Demensutredning i primärvården - PowerPoint PPT Presentation

Demensutredning i prim rv rden
Download
1 / 59

 • 296 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Demensutredning i primärvården. Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10. Nedsättning av båda följande: Minne Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga) Medvetandet får inte vara grumlat.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Demensutredning i primärvården

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Demensutredning i prim rv rden

Demensutredning i primärvården


Diagnoskriterier f r demens enligt icd 10

Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10

 • Nedsättning av båda följande:

  • Minne

  • Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga)

 • Medvetandet får inte vara grumlat.

 • Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande:

  • emotionell labilitet

  • irritabilitet

  • apati

  • förändrat socialt beteende

 • Symptomduration ≥6 månader.


Mci mild cognitive impairment

MCI (mild cognitive impairment)

 • Lindrig kognitiv störning

 • Heterogen, oskarpt avgränsad symtombild i gränslandet mellan normal hjärnfunktion och demenssjukdom

 • Nedsatt minne och uppmärksamhet är vanliga symtom

 • Prevalens 15 % vid ålder >65 år

 • 10-25 % årlig risk att utveckla demenssjukdom

Sammanfattning av SBU:s rapport om: Demenssjukdomar - En systematisk litteraturöversikt, utgivningsår 2006, sid 18


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd

 • Anhörigintervju

 • Kognitiva test (MMT och klocktest)

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga

 • CT-hjärna

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV

  • Social utredning

  • Körkort, vapen


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer1

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Prio 1

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Prio 1

 • Anhörigintervju - Prio 1

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Prio 1

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Prio 1

 • CT-hjärna - Prio 2

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Prio 2

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV -Prio 1

  • Social utredning - Prio 1

  • Körkort, vapen - Juridiskt ålagt


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer2

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju

 • Kognitiva test (MMT och klocktest)

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning

  • Körkort, vapen - Läkare


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer3

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest)

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning

  • Körkort, vapen - Läkare


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer4

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning

  • Körkort, vapen - Läkare


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer5

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning

  • Körkort, vapen - Läkare


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer6

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer7

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Tenta

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Tenta

 • Anhörigintervju - Tenta

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Tenta

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Tenta

 • CT-hjärna - Tenta

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Tenta

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV

  • Social utredning - Tenta

  • Körkort, vapen - Tenta


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer8

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Strukturerad anamnes

Strukturerad anamnes

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning

Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37


Strukturerad anamnes1

Strukturerad anamnes

Lokala riktlinjer för demenssjukdomar, bilaga 1, Skånes Universitetssjukhus, gällande från och med 2010-07-01


Strukturerad anamnes2

Strukturerad anamnes

AT-prov, 2010-02-26, Allmänmedicinfrågan


Strukturerad anamnes3

Strukturerad anamnes

Sammanfattning

 • Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp

 • Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc

 • Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, aggressivitet, apati etc

 • ADL, social situation

 • Juridiska frågor: körkort, vapen


Strukturerad anamnes4

Strukturerad anamnes

Sammanfattning

 • Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp

 • Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc

 • Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, aggressivitet, apati etc

 • ADL, social situation

 • Juridiska frågor: körkort, vapen


Diagnoskriterier f r demens enligt icd 101

Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10

 • Nedsättning av båda följande:

  • Minne

  • Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga)

 • Medvetandet får inte vara grumlat.

 • Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande:

  • emotionell labilitet

  • irritabilitet

  • apati

  • förändrat socialt beteende

 • Symptomduration ≥i6 månader.


Strukturerad anamnes5

Strukturerad anamnes

Sammanfattning

 • Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp

 • Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc

 • Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, aggressivitet, apati etc

 • ADL, social situation

 • Juridiska frågor: körkort, vapen


Diagnoskriterier f r demens enligt icd 102

Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10

 • Nedsättning av båda följande:

  • Minne

  • Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga)

 • Medvetandet får inte vara grumlat.

 • Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande:

  • emotionell labilitet

  • irritabilitet

  • apati

  • förändrat socialt beteende

 • Symptomduration ≥i6 månader.


Exempel p demenssjukdomar

Exempel på demenssjukdomar

 • Alzheimers sjukdom

 • Blanddemens

 • Vaskulär demens

 • F10.7 Alkoholdemens

 • F02.4 Demens vid sjukdom HIV-sjukdom

 • F02.2 Demens vid Huntingtons sjukdom


Strukturerad anamnes6

Strukturerad anamnes

Sammanfattning

 • Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp

 • Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc

 • Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, apati etc

 • ADL, social situation

 • Juridiska frågor: körkort, vapen


Diagnoskriterier f r demens enligt icd 103

Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10

 • Nedsättning av båda följande:

  • Minne

  • Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga)

 • Medvetandet får inte vara grumlat.

 • Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande:

  • emotionell labilitet

  • irritabilitet

  • apati

  • förändrat socialt beteende

 • Symptomduration ≥i6 månader.


Strukturerad anamnes7

Strukturerad anamnes

 • Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp

 • Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc

 • Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, apati etc

 • ADL, social situation

 • Juridiska frågor: körkort, vapen


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer9

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer10

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Bed mning av fysiskt och psykiskt tillst nd

Bedömning avfysiskt och psykiskt tillstånd

 • Somatiskt status inklusive neurostatus

 • Blodtryck

 • Psykiskt status

 • Längd, vikt

 • EKG

 • Urinsticka (vid misstanke om UVI)

Vårdprogram, Västerbottens län, 2010-09-20


Bed mning av fysiskt och psykiskt tillst nd1

Bedömning avfysiskt och psykiskt tillstånd

 • Somatiskt status inkl neurostatus

 • Psykiskt status

 • EKG

 • Ortostatiskt prov

ABC om demenssjukdomar, Sjöbeck, Läkartidningen nr 20, 2009, volym 106, sid 1371


Bed mning av fysiskt och psykiskt tillst nd2

Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd

AT-prov, 2010-02-26, Allmänmedicinfrågan


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer11

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Anh rigintervju neurokognitiv psykogeriatrisk symptomenk t strand

AnhörigintervjuNeurokognitiv/psykogeriatrisk symptomenkät (Åstrand)


Anh rigintervju neurokognitiv psykogeriatrisk symptomenk t strand1

AnhörigintervjuNeurokognitiv/psykogeriatrisk symptomenkät (Åstrand)

 • Parietotemporal, frontal och subkortikal skada

 • Förlopp

 • Minnesstörning

 • Associerade beteendemässiga och psykiska och symptom


Demensutredning i prim rv rden

Neurokognitiv/psykogeriatrisk symptomenkät (Åstrand)


Demensutredning i prim rv rden

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning

Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37


Demensutredning i prim rv rden

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning

Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37


Demensutredning i prim rv rden

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning

Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer12

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Mmt resultat fr n friska ldre i usa under ren 1980 1984

MMT-resultat från friska äldre i USA under åren 1980-1984

Manual för MMSE-SR - Mini Mental State Examination - Svensk Revidering, 2012, sid 22


Kognitiva test mmt och klocktest

Kognitiva test (MMT och klocktest)

AT-prov, 2010-02-26, Allmänmedicinfrågan


Kognitiva test mmt och klocktest1

Kognitiva test (MMT och klocktest)

AT-prov, 2010-02-26, Allmänmedicinfrågan


Demensutredning i prim rv rden

 • Klockan indelas i 4 st kvadranter

 • Fel i kvadrant 1-3 ger 1 poäng

 • Fel i fjärde kvadranten ger 4 poäng

 • Patologiskt: ≥4 poäng

The value of clock drawing in identifying executive cognitive dysfunction in people with a normal Mini-Mental State Examination score, Juby

CMAJ. 2002 October 15; 167(8): 859–864.


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer13

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Demensutredning i prim rv rden

Enligt arbetsterapeuten på Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer14

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Ct hj rna

CT-hjärna

 • Diff-diagnostik

 • Olika typer av demenssjukdom

 • Andra sjukdomstillstånd i hjärnan: t ex tumör, subduralhematom, normaltryckshydrocefalus

ABC om demenssjukdomar, Sjöbeck, Läkartidningen nr 20, 2009, volym 106, sid 1371


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer15

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer16

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer17

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer18

Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 • Strukturerad anamnes - Läkare

 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare

 • Anhörigintervju - Demens-ssk

 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut

 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut

 • CT-hjärna - Läkare

 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare

 • Vid indikation:

  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare

  • Social utredning - Kommunen

  • Körkort, vapen - Läkare


Ndringar i k rkortslagen 1 september 2010 sfs 2010 799

Ändringar i körkortslagen1 september 2010 (SFS 2010:799)

 • Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen.

 • Innan anmälan ska läkaren underrätta körkortshavaren.

 • Anmälan behöver inte göras, om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.


Ndringar i k rkortslagen 1 september 2010 sfs 2010 7991

Ändringar i körkortslagen1 september 2010 (SFS 2010:799)

Om en läkare vid undersökning finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, får läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.


Transportstyrelsens f reskrifter och allm nna r d tsfs 2010 125

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125)

 • Demens utgör hinder för innehav. Vid lindrig demens kan dock innehav av behörigheterna AM, A1, A, B, BE eller traktorkort medges.

 • Demens bör anses som lindrig om patienten, trots påtagligt försämrad förmåga till aktivt yrkesarbete och sociala aktiviteter ändå har förmågan att föra ett självständigt liv med ett förhållandevis intakt omdöme.


Demensutredning i prim rv rden

Vårdprogram, Landstinget Uppsala, reviderat oktober 2007, sid 5


Remiss till specialistklinik

Remiss till specialistklinik

 • Komplicerade diagnostiska problem vid misstänkta demenstillstånd, t ex yngre individ, oklar symtombild, hastig progress, misstanke om ovanligare demenssjukdomar

 • Undersökningar vid utvidgad utredning: likvoranalys, neuropsykologisk undersökning, MR, SPECT

 • Terapisvikt

Lokala riktlinjer för demenssjukdomar, bilaga 1, Skånes Universitetssjukhus, gällande från och med 2010-07-01


Demensutredning i prim rv rden

Slut


 • Login