Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető 2012. október 18. - PowerPoint PPT Presentation

A Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szociális és gyermekvédelmi ható...
Download
1 / 10

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szociális és gyermekvédelmi hatósági ellenőrzései. Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető 2012. október 18. Jogszabályi háttér. Szociális ellátás: 1993.évi III.tv . a szociális ellátásokról

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető 2012. október 18.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mentuszn dr ter k ir n hmszgyh eger hivatalvezet 2012 okt ber 18

A Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szociális és gyermekvédelmi hatósági ellenőrzései

Mentuszné dr. Terék Irén

HMSZGYH Eger

hivatalvezető

2012. október 18.


Jogszab lyi h tt r

Jogszabályi háttér

Szociális ellátás:

 • 1993.évi III.tv. a szociális ellátásokról

 • 2004.évi CXV.tv. A közigazgatási hatósági eljárásról

 • 321/2009.(XII.29.) Korm.r. a működési engedélyekről és a hatósági ellenőrzésekről

 • 133/1997.(VII.29.) Korm.r. a térítési díjakról

 • 226/2006. (XI.20.) Korm.r. a szociális regiszterről

 • 1/2000. SZCSM r. a szakmai feltételekről

  Gyermekvédelem:

 • 1997.évi XXXI.tv. A gyermekvédelmi törvény

 • 259/2002. (XII.18.) Korm.r. a működési engedélyekről és a hatósági ellenőrzésekről

 • 328/2011.( XII.29.) Korm.r. térítési díjakról

 • 226/2006. (XI.20.) Korm.r. a szociális regiszterről

 • 15/1998.(IV.30.) NM.r. a szakmai feltételekről

  2011.évben hatáskör változás!


2011 vben megtartott ellen rz sek statisztikai adatai

2011.évben megtartott ellenőrzések statisztikai adatai

Szociális alapszolgáltatás:

 • Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás 2

 • Étkeztetés42

 • Házi segítségnyújtás38

 • Családsegítés15

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7

 • Közösségi ellátások -

 • Támogató szolgáltatás 2

 • Utcai szociális munka -

 • Nappali ellátás16

  Alapszolgáltatás összes 122

  Szociális szakellátás

 • Ápolást, gondozást nyújtó intézmény18

 • Rehabilitációs intézmény -

 • Lakóotthon -

 • Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 1

  Szakellátás összes19

  Szociális ellenőrzés együtt 141


2012 janu r1 szept 30 k z tt megtartott ellen rz sek statisztikai adatai

2012.január1.- szept. 30. között megtartott ellenőrzések statisztikai adatai

Szociális alapszolgáltatás:

 • Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás 7

 • Étkeztetés49

 • Házi segítségnyújtás31

 • Családsegítés14

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2

 • Közösségi ellátások -

 • Támogató szolgáltatás 3

 • Utcai szociális munka -

 • Nappali ellátás15

  Alapszolgáltatás összes 121

  Szociális szakellátás

 • Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 7

 • Rehabilitációs intézmény -

 • Lakóotthon 1

 • Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 9

  Szakellátás összes17

  Szociális ellenőrzés együtt 138


Ellen rz sek meg llap t sai

Ellenőrzések megállapításai

Az ellenőrzés eljárásrendje.( ellenőrzési terv, ell.indulása, helyszíni szemle, módszertan bevonása, adatbekérés, zárás)

Összefoglaló jegyzőkönyv új formában és tartalommal.

Megállapítások:

 • Személyi feltételek: létszám és szakképesítési hiány

 • Tárgyi feltételek:

  • Akadálymentesítés hiánya,

  • Helyiségek állapota

 • Dokumentáció hiányossága, aktualizálás elmaradása.

 • Szakmai program esetén a változások követésének elmaradása

 • Nincs szolgáltatás

 • Engedély nélkül nyújtott szolgáltatás

 • Változások bejelentésének elmaradása (Szmr.8:§.)


Jogk vetkezm nyek 2011 2012 szoci lis

Jogkövetkezmények (2011.-2012.) szociális

 • Felszólítás végzésben határidő tűzésével (15 nap-4 hó)72

 • Utóellenőrzés 5

 • Szociális igazgatási bírság 1

 • Hatósági szerződés -

 • Működési engedély módosítása, visszavonása hivatalból -

 • Férőhely csökkentés -

 • Normatíva visszatartás -

  Általános tapasztalat a javuló jogkövető intézményi működés és kevesebb jogsértés, valamint gyakori „kezdeményező együttműködés” a fenntartók és az intézmények részéről.


2011 vben megtartott ellen rz sek statisztikai adatai1

2011.évben megtartott ellenőrzések statisztikai adatai

Gyermekjóléti alapellátás

 •  Gyermekjóléti szolgáltatás47

 • Bölcsőde 8

 • Átmeneti gondozás 2

 • Családi napközi27

 • Alternatív napközbeni ellátás 1

  Összes alapellátás85

  Gyermekvédelmi szakellátás

 • Nevelőszülők20

 • Gyermekotthon/lakásotthon16

 • Utógondozói ellátás 3

 • külső férőhely -

 • Szakszolgálat 1

  Összes szakellátás40

  Alap- és szakellátás összes 125


2012 janu r1 szept 30 k z tt megtartott ellen rz sek statisztikai adatai1

2012.január1.- szept. 30.között megtartott ellenőrzések statisztikai adatai

Gyermekjóléti alapellátás

 •  Gyermekjóléti szolgáltatás17

 • Bölcsőde14

 • Átmeneti gondozás 3

 • Családi napközi20

 • Alternatív napközbeni ellátás -

  Összes alapellátás54

  Gyermekvédelmi szakellátás

 • Nevelőszülők20

 • Gyermekotthon/lakásotthon13

 • Utógondozói ellátás -

 • külső férőhely -

 • Szakszolgálat 1

  Összes szakellátás34

  Alap- és szakellátás összes 88


Ellen rz sek meg llap t sai gyermekv delem

Ellenőrzések megállapításai – gyermekvédelem

Eljárásrend azonos a szociális ellenőrzéssel.

Megállapítások:

 • Tárgyi feltételek (helyiségek állapota)

 • Létszámhiány, (alapellátásban ajánlás)

 • Dokumentáció hiánya,

 • Különleges ellátáshoz való jog sérelme

 • Felülvizsgálatok elmaradása

 • Engedély nélküli működés


Jogk vetkezm nyek 2011 2012 gyermekv delem

Jogkövetkezmények (2011.-2012.) gyermekvédelem

 • Felszólítás végzésben határidő tűzésével8

 • Utóellenőrzés-

 • Gyermekvédelmi igazgatási bírság-

 • Hatósági szerződés-

 • Működési engedély visszavonása1

  Általános megállapítás: évek során kialakult jó gyakorlat, kevésszámú jogsértés, hatékony együttműködés a gyámhatóságokkal.


 • Login