slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas. Klaipėdos laivininkų mokyklos vidaus auditas. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslai:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas' - kolina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Klaipėdos laivininkų mokyklos

veiklos kokybės

platusis

įsivertinimas

klaip dos laivinink mokyklos vidaus auditas
Klaipėdos laivininkų mokyklos vidaus auditas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslai:

.

 • Kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.
 • Visiems mokiniams užtikrinti kokybiškas sąlygas įgyti vidurinį išsilavinimą.
slide3
Klaipėdos laivininkų mokyklos

veiklos kokybės įsivertinimo planas

klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s sivertinimo etapai
Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapai:
 • Pasirengimas įsivertinti.
 • Platusis įsivertinimas.
 • Pasirinktos problemos giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.
 • Atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.
 • Rezultatų panaudojimas tolesnės veiklos tobulinimui planuoti.
v eiklos kokyb s sivertinimo sritys
Veiklos kokybės įsivertinimo sritys:

1. Mokyklos kultūra

2. Mokymasis irugdymas

3. Pasiekimai

4. Pagalba mokiniui

5. Mokyklos strateginis valdymas

sri i sivertinimui mokykla naudos iuos tyrimo metodus
Sričių įsivertinimui mokykla naudos šiuos tyrimo metodus:
 • Mokinių ir mokytojųanketavimas
 • Pokalbiai, diskusijos.
 • Mokyklos dokumentacija.
 • Surinktų duomenų analizė.
klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s sivertinimo darbo grup
KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBOGRUPĖ:

Irena Alonderienė – darbo grupės koordinatorė

1. Mokyklos kultūra (Mindaugas Janukonis,

Ramunė Butkienė)

2. Ugdymas ir mokymasis (Dalia Butkienė,

Jelena Korch)

3. Pasiekimai (Rimantė Vasiljeva, Danutė Vaitkienė)

4. Pagalba mokiniui (Ingrida Gedminaitė,

Palina Pilnikova)

5. Mokyklos strateginis valdymas (Jūratė Cikienė)

veiklos rodiklis
Veiklos rodiklis - tai pats smulkiausias mokyklos veiklos matmuo; pasiektą jo lygį (išketurių galimų) nustato pati mokykla.

Išsiaiškinus pasiektą lygį ir tobulindami bet kurį rodiklį, tobuliname visą mokyklos veiklą.

Veiklos rodiklis
1 mokyklos kult ra
1. MOKYKLOS KULTŪRA

Nagrinėjant mokyklos kultūros sritį buvo pasitelktas anketavimo metodas, anketose dalyvavo 72 pirmojo ir antrojo kurso mokinių ir 20 bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų

slide15

PROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS

92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)

1 1 etosas procentinis paskirstymas pagal temas 92 respondentai 72 mokiniai ir 20 pedagog
1.1 EtosasPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)
1 1 etosas
1.1 Etosas

Nagrinėjama sritis atitinka 3 lygį. Didžioji dalis respondentų jaučiasi saugūs mokykloje (93%), gerbiami mokytojų (83%), pripažįsta, kad jų nuomonė mokykloje yra svarbi (68%), tačiau pasitaiko, kad mokytojai kartais mokinius įžeidžia (50%), teigia, kad kai kurie klasės mokiniai su mokytojais elgiasi nepagarbiai ir įžūliai (66%). Nepaisant to, mokiniai sutinka, kad mokykla yra jauki (65%), mokytojams rūpi, kaip jie jaučiasi (72%), mokytojai jiems yra draugiški (90%), elgiasi su mokiniais teisingai (88%), bendrai pasitiki mokytojais (70%), pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami (93%). Vis dėlto yra pripažįstama, kad mokinius vargina įtempti santykiai su kai kuriais mokytojais (42%). Mokiniai yra patenkinti, kad mokosi būtent šioje mokykloje (87%), didžiuojasi mokyklos simbolika (78%), patinka mokykloje ruošiami renginiai(72%). Mielai dalyvauja mokyklos šventėse (60%), ir 42% noriai įsitraukia į mokyklos švenčių organizavimą.

1 2 pa angos siekiai procentinis paskirstymas pagal temas 92 respondentai 72 mokiniai ir 20 pedagog
1.2 Pažangos siekiaiPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)
1 2 pa angos siekai
1.2 Pažangos siekai

Nagrinėjama sritis atitinka trečią lygį. 80% mokinių stengiasi gerai mokytis, mokiniai pripažįsta, kad mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų pamoką (89%); taip pat mokytojai tiki, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą mokantis atskiro dalyko (77%), kad visada mokiniai atliks užduotis (88%), įtraukia į aktyvų dalyvavimą pamokoje 70% , tačiau 70% mokinių pripažįsta, kad mokiniai gali nedirbti pamokoje, jei jie tyliai sėdi ir netrukdo kitiems. Jei norėtų, 92% mokinių mokytųsi geriau. Mokiniai mano, kad kai jie nori ką nors išsakyti, juos mokytojai išklauso (80%), mokytojams su jais dirbti patinka (82%), mokytojams rūpi, kaip jie mokosi (67%).

1 3 tvarka procentinis paskirstymas pagal temas 92 respondentai 72 mokiniai ir 20 pedagog
1.3 TvarkaPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)
1 3 tvarka mokykloje
1.3 Tvarka mokykloje

Nagrinėjama sritis atitinka trečią lygį. Mokiniai pripažįsta, kad mokykloje taikomos taisyklės vienodai visiems mokiniams (80%), 82% taisyklės yra aiškios. Nors taisyklės yra aiškios, tačiau 45% mokinių pastebi, kad pamokose yra taip triukšmaujama ,dėl ko sunku susikaupti ir mokytis, tik 30% įvardija, kad jų klasė turi savo taisykles, dėl kurių visi susitarė, 36% drausmingai elgiasi ir tuomet, kai nemato mokytojai, 62% pastebi, kad mokytojai vėluoja į pamokas, 83% pripažįsta, kad juos vargina blogas pamokų tvarkaraštis. Nepaisant minėtų trūkumų, mokiniai pripažįsta, kad mokykla yra tvarkinga (80%), esant blogam mokinių elgesiui mokytojai stengiasi išsiaiškinti elgesio priežastis (72%).

slide22
1.4 Mokyklos įvaizdis ir ryšiaiPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)
1 4 mokyklos vaizdis ir ry iai
1.4 Mokyklos įvaizdis ir ryšiai

Nagrinėjama sritis atitinka trečią lygį. Mokiniai sutinka, kad mokykla yra unikali (66%), gera (75%), kad mokykloje dirba stiprūs visų dalykų pedagogai (80%), dirba kompetetingi vadovai, vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi, rūpinamasi mokiniais (77%).

i vados
IŠVADOS
 • Beveik visi mokytojai sutinka, kad mokykloje gera mokymo kokybė (95%) ir joje dirba vadovai profesionalai (80%), kad joje vyrauja teigiamas požiūris į naujoves (95%), kad joje yra saugi aplinka (90%), tačiau jos veikloje mažai dalyvauja mokinių tėvai (55%). Anot mokytojų, mūsų mokykla turi tarptautinius ryšius (taip teigia 85%). Pagal apklausos duomenis, tik pusė apklaustųjų mano, kad mokykla gerai teikia informaciją apie mokymosi galimybes. Bendradarbiavimą su kitomis miesto ir šalies mokyklomis bei socialiniais partneriais tik 10% apklaustųjų laiko labai geru. Sėkmingiausios partnerystės formos yra laikomos konkursai, parodos bei mokomosios pažintinės išvykos. Galiausiai, informacija apie mokyklą, kuri daugiausiai randama internete ir informacijos stenduose, yra duodanti teigiamų rezultatų.
 • Rekomenduojama užmegzti (atnaujinti) naujus ryšius su vietos mokyklomis, socialiniais partneriais, dalyvauti tarptautiniuose projektuose bei kuo plačiau skelbti apie mokyklos pasiekimus bei laimėjimus visuomenei ir dalytis gerąja patirtimi. Būtina gerinti informacinių komunikacinių technologijų lygį.
atkreipti d mes
ATKREIPTI DĖMESĮ!
 • Didžioji dalis mokytojų palankiai įvertino ugdymo ir mokymosi rodiklius.
 • Praktiškai tolygiai pasiskirstė balsai tarp 4 ir 3 lygio.
 • Tačiau 14% mokytojų 2.5. - mokymo ir mokymosi diferencijavimo rodiklį įvertino 2 lygiu.
atkreipti d mes1
ATKREIPTI DĖMESĮ!
 • Didžioji dalis mokinių palankiai įvertino ugdymo ir mokymosi rodiklius.
 • Dauguma balsų pasiskirstė tarp 4 ir 3 lygio.
 • Tačiau reikia atkreipti dėmesį į rodiklius:
 • 2.4. Mokymosi kokybė;
 • 2.5 Mokymo ir mokymosi diferencijavimas, kuriuos dalis mokinių įvertino 2 ar net 1 lygiu.
2 ugdymas ir mokymas procentinis paskirstymas pagal temas 118 respondent 100 mokini ir 18 pedagog
2. UGDYMAS IR MOKYMASPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų (100 mokinių ir 18 pedagogų)
slide31
2.1. Bendrasis ugdymo organizavimasPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų (100 mokinių ir 18 pedagogų)
2 5 mokymo ir mokymosi diferencijavimas procentinis paskirstymas pagal temas 118 respondent
2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimasPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų
i vados1
IŠVADOS:
 • Rodiklių įvertimo procentinė išraiška liudija, kad kai kurios mokyklos veiklos sritys reikalauja tobulinimo programos.
 • Didžioji dalis mokinių palankiai įvertino ugdymo ir mokymosi rodiklius.
 • Dauguma balsų pasiskirstė tarp 4 ir 3 lygio.
 • Tačiau reikia atkreipti dėmesį į rodiklius

2.4 “Mokymosi kokybė” ir 2.5 “Mokymo ir mokymosi diferencijavimas”, kuriuos dalis mokinių įvertino 2 ar net 1 lygiu.

 • Ypatingą dėmesį reikia skirti rodikliui 2.5. - mokymo ir mokymosi diferencijavimui. Ne tik mokiniai, bet ir dalis mokytojų užduotis diferencijuoja nepilnai.
pasi lymai
PASIŪLYMAI:
 • Analizuoti diferencijavimo ir individualizavimo priemonių naudojimą pamokose.
 • Organizuoti mokytojų diskusijas, skirtas diferencijavimo svarbos aptarimui.
 • Organizuoti metodinių būrelių pirmininkų pasitarimus, dalintis patirtimi, spręsti sunkumus, tobulinti ugdymą ir mokymąsi.
slide40

3. Mokymosipasiekimai

PROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS

58 respondentai (I kurso 38 mokiniai, II kurso 20 mokinių)

i vados ir pasi lymai
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • Atkreipti dėmesį!
 • Tobulintina veiklos sritis - rodiklis 3.1. “Pažanga” - 21 % respondentų įvertino

2 lygiu.

 • Nemaža dalis mokinių patys save įsivertino, kad turi nepakankamai motyvacijos.
slide45
4. PAGALBA MOKINIUIProcentinis pasiskirstymas pagal temas116 respondentų ( I k. – 53 mokiniai, II k. – 44 mokiniai, 19 pedagogų )
4 2 pedagogin psichologin ir socialin pagalba procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
4.2. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba PROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ
i vados ir si lymai
IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rodiklių įvertinimo procentinė išraiška parodo, kad kai kurioms PAGALBA MOKINIUI veiklos sritims reikalingos tobulinimo programos.

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Tobulintina veiklos sritis – 4.5. TĖVŲ PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS

SIŪLOMA:

 • Organizuoti bendrus tėvų-pedagogų-mokinių susirinkimus ir kartu spręsti iškilusius sunkumus/problemas.
 • Ieškoti būdų, kaip aktyviau įtraukti tėvus į ugdymo procesą.
5 2 mokyklos veiklos sivertinimas procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
5.2 Mokyklos veiklos įsivertinimasPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ
5 3 vadovavimo stilius procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent 3 48 9 39 9 1
5.3 Vadovavimo stiliusPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ 3% 48,9% 39% 9,1%
5 5 materialini i tekli valdymas procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
5.5 Materialinių išteklių valdymasPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ
tobulintinos mokyklos veiklos sritys
TOBULINTINOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS
 • 1.4. Mokyklos įvaizdis ir ryšiai - užmegzti (atnaujinti) naujus ryšius su vietos mokyklomis, socialiniais partneriais, dalyvauti tarptautiniuose projektuose bei kuo plačiau skelbti apie mokyklos pasiekimus bei laimėjimus visuomenei ir dalytis gerąja patirtimi. Būtina gerinti informacinių komunikacinių technologijų lygį.
tobulintinos mokyklos veiklos sritys1
TOBULINTINOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS
 • 2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas - analizuoti diferencijavimo ir individualizavimo priemonių naudojimą pamokose, tobulinti ugdymą ir mokymąsi.
tobulintinos mokyklos veiklos sritys2
TOBULINTINOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS
 • 3.1. Pažanga – skatinti mokinių motyvaciją taikant įvairesnius aktyviuosius mokymo metodus.
 • 4.5. Tėvų pedagoginis švietimas - organizuoti bendrus tėvų-pedagogų-mokinių susirinkimus ir kartu spręsti iškilusius sunkumus/problemas bei

ieškoti būdų, kaip aktyviau įtraukti tėvus į ugdymo procesą.

slide61
Atliekant platųjį veiklos kokybės įsivertinimą, išsiaiškinta ugdymo ir mokymosi srities rodiklių kokybė bus pagrindas ugdymo procesui tobulinti.
 • Veiklos kokybės įsivertinimas tobulina pačių pedagogų gebėjimus tinkamai organizuoti ugdymo procesą, užtikrina vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybę.
nutarimas
Nutarimas:
 • Sudaryti mokyklos veiklos įsivertinimo grupes pasirinktoms problemoms nagrinėti.
 • Parengti mokyklos veiklos įsivertinimo grupių veiksmų planą, vykdyti įsivertinimo procesą.
 • 2013-2014 m. m. atlikti giluminį problemų nagrinėjimą, suformuluoti išvadas ir pateikti siūlymus dėl pasirinktų sričių tobulinimo, pristatant birželio mėn. Mokytojų tarybai.
slide64
Ugdymas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais.

( A. Einšteinas)

Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. (Elbertas Grimas Chabardas)

Tobulėjimui ribų nėra. Kiekvienas turime siekį eiti toliau.

Parengė:

Irena Alonderienė

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja

2013-07-09

ad