GDR 16
Download
1 / 25

Convocatoria de axudas - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GDR 16 Grupo de Desenvolvemento Rural “Asociación O Vieiro Leboreiro”. Convocatoria de axudas. Programa Leader Galicia 2007-2013. GDR 16 “Asociación O Vieiro Leboreiro”. Asociación sen ánimo de lucro. Actúa como entidade colaboradora de AGADER. Programa Leader Galicia 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Convocatoria de axudas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Convocatoria de axudas

GDR 16

Grupo de Desenvolvemento Rural

“Asociación O Vieiro Leboreiro”

Convocatoria de axudas

Programa Leader Galicia 2007-2013


Convocatoria de axudas

Asociación sen ánimo de lucro

Actúa como entidade colaboradora de AGADER


Convocatoria de axudas

Programa Leader Galicia 2007-2013

Leader: Ligazón Entre Actividades de Desenvolvemento

da Economía Rural

Nova Política de desenvolvemento Rural

 • Iniciativa comunitaria dende o ano 1991

 • Os territorios do rural son os protagonistas do seu

 • propio desenvolvemento

Feader 57,50%

Financiación

PDR 2007/2013

AXE 21,25%

Xunta 21,25%


Convocatoria de axudas

Territorio de Actuación

Bande

Cartelle

Celanova

Entrimo

Gomesende

Lobeira

Lobios

A Merca

Muíños

Padrenda

Pontedeva

Quintela de Leirado

Ramirás

Verea


Convocatoria de axudas

Obxectivos

Aumentar a competitividade dos sectores agrario e forestal

Mellorar o ambiente e o contorno rural

Mellorar a calidade de vida nas zonas rurais e fomentar a diversificación da economía rural

Mellorar a gobernanza das zonas rurais e promover os seus territorios


Convocatoria de axudas

Beneficiarios

Persoas físicas ou xurídicas de carácter privado

(Sociedade laboral, S. mercantil, S.A.T, Cooperativas,

Asociacións, Comercio, Industria, Empresas…)

Entidades públicas de carácter local ou comarcal:

concellos, mancomunidades…

Comunidades de montes veciñais en man común e as

súas mancomunidades


Convocatoria de axudas

Requisitos dos proxectos

1. Estar localizados no ámbito do GDR 16

2. Que o investimento para o cal se solicita a axuda non estea iniciado

3. Para os proxectos de natureza produtiva: viabilidade técnica, económica

e financeira (plan de empresa) e para os non produtivos (plan de xestión)

4. Axustarse á normativa sectorial que resulte de aplicación para cada tipo

de proxecto (licencias e permisos)

5. Ser finalistas (cumprir os obxectivos e funcións para os cales foron

aprobados os proxectos)

6. Ter carácter innovador


Convocatoria de axudas

Proxectos produtivos

¿Cales son?

Proxectos non produtivos

¿Cales son?

Prioridade

ALTA

Prioridade

MEDIA

OUTROS

Do 20 % ata o

45 %

Do 40%

ata o

100%

Do 40%

ata o

70%

Do 40%

ata o

50%


Ti pos de proxectos non produtivos
Tipos de Proxectos non produtivos

Prioridade

MEDIA

OUTROS

Prioridade

ALTA

 • - Centros de Dia

 • -Escolas Infantís

 • Transporte adaptado

 • -Telecentros

 • Aulas informática

 • Plataformas dixitais

 • Aulas Natureza

 • Museos

 • Puntos información turística

 • Arranxo locais sociais

 • Ludotecas

 • Parques

 • Sinalización turística

 • Edición libros

 • Feiras, certames

 • Instalacións deportivas


Convocatoria de axudas

Limitacións sectoriais. Non subvencionables

 • CMVMC e asociacións de propietarios: excluídas as plantacións ou actuacións forestais regulares e os tratamentos silvícolas. Liñas de axuda específicas. Sí se poden facer actuacións singulares así como mantemento e recuperación de sistemas pastorís

 • Excluídos proxectos de sinalización territorial e infraestruturas de prestación obrigatoria por entidades locais.

 • Actividades de asesoría, axencias de seguros, perrucarías, tinturarías, talleres de reparación, despachos profesionais … só serán subvencionables en núcleos de poboación onde non haxa ningún establecemento que preste o servizo

 • Centros sociais e o seu acondicionamento e equipamento. Só para uso aberto á poboación en xeral e máx. 50.000 € proxecto


Convocatoria de axudas

Limitacións sectoriais. Non subvencionables

 • Centros residencia de maiores e os centros de reeducación de menores sí poden vivendas comunitarias, vivendas tuteladas e centros de día de maiores non dependentes

 • Excluídos os establecementos de turismo do grupo D aldeas de turismo rural

 • En establecementos grupo A e B e os hoteleiros non son financiables novas prazas de aloxamento. A : pazos, castelos, mosteiros, casas grandes e casas reitorais e B: casas de aldea

 • Establecementos grupo C (casas de labranza) a creación de novas prazas de aloxamento supeditada á escaseza das mesmas.Informe conxunto Agader e a Dirección Xeral de Turismo

 • Excluídos investimentos en enerxías renovables para venda á rede


Convocatoria de axudas

Liñas de axuda

Medida 411. Dinamización do sector agrario e forestal

(só Produtivos- Limite axuda 45%)

 • Investimentos no sector agrario:Novos productos, recuperacón variedades tradicionais, produccións extensibles, uso racional enerxía

 • Aumento do valor económico dos montes: Proxectos silvopastorís productivos, posta en valor do monte

 • Aumento do valor engadido dos produtos agrarios e forestais:Axuda industrias transformación agraria

 • Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos,

 • procesos e tecnoloxías no sector agrario, alimentario e forestal


Convocatoria de axudas

Liñas de axuda

Medida 412. Mellora ambiental e do contorno rural

(só Non Produtivos- Límite axuda 70%)

 • Investimentos NP en explotacións agrarias: Mellora paisaxe explotación, loita contra erosión, recuperación patrimonio: horreos, etc

 • Investimentos NP en espazos forestais: Restauración paisaxistica e uso educativo do monte

 • Investimentos NP para a adecuación, recuperación

 • e posta en valor do patrimonio natural no contorno rural


Convocatoria de axudas

Liñas de axuda

Medida 413. Diversificación da economía rural e mellora da

calidade de vida (produtivos e non produtivos)

 • Diversificación das explotacións agrarias cara a actividades non agrarias. Límite 45%. Venta directa, agroturismo, servizos á poboación, productos artesáns elaborados

 • Creación, ampliación, modernización e/ou traslado de Pemes, en sectores da economía distintos ao da produción agraria primaria. Límite 45% P.E. 40% M.E.

 • Fomento de actividades turísticas. Límite 45% P 100% N.P. Centros de información turística, sendeirismo, productos turismo rural- Non hospedería.


Convocatoria de axudas

Liñas de axuda

Medida 413. Diversificación da economía rural e mellora da

calidade de vida (produtivos e non produtivos)

 • Servizos para a economía e a poboación rural. Act. Culturais e de lecer servizos en xeral e transporte adaptado

Límite 45% P 100% N.P.

 • Renovación e desenvolvemento de poboacións rurais e conservación e mellora do patrimonio rural. Sistemas silvopastorís NP, recuperación patrimonial

Límite 45% P 100% N.P.

 • Formación vinculada a proxectos de investimento material promovidos no marco desta medida. Límite 100%


Convocatoria de axudas

Conceptos xerais subvencionables

1. Construción, adquisición e mellora de bens inmobles

2. Instalacións e compra de maquinaria e equipamentos, incluídos

programas informáticos, ata o valor de mercado

3. Equipamento e material non funxible

4. Adquisición de terreos non edificados (< 10% do investimento total)

5. Custos xerais (estudos técnicos, proxectos, estudos de viabilidade ,

consultoría,…) (< 20% do investimento subvencionable)

6. Gastos derivados da adecuación de vehículos de transporte para o

desenvolvemento da actividade empresarial


Documentaci n b sica a aportar para o inicio do expediente
Documentación básica a aportar para o inicio do expediente

 • Solicitude Modelo a disposición no GDR (ANI)

 • DNI ou NIF

 • Declaración censal 036/037

 • Estatutos ou escritura constitución sociedade

 • Acreditación de PEME

 • Declaración outras axudas

 • Resumo proxecto e memoria descríptiva

 • Orzamento por partidas

 • Plan viabilidade financieira ou Plan de xestión (Modelo no GDR)

 • CEA

 • Certificado bancarioConvocatoria de axudas

Puntuacións e % de axudas

Proxectos produtivos

Proxectos non produtivos

Prioridade

ALTA

Prioridade

MEDIA

OUTROS

= 25 ptos: 20 %

≥ 80 ptos: 45 %

= 25 ptos 40%

≥ 80 ptos

100%

= 25 ptos 40%

≥ 80 ptos

70%

= 25 ptos 40%

≥ 80 ptos

50%

Importe máx. de axuda 250.000 ou 200.000 euros segundo proxecto


Convocatoria de axudas

Cadro financeiro Gasto público

Total programa 3.632.595 €

Partidas

Financiación

Produtivos (75%) 2.288.535 €

Feader 2.090.922 €

Non Produtivos (25%) 738.627 €

AXE 778.067 €

Gastos de funcionamento,

adquisición de capacidades e

promoción do territorio

605.432 €

Xunta 763.606 €


Convocatoria de axudas

Prazos

1 setembro 2013

1 maio 2010

Prazo apertura da

convocatoria de axudas

Prazo máximo

de solicitude de axudas

Prazo máximo

de concesión de axudas

31 decembro 2013


Convocatoria de axudas

Tramitación das axudas

 • Solicitude de axuda

 • Acta de non inicio (ANI)

 • Análise da solicitude de axuda

 • Informe Control de Elixibilidade (ICE)

 • Verificación do ICE


Convocatoria de axudas

 • Concesión ou denegación da axuda

 • Xustificación de investimentos

 • Pagamentos das axudas


Convocatoria de axudas

Información

GDR 16 “Asociación O Vieiro Leboreiro”

Avda. López Blanco nº 9 baixo Celanova

Horario de mañá: de luns a venres de 10:00 a 14:00

Horario tardes: martes e xoves de 16:30 a 19:00

Teléfono: 988 43 18 46

www.ovieiroleboreiro.com


Convocatoria de axudas

GDR 16

Grupo de Desenvolvemento Rural

“Asociación O Vieiro Leboreiro”

Convocatoria de axudas

Programa Leader Galicia 2007-2013


ad
 • Login