Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju
Download
1 / 49

Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego. Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju' - koen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r i dziś zrzesza 450 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków.

Izba należy do wielu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych: Krajowa Izba Gospodarcza, IWA, EUREAU


Działalność Izby: organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992

 • Prawo: bieżąca interpretacja i ocena przepisów, monitoring zmian, aktywne uczestnictwo w tworzeniu prawa

 • Ekonomia: badanie trendów zmian w branży, taryfikacja, analizy ekonomiczne-benchmarking

 • Technika: praca nad standardami technicznymi dla branży

 • Organizacja szkoleń i zagranicznych wyjazdów technicznych


Działalność Izby: organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992

 • Organizacja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji (w 2012 roku odbyły się XX Targi)

 • Organizacja Kongresów Wodociągowców Polskich

 • Wydawanie podręczników, standardów, książek specjalistycznych i miesięcznika Zeszyty IGWP


D ugo sieci wodoci gowej tys km
Długość sieci wodociągowej (tys. km) organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992


D ugo sieci kanalizacyjnej tys km
Długość sieci kanalizacyjnej (tys. km) organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992


Poziom zwodoci gowania
Poziom zwodociągowania (%) organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992


Poziom skanalizowania
Poziom skanalizowania (%) organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992
Potrzeby bran y
Potrzeby branży (mln zł)

Nie oszacowano potrzeb inwestycyjnych dla obszaru całego kraju po roku 2015.

 • KPOŚK w trakcie aktualizacji. Dotyczyć będzie tylko potrzeb aglomeracji.

 • Potrzeby gmin nie tworzących aglomeracji – nie zbilansowane.

 • Brak wskaźników docelowych dotyczących np. koniecznej długości sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ilości przydomowych oczyszczalni ścieków itp..

  Jaka przyszłość branży: konsolidacja, ppp, a może prywatyzacja?


Wyzwania prawne bran y wod kan
Wyzwania prawne branży wod-kan (mln zł)

Zasadnicza dla działalności branży –Ustawa o zzwwizoś uchwalona w 2001 roku i znowelizowana w 2007 - zdezaktualizowała się.

Brak jednoznacznych definicji powoduje, że interpretacje tych samych artykułów ustawy branżowej stosowane przez sądyi urzędy kontrolne są rozbieżne.


Wyzwania prawne bran y wod kan1
Wyzwania prawne branży wod-kan (mln zł)

IGWP podjęła decyzję o konieczności przygotowania projektu nowej ustawy.

W ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej IGWP przygotowała projekt nowelizacji najbardziej kontrowersyjnych artykułów obowiązującej ustawy.

Proponowane zmiany to między innymi doprecyzowanie: definicji przyłącza, obowiązków odbiorców usług wod-kan, okresu obowiązywania umowy i warunków jej wypowiedzenia. Projekt przedłożono MTBiGM.


Wyzwania prawne dla bran y wod kan
Wyzwania prawne dla branży wod-kan (mln zł)

Ustawa o korytarzach przesyłowych.

Izba na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Gospodarki, dzięki czemu zgodnie z obecnym projektem ustawy o korytarzach przesyłowych przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne będą miały możliwość lokalizowania kolejnych urządzeń przesyłowych w korytarzach przesyłowych jeżeli urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne w całości będą się mieściły w istniejącym już korytarzu przesyłowym oraz nie będą zagrażały bezpieczeństwu funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

Ministerstwo Gospodarki wskazało, iż w celu zwiększenia udziału sektora wodociągowo – kanalizacyjnego w projektowanej ustawie niezbędne jest pozyskanie większej ilości szczegółowych danych.

Izba obecnie pracuje nad szczegółowymi obliczeniami pozwalającymi na dalszą współpracę z Ministerstwem Gospodarki.


Gospodarka osadowa
Gospodarka osadowa (mln zł)

Nie ma jak dotąd krajowej strategii rozwiązania problemu.

Powstają spalarnie i suszarnie przy oczyszczalniach ścieków – są to działania oddolne i nieskoordynowane w skali kraju.

Na rozwiązanie problemów z rosnącą ilością osadów, powstających w wyniku coraz doskonalszego kanalizowania kraju, Polska ma czas do 2018 roku.

Branża wskazuje na potrzebę opracowania krajowego programu zagospodarowania osadów ściekowych, w którym określono by liczbę i wartość potrzebnych inwestycji oraz wskazano preferencyjne technologie.

Funduszy na gospodarkę osadową jest za mało.Sposoby zastosowania osad w wytworzonych w ci gu roku na komunalnych oczyszczalniach ciek w tys ton
Sposoby zastosowania osadów wytworzonych w ciągu roku na komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).


KRAJOWY SYSTEM BENCHMARKINGU PRZEDSIĘBIORSTW komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton). WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH W POLSCE


Cele projektu komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

Wdrożenie krajowego systemu benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, umożliwi obiektywne porównywanie efektywności działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki.

Realizacja projektu stanowi nawiązanie stałego dialogu pomiędzy uczestnikami projektu a IGWP – przyczyni się również do poprawy jakości otrzymywanych przez Izbę danych oraz uprości proces wypełniania ankiet i ich autokorektę.


WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Efektywność obsługi sieci ogółem (A1)

 • Efektywność obsługi sieci bez przyłączy i przykanalików (A2)

 • Efektywność obsługi przyłączy i przykanalików (A3)

 • Produkcja wody na mieszkańca (A4)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej ogółem (A5)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy (A6)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogółem (A7)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików (A8)

 • Awaryjność eksploatowanych przepompowni ścieków (A9)

 • Sprzedaż wody na 1 km sieci (A14)

 • Odbiór ścieków na 1 km sieci (A15)


WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Efektywność obsługi sieci ogółem (A1)

 • Efektywność obsługi sieci bez przyłączy i przykanalików (A2)

 • Efektywność obsługi przyłączy i przykanalików (A3)

 • Produkcja wody na mieszkańca (A4)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej ogółem (A5)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy (A6)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogółem (A7)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików (A8)

 • Awaryjność eksploatowanych przepompowni ścieków (A9)

 • Sprzedaż wody na 1 km sieci (A14)

 • Odbiór ścieków na 1 km sieci (A15)


WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI I REMONTÓW komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Poziom zwodociągowania (B1)

 • Stopień wymiany sieci wodociągowej (B2)

 • Przyrost nowej sieci wodociągowej (B3)

 • Poziom skanalizowania (B4)

 • Stopień wymiany sieci kanalizacyjnej (B5)

 • Przyrost nowej sieci kanalizacyjnej (B6)

 • Względny przyrost majątku (B7)


WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Stopień zadowolenia klienta (C1)

 • Ściągalność należności za wodę i ścieki (C3)

 • Opomiarowanie sprzedaży wody (C4)


WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Zgodność z normami jakości wody (D1)

 • Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę (D2)

 • Energochłonność procesu oczyszczania ścieków (D3)

 • Straty wody (D4)

 • Straty wody w tys. m3 na km sieci (D5)

 • Sprawność sieci (D6)

 • Stopień zagospodarowania osadów (D8)


WSKAŹNIKI FINANSOWE komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Rentowność sprzedaży brutto (ROS brutto) (E1)

 • Rentowność sprzedaży netto (ROS) (E2)

 • Rentowność działalności wodociągowo- kanalizacyjnej (E3)

 • Rentowność działalności wodociągowej (E4)

 • Rentowność działalności kanalizacyjnej (E5)

 • Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 wody (E6)

 • Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 ścieków (E7)

 • Rentowność aktywów ogółem (ROA) (E8)

 • Płynność bieżąca (E9)

 • Wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym (E10)

 • Obsługa długu nadwyżką finansową (E11)


4,13 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

3,14

3,25


0,17 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,24

0,36


0,37 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,53

0,18


9,20 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

12,49

21,79


14,16 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

19,68

34,81


0,21% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,28%

0,91%


0,57% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,83%

0,63%


1,24% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

3,33%

4,03%


100,00% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

99,97%

99,96%


1,00 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,75

0,80


0,69 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,58

0,44


13,01% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

13,68%

11,58%


81,61% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

80,84%

84,44%


2,10% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

1,43%

2,86%


3,18% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

1,61%

1,38%


3,18 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

3,04

3,36


4,13 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

4,22

4,26


Korzy ci z wdra ania systemu benchmarkingu
Korzyści z wdrażania komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton). Systemu Benchmarkingu

 • Porównanie wyników przedsiębiorstw wod - kan z wynikami innych firm (porównywalnych) w branży z zachowaniem pełnej anonimowości

 • Stała kontrola i pomiar efektywności dokonywana przez specjalistyczne narzędzie i mierniki

 • Argumentacja dla akceptacji społecznej działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa

 • Możliwość śledzenia trendów w horyzoncie czasowym

 • Dostęp do szerokiej branżowej bazy danych

 • Wyniki pozwolą porównywać zmieniające się trendy i z innymi organizacjami typu IGWP z różnych krajów

 • Optymalizacja propozycji działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych


Perspektywy rozwoju i wdra ania systemu benchmarkingu
Perspektywy rozwoju i wdrażania komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton). Systemu Benchmarkingu

Spodziewane efekty projektu

 • Wyniki analiz w perspektywie kilku lat obiektywnie ukażą obraz branży wod – kan w Polsce, a także poszczególnych firm w gronie im podobnych

 • Interesujące wyniki i dobrowolny, bezpłatny i anonimowy udział powinny zachęcić inne firmy do wypełnienia ankiety i udziału w projekcie

 • Automatyczna kontrola poprawności danych w ankiecie i dialog na temat danych w ramach projektu powinny przyczynić się do poprawy bazy danych specjalistycznych dotyczących branży wod - kan.


Dzi kuj za uwag

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

Dziękuję za uwagę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ad