Tietohallinnosta l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

TIETOHALLINNOSTA PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TIETOHALLINNOSTA. Petri Maaranen Projektipäällikkö JSP. Esityksen rakenne?. minä Petri M. tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta tiedon hallinnasta tietohallintoon mistä tietohallinnossa mun mielestä kysymys tieto(hallinto)strategiatyöstä, sen malleista ja menetelmistä

Download Presentation

TIETOHALLINNOSTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tietohallinnosta l.jpg

TIETOHALLINNOSTA

Petri Maaranen

Projektipäällikkö

JSP

ITK 211-luento 7


Esityksen rakenne l.jpg

Esityksen rakenne?

 • minä Petri M.

 • tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta

 • tiedon hallinnasta tietohallintoon

 • mistä tietohallinnossa mun mielestä kysymys

 • tieto(hallinto)strategiatyöstä, sen malleista ja menetelmistä

 • joitakin kokemuksia tietohallinnon kehittämisestä

  • JY:n ja JAMKin tietohallinnon kehittämisestä

ITK 211-luento 7


Min petri m l.jpg

MINÄ Petri M.

 • KTM JY:sta –90, opetus- ja tutkimustehtäviä eri nimikkeillä JY:ssa, johtaja JAMK It-instituutti 99-04, Tietohallintopäällikkönä JAMK:ssa 00-02, nykyisin pp. Jyväskylän Teknologiakeskuksessa.

 • Mun kokemuksia tietohallinnon kehittämisprojekteista (strategioista)

  • JAMK tieto(hallinto)strategian kehittäminen

  • K-S Liitto, maakunnan tietohallintostrategia vuoteen 2010

 • Kiitokset Esa Auramäelle hyvästä pohjamateriaalista.

ITK 211-luento 7


Tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta l.jpg

Tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta

 • tiedon merkityksen kasvu organisaatioiden toiminnassa

 • tiedon hallinnan tarve

  • tiedon volyymien kasvu, laadulliset tekijät

  • vuorovaikutussuhteiden laajeneminen

  • tieto- ja viestintäteknologioiden kehitys (digitaal. konvergenssi, rikkaammat mediat, yhdentyminen)

  • tietojärjestelmien (osin hallitsematon) kehittyminen

 • eri tasoilla: yksilö, ryhmät, organisaatiot, organisaatioiden yhteiset asiat

  -tuottaminen - käyttö

  -hallinnan kompleksisuus kasvaa:haku, suodatus, luokittelu, analysointi, ...

 • tietojärjestelmät

  • yhteensopivuus ja yhteen toimivuus tärkeitä

ITK 211-luento 7


Yliopisto minun virtuaaliyliopistoni l.jpg

Yliopisto -> MINUN Virtuaaliyliopistoni?

Opiskelijat!!

Opiskelijat

Ministeriöt

Muut yliopistot, tutkimuslaitokset, muut muut

Tutkijat

Elinkeinoelämä

Julkisyhteisöt

Tukitoim.:Hallinto, kirjasto, atk, kielikesk.,...

Johtaminen

ITK 211-luento 7


Tietoj rjestelm arkkitehtuurista l.jpg

Tietojärjestelmäarkkitehtuurista

Extranet

”Internet”

Intranet

Talous:Z

Asiakirjat

Kiinteistöt: G, H

Laitteet: J. K

?

Excel

X

Oppimisympär.

Suoritteet:

X, ?

Y

Kirjat, julk

Tuotteet

Hlöstö, palkat: a, b

Käyttäjähall., ...

Asiakkaat:

d, e, f

Tiedotuksen järj.

ITK 211-luento 7


Slide7 l.jpg

Internet (Webbi): markkinointi ja tiedotus

-tapahtumat

Oman tiedon hallintaa: esim. kansiot, linkit

ITK 211-luento 7


Slide8 l.jpg

Tiedon hallintaa ryhmätasolla: esim. BSCW:n yhteiset kansiot

ITK 211-luento 7


Slide9 l.jpg

Osoitekirja

Tiedon hallintaa yksilö-, ryhmä- ja organisaatio-tasoilla: työryhmäohjelmistot (tässä GroupWise)

Kalenteri

Asiakirjat

Yhteiset ”työtilat”

ITK 211-luento 7


Slide10 l.jpg

Jaetut/Yhteiset kansiot GroupWisessa

ITK 211-luento 7


Slide11 l.jpg

Asiakirjahallintoa Groupwise Web Accessin kautta

ITK 211-luento 7


Slide12 l.jpg

Ryhmä- ja Organisaatiotason tiedonhallintaa: esim. yhteinen kalenteri

ITK 211-luento 7


Slide13 l.jpg

JAMKin intranet

ITK 211-luento 7


Slide14 l.jpg

ITK 211-luento 7


Tieto ja tiet mys hallintaan l.jpg

Tieto ja tietämys hallintaan

ITK 211-luento 7


Tieto ja tiet mys hallintaan16 l.jpg

Tieto ja tietämys hallintaan

ITK 211-luento 7


Slide17 l.jpg

Tieto ja tietämys hallintaan

tuki tietämystä luoville prosesseille myös

ITK 211-luento 7


Tiedon hallinnasta tietohallintoon l.jpg

Tiedon hallinnasta tietohallintoon

 • tietohallinto koko organisaatiota leikkaava yhteinen asia

 • standardit, yhteiset toimintatavat, yhteiset järjestelmät ja työvälineet

  • päällekkäisyyksien välttäminen, yhteensopivuuden lisääminen

  • enemmän rationaalisuutta, kustannustehokkuus

 • esim.Nolanin kasvumalli /IT:n leviäminen organisaatioissa)

  • aloitus, laajentuminen, valvonta, kypsyys

 • ITK 211-luento 7


  Tietohallinnon teht vi l.jpg

  Tietohallinnon tehtäviä

  • Tietohallinnon (strateginen) suunnittelu

   • tietohallintostrategia

   • arkkitehtuurien kehittäminen

   • kehittämishankkeiden priorisointi

   • valta- ja vastuusuhteiden määrittäminen eli organisointi

  • Henkilöresursseista huolehtiminen

   • tietohallintohenkilöstön rekrytointi ja koulutus

   • muun henkilöstön koulutus

  ITK 211-luento 7


  Tietohallinnon teht vi20 l.jpg

  Tietohallinnon tehtäviä

  3. Tietojärjestelmien hankkiminen, kehittäminen ja ylläpito

  4. Teknologioista huolehtiminen

  - laitteet

  -verkot

  5. Tiedon hallinta

  -tietovarastot, toimintatavat

  ITK 211-luento 7


  Tietohallinnon teht vi21 l.jpg

  Tietohallinnon tehtäviä

  • Osoittaa johdolle ja muille asiakkaille toiminnan kustannustehokkuus!

  • Varmistaa tietoturva. (Prosessit)

  ITK 211-luento 7


  Mist tietohallinnossa kysymys l.jpg

  Mistä tietohallinnossa kysymys?

  • Tietohallinnon tehtävänä on tuottaa ja järjestää tiedon käyttöä, välitystä ja tuottamista tukevia palveluja ja tietoteknisiä ratkaisuja, joita perustoimintojen hoitaminen edellyttää

   • esim. JAMK:lla tietohallinnon tehtävänä on tukea organisaation perustoimintoja, joita ovat opetus, tutkimus ja muut yhteiskunnalliset tehtävät

   • myös tukitoiminnot kuten hallinto, kirjasto, kielikeskus

   • Johtaminen

  • Perustoimintojen johdon sitoutuminen ja henkilöstön tai ainakin avainhenkilöiden osallistuminen tärkeää : resurssit, tietotarpeet, tiedon jakaminen jne.

  • VN: ”Tietohallinnolla tarkoitetaan toimintoja, jotka kehittävät ja ylläpitävät organisaation tietovarantoja, tietotekniikkapalveluja ja tietoprosesseja.”

  • Kehittäminen - Arkipäivän toimet

   • suunnittelu - toteutus

  ITK 211-luento 7


  Tietohallinnon teht vi valtioneuvosto l.jpg

  Tietohallinnon tehtäviä/Valtioneuvosto

  • ”tietotekniikkapalvelujen, tietovarantojen ja tietoprosessien kehittäminen ja ylläpitäminen

  • tietojenkäsittelytehtävien suorittamiseen sekä niissä käytettävien tietojärjestelmien, verkkojen ja palvelujen hankinnan, kehittämisen, käytön ja ylläpidon taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen

  • tietojärjestelmien yhteen toimivuuden ja -sopivuuden varmistaminen ja kehittäminen

  • tietovarantojen ja -prosessien yhteiskäyttöisyyden varmistaminen

  • tietoturvallisuuden ohjaus ja kehittäminen

  • vaikuttaminen toimintatapojen ja työmenetelmien kehittämiseen

  • teknologian sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan markkinoiden kehityksen seuranta ja analysointi”.

  ITK 211-luento 7


  Tietohallinnon vastuutus l.jpg

  Tietohallinnon vastuutus?

  • Tietohallinnon perusprosesseja: infran ja tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito, käytön tuki sekä tietohallinnon johtaminen

  • Tietohallintotehtävät kokonaisuutena eivät ole minkään erillisen yksikön tehtävä, vaan niiden hoitaminen on koko organisaation ja sen yksiköiden vastuulla

   • Tiedon johtaminen strategisena kysymyksenä?

  • Organisoimiskysymys ON tärkeä

   • tietohallinto <> atk-yksikkö

   • yhteistyö eri yksiköiden välillä

  ITK 211-luento 7


  Mik on tiedon tiet myksen hallinnan strategia l.jpg

  Mikä on tiedon/tietämyksen hallinnan strategia

  • Strategia

   • sodanjohtotaito; "strategia on sitä, että tähtää ensin" (Rokka)

  • Suuntalinjoja sille, miten tietojenkäsittelyä ja tiedon/tietämyksen hallintaa kehitetään, esim.

   • painopiste sellaiseen kehittämiseen, joka tukee (liike)toimintaa ja sen kehittämisen suuntalinjoja, kehittämishankkeiden hallinta

    • mikä tieto on toiminnan kannalta kriittistä

    • miten tiedon keruuta ja saatavuutta tarvitsijoille voidaan parantaa

    • tiedon jakaminen

    • tiedon johtaminen, tiedolla johtaminen

   • arkkitehtuurien yhtenäistäminen, tietojärj., teknologiat, hankkeet

   • organisaation osaamisen ja oppimisen kehittäminen

   • tvt-tuen järjestäminen, resursointi yleensäkin, kehittäminen, infra

  • Näkökulmia: palvelut, tieto, tietohallinto, tietotekniikka: tietojärjestelmät, ohjelmistot, verkko, laitteet

  ITK 211-luento 7


  Liiketoimintal ht inen tietoj rjestelmien kehitt minen l.jpg

  Liiketoimintalähtöinen tietojärjestelmien kehittäminen

  ITK 211-luento 7


  Strategian osatekij it ja strategiaty v lineit l.jpg

  Strategian osatekijöitä ja strategiatyövälineitä

  Arvot

  Skenaariot

  Visio

  SWOT

  Tavoitteet

  CSF: Osaaminen,

  tieto/tietämys, ...

  Keinot

  Toimenpideohjelmat

  Hankkeet

  ITK 211-luento 7


  Strategiasta toteutukseen jatkuva strategiaprosessi l.jpg

  Skenaariot

  Visio

  Tavoitteet

  (mittarit?)

  SWOT

  CSF: Osaaminen,

  tieto/tietämys, ...

  Keinot

  Toimenpideohjelmat

  Hankkeet

  Strategiasta toteutukseen: jatkuva strategiaprosessi

  Strategiaprojekti

  Strategiaprosessi

  Strategiatyön

  organisointi

  Strategian päivitys,

  toteutumisen seuranta

  Hankkeiden toteutus

  Hankkeiden koordinointi

  Uusien hankkeiden määrittely

  ITK 211-luento 7


  Tiedon ja tiet myksen hallinnan kehitt mismalli l.jpg

  Tiedon ja tietämyksen hallinnan kehittämismalli

  T E H T Ä V Ä T

  Lähtökohtati-lanteen selvittäminen

  Prosessien kuvaaminen ja analysointi

  Tieto- ja tietämys-suunnittelu

  Loppu-raportointi

  Tieto- ja tietämyshallinnon strategiat

  TULOKSET

  Tieto- ja tietämyshallinnon organisointi

  Tietohallinnon organisoinnin kehittäminen

  Kehittämisideoiden keruu ja koostaminen (tietojärj., toiminta, organiosinti, …

  Tieto- ja tietämyshallinnon arkkitehtuurit

  Tietojärjestelmien kehittämisprojektit

  Haastattelut

  Kehittämisseminaarit

  Johdon/osallistuj. lisääntynyt tietoisuus

  Koulutus uusista informaatio- ja viestintäteknologioista (mahdoll.)

  T Y Ö M U O D O T

  ITK 211-luento 7


  Th strategian painopistealueita oppilaitoksissa l.jpg

  TH-strategian painopistealueita oppilaitoksissa?

  • Henkilökunnan tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien edelleen kehittäminen koulutuksen ja neuvonnan kautta sekä tukipalvelujen kehittäminen ( virtuaaliyliopiston toiminnan jatkuvuuden turvaaminen)

  • Opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien kehittäminen

  • Infrastruktuurin ja tukipalvelujen kehittäminen yliopiston perustoimintojen vaatimuksia vastaavasti

  • Tietoverkon kehittäminen siten, että se pystyy tarjoamaan tietoturvallisen alustan nykyaikaisille palveluille, laadukas ja määrällisesti riittävä laitekanta, liikkuvan työskentelyn ja etätyön sekä -opiskelun mahdollisuuksien parantaminen, multimediavalmiuksien kehittäminen, tukipalvelujen kehittäminen, perusohjelmistojen helppo saatavuus, standardien ja yhteisten linjausten määrittely

  • Yhteisten hallinnollisten järjestelmien kehittäminen

  • Sähköisen markkinoinnin/viestinnän/tiedotuksen kehittäminen

  • Kirjaston tietohallinnollisten palvelujen ja tietojärjestelmien kehittäminen

  • Elektronisten materiaalien tuotannon ja jakelun kehittäminen

  • Osaavan henkilöstön ylläpito ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen

  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta: Tieto- ja viestintätekniikoiden hyödyntäminen toiminnassa:

  • Tietohallinnon organisaation ja tietohallinnollisen yhteistyön kehittäminen

  • Tietoturvan kokonaisvaltainen kehittäminen

  ITK 211-luento 7


  Jamk kehitt misen painopistealueita l.jpg

  JAMK: Kehittämisen painopistealueita

  • Unite Oy:n suositukset

   • johtaminen ja organisointi -> osana strategiaprosessia

   • tvt:n opetuskäyttö -> verkkopeda, R5, virtuaali-amk

   • asiakaspalvelun tietojärjestelmät -> asiakas/sidosr.hall., Webasiakkuus, ”X”.netit

   • tiedotus, markkinointi: inter/inter/extranet-kuvio, sähköinen lehti

   • prosessit ja laatu -> laatuprosessi, laatukäsikirja verkkoon

   • tietohallinnon taloudellisuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus -> tietohallinnon prosessit ja mittarit, laatu -> th:n prosessien ja tehtävien kehittäminen, TCO-analyysi

   • tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi -> dokumenttien hallinta ja arkist.

   • tietoturva -> osana turvallisuussuunnittelua

  • Muita/tarkennuksia

   • kirjaston järjestelmät

   • infran ja tukipalvelujen kehittäminen, koulutus, perehdyttäminen -> osaksi verkkopedaa? osin tietohallinnon tehtävänä?

   • yhteisten hallinn. järj. kehitt. (ASIO; talha, henkilöstöhallinto, kiinteistöhallinto, johdon raportointi …), Travel, sähköiset lomakkeistot,…

   • käyttäjien hallinta, autentikointi, …

   • verkon kehittäminen, verkon halllinta: Jatmanet-yhteistyö

   • muut kehitt.hankkeet/kehittäminen ? kuvapankki, hankerek., asiantuntijarek., projektien hallinta, tj-arkitehtuuri, …

  ITK 211-luento 7


  Painopisteit jylla l.jpg

  Painopisteitä JYlla

  • tvt:n käyttö oppimisessa ja opetuksessa

   • campusopetus + verkko-opetus, yliopistojen yhteinen opetus, oppimisympäristöalustat

  • tutkijaverkostojen tuki, apuvälineet, projektityö verkossa, dokum. hallinta

  • hallinnoll.järj. kehitt., tal./hlöstö/op.suoritt., JORE keskeinen järj., TUURE, sähköinen asiointi

  • Webbitiedotus/markkin. tärkeitä

  • Kirjaston palvelut, elektr. julkaiseminen

  • teknologiat: tietotekn., viestintätekn., media

  • perusinfra kuntoon: työasemat, verkko, multimedia verkossa, etäyhteydet (etätyö jatkossa?)

  • tuen järjestäminen (tekn., sisältötuotanto, pedagog.,menetelmät),

  • henkilökunnan ja opiskelijoiden TY- ja tvt-koulutus

  • tietohallinnon organisoinnin kehittäminen

  • tietoturvan kehittäminen

  • henkilöiden sähköinen tunnistaminen

  ITK 211-luento 7


  Business on t rkein l.jpg

  Business on tärkein!

  • Tietohallinnon tulee vastata liiketoiminnan tarpeisiin.

  • Järjestelmien tulee tukea liiketoimintaprosesseja.

  • Palveluorientaatio, EI teknologia edellä.

  • Kustannustietoisuus ja mitattavuus estävät ulkoistamisen.

  ITK 211-luento 7


  Kokemuksia strategiaprojekteista l.jpg

  Kokemuksia strategiaprojekteista

  • strateginen ajattelu on vaikeaa: koulutus strategiatyöhön,( liike)toim. strategia olemassa pohjana? sen ”taso”

  • asennemuokkaus (”en minä ymmärrä tietotekniikasta mitään”: kysymys on tiedosta, tietotarpeista, ...

  • tietohallinnon kehittämisprojektien organisointi ja johdon (ja aktivistien) sitouttaminen tärkeää, aktivistien merkitys

  • tärkeää kuunnella ja ymmärtää eri osapuolia, strategia oppimisprosessi

  • ”ei tässä oikeastaan mitään uutta tullut” - paitsi yhteistä näkemystä sekä tekniikan ja toiminnan yhteisymmärrystä?

  • ulkopuolinen vetäjä yleensä tarvitaan?

  • tietohallinnon organisointi: tarvitaan resursseja

  • pitäisi saada myös konkreettisia tuloksia + jatkuva prosessi

   • priorisointi ja projektointi vaikeita, arkipäivän ongelmat

   • strategian ja sen toteutuksen vuorovaikutus

  • monissa paikoissa jokin ”vanha” monoliittijärj. ohjaa kehitystä, +/-?

  • menetelmät eivät itseisarvo, mutta auttavat jäsentämään

  • oppiminen ja koulutus TÄRKEÄ kehittymisen alue myös yrityksissä

  ITK 211-luento 7


  Linkkej ja viitteit l.jpg

  Linkkejä ja viitteitä

  • BS 15000-1:2002 (Specification of IT Service Management)

  • BS 15000-2:2003 (Code of Practice for IT Service Management)

  • www.ogc.gov.uk

  • www.get-best-practice.co.uk

  ITK 211-luento 7


 • Login