GDR 16
Download
1 / 25

Convocatoria de axudas - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

GDR 16 Grupo de Desenvolvemento Rural “Asociación O Vieiro Leboreiro”. Convocatoria de axudas. Programa Leader Galicia 2007-2013. GDR 16 “Asociación O Vieiro Leboreiro”. Asociación sen ánimo de lucro. Actúa como entidade colaboradora de AGADER. Programa Leader Galicia 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Convocatoria de axudas' - klaus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

GDR 16

Grupo de Desenvolvemento Rural

“Asociación O Vieiro Leboreiro”

Convocatoria de axudas

Programa Leader Galicia 2007-2013


Asociación sen ánimo de lucro

Actúa como entidade colaboradora de AGADER


Programa Leader Galicia 2007-2013

Leader: Ligazón Entre Actividades de Desenvolvemento

da Economía Rural

Nova Política de desenvolvemento Rural

 • Iniciativa comunitaria dende o ano 1991

 • Os territorios do rural son os protagonistas do seu

 • propio desenvolvemento

Feader 57,50%

Financiación

PDR 2007/2013

AXE 21,25%

Xunta 21,25%


Territorio de Actuación

Bande

Cartelle

Celanova

Entrimo

Gomesende

Lobeira

Lobios

A Merca

Muíños

Padrenda

Pontedeva

Quintela de Leirado

Ramirás

Verea


Obxectivos

Aumentar a competitividade dos sectores agrario e forestal

Mellorar o ambiente e o contorno rural

Mellorar a calidade de vida nas zonas rurais e fomentar a diversificación da economía rural

Mellorar a gobernanza das zonas rurais e promover os seus territorios


Beneficiarios

Persoas físicas ou xurídicas de carácter privado

(Sociedade laboral, S. mercantil, S.A.T, Cooperativas,

Asociacións, Comercio, Industria, Empresas…)

Entidades públicas de carácter local ou comarcal:

concellos, mancomunidades…

Comunidades de montes veciñais en man común e as

súas mancomunidades


Requisitos dos proxectos

1. Estar localizados no ámbito do GDR 16

2. Que o investimento para o cal se solicita a axuda non estea iniciado

3. Para os proxectos de natureza produtiva: viabilidade técnica, económica

e financeira (plan de empresa) e para os non produtivos (plan de xestión)

4. Axustarse á normativa sectorial que resulte de aplicación para cada tipo

de proxecto (licencias e permisos)

5. Ser finalistas (cumprir os obxectivos e funcións para os cales foron

aprobados os proxectos)

6. Ter carácter innovador


Proxectos produtivos

¿Cales son?

Proxectos non produtivos

¿Cales son?

Prioridade

ALTA

Prioridade

MEDIA

OUTROS

Do 20 % ata o

45 %

Do 40%

ata o

100%

Do 40%

ata o

70%

Do 40%

ata o

50%


Ti pos de proxectos non produtivos
Tipos de Proxectos non produtivos

Prioridade

MEDIA

OUTROS

Prioridade

ALTA

 • - Centros de Dia

 • -Escolas Infantís

 • Transporte adaptado

 • -Telecentros

 • Aulas informática

 • Plataformas dixitais

 • Aulas Natureza

 • Museos

 • Puntos información turística

 • Arranxo locais sociais

 • Ludotecas

 • Parques

 • Sinalización turística

 • Edición libros

 • Feiras, certames

 • Instalacións deportivas


Limitacións sectoriais. Non subvencionables

 • CMVMC e asociacións de propietarios: excluídas as plantacións ou actuacións forestais regulares e os tratamentos silvícolas. Liñas de axuda específicas. Sí se poden facer actuacións singulares así como mantemento e recuperación de sistemas pastorís

 • Excluídos proxectos de sinalización territorial e infraestruturas de prestación obrigatoria por entidades locais.

 • Actividades de asesoría, axencias de seguros, perrucarías, tinturarías, talleres de reparación, despachos profesionais … só serán subvencionables en núcleos de poboación onde non haxa ningún establecemento que preste o servizo

 • Centros sociais e o seu acondicionamento e equipamento. Só para uso aberto á poboación en xeral e máx. 50.000 € proxecto


Limitacións sectoriais. Non subvencionables

 • Centros residencia de maiores e os centros de reeducación de menores sí poden vivendas comunitarias, vivendas tuteladas e centros de día de maiores non dependentes

 • Excluídos os establecementos de turismo do grupo D aldeas de turismo rural

 • En establecementos grupo A e B e os hoteleiros non son financiables novas prazas de aloxamento. A : pazos, castelos, mosteiros, casas grandes e casas reitorais e B: casas de aldea

 • Establecementos grupo C (casas de labranza) a creación de novas prazas de aloxamento supeditada á escaseza das mesmas.Informe conxunto Agader e a Dirección Xeral de Turismo

 • Excluídos investimentos en enerxías renovables para venda á rede


Liñas de axuda

Medida 411. Dinamización do sector agrario e forestal

(só Produtivos- Limite axuda 45%)

 • Investimentos no sector agrario:Novos productos, recuperacón variedades tradicionais, produccións extensibles, uso racional enerxía

 • Aumento do valor económico dos montes: Proxectos silvopastorís productivos, posta en valor do monte

 • Aumento do valor engadido dos produtos agrarios e forestais:Axuda industrias transformación agraria

 • Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos,

 • procesos e tecnoloxías no sector agrario, alimentario e forestal


Liñas de axuda

Medida 412. Mellora ambiental e do contorno rural

(só Non Produtivos- Límite axuda 70%)

 • Investimentos NP en explotacións agrarias: Mellora paisaxe explotación, loita contra erosión, recuperación patrimonio: horreos, etc

 • Investimentos NP en espazos forestais: Restauración paisaxistica e uso educativo do monte

 • Investimentos NP para a adecuación, recuperación

 • e posta en valor do patrimonio natural no contorno rural


Liñas de axuda

Medida 413. Diversificación da economía rural e mellora da

calidade de vida (produtivos e non produtivos)

 • Diversificación das explotacións agrarias cara a actividades non agrarias. Límite 45%. Venta directa, agroturismo, servizos á poboación, productos artesáns elaborados

 • Creación, ampliación, modernización e/ou traslado de Pemes, en sectores da economía distintos ao da produción agraria primaria. Límite 45% P.E. 40% M.E.

 • Fomento de actividades turísticas. Límite 45% P 100% N.P. Centros de información turística, sendeirismo, productos turismo rural- Non hospedería.


Liñas de axuda

Medida 413. Diversificación da economía rural e mellora da

calidade de vida (produtivos e non produtivos)

 • Servizos para a economía e a poboación rural. Act. Culturais e de lecer servizos en xeral e transporte adaptado

Límite 45% P 100% N.P.

 • Renovación e desenvolvemento de poboacións rurais e conservación e mellora do patrimonio rural. Sistemas silvopastorís NP, recuperación patrimonial

Límite 45% P 100% N.P.

 • Formación vinculada a proxectos de investimento material promovidos no marco desta medida. Límite 100%


Conceptos xerais subvencionables

1. Construción, adquisición e mellora de bens inmobles

2. Instalacións e compra de maquinaria e equipamentos, incluídos

programas informáticos, ata o valor de mercado

3. Equipamento e material non funxible

4. Adquisición de terreos non edificados (< 10% do investimento total)

5. Custos xerais (estudos técnicos, proxectos, estudos de viabilidade ,

consultoría,…) (< 20% do investimento subvencionable)

6. Gastos derivados da adecuación de vehículos de transporte para o

desenvolvemento da actividade empresarial


Documentaci n b sica a aportar para o inicio do expediente
Documentación básica a aportar para o inicio do expediente

 • Solicitude Modelo a disposición no GDR (ANI)

 • DNI ou NIF

 • Declaración censal 036/037

 • Estatutos ou escritura constitución sociedade

 • Acreditación de PEME

 • Declaración outras axudas

 • Resumo proxecto e memoria descríptiva

 • Orzamento por partidas

 • Plan viabilidade financieira ou Plan de xestión (Modelo no GDR)

 • CEA

 • Certificado bancarioPuntuacións e % de axudas

Proxectos produtivos

Proxectos non produtivos

Prioridade

ALTA

Prioridade

MEDIA

OUTROS

= 25 ptos: 20 %

≥ 80 ptos: 45 %

= 25 ptos 40%

≥ 80 ptos

100%

= 25 ptos 40%

≥ 80 ptos

70%

= 25 ptos 40%

≥ 80 ptos

50%

Importe máx. de axuda 250.000 ou 200.000 euros segundo proxecto


Cadro financeiro Gasto público

Total programa 3.632.595 €

Partidas

Financiación

Produtivos (75%) 2.288.535 €

Feader 2.090.922 €

Non Produtivos (25%) 738.627 €

AXE 778.067 €

Gastos de funcionamento,

adquisición de capacidades e

promoción do territorio

605.432 €

Xunta 763.606 €


Prazos

1 setembro 2013

1 maio 2010

Prazo apertura da

convocatoria de axudas

Prazo máximo

de solicitude de axudas

Prazo máximo

de concesión de axudas

31 decembro 2013


Tramitación das axudas

 • Solicitude de axuda

 • Acta de non inicio (ANI)

 • Análise da solicitude de axuda

 • Informe Control de Elixibilidade (ICE)

 • Verificación do ICE


 • Concesión ou denegación da axuda

 • Xustificación de investimentos

 • Pagamentos das axudas


Información

GDR 16 “Asociación O Vieiro Leboreiro”

Avda. López Blanco nº 9 baixo Celanova

Horario de mañá: de luns a venres de 10:00 a 14:00

Horario tardes: martes e xoves de 16:30 a 19:00

Teléfono: 988 43 18 46

www.ovieiroleboreiro.com


GDR 16

Grupo de Desenvolvemento Rural

“Asociación O Vieiro Leboreiro”

Convocatoria de axudas

Programa Leader Galicia 2007-2013


ad