Správa barev pro digitální fotografii - PowerPoint PPT Presentation

Spr va barev pro digit ln fotografii
Download
1 / 18

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Správa barev pro digitální fotografii. Seminární cvičení. Lukáš Cerman Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering Department of Cybernetics, Center for Machine Perception 121 35 Praha 2, Karlovo nám. 13, Czech Republic cermal1@fel.cvut.cz. Prostory barev.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Správa barev pro digitální fotografii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spr va barev pro digit ln fotografii

Správa barev pro digitální fotografii

Seminární cvičení

Lukáš Cerman

Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering

Department of Cybernetics, Center for Machine Perception

121 35 Praha 2, Karlovo nám. 13, Czech Republic

cermal1@fel.cvut.cz


Prostory barev

Prostory barev

RGB hodnota „0, 255, 0“

3D vizualizace prostoru sRGB


Barva v digit ln ch souborech

Barva v digitálních souborech

 • Barva jako trojice RGB hodnot

 • Dvě různá zařízení mohou mít odlišné chování (primární barvy, nelinearitu, etc…)

 • Stejné RGB hodnoty → odlišné barvy

 • Barva jako trojice RGB hodnot + ICC profil

 • ICC profil definuje význam RGB hodnot (barvu)

 • CMS převádí RGB hodnoty mezi prostory

 • Různá zařízení, různý signál → stejné barvy


Kalibrace a profilov n monitoru

Kalibrace a profilování monitoru

 • Kalibrace – uvedení zařízení do žádoucího stavu

 • Profilování – změření chování zařízení a vytvoření ICC profilu

 • Černý bod – jas černé (odpovídá vstupu „0, 0, 0“)

 • Bílý bod – jas a barva bílé (odpovídá vstupu „255, 255, 255“)

 • Gamma – nelinearita monitoru (relikt z dob CRT)

 • Poměr jasu bílého a černého bodu definuje kontrast monitoru


V sledek kalibrace

Výsledek kalibrace

 • Kalibrační křivky v grafické kartě (LUT)

 • Parametry monitoru dosažené kalibrací


Nastaven monitoru

Nastavení monitoru

Uvedení monitorů v učebně G3 do stavu odpovídajícímu ICC profilu:

 • Reset do továrního nastavení (pravým tlačítkem do plochy)

 • Snížení jasu na úroveň 55

Zde


Spr va barev ve windows

Správa barev ve Windows

 • ICC Profily uloženy v C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color

 • Každý monitor může mít přiřazeno více ICC profilů

 • Jen jeden profil je aktivní (default)


Pracovn prostor

Pracovní Prostor

 • Prostor ve kterém editujeme fotografie

 • sRGB – vychází z CRT monitorů

 • Adobe RGB – větší rozsah, lepší pokrytí CMYK prostorů

 • ProPhoto RGB – velký prostor 90% vnímatelných barev

 • Doporučení: sRGB nebo AdobeRGB (co je blíže monitoru)


P i azen vs p evod

Přiřazení vs. převod

 • Přiřazení profilu zachová data, změní význam

 • Převod do jiného prostoru změní data, zachová význam (barvu)

Otevření souboru bez barvového profilu: pokud víme odkud pochází, přířadíme odpovídající prostor

Otevření souboru s prostorem odlišným od pracovního: pro editaci převedeme do pracovního prostoru


Z m r reprodukce intent

Záměr reprodukce (intent)

Převod z A doB

 • Kolorimetrický záměr zachová beze změny ty barvy, které lze reprezentovat v cílovém prostoru

 • Barvy mimo cílový prostor převede na nejblížší reprezentovatelné barvy se stejným odstínem

 • Relativní kolorimetrický záměr převede bílou na barvu bílého bodu cílového prostoru

 • Absolutní kolorimetrický záměr zachová při převodu odstín bílé

A

B

Beze změny

Ztracené odstíny


Z m r reprodukce intent1

Záměr reprodukce (intent)

Perceptuální převod z A doB

 • Perceptuální záměr převede všechny barvy do cílového prostoru tak, aby zůstaly zachovány vztahy mezi jednotlivými barvami

 • Absolutní hodnoty barev se mohou změnit

 • Vhodné pro převod z velkého prostoru do menšího

 • Záměr sytostní zachová maximální saturaci, nikoliv barevnou věrnost

 • Vhodný pro koláčové grafy

A

B


Nastaven photoshopu

Nastavení Photoshopu

 • Optimální nastavení podle obrázku

 • Black point compensation převede černou barvu na barvu černého bodu v cílovém prostoru (maximalizuje dynamický rozsah)

No black point compenzation

Black point compensation

Omezený rozsah

Ztracené odstíny

Pracovní prostor

Ptát se, když není jasno

Záměr reprodukce


Proofing

Proofing

 • Simulace výstupních zařízení na monitoru

 • Převod do prostoru simulace

 • Zpětný převod na monitor

 • Cvičení:

  • Stáhněte si pokusný obrázek (odkaz v návodu, strana 12)

  • Zkuste Proof/Monitor RGB

  • Zkuste proof výtisku na minilabu (dpII_frontier570_ generic.icc)

 • Náhled lze vypínat/zapínat pomocí Ctrl+Y


Proofing1

Proofing

 • Simulace výstupních zařízení na monitoru

 • Převod do prostoru simulace

 • Zpětný převod na monitor

 • Cvičení:

  • Stáhněte si pokusný obrázek (odkaz v návodu, strana 12)

  • Zkuste Proof/Monitor RGB

  • Zkuste proof výtisku na minilabu (dpII_frontier570_ generic.icc)

 • Náhled lze vypínat/zapínat pomocí Ctrl+Y


Data pro minilab

Data pro minilab

 • Opatříme si profil stroje v minilabua uložíme ho do C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color

 • Dva možné styly práce, první:

  • Použijeme soft-proof pro simulaci minilabu

  • Závěrečné korekce v našem pracovním prostoru

  • Převedeme do sRGB a pošleme do minilabu

 • Druhá možnost:

  • Soubor převedeme do prostoru minilabu

  • Provedeme závěrečné korekce

  • Necháme v prostoru minilabu a uložíme

  • Obsluhu důrazně upozorníme že je soubor v jejich prostoru

 • Odesíláme preferovaně v TIFF bez komprese, ev. JPEG ve velké kvalitě


Color control panel

Color Control Panel

 • Cvičení:

  • Otevřte Color Control Panel

  • Srovnejte profil sRGB s profilem monitoru

  • Srovnejte profil sRGB s profilem minilabu (dpII_frontier570_generic.icc)

Zde


Z v re n pozn mky

Závěrečné poznámky

 • Barvy GUI prvků ovlivňují barvocit

 • GUI lze schovat pomocí kláves Tab a F

 • Disciplína – soubory s profily, nastavený Photoshop, monitor zkalibrovaný/zprofilovaný

 • Správa barev za vás neopravíšpatné fotografie

 • Správa barev umožní předvídatelnost a opakovatelnost výsledku

 • Nejasnosti a dotazy na diskusním fóru předmětu


Dom c loha

Domácí úloha

 • Vypracujte odpověď na otázky 3 a 4 uvedené na konci návodu

 • Odevzdejte s vysvětlením pomocí odevzdávacího systému na adrese: https://cw.felk.cvut.cz/upload/

 • Formát PDF, v nouzi TXT


 • Login