesnici u sportu

 • Učesnici u sportu čine fizička i pravna lica koja se bave sportskim aktivnostima prema zakonu o sportu.

 • Fizička lica u sportu su: sportisti,sportski stručnjaci,stručnjaci u sportu koji obavljaju stručni rad.

 • Pravna lica u sportu su : sportske organizacije,sportska udruženja,sportska privredna društva,preduzetnici,sportska drutšva,sportski savez Srbije,Olipmpijski komitet,stručna i druga udruženja u sportu,Zavod za sport i medicinu, ustanove , sportske zadužbine


Sportisti
Sportisti

 • Pojam sportiste: Sportista je svako lice koje se bavi sportskim aktivnostima.

 • Sportske aktivnosti i sportske delatnosti

 • Sportske aktivnosti su svi oblici fizičke i umne aktivnosti koje kroz neorganizovano ili organizovano učešće,imaju za cilj izražavanje ili poboljšanje fizičke spremnosti i duhovnog blagostanja, stvaranje društvenih odnosa ili postizanje rezultata na takmičenjima.

 • Sportske delatnosti: delatnosti kojima se obazbeđuju uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti,odnosno omogućava njihovo obavljanje (učešće i vođenje sportskih takmičenja,obučavanje za sportske aktivnosti i njihovo vođenje, sportsko suđenje, obezbeđenje i upravljanje sportskom opremom,objektima i sl.)


Sportisti podela
Sportisti- podela

 • Prava,obaveze i odgovornosti sportista uređuju se sportskim pravilima,kolektivnim ugovorom i ugovorom između sportiste i sportske organizacije u skladu sa zakonom.

 • Sportista amater

 • Profesionalni sportista

 • Sportista takmičar

 • Vrhunski sportista

 • Perspektivni (talentovani) sportista

 • Kategorizovani sportista


Sportista amater
Sportista amater

 • Pokušaji definisanja pojma sportista amater brojni.

 • 1866 - Amaterska atletska asocijacija ,definicija uslovljena aristokratskim nazorima 19 veka.

 • 1894- Pariz kongres za obnovu Olimpijskih igara daje definiciju vezanu za dobijanje naknade

 • Dve struje definicija: prva insistira na izvornim principima amaterizma a druga teži da proširi krug lica koji učesvuju na OI

 • 1962- MOK -Amater je osoba koja se sportom bavi i uvek se bavila iz naklonosti(ljubavi),bez bilo kakve materijalne koristi

 • 1981-Baden-Baden -amater sme da prima materijalnu nadoknadu za pripreme ili takmičenja

 • 1992- Barselona -dopušteno je da na olimpijskim igrama učestvuju i sportisti-profesionalci čime je praktično ukinuta razlika između profesionalnog i vrhunskog sporta.


Sportista amater i zakon o sportu
Sportista amater i zakon o sportu

 • Za zakonodavca jedini kriterijum da li je neko sportista amater ili profesionalac je to da li se sportskom aktivnošću bavi u vidu zanimanja.Negativna definicija : svaki sportista koji ne ispunjava uslove za profesionalca jeste amater.

 • Prava,obaveze i odgovornosti sportiste amatera uređuju se zakonom,sportskim pravilima nadležnog granskog saveza a za sportistu amatera –takmičara i ugovorom između sportiste i sportske organizacije .(čl.9 ugovor o bavljenju sportom)

 • Profesionalni sportisti-prava , obaveze i odgovornosti uređeni su zakonom,sportskim pravilima,kolektivnim ugovorom,pravilnikom o radu i ugovorom o radu između sportiste i sportske organizacije.


 • Sportista amater i sportista amater takmičar razlika u postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Ugovor se zaključuje u pisanoj formi i registruje kod nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

 • Zabrana neposredne ili posredne diskriminacije –posledice su ništavost odredbi

 • Raskid ugovora sporazumni ili zbog neispunjenja odredbi ugovora (odluka suda,ad hoc arbitraže,stalni arbitražni sud) obaveza obaveštavanja granskog saveza.

 • Pitanje naknade za transfer ( klub-klub) ne sme uticati na aktivnosti sportiste . Naknade za bavljene sportom su dopuštene.

 • Ugovor sa sportistom malolenikom uz pismenu saglasnost roditelja a na osnovu utvrđenje zdravstvene sposobnosti


Profesionalni sportista
Profesionalni sportista postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Profesionalni sportista dva moguća pravna oblika bavljenja sportom: radni odnos i samostalno bavljenje sportom(preduzetnik),

 • Radni odnos za kolektivne sportove a preduzetnik moguće kod individualnih. Pripadnost granskom savezu jasna kod ugovora ali kod samostalnog obavljanja delatnosti veza sa savezom na osnovu prava građana na slobodu udruživanja

 • Volja sportiste odlučujuća za odabir oblika bavljenja sportom


Vrhunski sportista
Vrhunski sportista postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Vrhunski sportista:

 • -na sportskim takmičenjima postigao vrhunske sportske rezultate i

 • -da ga je SSS razvrstao u kategoriju vrhunskih sportista

 • Vrhunski sportista može profesionalno da se bavi sportskim aktivnostima i delatnostima u individualnimi sportovima i kao samostalni profesionalni sportista.

 • APR – upisuje status sportiste preduzetnika

 • Sportska organizacija je dužna da zakljući ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista od posledica nesrećnog slučaja za vreme bavljenja sportskom aktivnošću zavisno od rangiranja

 • 10.000 E za slučaj smrti

 • 20.000 E za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti

 • 5000 E za slučaj privremne sprečenosti za bavljenje sportom


Profesionalni sportista1
Profesionalni sportista postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Prema ZOS i opšte prihvaćenom stanovištu odnos profesionalnog sportiste i sportske organizacije ima sve odlike radnog odnosa.(temelj u radnom pravu)

 • Poseban vid rada , nije hobi i zasniva se na uzajamnoj razmeni činidbi i prava poslodavca da upravlja radom.

 • Pitanje slobode izvršavanja radnih činidbi(uputstva trenera)

 • Posebnost obaveza profesionalnog sportiste proizlazi iz “bića sporta” (odmeravanje snage,takmičenje )

 • Profesionalni sportista je obavezan na određenju radnju a ne na postizanje rezultata.

 • Premije - mehanizam za podsticanje na bolje rezultate.

 • Angažovanje prof.sportiste veći izgledi za uspeh kluba


Ugovor profesionalnog sportiste
Ugovor profesionalnog sportiste postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Ugovorom se određuje pravni položaj sportiste

 • Ugovor o radu za PS , obavezan u pisanoj formi (nekad tipski ugovor)

 • Minimalni uslov 15 god.života i opšta zdravstvena sposobnost

 • Zasniva se načelno na neodređeno ili određeno vreme ,kod nas najduže 5 godina sa istom SO može produžetak

 • Zasniva se bez oglasa za razliku kod drugih zanimanja

 • Ugovor pored obaveznih opštih elemenata iz radnog prava (početak rada, trajanje rada,godišnji odmor) sadrži i niz specifičnih obaveza:

 • - obaveza treniranja, ispunjavanje drugih obaveza, disciplinske mere,dužnost poštovanja uputstva trenera,dužnost takmičenja, ispunjavanje drugih obaveza)


Nastavak
nastavak postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Ugovor o radu PS mora biti u saglasnosti sa zakonom, sportskim pravilima i kolektivnim ugovorom.

 • Profesionalni sportista dobija svojstvo radnika i prava i obaveze(pravo na zaradu,naknadu,druga primanja, penzijsko,invalidsko i zdravstveno osiguranje).

 • Prava data ugovorom ne smeju biti manja od onih utvrđenih kolektivnim ugovorom u oblasti profesionalnog sporta

 • Zaključenje ugovora vezano najčešće za lincenciranje.(dozvola za rad,ispunjenje uslova određenih pravnim aktima ) javlja se trostrani odnos: savez-klub, savez –igrač i klub-igrač

 • Ugovor o radu uslov za dobijanje licence i obrnuto. Uslovi propisani a odluku donose posebno ovlašćeni organi.


Nastavak1
nastavak postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Posebno interesantna pravila o licenciranju igrača i kluba i pitanje transfera

 • Visina obeštećenja pod kontrolom saveza samo kod sportista amatera,inače klubovi po pravilu imaju pravo da samostalno dogovaraju transfer ( moguć i arbitražni veštak)

 • Problemi kod nas – enormna davanja najčešće u “ sivoj zoni”, izbegvanje zaključenja ugovora sa sportistom dok se transfer od drugog kluba ne isplati

 • Naknada za obeštećenje kluba nekad se smatrala nezakonitom danas legalno pravo ( član 12 stav3 ZOS)

 • Nema ograničenja u pogledu visine ali bi trebala da se poštuju sportska pravila

 • Problemi u Srbiji – netransparentost i nedovoljno poznavanje i poštovanje prava i obaveza, kako sportiste tako i kluba


Samostalni profesionalni sportista
Samostalni profesionalni sportista postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Profesionalnim sportistima koji žele da se samostalno bave sportskim aktivnostima kao jedinim i osnovnim zanimanjem zakon je dao mogućnost da se tako i registruju.

 • Smisao ove odredbe jeste ostvarivanje prava i obaveza po osnovu socijalnog osiguranja utvrđenih zakonom .

 • Reč je o ličnim i neprenosivim pravima koja se stiču zavisno od dužine i obima ulaganja sredstava.( Načelo solidarnosti)

 • Svojstvo osiguranika stiče se danom početka odnosno prestaje danom prestanka zaposlenja ili samostalnog obavljanja delatnosti.

 • Prava iz zdravstvenog osiguranja

 • Prava iz penzijsko .invalidskog osiguranja


Nastavak2
nastavak postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Na osnovu ovlašćenja datih u ZOS, Sportski savez Srbije doneo je Pravilnik o merilima i postupku za utvrđivanje lica koja se samostalno bave sportskom aktivnošću ili delatnošću kao jedinim zanimanjem (2011)

 • Ovim pravnim aktom utvrđena su pravila za sticanje svojstva samostalnog profesionalnog sportiste i pravila postupka za dobijanje rešenja


Uslovi za sticanje svojstva samostalnog prof sportiste
Uslovi za sticanje svojstva samostalnog prof.sportiste postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Спортиста може стећи својство самосталног професионалног спортисте уколико испуњава следеће услове:

 • 1) да се самостално професионално бави спортским активностима и делатностима у индивидуалним спортовима;

 • 2) да је категорисан као врхунски спортиста, у складу са Законом о спорту;

 • 3) да је члан надлежног националног гранског спортског савеза;

 • 4) да учествује у неком од система такмичења;

 • 5) да му је самостално професионално бављење спортским активностима једино или основно занимање, на основу кога остварује средства за живот;

 • 6) да има минималне године прописане за заснивање радног односа.

 • Спортиста испуњава услов из тачке 4. овог члана уколико није у радном односу и није издржавано лице, а у просеку месечно од бављења спортским активностима остварује приход најмање у висини зајамченог личног дохотка у Републици.


Nastavak3
nastavak postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Postupak se pokreće zahtevom koji se podnosi SsS

 • Uz zahtev se podnosi :1) потврду надлежног националног гранског спортског савеза чији је члан да је код тог савеза регистрован, односно учлањен као самостални професионални спортиста;

 • 2) потврду надлежног националног гранског спортског савеза о учешћу у текућој години у неком од система такмичења;

 • 3) потврду да није пријављен организацији надлежној за послове запошљавања;

 • 4) изјаву да се спортом бави као јединим или основним занимањем и да није издржавано лице нити је у радном односу;

 • 5) документ из кога произилази да од самосталног професионалног бављења спортом остварује приход у складу са чланом 3. став 2. овог Правилника.


Za tita zdravlja sportiste
Zaštita zdravlja sportiste postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Preama ZOS (član17) sportista takmičar mora imati utvrđenu opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost.

 • 6 meseci pre održavanja takmičenja za neke sportove i kraći rokovi

 • Evidencija unošenjem podataka u medicinsku dokumentaciju

 • Proveru vrši Zavod za sport i medicinu

 • Aktima nacionalnih sportskih saveza su utvrđeni obaveza , način , vrste,obim i rokovi kontrole zdravlja sportista


Sportski stru njaci
Sportski stručnjaci postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Preslov za razvoj sporta jeste kvalitetan stučni kadar na svim nivoima

 • Evropska povelja o sportu za sve (1976) istakla je značaj stručnog kadra za razvoj sporta

 • Evropska sportska povelja (1992)-javne vlasti treba da omoguće razvoj obrazovanja koje bi pokrilo potrebu za kvalifikovanim stručnjacima

 • Rezolucija o zapošljavnu u sportu 1984- pospešuje stalno zapošljavanje stručnih kadrova naročito u radu sa decom i omladinom


Sportski stu njaci po zos
Sportski stučnjaci po ZOS postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Sportski stručnjaci ( član 23) su lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljenja za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu.

 • Sportski stručnjaci razvrstavju se prema nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja koju donosi ministar sporta

 • Stručni rad u sportu – planiranje i sprovođenje sportskih aktivnosti dece i omladine, treninga sportista, rekreacije građana,sportskog vaspitanja i sl. (član 25)


Nastavak4
nastavak postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Stručni rad u sportu mogu obavljati samo članovi granskog nacionalnog saveza koji ispunjavaju uslove i poseduju dozvolu za rad

 • Obaveza planiranja i evidentiranja stručnog rada(plan i realizacija)

 • Usavršavanje sportskih stručnjaka

 • Poslovi osposobljavanja mogu obavljati visokoškolske ustanove, nacionalni granski savezi

 • Kontrola putem sportskih inspektora

 • Stručnjak u sportu je lice drugog zanimanja koji ima odgovarajuče obrazovanje za tu vrstu poslova i doprinosi ostvarenju sportskih aktivnosti i delatnosti(s.lekar, mendžer i sl)


Nastavak5
nastavak postojanju ugovora o bavljenju sportom.

 • Sportski stručnjak i stručnjak u sportu mogu da zasnuju radni odnos sa sportskom organizacijom ili da budu angažovani ugovorom o stručnom angažovanju.

 • Kontrola stručnog rada od strane zavoda za sport i medicinu sporta

 • Na teritoriji Vojvodine -pokrajinski zavod za sport i medicinu

 • Sportski inspektor i nadzor


ad