bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju
Download
Skip this Video
Download Presentation
Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego. Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju' - koen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide2

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r i dziś zrzesza 450 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków.

Izba należy do wielu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych: Krajowa Izba Gospodarcza, IWA, EUREAU

slide3

Działalność Izby:

 • Prawo: bieżąca interpretacja i ocena przepisów, monitoring zmian, aktywne uczestnictwo w tworzeniu prawa
 • Ekonomia: badanie trendów zmian w branży, taryfikacja, analizy ekonomiczne-benchmarking
 • Technika: praca nad standardami technicznymi dla branży
 • Organizacja szkoleń i zagranicznych wyjazdów technicznych
slide4

Działalność Izby:

 • Organizacja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji (w 2012 roku odbyły się XX Targi)
 • Organizacja Kongresów Wodociągowców Polskich
 • Wydawanie podręczników, standardów, książek specjalistycznych i miesięcznika Zeszyty IGWP
potrzeby bran y
Potrzeby branży

Nie oszacowano potrzeb inwestycyjnych dla obszaru całego kraju po roku 2015.

 • KPOŚK w trakcie aktualizacji. Dotyczyć będzie tylko potrzeb aglomeracji.
 • Potrzeby gmin nie tworzących aglomeracji – nie zbilansowane.
 • Brak wskaźników docelowych dotyczących np. koniecznej długości sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ilości przydomowych oczyszczalni ścieków itp..

Jaka przyszłość branży: konsolidacja, ppp, a może prywatyzacja?

wyzwania prawne bran y wod kan
Wyzwania prawne branży wod-kan

Zasadnicza dla działalności branży –Ustawa o zzwwizoś uchwalona w 2001 roku i znowelizowana w 2007 - zdezaktualizowała się.

Brak jednoznacznych definicji powoduje, że interpretacje tych samych artykułów ustawy branżowej stosowane przez sądyi urzędy kontrolne są rozbieżne.

wyzwania prawne bran y wod kan1
Wyzwania prawne branży wod-kan

IGWP podjęła decyzję o konieczności przygotowania projektu nowej ustawy.

W ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej IGWP przygotowała projekt nowelizacji najbardziej kontrowersyjnych artykułów obowiązującej ustawy.

Proponowane zmiany to między innymi doprecyzowanie: definicji przyłącza, obowiązków odbiorców usług wod-kan, okresu obowiązywania umowy i warunków jej wypowiedzenia. Projekt przedłożono MTBiGM.

wyzwania prawne dla bran y wod kan
Wyzwania prawne dla branży wod-kan

Ustawa o korytarzach przesyłowych.

Izba na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Gospodarki, dzięki czemu zgodnie z obecnym projektem ustawy o korytarzach przesyłowych przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne będą miały możliwość lokalizowania kolejnych urządzeń przesyłowych w korytarzach przesyłowych jeżeli urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne w całości będą się mieściły w istniejącym już korytarzu przesyłowym oraz nie będą zagrażały bezpieczeństwu funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

Ministerstwo Gospodarki wskazało, iż w celu zwiększenia udziału sektora wodociągowo – kanalizacyjnego w projektowanej ustawie niezbędne jest pozyskanie większej ilości szczegółowych danych.

Izba obecnie pracuje nad szczegółowymi obliczeniami pozwalającymi na dalszą współpracę z Ministerstwem Gospodarki.

gospodarka osadowa
Gospodarka osadowa

Nie ma jak dotąd krajowej strategii rozwiązania problemu.

Powstają spalarnie i suszarnie przy oczyszczalniach ścieków – są to działania oddolne i nieskoordynowane w skali kraju.

Na rozwiązanie problemów z rosnącą ilością osadów, powstających w wyniku coraz doskonalszego kanalizowania kraju, Polska ma czas do 2018 roku.

Branża wskazuje na potrzebę opracowania krajowego programu zagospodarowania osadów ściekowych, w którym określono by liczbę i wartość potrzebnych inwestycji oraz wskazano preferencyjne technologie.

Funduszy na gospodarkę osadową jest za mało.

sposoby zastosowania osad w wytworzonych w ci gu roku na komunalnych oczyszczalniach ciek w tys ton
Sposoby zastosowania osadów wytworzonych w ciągu roku na komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).
slide22

KRAJOWY SYSTEM BENCHMARKINGU PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH W POLSCE

slide23

Cele projektu

Wdrożenie krajowego systemu benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, umożliwi obiektywne porównywanie efektywności działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki.

Realizacja projektu stanowi nawiązanie stałego dialogu pomiędzy uczestnikami projektu a IGWP – przyczyni się również do poprawy jakości otrzymywanych przez Izbę danych oraz uprości proces wypełniania ankiet i ich autokorektę.

slide24

WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE

 • Efektywność obsługi sieci ogółem (A1)
 • Efektywność obsługi sieci bez przyłączy i przykanalików (A2)
 • Efektywność obsługi przyłączy i przykanalików (A3)
 • Produkcja wody na mieszkańca (A4)
 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej ogółem (A5)
 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy (A6)
 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogółem (A7)
 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików (A8)
 • Awaryjność eksploatowanych przepompowni ścieków (A9)
 • Sprzedaż wody na 1 km sieci (A14)
 • Odbiór ścieków na 1 km sieci (A15)
slide25

WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE

 • Efektywność obsługi sieci ogółem (A1)
 • Efektywność obsługi sieci bez przyłączy i przykanalików (A2)
 • Efektywność obsługi przyłączy i przykanalików (A3)
 • Produkcja wody na mieszkańca (A4)
 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej ogółem (A5)
 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy (A6)
 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogółem (A7)
 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików (A8)
 • Awaryjność eksploatowanych przepompowni ścieków (A9)
 • Sprzedaż wody na 1 km sieci (A14)
 • Odbiór ścieków na 1 km sieci (A15)
slide26

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI I REMONTÓW

 • Poziom zwodociągowania (B1)
 • Stopień wymiany sieci wodociągowej (B2)
 • Przyrost nowej sieci wodociągowej (B3)
 • Poziom skanalizowania (B4)
 • Stopień wymiany sieci kanalizacyjnej (B5)
 • Przyrost nowej sieci kanalizacyjnej (B6)
 • Względny przyrost majątku (B7)
slide27

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA

 • Stopień zadowolenia klienta (C1)
 • Ściągalność należności za wodę i ścieki (C3)
 • Opomiarowanie sprzedaży wody (C4)
slide28

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

 • Zgodność z normami jakości wody (D1)
 • Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę (D2)
 • Energochłonność procesu oczyszczania ścieków (D3)
 • Straty wody (D4)
 • Straty wody w tys. m3 na km sieci (D5)
 • Sprawność sieci (D6)
 • Stopień zagospodarowania osadów (D8)
slide29

WSKAŹNIKI FINANSOWE

 • Rentowność sprzedaży brutto (ROS brutto) (E1)
 • Rentowność sprzedaży netto (ROS) (E2)
 • Rentowność działalności wodociągowo- kanalizacyjnej (E3)
 • Rentowność działalności wodociągowej (E4)
 • Rentowność działalności kanalizacyjnej (E5)
 • Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 wody (E6)
 • Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 ścieków (E7)
 • Rentowność aktywów ogółem (ROA) (E8)
 • Płynność bieżąca (E9)
 • Wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym (E10)
 • Obsługa długu nadwyżką finansową (E11)
slide30

4,13

3,14

3,25

slide31

0,17

0,24

0,36

slide32

0,37

0,53

0,18

slide33

9,20

12,49

21,79

slide34

14,16

19,68

34,81

slide35

0,21%

0,28%

0,91%

slide36

0,57%

0,83%

0,63%

slide37

1,24%

3,33%

4,03%

slide38

100,00%

99,97%

99,96%

slide39

1,00

0,75

0,80

slide40

0,69

0,58

0,44

slide41

13,01%

13,68%

11,58%

slide42

81,61%

80,84%

84,44%

slide43

2,10%

1,43%

2,86%

slide44

3,18%

1,61%

1,38%

slide45

3,18

3,04

3,36

slide46

4,13

4,22

4,26

korzy ci z wdra ania systemu benchmarkingu
Korzyści z wdrażania Systemu Benchmarkingu
 • Porównanie wyników przedsiębiorstw wod - kan z wynikami innych firm (porównywalnych) w branży z zachowaniem pełnej anonimowości
 • Stała kontrola i pomiar efektywności dokonywana przez specjalistyczne narzędzie i mierniki
 • Argumentacja dla akceptacji społecznej działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa
 • Możliwość śledzenia trendów w horyzoncie czasowym
 • Dostęp do szerokiej branżowej bazy danych
 • Wyniki pozwolą porównywać zmieniające się trendy i z innymi organizacjami typu IGWP z różnych krajów
 • Optymalizacja propozycji działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych
perspektywy rozwoju i wdra ania systemu benchmarkingu
Perspektywy rozwoju i wdrażaniaSystemu Benchmarkingu

Spodziewane efekty projektu

 • Wyniki analiz w perspektywie kilku lat obiektywnie ukażą obraz branży wod – kan w Polsce, a także poszczególnych firm w gronie im podobnych
 • Interesujące wyniki i dobrowolny, bezpłatny i anonimowy udział powinny zachęcić inne firmy do wypełnienia ankiety i udziału w projekcie
 • Automatyczna kontrola poprawności danych w ankiecie i dialog na temat danych w ramach projektu powinny przyczynić się do poprawy bazy danych specjalistycznych dotyczących branży wod - kan.
dzi kuj za uwag

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

Dziękuję za uwagę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ad