Download

Bóle kręgosłupa ledźwiowego


Advertisement
/ 43 []
Download Presentation
Comments
koen
From:
|  
(1121) |   (0) |   (0)
Views: 308 | Added:
Rate Presentation: 6 0
Description:
Bóle kręgosłupa ledźwiowego. Aleksander Sikora Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu Śl.AM. Katowice Ochojec. Etiologia. Rodzaj bólu zależy od podrażnienia jednego z dwóch układów nerwowych. Tranzytowego (rdzeń) Korzeni
Bóle kręgosłupa ledźwiowego

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B le kr gos upa led wiowegoSlide 1

Bóle kręgosłupa ledźwiowego

Aleksander Sikora

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu

Śl.AM. Katowice Ochojec

EtiologiaSlide 2

Etiologia

Rodzaj bólu zależy od podrażnienia jednego z dwóch układów nerwowych.

 • Tranzytowego (rdzeń)

 • Korzeni

  Drażnienie tych układów daje najczęściej objawy rwy kulszowej, drętwienia lub parestezji w kończynach, osłabienia siły mm i czucia pow., a także zaniki mięśniowe

B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 3

Zmiany patologiczne wywołujące dol. bólowe są bardzo zróżnicowane i uwarunkowane zarówno czynnikami zew. jak wieloma stanami wewnętrznymi i chorobami organizmu

B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 4

Najcześciej wyst., zmiany w krążku i stawach międzywyrostkowych, ale mogą się one umiejscawiać również w więzadłach, przyczepach mięśniowych i mieć swoje źródło w zmianach okołokręgosłupowych

B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 5

Przyczyna zmian mogą być ponadto zmiany wrodzone i nabyte kręgów i kręgosłupa, zaburzenia statyczne, przeciążenia cywilizacyjne, zwyrodnienia związane ze starzeniem się org,. zaburzenia mineralizacji kośca i ch. Kręgosłupa.

Jak z tego wynika przyczyn dolegl. bólowych kręgosłupa jest wiele, a miejscem ich wyjścia może być nie tylko kręgosłup.

Przyczyny b l w krzy a ortopedyczneSlide 6

Przyczyny bólów krzyżaORTOPEDYCZNE

1) Zmiany kręgopochodne

A/ zmiany wrodzone kręgosłupa – lumbalizacja, sakralizacja, kręgi klinowe, kręgozmyki, osteogenesis imperfekta, chondrodystrophia, wrodzone kyfozy, ch. Scheuermanna, pozioma kość krzyżowa, scoliozy wrodzone

B/ schorzenia kręgosłupa – osteomalacja, osteoporoza, zmiany zapalne i pourazowe, zmiany nowotwor., vertebra plana

Przyczyny b l w krzy a ortopedyczne1Slide 7

Przyczyny bólów krzyżaORTOPEDYCZNE

2) Przyczyny pozakręgowe

A/ miedniczopochodne – skośne ustawienie miednicy, torsja miednicy, LCC, pochylenie miednicy wskutek przykurczów w stawach biodrowych, porażeń, niedowładów m. brzucha i prostowników stawów biodrowych

B/ zmiany w kończynach dolnych – przykurcze w st. iodrowych, niedowłady i zaniki mm k.d., usztywnienia st. koilanowego i biodrowego, kolana koślawe i szpotawe, jednostronne zmiany zniekształcające w stopie, różnica długości kończyn, stan po amputacji w obrębie k.d.

C/ zmiany w kończynie górnej – stan po amputacji ramienia, usztywnienie barku, niedowłady i porażenia kończyn górnych, uszkodzenia splotu barkowego, porażenia typu Erba

Inne przyczynySlide 8

Inne przyczyny

 • Reumatologiczne – ZZSK, polyarthritis rheumatoidea, RZS i in

 • Internistyczne – pankreopatie, cholecystopatie, schorzenia żołądka i wątroby, przewlekłe zaparcia, półpasiec

 • Urologiczne – przerost gruczołu krokowego, wodonercze, ostre i przewlekłe zapalenie miedniczek nerkowych, guzy torbiele nerki

 • Neurologiczne – choroby rdzenia, guzy ogona końskiego, zwyrodnienia tarcz m-kręgowych

 • Ginekologiczne – napięcie przedmiesiączkowe, zapalenie przydatków, tyłozagięcie macicy, wypadniecie i obniżenie macicy, guzy narządów rodnych

Klasyfikacja wyke aSlide 9

A) Pierwotne

Skórne i podskórne

Mięśniowo-powięziowe

Uraz

Skurcz

Zmęczenie

Zapalenie

Stawowo-wiezadłowe

Więzadła kregosłupa

Nasady i stawy krzyżowo-biodrowe

Kostny

Śródkręgowy

Okostnowy

Naczyniowy

Twardówkowy

B) Wtórny ból krzyża

Uszkodzenia kompresyjne

Uszkodzenia zwyrodnieniowe

C) Udzielony

Ginekologiczny

Moczowy

Grucz. krokowy

Wyr. robaczkowy

D) Psychosomaytyczny

Depresje i stany lekowe

Histeria

Symulacja

Klasyfikacja Wyke`a

Klasyfikacja wg brownaSlide 10

Klasyfikacja wg Browna

 • Spondylogenne

  pochodz. od krążka m-kręgowego, wynikające ze zmian kostno stawowych

 • Neurogenne

  podrażn. korzeni nerwowych

 • Osteogenne

  zab. Metaboliczne, ch. nowotworowa, reumatologiczne

 • Jatrogenne

 • Psychogenne

 • Socjologiczne

 • Naczyniowe

 • Trzewiopochodne

Przyczyny ortopedyczne zestawienieSlide 11

Przyczyny ortopedyczne - zestawienie

 • Choroby krążka międzykręgowego – jego uszkodzenie i prolapsus

 • Niestabilność stawów kręgosłupa – stenoza

 • Zmiany zwyrodnieniowe

  • spondylosis

  • spondyloarthrosis

  • mb Baastrup, ch. zwyrodnieniowe

 • Stany zapalne – RZS, ZZSK

 • Zakażenia – swoiste – gruźlica, nieswoiste – ropne

 • Zmiany metaboliczne – osteoporoza

 • Nowotwory – łagodne: kostne, guzy wew. i zew.oponowe; złośliwe – pierwotne(szpiczak), wtórne (meta)

 • Przeciążenia (mm, torebki stawowe, niestabilność kręgów) – ciąża

 • Kręgozmyk, kręgoszczelina

 • Inne – Paget, osteogenes imperfecta, hh. Keitha, scoliosa, spina bifida, wady statyki, coxarthrosis, gonarthrosis, ankylosis

 • Generalnie b le krzy a s spowodowaneSlide 12

  Generalnie bóle krzyża są spowodowane

  • Niestabilnością m-kręgową

  • Stenozą kanału kręgowego

  • Zmianami zwyrodn. tylnych stawów kręgosłupa

  Niestabilno m kr gowaSlide 13

  Niestabilność m-kręgowa

  Niezdolność do zachowania prawidłowych stosunków anatomicznych w pozycji stojącej

  - utrata przez kręgosłup zdolności do zachowania właściwego mu wzorca przemieszczeń pod wpływem obciążeń fizjolog.

  ObjawySlide 14

  objawy

  • Zmniejszenie wysokości krążka m-kr

  • Rozluźnienien więzadeł, torebek

  • Zmiany zwyrodn. st. m-kręg

  Podzia niestabilno ciSlide 15

  Podział niestabilności

  • Osiowa

  • Rotacyjna (Sc)

  • Kręgozmykowa

  • Pooperacyjna

  Okresy niestabilno ciSlide 16

  Okresy niestabilności

  • Zmniejszenie ciśnienia w krążku m-kr powoduje niekontrolowane rozciąganietorebki i więzadeł, a to powoduje bóle miejscowe przy zmianie pozycji

  • Nasilająca się chwiejność kręgów powoduje pociąganie lub ucisk korzeni przez nasadę łuków, wyr. stawowe. Jeśli istnieje stenoza – to powst. objawy neurologiczne

  • Utrwalają się odkształcenia i przemieszczenia (kręgozmyk zwyrodnieniowy) co powoduje zwężenie światła w kanale z wpukleniem krążka m-kr. do kanału oraz wyrostków stawowych i łuków z kostnieniem torebek stawowych i zwężeniem zachyłków bocznych

  • Ograniczenie i zniesienie ruchomości powoduje zwiększenie ruchomości w segmerncie sąsiednim (kompensacja)

  Czynniki warunkujace stabilno kr gos upaSlide 17

  Czynniki warunkujace stabilność kręgosłupa

  • Pozakręgosłupowe

   • Ustawienie miednicy

   • Dział. mm pośladkowych

   • Ciśnienie w jamie brzusznej

  • Czynniki kręgosłupowe

   • Struktura kostna kręgu

   • Ustawienie wyr. stawowych

   • Prawidłowy krążek m-kr

   • Prawidłowy łuk kręgu

  Patologia kr ka mi dzykr gowegoSlide 18

  Patologia krążka międzykręgowego

  Wymienić tutaj należy przede wszystkim przemieszczenie jądra miażdżystego

  Ta jedn. chorobowa zaczyna występować w coraz to wcześniejszym okresie życia.

  Przyczyna jest najczęściej nieracjonalny tryb życia prowadzący do dezintegracji tylnej części pierścienia

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 19

  Wpływ na to mają cechy genetyczne, wadliwa postawa w pracy, siedzący tryb życia.

  Zdrowy pierścień włóknisty nie ulega przerwaniu

  Postacie przemieszczenia jadra mia d ystegoSlide 20

  Postacie przemieszczenia jadra miażdżystego

  • Protrusio nuclei pulposi

   - dochodzi do pęknięcia wew. części pierścienia włóknistego, częściowego jego uwypuklenia i drażnienia układu nerwowego własnego – co powoduje ból okolicy L-S

   Może on ustępować po odpoczynku w pozycji leżącej

  • Haernia nuclei pulposi

   - dochodzi tu do przerwania pierścienia włóknistego na większej przestrzeni i uwypuklania się do kanału. Tej postaci towarzyszy najczęściej ból korzeniowy.

   O ile nie jest do duża wypuklina – ma ona szansę cofnięcia się, ubytek może ulec zbliznowaceniu, a dolegl. bólowe ustępują

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 21

  • Prolapsus nuclei pulposi

   - dochodzi w momencie przerwania ciągłości pierścienia, a jądro miażdżyste wchodzi bezpośrednio kontakt z opona i korzeniami.

   Ta postać nie daje się leczyć zachowawczo

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 22

  • Niektórzy autorzy uważają że przepukliny j. miażdżystego stanowią 80 % przyczyn bólów kręgosłupa L

  • Inna przyczyną może być przemieszczenie się jądra przez płytki graniczne – tzw przepuklina trzonowa (guzki Schmorla)

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 23

  Przy stałych przeciążeniach – zwłaszcza osiowych często nie dochodzi do uszkodzenia pierścienia, ale do stopniowej dezintegracji jądra miażdżystego i zmian troficznych pierścienia. Krażęk traci swoje właściwości hydrodynamiczne, pierścień wiotczeje, obniża się wysokość krążka, powstają zaburzenia statyczne i ruchowe w obrębie segmentu

  Następstwem jest przeciążenie stawów kręgosłuypa, tworzenie się zmian zwyrodnieniowych w całym segmencie.

  Wypadniecie j dra mia d ystego na bazie wypukliny l5 s1Slide 24

  Wypadniecie jądra miażdżystego na bazie wypukliny L5/S1

  Jeśli jądro miażdżyste znajduje się na zewnątrz korzenia – pacjent pochyla tułów na str. zdrową

  Jeśli j. miażdżyste znajduje się od wew. korzenia – na stronę chorą

  Objawy1Slide 26

  Objawy

  • Osłabienie odruchów i zaniki mm wyst. dopiero po kilku tygodniach (wielosegmentowość unerwienia)

  Objawy2Slide 27

  Objawy

  • Ból miejscowy, wzmożone nap. mm

  • Ból przy kaszlu i kichaniu, przy pochylaniu do przodu, spłaszczenie lordozy

  • Objawy rozciągnowe – Laseq`a

  • Czasami ból korzeniowy

  LokalizacjaSlide 28

  Lokalizacja

  • L4 – ból do boku uda, osłabienie m. czworogłowego, osłabienie odruchu kolanowego

  • L5 – ból do boku podudzia , osłabienie mm zginaczy grzbietowych stopy (nie chodzi na pięcie)

  • S1 – ból do boku stopy, osłabienie zginaczy podeszwowych, osłab, odruchy ze ść Achillesa – (nie może chodzić na palcach)

  LeczenieSlide 29

  Leczenie

  W poczatkowym okresie choroby

  • fizykoterapia

  • sprawnianie

  • lecz. sanatoryjne

   Z chwila pojawienia się obj. ubytkowych – wskazanie do lecz. operacyjnego

  Leczenie1Slide 30

  Leczenie

  • Foraminectomia – przy bocznej stenozie – przecięcie więz. żółtych i nucleotomia

  • Hemilaminectomia ze spondylodezą – przy centralnej stenozie

  • Czasem facetectomia

   Po tego typu zabiegu oper. wskazany jest gorset gipsowy przez okres 3 mies.

   Inne typy zabiegów – Fenestracja z nucleotomią

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 31

  Dalsza utrata właściwości biomechanicznych prowadzi do nadmiernego przeciążenia płytek granicznych które ulegają sklerotyzacji (osteochondrosis intervertebralis).

  Przy całkowitej utracie amortyzacji segmentu dochodzi do znacznego zbliżenia do siebie trzonów. Przy ruchach trzony opierając się o siebie krawędziami, co prowadzi do reakcji chrzestno-kostnej i tworzenia wyrośli brzeżnych.

  W dalszym etapie może dochodzić do zesztywnienia segmentu za pośrednictwem mostków kostnych będących przedłużeniem osteofitów lub przez zrost najpierw włóknisty, potem kostny trzonu.

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 33

  Także pod wpływem innych stanów może dojść do powstania wyrośli brzeżnych i skostnień okołotrzonowych. Określamy je jako spondylosis.

  Sa one następstwem zab. mechanicznych, statycznych, metabolicznych lub zapalnych.

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 34

  Oprócz zmian w krążkach miedzykręgowych duży odsetek dolegliwości jest wywołany zmianami w stawach międzywyrostkowych. Dotyczy to głównie osób starszych.

  Występują w nich – skręcenia, naderwania, zapalenia, wysięki, zrosty, uszkodzenia chrząstek.

  Wszystkie one mogą prowadzić do zmian zwyrodnieniowych o typie osteoarthrosis.

  Zmiany te mogą mieć charakter pierwotny z przyczyn wew., lub wtórny z przyczyn biomech.

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 35

  Zmiany w błonie maziowej mogą rozwijać się tak jak we wszystkich stawach, na tle urazów i mikrourazów, zapaleń swoistych parainfekcyjnych, chorób systemowych (głównie reumatoidalnych) lub być spowodowane długotrwałym unieruchomieniem.

  Pierwotne zmiany w chrząstece mogą być także spowodowane zmianami hormonalnymi lub enzymatycznymi, a także niedoborami mineralno-witaminowo-aminokwasowymi.

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 36

  • Zmiany w wyrostkach stawowych są wywołane zaburzeniami statycznymi, rozwojowymi i przeciążeniami zawodowymi.

  • Do zmian statycznych zaliczamy zaburzenia krzywizn kręgosłupa, wady budowy końców stawowych, spastyczność, sztywność pozapiramidową, usztywnienia stawów biodrowych i kolanowych, nierównośc kończyn, niedowłady, neuropatie, choroby rdzenia

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 37

  • W przeciążeniach wywołanych wysiłkiem fiz., a również przy nadwadze może dojść do uszkodzenia pow .stawowych.

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 38

  Na zmiany w stawach i krążkach maja duży wpływ zaburzenia rozwojowe krążków, zejścia po chorobach i urazach kręgosłupa. Należa tu:

  • zrosty kręgów, tarń dwudzielna, półkręgoi, kręgi rybie, kręgi płaskie, klinowe, sakralizacje, lumbalizacje, połączenia krzyżowo-lędźwiowego, osteochondrozy, deformacje kręgów po przebytych urazach i wygojonych chorobach (zapalenia, nowotwory)

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 39

  Źródłem bólu mogą być także zmiany w łuku kręgu.

  Ograniczaja sie one do trzech zasadniczych przyczyn

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 40

  1) złamania poowolne, przeciążeniowe łuku

  2) kręgoszczelina

  3) kręgozmyk

  Zmiany te powstaja w obrębie cieśni łuku czyli miejsca położonego między wyrostkami stawowymi górnymi i dolnymi

  Kr goszczelinaSlide 41

  Kręgoszczelina

  • Szczelina dzieląca tą okolicę jest przeważnie symetryczna i znajduje się u podstawy wyr. stawowego górnego

  • Dotyczy głównie L5, rzadziej L4, wyjątkowo L3

  • Dochodzi do niej dopiero po przyjęciu przez człowieka pozycji wyprostnej, kiedy to pogłębia się lordoza lędźwiowa i zwiększa się obciążenie tej części kręgosłupa. Pod wpływem stałego obciążania dolnych kręgów lędźwiowych w czasie wykonywania pracy lub przy zaburzeniach statyki kręgosłupa dochodzi do powolnego złamania łuku w najsłabszej jego cześci tzn międzywyrostkowej

  B le kregoslupa ledzwiowegoSlide 42

  W dużej części do powstania szczeliny w cieśni usposabia dysplazja rozwojowa łuku kręgowego pod postacią jego wydłużenia, ścieńczenia blaszki, zmian strukturalnych tkanki kostnej oraz nieprawidłowego jego ułożenia

  Obok tych zmian tworzeniu szczeliny sprzyjają zaburzenia rozwojowe dolnych wyr. stawowych kręgu zamykającego i górnych wyr. kręgu leżącego poniżej – takie jak – ich niedorozwój, skrócenie, zmiany kształtu o kata nachylenia

  Inne przyczyny1Slide 43

  Inne przyczyny:

  • Patologia tkanek miękkich

  • Patologia przyczepów mięśniowych

  • Uszkodzenia korzeni nerwowych

  • Zmiany metaboliczne

  • Ciasnota kanału kręgowego

  • Choroby kręgosłupowe


  Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro