Krzysztof bielewicz itti sp z o o e technologie i biznes
Download
1 / 10

Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes' - koko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Krzysztof bielewicz itti sp z o o e technologie i biznes
Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.oe- technologie i biznes

Przeprowadzenie inwentaryzacji obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w Województwie Zachodniopomorskim oraz analizy planów jej rozbudowy przez operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych dla potrzeb projektu budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej


Informacje og lne
Informacje ogólne

 • Zlecający – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 • Wykonawca – ITTI sp. z o.o.

 • Ramy czasowe: wrzesień – listopad 2009

  • Inwentaryzacja obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim obejmująca:

   • stan obecny infrastruktury szerokopasmowej

   • plany i zamierzenia inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

   • dostępność i możliwość wykorzystania na potrzeby budowy ZST infrastruktury operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności na zasadzie Nieodwołalnego Prawa Używania ‘IRU’

  • Weryfikacja oraz ewentualna korekta topologii ZST pod kątem optymalnego wykorzystania istniejących i planowanych elementów infrastruktury szerokopasmowej zinwentaryzowanych w ramach zadania 1

  • Oszacowanie kosztów dzierżawy (w tym IRU) oraz budowy dodatkowej koniecznej infrastruktury pasywnej a także kosztów eksploatacji całej ZST dla okresu pięcioletniego


Cel projektu
Cel projektu

 • Identyfikacja istniejącej oraz planowanej infrastruktury szerokopasmowej w celu określenia miejsc w województwie zachodniopomorskim, gdzie występują braki sieci szkieletowej i dystrybucyjnej,

 • Identyfikacja na obszarze woj. zachodniopomorskiego zasobów, które mogłyby być wykorzystane dla potrzeb ZST

 • Budowa przez Województwo Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej

 • Możliwość identyfikacji obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym


Metodyka inwentaryzacji
Metodyka inwentaryzacji

 • Głównym źródłem informacji o infrastrukturze – wywiady ankietowe z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i jednostkami samorządu terytorialnego

 • Dodatkowo:

  • publicznie dostępne informacje,

  • bazy UKE,

  • informacje posiadane przez JST

 • Zebranie informacji w bazie danych przygotowanej na potrzeby dalszych prac Województwa ukierunkowanych na rozwój sieci szerokopasmowych

 • Wizualizacja danych na mapach cyfrowych


Zakres inwentaryzacji
Zakres inwentaryzacji

 • Pytania główne

  • Zakres dokumentowania infrastruktury:

   • Lokalizacje węzłów sieci,

   • Przebiegi i parametry łączy szkieletowych i dystrybucyjnych,

   • Posiadane rezerwy w infrastrukturze

   • Zasięgu sieci dostępowej,

  • Możliwości udostępnienia infrastruktury teletechnicznej na potrzeby ZST

  • Identyfikacja zasięgu usług świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych (w określonych przepływnościach)

  • Identyfikacja planów rozwoju infrastruktury

 • Pytania uzupełniające


Korzy ci dla przedsi biorc w
Korzyści dla przedsiębiorców

 • uwzględnienie przez Województwo obszaru działania danego przedsiębiorcy oraz obszarów planowanych przy budowie sieci szkieletowej/dystrybucyjnej

 • brak danych inwentaryzacyjnych od przedsiębiorcy może spowodować, że na jego obszarze Województwo wybuduje sieć szkieletową/dystrybucyjną

 • specyfikacja lokalnych barier i „wąskich gardeł” rozwoju szerokopasmowego Internetu zwiększa potencjalnie możliwość ich zniwelowania lub usunięcia

 • korzyści marketingowe:

  • lista podmiotów, które udzieliły odpowiedzi

  • przewaga konkurencyjna w stosunku do podmiotów, które nie odpowiedziały na ankietę


Poufno informacji
Poufność informacji

 • Wszelkie dane przekazywane przez przedsiębiorców w procesie inwentaryzacji objęte są ochroną

 • Umowa UMWZ- ITTI narzuca na ITTI obowiązek zachowania poufności otrzymanych danych

 • Dane wykorzystywane są jedynie w procesie realizacji działań podejmowanych przez Województwo

 • Publicznie publikowane informacje zawierają lokalizacje węzłów, przebiegi połączeń, zasięg usług z podziałem na poszczególne przepływności bez możliwości identyfikacji danego podmiotu

 • Żadne dane na temat konkurencji nie są udostępniane innym operatorom telekomunikacyjnym, nawet podmiotom, które podpisały porozumienie


Procedura ankietowania przedsi biorc w
Procedura ankietowania przedsiębiorców

 • ankieterzy ITTI nawiązują kontakt telefoniczny z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dostępu do Internetu

 • przesyłany jest drogą elektroniczną zestaw startowy: list polecający UMWZ, list przewodni ITTI, dane osób kontaktowych po stronie UMWL oraz ITTI, kwestionariusz ankietowy oraz instrukcję wypełnienia

 • możliwy kontakt z ankieterem ITTI w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z uzupełnieniem ankiety

 • termin na wypełnienie ankiety do 23.10


Wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji

 • Przykładowe zasięgi usług


Krzysztof bielewicz itti sp z o o tel 61 622 69 65 fax 61 622 69 73 krzysztof bielewicz@itti com pl
Krzysztof BielewiczITTI Sp. z o.o.tel. (61) 622 69 65fax (61) 622 69 [email protected]

Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim


ad