การให้บริการ อนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 16

  • 197 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การให้บริการ อนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี. Reproductive Health for PHA. องค์ประกอบของ อนามัยการเจริญพันธุ์. วางแผนครอบครัว. อนามัยแม่และเด็ก. ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ. อนามัยการเจริญพันธุ์. ภาวะการมีบุตรยาก. โรคเอดส์. มะเร็งระบบสืบพันธุ์.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การให้บริการ อนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7028345

Reproductive Health for PHA


7028345


7028345

(UNAIDS/WHO4 Prong Strategy For

Prevention of Mother To Child HIV Transmission)

I. HIV

II.

HIV

III.

, ,

IV. (MTCT-Plus & care)

UNAIDS/WHO 4 Prong Strategies


7028345

  • 10

  • 50

  • PMTCT

  • 25

  • 50

  • 40


7028345


7028345


7028345


7028345


7028345

:

:


7028345

1.

2.

3. ( / )

4. /

5.


7028345

1/

2 / / / ()


7028345


7028345

FP*

FP*

-

/

/

PMTCT


7028345

. *

* -

. , .


7028345

1.

2. .

3.

1.


7028345

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


  • Login