proizvodnja po nalogu bez konfiguracije varijante
Download
Skip this Video
Download Presentation
Proizvodnja po nalogu bez konfiguracije varijante

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Proizvodnja po nalogu bez konfiguracije varijante - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Proizvodnja po nalogu bez konfiguracije varijante. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha Poslovni proces obuhvaća sve korake od ponude kupca pa sve do isporuke i fakturiranja gotovog proizvoda i svih zavisnih komponenti u proizvodnji po nalogu (MTO).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Proizvodnja po nalogu bez konfiguracije varijante' - kobe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
svrha prednosti i klju ni koraci procesa
Svrha, prednosti i ključni koraci procesa
 • Svrha
   • Poslovni proces obuhvaća sve korake od ponude kupca pa sve do isporuke i fakturiranja gotovog proizvoda i svih zavisnih komponenti u proizvodnji po nalogu (MTO).
   • Scenarij također podržavaju potrebne funkcije kontrole nositelja glavnog troška poput preliminarnog obračuna troškova i zatvaranja na kraju perioda.
 • Prednosti
   • Povijest ponuda
   • Plan fakturiranja uključujući predujam
   • Promjena upravljanja u proizvodnji
 • Ključni koraci procesa
   • Kreiranje zaglavlja ponude
   • Kreiranje sljedeće ponude s referencom na prvu ponudu
   • Zahtjev kupca za promjenu ponude
   • Kreiranje prodajnog naloga s referencom na prihvaćenu sljedeću ponudu
   • Provjerava se kreditni limit kupca
   • Kupcu se šalje potvrda naloga i započinje proces proizvodnje
   • Fakturiranje prema kontrolnim točkama – predujam nakon potvrde naloga
   • Kupac zahtijeva tehničku promjenu
   • Ponovno se izračunavaju prodajni nalog i sastavnica
   • Isporuka i fakturiranje gotovog proizvoda
potrebne sap aplikacije i uloge u poduze u
Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću
 • Potrebne SAP aplikacije
   • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0
 • Uloge u poduzeću
   • Inženjer - specijalist
   • Planer proizvodnje
   • Administrator prodaje
   • Administrator fakturiranja
   • Računovođa Saldakonti Kupaca
   • Nadzornik proizvodnje
   • Skladištar
   • Stručnjak za praćenje proizvodnjer
   • Kontrolor troškova proizvoda
detaljni opis procesa
Detaljni opis procesa
 • Proizvodnja po nalogu bez konfiguracije varijante
   • Ovaj scenarij opisuje cijeli slijed procesa za standardni prodajni proces (proizvodnja po nalogu) s kupcem. Poslovni proces obuhvaća sve korake od ponude kupca do zatvaranja konta kupca nakon primanja plaćanja.
   • Obrada ponude je prva faza procesa proizvodnje. Scenarij počinje s ulaznim upitom. Zatim se kreira ponuda u SAP sustavu kao odgovor na upit kupca. Kupac zahtijeva promjenu ponude i kreira se sljedeća ponuda. Naposljetku, kupac prihvaća drugu ponudu i kreira se referencirani prodajni nalog. Potvrda naloga šalje se kupcu i pokreće se proces proizvodnje. Kupac sada zahtijeva tehničku promjenu. Prodajni nalog i sastavnica se zbog toga ponovno ponovno izračunavaju. Proces završava isporukom i fakturiranjem proizvedene robe.
   • Proces se može pojedinačno proširiti izvršavanjem izbornih koraka poput kreiranja serijskog broja, podugovaranja, upravljanja kvalitetom u proizvodnji, upravljanja kreditima i zatvaranja pogona i poduzeća.
dijagram toka procesa

Ne

Da

Dijagram toka procesa

Proizvodnja po nalogu bez konfiguracije varijante: obrada ponude MTO

Događaj

Zahtjev za MTO ponudu

Administrator prodaje

Plan. predviđ. za gotov proizvod (144)

Obrada ponude MTO

Ponuda prihvaćena?

Kreiranje, ispis i slanje prodajne ponude kupcu

Ispis potvrde naloga

Kreiranje sljedeće ponude i slanje kupcu

Izborno: korištenje Easy DMS za dodjelu specifikacije kupca ponudi

Odbijanje prve ponude

MTO = proiz. po nalogu; DMS = sustav upravljanja dokumen.

dijagram toka procesa1
Dijagram toka procesa

Proizvodnja po nalogu bez konfiguracije varijante:

Proizvodnja dijelova za podsklop

Događaj

Potrebne sirovine za podsklop

Administrator prodaje

Kreiranje prodajnog naloga s referencom na sljedeću ponudu i ispis potvrde naloga

Potrebno je riješiti kreditne prob. (108)

Administrator fakturiranja

Kreiranje fakture, ispis zahtjeva za predujam i slanje kupcu

Računovođa Saldakonti Kupaca

Knjiženje predujma kupca

Planer proizvodnje

Nabava komponenti putem obrade nabave (130)

Analiza situacije zaliha/potreba

dijagram toka procesa2
Dijagram toka procesa

Proizvodnja po nalogu bez konfiguracije varijante: proizvodnja dijelova za podsklop;

tehnička promjena za gotovi proizvod, nabava zalihe za završnu montažu

Događaj

Zahtjev za tehničku promjenu (gotov proiz.)

Planirani nalog mora se konvertirati u radni nalog

Planer proizvod-nje

Analiza situacije zaliha / potreba nakon tehničke promjene

Kreiranje radnog naloga (podsklop)

Otpuštanje radnih naloga

Potvrdi radni nalog

Proizv.

Pripre-ma materija-la

Nadzornik proizvodnje

Pregled potvrda naloga

Stručnjak za praćenje proizvodnjer

Nabava komponenti putem obrade nabave

Ručno knjiženje prijema robe

Inženjer - specijalist

Razmatr. zahtjeva kupca za tehn. promj.

Kontrolor troškova proizvoda

Pon. izračun sastavnice kupca

Administracija prodaje

Promjena naloga, ispis potvrde naloga i slanje kupcu (nakon dodavanja materijala)

Referent nabave

Nabava zaliha materijala bez uprav. kval.

(130)

Nabava materijala zalihe s upr. kvalitetom (127)

Nabava i potrošnja konsig. zalihe dobavljača (139)

Podugovaranje upravljanja materijalima (138)

Serijska proizvodnja (149)

dijagram toka procesa3
Dijagram toka procesa

Proizvodnja po nalogu bez konfiguracije varijante:

završna montaža, obrada isporuke, obrada fakturiranja

Događaj

Planirani nalog mora se konvertirati u radni nalog

Planer proizvodnje

Izborno: provjera serijskih brojeva u radnom nalogu

Izborno: ispis radne dokumentacije

Konverzija planiranog naloga u radni nalog

Otpuštanje radnih naloga

Analiza situacije zaliha / potreba

Potvrda aktivnosti montaže

Proi

zvodnja

Priprema materijala za montažu

Izuz. komponenti (lista izuz.)

Stručnjak za praćenje proizvodnjer

Ručno izdavanje robe umjesto liste izuzimanja

Knjiženje prijema robe za radni nalog s dodjelom serijskog broja

Administrator prodaje

Obrada prod. naloga: dir. prod. sa zalihe (109)

Brisanje blok. obračuna

Billing Admin.

Kreiranje fakture, ispis zahtjeva za zavr. plaćanje i slanje kupcu

Kreiranje fakture, ispis zahtjeva za plaćanje i slanje kupcu

Računovođa Saldakonti Kupaca

Knjiženje fakture prema kontrolnim točkama

Knjiž. zavr. fakture

Završetak procesa

legend

Diagram Connection

Legend

<Function>

Hardcopy / Document

External to SAP

Financial Actuals

Business Activity / Event

Budget Planning

Unit Process

Manual Process

Process Reference

Existing Version / Data

Sub-Process Reference

Process Decision

System Pass/Fail Decision

ad