«Å bygge mestringstro. Et alfa og omega i et hvert behandlingsopplegg, men hvordan gjør vi det» - PowerPoint PPT Presentation

«Å bygge mestringstro. Et alfa og omega i et hvert behandlingsopplegg, men hvordan gjør vi det»...
Download
1 / 30

 • 205 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

«Å bygge mestringstro. Et alfa og omega i et hvert behandlingsopplegg, men hvordan gjør vi det» Dr.Scient Rune Giske UIS. Disposisjon. En psykologisk vinkling og en praktisk gjennomføring av en livsstils intervensjon . Self-efficacy og autonomi. Litt om ideen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

«Å bygge mestringstro. Et alfa og omega i et hvert behandlingsopplegg, men hvordan gjør vi det»

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A bygge mestringstro et alfa og omega i et hvert behandlingsopplegg men hvordan gj r vi det

«Å bygge mestringstro. Et alfa og omega i et hvert behandlingsopplegg, men hvordan gjør vi det»

Dr.Scient Rune Giske UIS

Kristiansand okt 2013


Disposisjon

Disposisjon

 • En psykologisk vinkling og en praktisk gjennomføring av en livsstils intervensjon.

 • Self-efficacy og autonomi

Kristiansand okt 2013


Litt om ideen

Litt om ideen

 • 2 leger med 2 årig idrettsutdanning fra NIH

 • En med dr.grad innenfor idrett med psykologisk orientering

 • En fysioterapeut med idrettsutdanning fra NIH.

 • Tverrfaglig tilnærming

Høy faglig kompetase i alle ledd.

Evidence basert intervensjon

Kristiansand okt 2013


Litt om intervensjonen

Litt om intervensjonen

 • Teori

  • Ernæring/praktisk

  • Motivasjon

  • Mat og følelser

  • Treningslære/sykdomslære

 • Praktisk

  • Gi et bredt aktivitetstilbud

  • Helsestudio, svømming, sykling, løp, gange, aktiviteter i sal.

  • Finne det de synes var meningsfult

  • NB! På alle praktiske aktiviteter hadde vi med oss hjertestarter

12 uker

12 teori økter

24 instruerte praktiske økter

Minst 12 egen treninger m/program

Kristiansand okt 2013


Noen viktige forutsetninger

Noen viktige forutsetninger

 • Arbeidsgiver betalte kursavgiften

 • Hvis deltakerne ikke fulgte opp måtte de betale selv

 • Noen av deltakerne valgte å betale for en praktisk trening hver 14 dag etter intervensjonen

Kristiansand okt 2013


Livsstilsendringer 1

Livsstilsendringer 1

 • Stadie 1

  • Tenker ikke på å endre livsstil eller begynne å være aktiv de neste 6 mnd.

 • Stadie 2

  • Overveier seriøst å begynne innen 6 mnd. Det ser ut at mange er i dette stadiet i 2 år.

 • Stadie 3

  • Er litt i aktivitet, men for lite til at det har virkning

 • Kristiansand okt 2013


  Livsstilsendringer 2

  Livsstilsendringer 2

  • Stadie 4

   • Er i aktivitet regelmessig, men har vært det mindre en 6 mnd. (tre eller fire ganger i uken, min 20 min pr gang). Dette er det minst stabil stadiet – mye tilbakefall (JOJO)

 • Stadie 5

  • Aktive mer enn 6 mnd og opprettholdes dette i 5 år er det stor sannsynlighet for at endringen vedvarer.

 • Kristiansand okt 2013


  Ikke slankekur men varig livsstilsendring

  Ikke slankekur, men varig livsstilsendring

  Finne en livsstil som de er i stand til å leve med over tid.

  Mange av deltakerne hadde tidligere slanket seg til større overvekt

  Kristiansand okt 2013


  Eksempel mat og f lelser sultskala

  Eksempel mat og følelser Sultskala

  • Utsultet

  • Veldig sulten

  • Sulten

  • Ganske/litt sulten

  • Ikke sulten/ikke mett

  • Ganske mett

  • Mett

  • Veldig mett

  • Stapp mett

  Kristiansand okt 2013


  Self efficacy

  Self-efficacy

  • Fysiologiske tilstander

  • Tidligere mestringsopplevelser

  • Vikarierende erfaringer

  • Emosjonell tilstander

  • Mestringsforventninger

  • Verbal overtalelse

  • Indre bilder

  Kristiansand okt 2013


  Eks har du lov spise alt

  Eks. Har du lov å spise alt.

  • Nei, Du kan ikke spise alt du vil når du vil.

  • Det blir i stedet

   • Du kan spise hva du er sulten for når du er fysisk sulten

 • Måltidsrytme (5 mindre måltider)

 • Kristiansand okt 2013


  Stopp p passe

  Stopp på passe.

  • Praktisere

  • Husk:

   • Du kan spise mer senere.

   • Du kan få mer ut av dette når som helst.

   • Hvis du registrerer at du spiser fordi du er lei deg er det mulig å gjøre noe annet enn å spise (gå en tur, høre musikk og lignende

  Kristiansand okt 2013


  Eksempel opplevde virkninger av v re fysisk aktive

  Positive virkninger av aktivitet

  Negative virkninger av aktivitet

  Eksempel - Opplevde virkninger av å være fysisk aktive

  Kristiansand okt 2013


  A bygge mestringstro et alfa og omega i et hvert behandlingsopplegg men hvordan gj r vi det

  Mål

  • Hva ønsker du –

   • Drømme mål

   • Langsiktige mål

   • Kortsiktige mål

  Kristiansand okt 2013


  Selvmonolog

  Selvmonolog

  • Identifisering av selvmonolog

   • Hva sier du

   • Hvor ofte

  • Gir samtalen energi eller tapper den?

  Kristiansand okt 2013


  Vektutvikling 0 12 mnd

  VEKTUTVIKLING 0-12 MND

  114.8

  105.6

  106,2

  Data basert på de deltagere, (15 av 19) som har fullført alle 4 kontroller

  Kristiansand okt 2013


  Bmi utvikling 0 12 mnd

  BMI UTVIKLING 0-12 MND

  38.8

  35.6

  35.8

  Data basert på de deltagere, (15 av 19) som har fullført alle 4 kontroller

  Kristiansand okt 2013


  Utvikling midjem l 0 12 mnd

  UTVIKLING MIDJEMÅL 0-12 MND

  119 cm

  112.8 cm

  112.4 cm

  Data basert på de deltagere, (15 av 19) som har fullført alle 4 kontroller

  Kristiansand okt 2013


  Effekt p blodtrykk

  EFFEKT PÅ BLODTRYKK

  Kristiansand okt 2013


  Hva med fortsatt motivasjon

  Hva med fortsatt motivasjon

  • Vi spurte alle deltagere ved 1 års kontrollen samme spørsmål:

  • ” Hvordan vurderer du din grad av motivasjon for å videreføre livsstils endringer etter 1 år”

  • VAS (visual analogue scale)gradert, 0 ingen motivasjon til 10 topp motivasjon

  Kristiansand okt 2013


  Hva med kostholdsrutinene

  Hva med kostholdsrutinene

  • Vi spurte alle deltagere ved 1 års kontrollen samme spørsmål:

  • ” I hvilken grad har du lagt om kostholdsrutiner”

  • VAS (visual analogue scale)gradert, 0 ingen endringer til 10 store endringer

  Kristiansand okt 2013


  Hva med sunne matvalg

  Hva med sunne matvalg?

  • Vi spurte alle deltagere ved 1 års kontrollen samme spørsmål:

  • ” I hvilken grad synes du at du tar sunne matvalg”

  • VAS (visual analogue scale)gradert, 0 i liten grad til 10 i stor grad

  Kristiansand okt 2013


  Hva med fysisk aktivitet

  Hva med fysisk aktivitet

  • Vi spurte alle deltagere ved 1 års kontrollen samme spørsmål:

  • ”I hvilken grad er du nå fysisk aktiv”

  • VAS (visual analogue scale)gradert, 0 ingen motivasjon til 10 topp motivasjon

  Kristiansand okt 2013


  Hva er l rt

  Hva er lært?

  • Gruppeaktiviteter kan fungere svært godt.

  • Stor variasjon i hva deltakerne likte. For stor spredning i fysisk kapasitet medfører store pedagogiske utfordringer. (2 inst. På 10 deltakere)

  • Vi mener livskvaliteten og arbeidsevenen til noen av deltakerne er dramatisk forbedret.

  • Ekstremt instruktørkrevende (foruten faglige - gode sosiale og støttende ferdigheter)

  • Vi ville gjerne hatt en lengre intervensjonsperiode og mulighet til tettere oppfølging ved ”sprekk”

  • Økt vekt og økt alder øker sannsynligheten for psykiatriske vansker

  Kristiansand okt 2013


  A bygge mestringstro et alfa og omega i et hvert behandlingsopplegg men hvordan gj r vi det

  • Forventninger- krise

  • Kunnskap

  • Mål

  • Self-efficacy som styrende teori for praksis

  • Selvmonologen

  • Fremme autonomi og indre motivasjon

  • Variasjon

  Kristiansand okt 2013


  M l innhold

  Mål innhold

  • Beskriver hvilke mål vi utvikler i forhold til indre og ytre aspirasjoner

   • En historie om indre og ytre motivasjon

  • Mål innhold som reflekterer indre aspirasjoner

   vil fremme ”well beeing” fordi det tilfredsstiller behovet for kompetanse, autonomi og tilhørighet

   Mål som reflekterer ytre aspirasjoner (godt utseende, berømmelse, velstand basert på eksternt eller internt press erfares kontrollerende – kan ha uheldige langtidsvirkninger

  Kristiansand okt 2013


  M l innhold1

  Mål innhold

  • Motiver som glede, personlig utfordringer og sosial tilhørighet erfares autonomt og reflekterer indre aktivitetsmotiver

  • Domineres individet av indre motiver opplever han//hun frihet fra press lang tids forpliktelse kan forventes samt positive tankemønster og følelser

  • Motiver som vektreduksjon bedre utseende og tilfredsstille andre kan erfares som kontroll ” jeg må trene for å gå ned i vekt” – ytre motiver

  Kristiansand okt 2013


  Indre motivasjon i idrett og mosjon

  Indre motivasjon i idrett og mosjon

  • De fleste studier viser at at deltakelse i idrett primært er indre motivert

  • Mosjonister var mer ytre motivert enn mosjonister (forbedre utseende)

  • Idrett gjennomføres med utgangspunkt i interesse og glede

  • Å fremme opplevd kompetanse og autonomi øker gleden og opprettholder motivasjon

  Kristiansand okt 2013


  Indre motivasjon

  Indre motivasjon

  • Indre motivasjon er trolig er en av viktigste faktorene for å fortsette med en aktivitet.

  • Til tross for at individer begynner å trene pga av ytre årsaker(bedre form, bedre helse eller ytre framtoning) vil de ikke fortsette uten glede eller indre tilfredsstilelse

  • Mange aktiviteter kan gjøres mer indre motiverende (Valg optimalt utfordrende, tilhørighetsskapende og autonomistøttende)

  Kristiansand okt 2013


  A bygge mestringstro et alfa og omega i et hvert behandlingsopplegg men hvordan gj r vi det

  Takk for meg!

  Kristiansand okt 2013


 • Login