Rode kruis hoboken rode kruis wilrijk
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis - Wilrijk PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GSM op stil aub !. Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis - Wilrijk. Jaarvergadering 2014 Jaarverslag 2013. Afdelingscomité Disciplines Communicatie en werving Bloed geven Hulpdienst Internationale samenwerking Jongeren Sociale Hulpverlening Vakanties Brugfiguren Zorgbib Vorming

Download Presentation

Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis - Wilrijk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


GSM op stil aub!

Rode Kruis-HobokenRode Kruis -Wilrijk

Jaarvergadering 2014

Jaarverslag 2013

U. Adriaenssens


AfdelingscomitéDisciplines

Communicatie en werving

Bloed geven

Hulpdienst

Internationale samenwerking

Jongeren

Sociale Hulpverlening

Vakanties

Brugfiguren

Zorgbib

Vorming

Een afdeling in beweging

Jaarverslag 2013


Afdelingscomité

Voorzitter: Urbain AdriaenssensOndervoorzitter: Paula De RooverSecretaris: vacantPenningmeester: Kris Van den BogaertEconoom: Michael PepermansAfdelingsgeneesheer Hoboken: Herve Vanden EedeAfdelingsgeneesheer Wilrijk: Marc Van LeemputAfdelingsapotheker: KatieFlorensVerantwoordelijken disciplines:Bloed geven: CharlesCaremansCommunicatie en werving: Phil EvansHulpdienst: Dirk CaremansInternationale Samenwerking: Phil EvansJongerenbeleid: Wendy FabrySociale Hulpverlening: vacantZorgbib: vacantVorming: Paula De Roover

december 2013


Verantwoordelijken

Voorzitter: Urbain AdriaenssensOndervoorzitter: Paula De RooverSecretaris: vacantPenningmeester: Kris Van den BogaertEconoom: Michael PepermansAfdelingsgeneesheer: Herve Vanden EedeAfdelingsgeneesheer Wilrijk: Marc Van LeemputAfdelingsapotheker: KatieFlorensVerantwoordelijken disciplines:Bloed geven: CharlesCaremansAdjunct-verantwoordelijke: Daniëlle DillenCommunicatie en werving: Phil EvansHulpdienst: Dirk CaremansAdjunct-verantwoordelijke: Bert AdriaenssensInternationale Samenwerking: Phil EvansJongerenbeleid: Wendy FabrySociale Hulpverlening: vacantCoördinator aangepaste vakanties: Annie KoeckCoördinator Brugfigurenproject: Sabrina VinckZorgbib: vacantVorming: Paula De Roover

december 2013


Disciplines

Hoboken


Communicatie en werving

Website

14-daagse

Ledenwerving

Aantrekken nieuwe vrijwilligers (bijna uitsluitend via activiteiten Vorming)


Communicatie en werving, vrijwilligers


Communicatie en werving, donateurs


Communicatie en werving, 14-daagse


Vrijwilliger zijn…

Sabrina

Silvie

Kelly

Charles

Anke

Michael

Annie

Brigitte

Wendy

Aantal vrijwilligers

Steven

Daniëlle

Urbain

Maak dit blad vol!

Dominique

Dirk

Jan

Paula

Charris

Phil

Sammy

Nikki

Nicole

Verkoop zelfklevers

Kris

Simon

Stephanie

Bert

Kathy

Gerda


Bloed en plasma geven

Bloed geven

…een levensreddend gebaar!

…met een hart voor anderen!

…een noodzaak!

Hoboken KTA-HobokenDistelvinklaan - Hoboken

18.30 tot 20.30 utelkens op dinsdag18 maart 201424 juni 201416 september 201416 december 2014

…met dank aan al onze donoren!

Wilrijk  BTC-EdegemElke werkdagNa afspraak


Bloed en plasma geven


Hulpdienst

Hulpdienst

preventieve hulpacties

opleiding, bijscholing

oefeningen

inzet bij rampen


Hulpdienst


Hulpdienst

Recruteren!

aantal acties


Hulpdienst, rampenwerking

26 juni 2013: evacuatie RVT (Van Immerseelstraat)

4 vrijwilligers, 14 uren

10 juli 2013: gaswolk haven Antwerpen – VRV

5 vrijwilligers, 7 uren

11 november 2013: gaslek haven Antwerpen – VRV

6 vrijwilligers, 12 uren

Alarmeringen gebeuren steeds naar alle vrijwilligers van beide afdelingen


Internationale samenwerking

informeren

vermisten opsporen

noodhulp

wederopbouw


Jongeren

2 initiators, 1 jeugdmonitor

1 activiteit met jongeren

Planning:

voorjaar: Helpertje

najaar: Junior-Helper


Sociale hulpverlening: aangepaste vakanties

Aangepaste vakanties voor mensen met een handicap.

1 vrijwilliger Hoboken1 vakantieganger uit elke afdeling gesteund


Sociale hulpverlening: rodekruisvakanties

Vakanties voor kinderen die in armoede leven

1 gezin gesteund 2013


Sociale hulpverlening: brugfiguren

Brugfigurenproject tussen thuis en school…

geeft een kwetsbaar kind betere toekomstkansen.

grote nood en vele aanvragen slechts 2 vrijwilligers in Hoboken


Zorgbib

In een ziekenhuis of verzorgingstehuis kan een boek, cd of dvd wonderen doen. Rode Kruisvrijwilligers gaan daarom op pad om boeken uit te lenen. Ze besteden daarbij veel aandacht aan het contact met de patiënten en de bewoners.

1 vrijwilliger in rusthuis Heidehof, Hoboken

Jammer dat we geen vrijwilligers vinden om deze discipline opnieuw te starten in Hoge Beuken, Hoboken…


Vorming

Hoboken:

1 cursus EH en Helper (voor leerlingen)1 cursus EH en Helper (voor bevolking)3 bijscholingen BEH (2 bedrijven)

1 themales (22 deelnemers)

Wilrijk:

1 themales (32 deelnemers)


Vorming: EH en Helper

Een matige stijging en bijna op niveau van de betere jaren (gegevens Hoboken).


Vorming

De afdeling beschikt over 4 lesgevers en over één simulant.


Een afdeling in beweging

 • In september 2011 wees de Provinciale Zetel, op voorstel van het regiocomité, het beheer van de afdeling Wilrijk toe aan de afdeling Hoboken.

 • Gevolgen:

 • vele weken opruimwerk en renovatie om tot de kerntaken te kunnen komen

 • beleidstaken opvangen o.a. het aanstellen van tijdelijke functies

 • vele dagen puzzelwerk om de verplichte minimumadministratie in orde te krijgen

 • In 2012 bleek dat een snelle doorstart van de afdeling Wilrijk niet lukte. Ondanks ernstige inspanningen:

 • om bijna alle functies tijdelijk in te vullen

 • voor rekrutering

 • voor fondsenwerving

 • voor informatie en opleiding van resterende vrijwilligers

 • verminderde het aantal actieve vrijwilligers tot 3. Hierdoor was de afdeling niet langer leefbaar (Handvest).

 • Begin 2013 werd gestart met de voorbereiding van een fusiedossier, en…


Een afdeling in beweging

 • In 2014…

 • op 27 februari besliste het Provinciaal Comité dat de afdeling Wilrijk ontbonden is

 • na gunstig advies van het Regiocomité wordt het grondgebied en de middelen van de afdeling Wilrijk overgedragen aan de afdeling Hoboken (12 maart)

 • daarna maken we een planning om zo snel mogelijk het lokaal van Wilrijk over te dragen aan de eigenaar

? ? ?

bespreking Regiocomité 25 maart


Financiën

Hoboken

Wilrijk


Financiën

Afdeling Hoboken kan alleen overleven door een goed verkoop van zelfklevers én vooral door het gratis ter beschikking stellen van het lokaal door het district Hoboken. Zonder dit is de leefbaarheid 4 jaar.

De afdeling Wilrijk, zoals ze de voorbije 7 jaren functioneerde, kon nog slechts 2,5 jaar financieel overleven.

De nieuwe afdeling kan zonder huurlast, financieel gezond blijven. Hiervoor moet er de komende 3 jaar een sterke verhoging gerealiseerd worden van de zelfkleververkoop.


Perspectieven

 • Het sleutelwoord voor 2014 wordt: VERSTERKENzowel de financiële middelen als het aantal vrijwilligersom gezond te kunnen groei.

 • Omdat groeien een opdracht is van iedereen:

 • plannen we in 2014 opnieuw 2 volledige cursussen (recruteringsbasis)

 • blijven we het materieel vernieuwen (o.a. aankoop AED voor HD)

 • rekenen we op jullie om twee handjes toe te steken bij de 14-daagse

 • rekenen we op jullie om kennissen warm te maken om mee zelfklevers te verkopen én om vrijwilliger te worden


Afsluiter

Vragen, opmerkingen,…?

Deze presentatie is na het weekend beschikbaar op onze website.

Om kosten en milieu te sparen, is er geen gedrukt exemplaar van het jaarverslag te bekomen.


Eervolle onderscheidingen

Dit alles werd gerealiseerd door onze vrijwilligers.

Zij werken onbezoldigd!

In het bijzonder dank aan al wie geprobeerd heeft om van de afdeling Wilrijk opnieuw een zelfstandige afdeling te maken.

In het bijzonder dank aan Charles om de discipline Bloed geven te leiden tot einde 2013, jammer maar het mag niet langer.De enige vergoeding voor jullie werk is een glimlach, een dank-u-wel, …

en nu een warm applaus voor jezelf!

 • Ontvangt de 1de zilveren barret op de zilveren medaille voor 15 jaar ten dienste van het Rode Kruis:

 • Annie Koeck, vrijwilliger aangepaste vakanties Hoboken


Je GSM kan weer aan!

Dank…

voor uw aanwezigheid,

laten we toasten op een voorspoedig jaar

aan alle vrijwilligers voor hun onbezoldigde inzet

aan alle “Rodekruisweduwen, -weduwnaars en –wezen”, dank zij hun steun kunnen de vrijwilligers een deel van hun tijd geven

aan alle bloeddonoren

aan alle donateurs en sponsors

aan het districtsbestuur Hoboken voor hun steun en het ter beschikking stellen van de lokalen

Urbain Adriaenssens14 maart 2014


 • Login