Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050101 - PowerPoint PPT Presentation

Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Download
1 / 11

 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050101 Název: Ekosystém les Autor: M gr. Lenka Radochová Ročník: první osmiletého gymnázia Doporučený čas: 20 – 25 minut. Stručná anotace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050101

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gymn zium broumov hradebn 218 tematick oblast lov k a p roda slo materi lu eu050101

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Tematická oblast:Člověk a příroda

Číslo materiálu:EU050101

Název:Ekosystém les

Autor:Mgr. Lenka Radochová

Ročník:první osmiletého gymnázia

Doporučený čas:20 – 25 minut

 • Stručná anotace

 • Materiál slouží k výkladu pojmu ekosystém, žáci uvádí příklady ekosystémů, rozpoznají ekosystémy přirozené a umělé.

 • Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.


Ekosyst m les

EKOSYSTÉM LES

Kdo chce lesu porozumět, měl by se ho nejdříve naučit poslouchat.

 • Les netřeba chránit. Postačí, když mu nebudeme ubližovat.

 • Až se vykácí poslední strom, až se zamoří všechny vody, až zemře poslední

 • živočich a zůstaneme na Zemi sami, pak poznáme, že peníze nejsou vše.


Zapi te co si p edstav te kdy se ekne les

Zapište, co si představíte, když se řekne les…


Gymn zium broumov hradebn 218 tematick oblast lov k a p roda slo materi lu eu050101

Les to jsou …..

rostliny

živočichové

houby a lesní plody

odpočinek a rekreace

potoky a studánky

dřevo a lidské stavby


Ekosyst m

Ekosystém

 • ucelená část přírody, která je ve vztahu s okolím

 • 2 složky

  živou – organizmy (biocenóza)

  neživou – př. voda, světlo, teplo, minerální látky (biotop)

 • vše navzájem propojeno koloběhem látek, tokem energie a předáváním informací

minerální látky

voda

rozkladači


P klady ekosyst m

příklady ekosystémů

 • Dokážete sami uvést příklady ekosystémů?

  Ekosystémy, které každého hned napadnou, jsou například

pole a město

louka

les a řeka


Ale ekosyst mem m e b t i t eba

ale ekosystémem může být i třeba

kaluž vody nebo studánka

ztrouchnivělý pařez

lidské střevo

nebo dokonce …….

vaše dlaň


Ekosyst my m eme rozd lit na

ekosystémy můžeme rozdělit na

 • přirozené

  - přírodní ekosystémy s malými nebo žádnými zásahy člověka

  - dokážou se sami obnovit při narušení

  - druhově bohaté (většinou)

  - i většina přirozených ekosystémů je dnes ovlivněna člověkem

  - znečištěné ovzduší, voda

tundra

moře - korálový útes

řeka

tropický deštný les


Um l ekosyst my

umělé ekosystémy

- vznikly zásahem člověka

- dnes převažují

- méně druhově početné, nestabilní, snadno narušitelné

- člověk je musí udržovat, jinak zaniknou

pole

rybník

louka

zahrada


Gymn zium broumov hradebn 218 tematick oblast lov k a p roda slo materi lu eu050101

?Zakroužkujte modře přirozené a červeně umělé ekosystémy

PŘEHRADAJEZEROSKLENÍKRAŠELINIŠTĚ

SAVANA STEP AKVÁRIUMPARK

SMRKOVÝ LES NA BROUMOVSKU

BUKOVÝ LES NA BROUMOVSKU

?Zamyslete se. Jak musí člověk udržovat louky?

Jak by se louka změnila, pokud by se o ni člověk nestaral?

Louky je třeba udržovat kosením nebo spásáním, vyřezáváním náletů.

Většina luk by začala zarůstat keři, nálety stromů

– změnila by se postupně v les

(výjimkou jsou např. přirozené horské louky)


Zdroje

zdroje

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m, 4. 2. 2013

  obrázky

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=les&ex=1#ai:MP900442470|, 4. 2. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=jelen&ex=2#ai:MC900057354|, 4. 2. 2013

 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Amanita-muscaria-fliegenpilz-b.jpg, 4. 2. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=malina&ex=1#ai:MC900423880|mt:0|, 4. 2. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=cyklista&ex=1#ai:MP900422786|, 4. 2. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=turista&ex=1#ai:MM900354669|mt:3|, 4. 2. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=slune%C4%8Dnice&ex=1#ai:MC900391464|mt:1|, 4. 2. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=my%C5%A1&ex=1#ai:MC900013240|, 4. 2. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C5%BE%C3%AD%C5%BEala&ex=2#ai:MC900057341|, 4. 2. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dravec&ex=1#ai:MC900030468|, 3. 6. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pa%C5%99ez&ex=1#ai:MC900193376|, 4. 2. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=st%C5%99evo&ex=1#ai:MC900426142|, 4. 2. 2013

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dla%C5%88&ex=1#ai:MC900441733|, 4. 2. 2013

 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Forest_on_Barro_Colorado.png, 4. 2. 2013

 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Greenland-sydkap_hg.jpg, 12. 2. 2013

 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Timor_Coral_Reef.jpg, 12. 2. 2013

 • ostatní fotografie – archiv autorky


ad
 • Login