A Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szociális és gyermekvédelmi ható...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető 2012. október 18. PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szociális és gyermekvédelmi hatósági ellenőrzései. Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető 2012. október 18. Jogszabályi háttér. Szociális ellátás: 1993.évi III.tv . a szociális ellátásokról

Download Presentation

Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető 2012. október 18.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mentuszn dr ter k ir n hmszgyh eger hivatalvezet 2012 okt ber 18

A Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szociális és gyermekvédelmi hatósági ellenőrzései

Mentuszné dr. Terék Irén

HMSZGYH Eger

hivatalvezető

2012. október 18.


Jogszab lyi h tt r

Jogszabályi háttér

Szociális ellátás:

 • 1993.évi III.tv. a szociális ellátásokról

 • 2004.évi CXV.tv. A közigazgatási hatósági eljárásról

 • 321/2009.(XII.29.) Korm.r. a működési engedélyekről és a hatósági ellenőrzésekről

 • 133/1997.(VII.29.) Korm.r. a térítési díjakról

 • 226/2006. (XI.20.) Korm.r. a szociális regiszterről

 • 1/2000. SZCSM r. a szakmai feltételekről

  Gyermekvédelem:

 • 1997.évi XXXI.tv. A gyermekvédelmi törvény

 • 259/2002. (XII.18.) Korm.r. a működési engedélyekről és a hatósági ellenőrzésekről

 • 328/2011.( XII.29.) Korm.r. térítési díjakról

 • 226/2006. (XI.20.) Korm.r. a szociális regiszterről

 • 15/1998.(IV.30.) NM.r. a szakmai feltételekről

  2011.évben hatáskör változás!


2011 vben megtartott ellen rz sek statisztikai adatai

2011.évben megtartott ellenőrzések statisztikai adatai

Szociális alapszolgáltatás:

 • Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás 2

 • Étkeztetés42

 • Házi segítségnyújtás38

 • Családsegítés15

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7

 • Közösségi ellátások -

 • Támogató szolgáltatás 2

 • Utcai szociális munka -

 • Nappali ellátás16

  Alapszolgáltatás összes 122

  Szociális szakellátás

 • Ápolást, gondozást nyújtó intézmény18

 • Rehabilitációs intézmény -

 • Lakóotthon -

 • Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 1

  Szakellátás összes19

  Szociális ellenőrzés együtt 141


2012 janu r1 szept 30 k z tt megtartott ellen rz sek statisztikai adatai

2012.január1.- szept. 30. között megtartott ellenőrzések statisztikai adatai

Szociális alapszolgáltatás:

 • Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás 7

 • Étkeztetés49

 • Házi segítségnyújtás31

 • Családsegítés14

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2

 • Közösségi ellátások -

 • Támogató szolgáltatás 3

 • Utcai szociális munka -

 • Nappali ellátás15

  Alapszolgáltatás összes 121

  Szociális szakellátás

 • Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 7

 • Rehabilitációs intézmény -

 • Lakóotthon 1

 • Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 9

  Szakellátás összes17

  Szociális ellenőrzés együtt 138


Ellen rz sek meg llap t sai

Ellenőrzések megállapításai

Az ellenőrzés eljárásrendje.( ellenőrzési terv, ell.indulása, helyszíni szemle, módszertan bevonása, adatbekérés, zárás)

Összefoglaló jegyzőkönyv új formában és tartalommal.

Megállapítások:

 • Személyi feltételek: létszám és szakképesítési hiány

 • Tárgyi feltételek:

  • Akadálymentesítés hiánya,

  • Helyiségek állapota

 • Dokumentáció hiányossága, aktualizálás elmaradása.

 • Szakmai program esetén a változások követésének elmaradása

 • Nincs szolgáltatás

 • Engedély nélkül nyújtott szolgáltatás

 • Változások bejelentésének elmaradása (Szmr.8:§.)


Jogk vetkezm nyek 2011 2012 szoci lis

Jogkövetkezmények (2011.-2012.) szociális

 • Felszólítás végzésben határidő tűzésével (15 nap-4 hó)72

 • Utóellenőrzés 5

 • Szociális igazgatási bírság 1

 • Hatósági szerződés -

 • Működési engedély módosítása, visszavonása hivatalból -

 • Férőhely csökkentés -

 • Normatíva visszatartás -

  Általános tapasztalat a javuló jogkövető intézményi működés és kevesebb jogsértés, valamint gyakori „kezdeményező együttműködés” a fenntartók és az intézmények részéről.


2011 vben megtartott ellen rz sek statisztikai adatai1

2011.évben megtartott ellenőrzések statisztikai adatai

Gyermekjóléti alapellátás

 •  Gyermekjóléti szolgáltatás47

 • Bölcsőde 8

 • Átmeneti gondozás 2

 • Családi napközi27

 • Alternatív napközbeni ellátás 1

  Összes alapellátás85

  Gyermekvédelmi szakellátás

 • Nevelőszülők20

 • Gyermekotthon/lakásotthon16

 • Utógondozói ellátás 3

 • külső férőhely -

 • Szakszolgálat 1

  Összes szakellátás40

  Alap- és szakellátás összes 125


2012 janu r1 szept 30 k z tt megtartott ellen rz sek statisztikai adatai1

2012.január1.- szept. 30.között megtartott ellenőrzések statisztikai adatai

Gyermekjóléti alapellátás

 •  Gyermekjóléti szolgáltatás17

 • Bölcsőde14

 • Átmeneti gondozás 3

 • Családi napközi20

 • Alternatív napközbeni ellátás -

  Összes alapellátás54

  Gyermekvédelmi szakellátás

 • Nevelőszülők20

 • Gyermekotthon/lakásotthon13

 • Utógondozói ellátás -

 • külső férőhely -

 • Szakszolgálat 1

  Összes szakellátás34

  Alap- és szakellátás összes 88


Ellen rz sek meg llap t sai gyermekv delem

Ellenőrzések megállapításai – gyermekvédelem

Eljárásrend azonos a szociális ellenőrzéssel.

Megállapítások:

 • Tárgyi feltételek (helyiségek állapota)

 • Létszámhiány, (alapellátásban ajánlás)

 • Dokumentáció hiánya,

 • Különleges ellátáshoz való jog sérelme

 • Felülvizsgálatok elmaradása

 • Engedély nélküli működés


Jogk vetkezm nyek 2011 2012 gyermekv delem

Jogkövetkezmények (2011.-2012.) gyermekvédelem

 • Felszólítás végzésben határidő tűzésével8

 • Utóellenőrzés-

 • Gyermekvédelmi igazgatási bírság-

 • Hatósági szerződés-

 • Működési engedély visszavonása1

  Általános megállapítás: évek során kialakult jó gyakorlat, kevésszámú jogsértés, hatékony együttműködés a gyámhatóságokkal.


 • Login