BUAK
Download
1 / 17

BUAK - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

BUAK. Naloge in cilji. Sklad za plačilo nadomestil med letnim dopustom in odpravnin gradbenim delavcem. Ustanovitev : 1946 na podlagi Zveznega zakona o dopustih in odpravninah gradbenih delavcev Organizacijska oblika: organizacija javnega prava Zakonske podlage

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BUAK' - kolton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BUAK

Naloge in cilji


Sklad za pla ilo nadomestil med letnim dopustom in odpravnin gradbenim delavcem
Sklad za plačilo nadomestil med letnim dopustom in odpravnin gradbenim delavcem

 • Ustanovitev: 1946 na podlagi Zveznega zakona o dopustih in odpravninah gradbenih delavcev

 • Organizacijska oblika: organizacija javnega prava

 • Zakonske podlage

  • Zakon o dopustih in odpravninah gradbenih delavcev (BUAG)

  • Zakon o nadomestilih gradbenim delavcem v času slabega vremena (BSchEG)

 • Upravljanje: socialni partnerji gradbenega sektorja (paritetna zasedba upravnih organov - predstavniki delodajalcev in delojemalcev)

 • Naloge: dopust (od leta 1946), odpravnine (od leta 1987), nadomestila v času zimskih počitnic (od leta 1996), nadomestila v času slabega vremena (od leta 1954/1996)

 • Nadzorni organ: Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Republike Avstrije

 • pribl. 200 zaposlenih


Sklad za pla ilo nadomestil med letnim dopustom in odpravnin gradbenim delavcem leto 2012
Sklad za plačilo nadomestil med letnim dopustom in odpravnin gradbenim delavcem(leto 2012!)

 • Prejemniki izplačil

  • pribl. 110.000 gradbenih delavcev

  • v pribl. 8.000 gradbenih podjetjih

 • Volumen izplačil

  • pribl. 678 mio € za področje nadomestil za dopust

  • pribl. 81 mio € za področje odpravnin

  • pribl. 23 mio € za področje nadomestil v času zimskih počitnic

  • pribl. 40 mio € za področje nadomestil v času slabega vremena


Podro je veljave
Področje veljave

 • Določbe BUAG veljajo za delavce v

  • gradbeno obrtnem sektorju („gradbeni mojstri“)

  • gradbeni industriji

  • pomožnih in stranskih gradbenih dejavnostih

  • kamnoseke, tesarje, krovce, tlakarje, lončarje, polagalce ploščic;

  • ne pa tudi za: električne, plinske in sanitarne inštalaterje .

  • najete delavce (v primeru najemanja delovne sile v panogah, ki spadajo v pravni okvir „BUAG“)

  • napotene delavce (v primeru opravljanja gradbene dejavnosti)

 • Nameščenci ne spadajo v pravni okvir BUAG.


Dopust
Dopust

 • Ideja, cilj: delojemalci v gradbenih podjetjih naj bi kljub prekinitvam delovnih razmerij (predvsem v zimskih mesecih) in menjavam delodajalca pridobili pravico do letnega dopusta.

 • Delojemalci pridobijo pravico do letnega dopusta z zbiranjem pripravniških dob v enem ali več podjetjih, ki se vsa uvrščajo v področje veljave BUAG.

 • Podjetje plača v sklad BUAK dodatek za dopust, za vsakega delojemalca in za vsak pripravniški dan.

 • Dnevni dodatek, ki ga mora plačati delodajalec za posamezni delovni dan, se izračuna na podlagi urne postavke, določene v kolektivni pogodbi: urna postavka + 25% x 11,55 / 5.


Dopust1
Dopust

 • Za čas pripravništva v trajanju 52 tednov (pripravniška doba) v posameznem koledarskem letu, delodajalec delojemalcu odobri 25 dni dopusta. Po opravljenih 1150 pripravniških tednih se pravica do dopusta poveča na 30 delovnih dni.


Odpravnine
Odpravnine

 • Do leta 2002 je imel pravico do odpravnine vsak delojemalec (v ali izven gradbenih dejavnosti) in sicer ob koncu delovnega razmerja, ki je trajalo najmanj 3 leta.

  • Pravica do odpravnine je lahko dosegla znatno višino (npr.po 25 letih službovanja eno letno plačo).

 • Nova ureditev v letu 2002

  • „Staro“ pravo o odpravninah velja naprej za vsa neprekinjena delovna razmerja.

  • Novoustanovljena službena razmerja so podvržena novemu pravu o odpravninah (Pravna podlaga: Zakon o socialnem zavarovanju samostojnih in zaposlenih v podjetju – BMSVG).

 • Staro pravo o odpravninah gradbenih delavcev se je bistveno razlikovalo od splošnega prava o odpravninah. BMSVG je na to področje vnesel poenotenje.


Odpravnine1
Odpravnine

 • Odpravnine po starem(BUAG)

  • Pravico do odpravnine BUAK imajo delojemalci, katerih neprekinjeno delovno razmerja traja 3 leta (156 zaposlitvenih tednov).

  • Višina odpravnine se določi v obliki mesečnih izplačil in je odvisna od količine zaposlitvenih tednov.

  • Zapadlost: Odpravnina se lahko zahteva 1 leto po izstopu iz gradbene dejavnosti. V primeru predložitve pokojninske odločbe čakalne dobe ni.

  • Pravica do odpravnine ni podana v primeru odpovedi delovnega razmerjas strani delodajalca, neutemeljenega predčasnega izstopa, odpovedi delovnega razmerja po lastni krivdi ali v primeru soglasne prekinitve delovnega razmerja.

  • Financiranje iz sprotnih prejemkov.


Odpravnine2
Odpravnine

 • Odpravnine po starem (BUAG)

  • Podjetje za vsakega delojemalca BUAK-u plača dodatek. Vsota vseh dodatkov plačanih v obdobju tekočega leta, krije vsa izplačila odpravnin v tem letu.

 • Odpravnine po novem (BMSVG)

  • Upravljanje s stranipodjetniškega sklada za socialno varstvo - BUAK Betriebliche Vorsorgekasse(BUAK-BVK); edini lastnik je BUAK.

  • Upravljanje dodatkov za odpravnine v skladu z novim pravom o odpravninah (Podjetniški sklad za socialno varstvo v skladu s BMSVG)

  • Višina dodatka: 1,53 % bruto plače.

  • Kapitalsko pokrit postopek.


Odpravnine3
Odpravnine

 • Odpravnine po novem (BMSVG)

  • Pogoji za pravico do odpravnine

   • Najmanj 3 leta vplačevanja

   • Prenehanje delovnega razmerja

    • (razen v primerih odpovedi s strani delodajalca, neutemeljenega predčasnega izstopa, odpovedi delovnega razmerja po lastni krivdi ali v primeru soglasne prekinitve delovnega razmerja);

    • v vsakem primeru pa ob nastopu pokojnine.


Nadomestilo v asu slabega vremena
Nadomestilo v času slabega vremena

 • V primeru izpada dela zaradi slabega vremena plača podjetje gradbenemu delavcu nadomestilo v času slabega vremena, ki znaša 60% plače.

 • Podjetje lahko po izplačilu nadomestila vloži zahtevek za povračilo zneska, vplačanega v sklad BUAK (+ dodatni pavšalni znesek v višini 30% za spremljevalne stroške ob izplačilu plač).

 • BUAK o povračilu in nakazilu zneskov posameznim podjetjem odloči na podlagi preveritve vremenskega stanja oz. na podlagi podatkov Osrednje ustanove za meteorologijo in geodinamiko (ZAMG).


Nadomestilo v asu slabega vremena1
Nadomestilo v času slabega vremena

 • V zimskem času je pravica do nadomestila omejena na največ 192 ur, v letnem času pa na največ 96 ur slabega vremena.

 • Financiranje se vrši s pomočjo prispevkov delojemalcev in delodajalcev (1,4% delovnega zaslužka, od tega delodajalec in delojemalec krijeta 0,7%).


Nadomestilo v asu zimskih po itnic
Nadomestilo v času zimskih počitnic

 • Cilj

  • Določbe glede odpovedi delovnega razmerja za gradbene delavce so zelo fleksibilne (ob koncu tedna do 5. delovnega letar; max 3 tedni odpovednega roka za delovna razmerja daljša od 15 let).

  • Obveznost nadaljnjega plačevanja nadomestila za naslednje praznike: 24., 25., 26., 31. december, 1. in 6. januar.

  • Določila v zvezi z nadomestilom v času zimskih počitnic naj bi prispevala k neatraktivnosti prenehanja delovnega razmerja pred božičnimi prazniki, izključno na podlagi finančnih razlogov.

 • Pravica delojemalca do nadomestila oz. nadaljnjega izplačevanja nadomestil v času „zimskih počitnic, v primeru ko zaposlitev ni prekinjena.


Nadomestilo v asu zimskih po itnic1
Nadomestilo v času zimskih počitnic

 • Pravica delojemalca do nadomestila za primer ko v času zimskih počitnic ni dela, če zaposlitev traja vsaj 14 tednov.

 • Financiranje v obliki dodatka

  • v času od aprila do novembra

  • višina: urna postavka x 1,44 /teden

  • krije delodajalec sam


Podatkovna baza gradbi
Podatkovna baza gradbišč

 • Ukrep za preprečevanje socialnih goljufij.

 • Pregled nad odpiranjem novih gradbišč s pomočjo skupne spletne platforme v sodelovanju BUAK in Inšpektorata za delo.

 • Možnost vpogleda za nosilce zdravstvenega zavarovanja in finančno policijo.


Dodatne informacije
Dodatne informacije

 • BUAK (v nemškem jeziku, deloma tudi v drugih jezikih, razen v slovenskem jeziku)www.buak.at

 • besedila zakonov(samo v nemškem jeziku)www.ris.bka.gv.at


Hvala za va o pozornost

Hvala za vašopozornost!


ad