Tietohallinnosta
Download
1 / 35

TIETOHALLINNOSTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TIETOHALLINNOSTA. Petri Maaranen Projektipäällikkö JSP. Esityksen rakenne?. minä Petri M. tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta tiedon hallinnasta tietohallintoon mistä tietohallinnossa mun mielestä kysymys tieto(hallinto)strategiatyöstä, sen malleista ja menetelmistä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

TIETOHALLINNOSTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TIETOHALLINNOSTA

Petri Maaranen

Projektipäällikkö

JSP

ITK 211-luento 7


Esityksen rakenne?

 • minä Petri M.

 • tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta

 • tiedon hallinnasta tietohallintoon

 • mistä tietohallinnossa mun mielestä kysymys

 • tieto(hallinto)strategiatyöstä, sen malleista ja menetelmistä

 • joitakin kokemuksia tietohallinnon kehittämisestä

  • JY:n ja JAMKin tietohallinnon kehittämisestä

ITK 211-luento 7


MINÄ Petri M.

 • KTM JY:sta –90, opetus- ja tutkimustehtäviä eri nimikkeillä JY:ssa, johtaja JAMK It-instituutti 99-04, Tietohallintopäällikkönä JAMK:ssa 00-02, nykyisin pp. Jyväskylän Teknologiakeskuksessa.

 • Mun kokemuksia tietohallinnon kehittämisprojekteista (strategioista)

  • JAMK tieto(hallinto)strategian kehittäminen

  • K-S Liitto, maakunnan tietohallintostrategia vuoteen 2010

 • Kiitokset Esa Auramäelle hyvästä pohjamateriaalista.

ITK 211-luento 7


Tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta

 • tiedon merkityksen kasvu organisaatioiden toiminnassa

 • tiedon hallinnan tarve

  • tiedon volyymien kasvu, laadulliset tekijät

  • vuorovaikutussuhteiden laajeneminen

  • tieto- ja viestintäteknologioiden kehitys (digitaal. konvergenssi, rikkaammat mediat, yhdentyminen)

  • tietojärjestelmien (osin hallitsematon) kehittyminen

 • eri tasoilla: yksilö, ryhmät, organisaatiot, organisaatioiden yhteiset asiat

  -tuottaminen - käyttö

  -hallinnan kompleksisuus kasvaa:haku, suodatus, luokittelu, analysointi, ...

 • tietojärjestelmät

  • yhteensopivuus ja yhteen toimivuus tärkeitä

ITK 211-luento 7


Yliopisto -> MINUN Virtuaaliyliopistoni?

Opiskelijat!!

Opiskelijat

Ministeriöt

Muut yliopistot, tutkimuslaitokset, muut muut

Tutkijat

Elinkeinoelämä

Julkisyhteisöt

Tukitoim.:Hallinto, kirjasto, atk, kielikesk.,...

Johtaminen

ITK 211-luento 7


Tietojärjestelmäarkkitehtuurista

Extranet

”Internet”

Intranet

Talous:Z

Asiakirjat

Kiinteistöt: G, H

Laitteet: J. K

?

Excel

X

Oppimisympär.

Suoritteet:

X, ?

Y

Kirjat, julk

Tuotteet

Hlöstö, palkat: a, b

Käyttäjähall., ...

Asiakkaat:

d, e, f

Tiedotuksen järj.

ITK 211-luento 7


Internet (Webbi): markkinointi ja tiedotus

-tapahtumat

Oman tiedon hallintaa: esim. kansiot, linkit

ITK 211-luento 7


Tiedon hallintaa ryhmätasolla: esim. BSCW:n yhteiset kansiot

ITK 211-luento 7


Osoitekirja

Tiedon hallintaa yksilö-, ryhmä- ja organisaatio-tasoilla: työryhmäohjelmistot (tässä GroupWise)

Kalenteri

Asiakirjat

Yhteiset ”työtilat”

ITK 211-luento 7


Jaetut/Yhteiset kansiot GroupWisessa

ITK 211-luento 7


Asiakirjahallintoa Groupwise Web Accessin kautta

ITK 211-luento 7


Ryhmä- ja Organisaatiotason tiedonhallintaa: esim. yhteinen kalenteri

ITK 211-luento 7


JAMKin intranet

ITK 211-luento 7


ITK 211-luento 7


Tieto ja tietämys hallintaan

ITK 211-luento 7


Tieto ja tietämys hallintaan

ITK 211-luento 7


Tieto ja tietämys hallintaan

tuki tietämystä luoville prosesseille myös

ITK 211-luento 7


Tiedon hallinnasta tietohallintoon

 • tietohallinto koko organisaatiota leikkaava yhteinen asia

 • standardit, yhteiset toimintatavat, yhteiset järjestelmät ja työvälineet

  • päällekkäisyyksien välttäminen, yhteensopivuuden lisääminen

  • enemmän rationaalisuutta, kustannustehokkuus

 • esim.Nolanin kasvumalli /IT:n leviäminen organisaatioissa)

  • aloitus, laajentuminen, valvonta, kypsyys

 • ITK 211-luento 7


  Tietohallinnon tehtäviä

  • Tietohallinnon (strateginen) suunnittelu

   • tietohallintostrategia

   • arkkitehtuurien kehittäminen

   • kehittämishankkeiden priorisointi

   • valta- ja vastuusuhteiden määrittäminen eli organisointi

  • Henkilöresursseista huolehtiminen

   • tietohallintohenkilöstön rekrytointi ja koulutus

   • muun henkilöstön koulutus

  ITK 211-luento 7


  Tietohallinnon tehtäviä

  3. Tietojärjestelmien hankkiminen, kehittäminen ja ylläpito

  4. Teknologioista huolehtiminen

  - laitteet

  -verkot

  5. Tiedon hallinta

  -tietovarastot, toimintatavat

  ITK 211-luento 7


  Tietohallinnon tehtäviä

  • Osoittaa johdolle ja muille asiakkaille toiminnan kustannustehokkuus!

  • Varmistaa tietoturva. (Prosessit)

  ITK 211-luento 7


  Mistä tietohallinnossa kysymys?

  • Tietohallinnon tehtävänä on tuottaa ja järjestää tiedon käyttöä, välitystä ja tuottamista tukevia palveluja ja tietoteknisiä ratkaisuja, joita perustoimintojen hoitaminen edellyttää

   • esim. JAMK:lla tietohallinnon tehtävänä on tukea organisaation perustoimintoja, joita ovat opetus, tutkimus ja muut yhteiskunnalliset tehtävät

   • myös tukitoiminnot kuten hallinto, kirjasto, kielikeskus

   • Johtaminen

  • Perustoimintojen johdon sitoutuminen ja henkilöstön tai ainakin avainhenkilöiden osallistuminen tärkeää : resurssit, tietotarpeet, tiedon jakaminen jne.

  • VN: ”Tietohallinnolla tarkoitetaan toimintoja, jotka kehittävät ja ylläpitävät organisaation tietovarantoja, tietotekniikkapalveluja ja tietoprosesseja.”

  • Kehittäminen - Arkipäivän toimet

   • suunnittelu - toteutus

  ITK 211-luento 7


  Tietohallinnon tehtäviä/Valtioneuvosto

  • ”tietotekniikkapalvelujen, tietovarantojen ja tietoprosessien kehittäminen ja ylläpitäminen

  • tietojenkäsittelytehtävien suorittamiseen sekä niissä käytettävien tietojärjestelmien, verkkojen ja palvelujen hankinnan, kehittämisen, käytön ja ylläpidon taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen

  • tietojärjestelmien yhteen toimivuuden ja -sopivuuden varmistaminen ja kehittäminen

  • tietovarantojen ja -prosessien yhteiskäyttöisyyden varmistaminen

  • tietoturvallisuuden ohjaus ja kehittäminen

  • vaikuttaminen toimintatapojen ja työmenetelmien kehittämiseen

  • teknologian sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan markkinoiden kehityksen seuranta ja analysointi”.

  ITK 211-luento 7


  Tietohallinnon vastuutus?

  • Tietohallinnon perusprosesseja: infran ja tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito, käytön tuki sekä tietohallinnon johtaminen

  • Tietohallintotehtävät kokonaisuutena eivät ole minkään erillisen yksikön tehtävä, vaan niiden hoitaminen on koko organisaation ja sen yksiköiden vastuulla

   • Tiedon johtaminen strategisena kysymyksenä?

  • Organisoimiskysymys ON tärkeä

   • tietohallinto <> atk-yksikkö

   • yhteistyö eri yksiköiden välillä

  ITK 211-luento 7


  Mikä on tiedon/tietämyksen hallinnan strategia

  • Strategia

   • sodanjohtotaito; "strategia on sitä, että tähtää ensin" (Rokka)

  • Suuntalinjoja sille, miten tietojenkäsittelyä ja tiedon/tietämyksen hallintaa kehitetään, esim.

   • painopiste sellaiseen kehittämiseen, joka tukee (liike)toimintaa ja sen kehittämisen suuntalinjoja, kehittämishankkeiden hallinta

    • mikä tieto on toiminnan kannalta kriittistä

    • miten tiedon keruuta ja saatavuutta tarvitsijoille voidaan parantaa

    • tiedon jakaminen

    • tiedon johtaminen, tiedolla johtaminen

   • arkkitehtuurien yhtenäistäminen, tietojärj., teknologiat, hankkeet

   • organisaation osaamisen ja oppimisen kehittäminen

   • tvt-tuen järjestäminen, resursointi yleensäkin, kehittäminen, infra

  • Näkökulmia: palvelut, tieto, tietohallinto, tietotekniikka: tietojärjestelmät, ohjelmistot, verkko, laitteet

  ITK 211-luento 7


  Liiketoimintalähtöinen tietojärjestelmien kehittäminen

  ITK 211-luento 7


  Strategian osatekijöitä ja strategiatyövälineitä

  Arvot

  Skenaariot

  Visio

  SWOT

  Tavoitteet

  CSF: Osaaminen,

  tieto/tietämys, ...

  Keinot

  Toimenpideohjelmat

  Hankkeet

  ITK 211-luento 7


  Skenaariot

  Visio

  Tavoitteet

  (mittarit?)

  SWOT

  CSF: Osaaminen,

  tieto/tietämys, ...

  Keinot

  Toimenpideohjelmat

  Hankkeet

  Strategiasta toteutukseen: jatkuva strategiaprosessi

  Strategiaprojekti

  Strategiaprosessi

  Strategiatyön

  organisointi

  Strategian päivitys,

  toteutumisen seuranta

  Hankkeiden toteutus

  Hankkeiden koordinointi

  Uusien hankkeiden määrittely

  ITK 211-luento 7


  Tiedon ja tietämyksen hallinnan kehittämismalli

  T E H T Ä V Ä T

  Lähtökohtati-lanteen selvittäminen

  Prosessien kuvaaminen ja analysointi

  Tieto- ja tietämys-suunnittelu

  Loppu-raportointi

  Tieto- ja tietämyshallinnon strategiat

  TULOKSET

  Tieto- ja tietämyshallinnon organisointi

  Tietohallinnon organisoinnin kehittäminen

  Kehittämisideoiden keruu ja koostaminen (tietojärj., toiminta, organiosinti, …

  Tieto- ja tietämyshallinnon arkkitehtuurit

  Tietojärjestelmien kehittämisprojektit

  Haastattelut

  Kehittämisseminaarit

  Johdon/osallistuj. lisääntynyt tietoisuus

  Koulutus uusista informaatio- ja viestintäteknologioista (mahdoll.)

  T Y Ö M U O D O T

  ITK 211-luento 7


  TH-strategian painopistealueita oppilaitoksissa?

  • Henkilökunnan tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien edelleen kehittäminen koulutuksen ja neuvonnan kautta sekä tukipalvelujen kehittäminen ( virtuaaliyliopiston toiminnan jatkuvuuden turvaaminen)

  • Opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien kehittäminen

  • Infrastruktuurin ja tukipalvelujen kehittäminen yliopiston perustoimintojen vaatimuksia vastaavasti

  • Tietoverkon kehittäminen siten, että se pystyy tarjoamaan tietoturvallisen alustan nykyaikaisille palveluille, laadukas ja määrällisesti riittävä laitekanta, liikkuvan työskentelyn ja etätyön sekä -opiskelun mahdollisuuksien parantaminen, multimediavalmiuksien kehittäminen, tukipalvelujen kehittäminen, perusohjelmistojen helppo saatavuus, standardien ja yhteisten linjausten määrittely

  • Yhteisten hallinnollisten järjestelmien kehittäminen

  • Sähköisen markkinoinnin/viestinnän/tiedotuksen kehittäminen

  • Kirjaston tietohallinnollisten palvelujen ja tietojärjestelmien kehittäminen

  • Elektronisten materiaalien tuotannon ja jakelun kehittäminen

  • Osaavan henkilöstön ylläpito ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen

  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta: Tieto- ja viestintätekniikoiden hyödyntäminen toiminnassa:

  • Tietohallinnon organisaation ja tietohallinnollisen yhteistyön kehittäminen

  • Tietoturvan kokonaisvaltainen kehittäminen

  ITK 211-luento 7


  JAMK: Kehittämisen painopistealueita

  • Unite Oy:n suositukset

   • johtaminen ja organisointi -> osana strategiaprosessia

   • tvt:n opetuskäyttö -> verkkopeda, R5, virtuaali-amk

   • asiakaspalvelun tietojärjestelmät -> asiakas/sidosr.hall., Webasiakkuus, ”X”.netit

   • tiedotus, markkinointi: inter/inter/extranet-kuvio, sähköinen lehti

   • prosessit ja laatu -> laatuprosessi, laatukäsikirja verkkoon

   • tietohallinnon taloudellisuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus -> tietohallinnon prosessit ja mittarit, laatu -> th:n prosessien ja tehtävien kehittäminen, TCO-analyysi

   • tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi -> dokumenttien hallinta ja arkist.

   • tietoturva -> osana turvallisuussuunnittelua

  • Muita/tarkennuksia

   • kirjaston järjestelmät

   • infran ja tukipalvelujen kehittäminen, koulutus, perehdyttäminen -> osaksi verkkopedaa? osin tietohallinnon tehtävänä?

   • yhteisten hallinn. järj. kehitt. (ASIO; talha, henkilöstöhallinto, kiinteistöhallinto, johdon raportointi …), Travel, sähköiset lomakkeistot,…

   • käyttäjien hallinta, autentikointi, …

   • verkon kehittäminen, verkon halllinta: Jatmanet-yhteistyö

   • muut kehitt.hankkeet/kehittäminen ? kuvapankki, hankerek., asiantuntijarek., projektien hallinta, tj-arkitehtuuri, …

  ITK 211-luento 7


  Painopisteitä JYlla

  • tvt:n käyttö oppimisessa ja opetuksessa

   • campusopetus + verkko-opetus, yliopistojen yhteinen opetus, oppimisympäristöalustat

  • tutkijaverkostojen tuki, apuvälineet, projektityö verkossa, dokum. hallinta

  • hallinnoll.järj. kehitt., tal./hlöstö/op.suoritt., JORE keskeinen järj., TUURE, sähköinen asiointi

  • Webbitiedotus/markkin. tärkeitä

  • Kirjaston palvelut, elektr. julkaiseminen

  • teknologiat: tietotekn., viestintätekn., media

  • perusinfra kuntoon: työasemat, verkko, multimedia verkossa, etäyhteydet (etätyö jatkossa?)

  • tuen järjestäminen (tekn., sisältötuotanto, pedagog.,menetelmät),

  • henkilökunnan ja opiskelijoiden TY- ja tvt-koulutus

  • tietohallinnon organisoinnin kehittäminen

  • tietoturvan kehittäminen

  • henkilöiden sähköinen tunnistaminen

  ITK 211-luento 7


  Business on tärkein!

  • Tietohallinnon tulee vastata liiketoiminnan tarpeisiin.

  • Järjestelmien tulee tukea liiketoimintaprosesseja.

  • Palveluorientaatio, EI teknologia edellä.

  • Kustannustietoisuus ja mitattavuus estävät ulkoistamisen.

  ITK 211-luento 7


  Kokemuksia strategiaprojekteista

  • strateginen ajattelu on vaikeaa: koulutus strategiatyöhön,( liike)toim. strategia olemassa pohjana? sen ”taso”

  • asennemuokkaus (”en minä ymmärrä tietotekniikasta mitään”: kysymys on tiedosta, tietotarpeista, ...

  • tietohallinnon kehittämisprojektien organisointi ja johdon (ja aktivistien) sitouttaminen tärkeää, aktivistien merkitys

  • tärkeää kuunnella ja ymmärtää eri osapuolia, strategia oppimisprosessi

  • ”ei tässä oikeastaan mitään uutta tullut” - paitsi yhteistä näkemystä sekä tekniikan ja toiminnan yhteisymmärrystä?

  • ulkopuolinen vetäjä yleensä tarvitaan?

  • tietohallinnon organisointi: tarvitaan resursseja

  • pitäisi saada myös konkreettisia tuloksia + jatkuva prosessi

   • priorisointi ja projektointi vaikeita, arkipäivän ongelmat

   • strategian ja sen toteutuksen vuorovaikutus

  • monissa paikoissa jokin ”vanha” monoliittijärj. ohjaa kehitystä, +/-?

  • menetelmät eivät itseisarvo, mutta auttavat jäsentämään

  • oppiminen ja koulutus TÄRKEÄ kehittymisen alue myös yrityksissä

  ITK 211-luento 7


  Linkkejä ja viitteitä

  • BS 15000-1:2002 (Specification of IT Service Management)

  • BS 15000-2:2003 (Code of Practice for IT Service Management)

  • www.ogc.gov.uk

  • www.get-best-practice.co.uk

  ITK 211-luento 7


  ad
 • Login