B ütçe Budget - PowerPoint PPT Presentation

B t e budget
Download
1 / 31

 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

B ütçe Budget. Bütçe / Budget. 3 Zorunlu Kısımdan Oluşur: Faaliyet bütçesi Maliyetlerin gerekçelendirilmesi Beklenen finansal kaynaklar Consist of 3 Parts Budget breakdown Justification of costs Expected sources of funding. Faaliyet Bütçesi. Beklenen finansal kaynaklar.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

B ütçe Budget

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B t e budget

Bütçe

Budget


B t e budget1

Bütçe / Budget

3 Zorunlu Kısımdan Oluşur:

 • Faaliyet bütçesi

 • Maliyetlerin gerekçelendirilmesi

 • Beklenen finansal kaynaklar

  Consist of 3 Parts

 • Budget breakdown

 • Justification of costs

 • Expected sources of funding


B t e budget

Faaliyet Bütçesi

Beklenen finansal kaynaklar

Proje maliyetlerini kim karşılayacak?

Projenin maliyetleri nelerdir?


B t e d k m budget breakdown

Bütçe Dökümü/Budget Breakdown

 • Bütçe başlıkları: Geniş harcama kategorilerinde faaliyetleri gruplar

 • Bütçe kalemleri…

  (alt başlıklar)

 • Budget Headings

 • Budget lines

Projenin maliyetleri nelerdir?


Faaliyet b t esi budget

 • 8Bütçe Başlığı

 • Tüm proje maliyetleri bu başlıklar arasında dağıtılmıştır.

Faaliyet Bütçesi / Budget


Faaliyet b t esi 2

Her bütçe başlığı kendi içinde alt kalemlere ayrılır.

2.1. Uluslararası seyahat

2.2. Yerel seyahat

Faaliyet Bütçesi (2)


Faaliyet b t esi 3

Faaliyet Bütçesi (3)

Bütçe sütunları:

 • Maliyet çeşidi-bütçe kalemi (proje koordinatörü, bilgisayar vs.)

 • Ölçü birimi – adam-ay, sayılar, vs.)

 • Miktar (birim sayısı) - örn. 3, 5000

 • Birim maliyeti– (örn. 1000 Euro)


Nsan kaynaklar human resources 1

İnsan Kaynakları / Human Resources (1)

Check:

 • Necessary?

  • Technical staf

  • Support staff

 • Salaries include taxes, etc.

Kontrol ediniz:

 • Tüm personelin gerekli olup olmadığını,

  • Teknik personel

  • İdari personel

 • MaaşlarBrüttür


B t e budget

 • İnsan Kaynakları / Human Resources (2)

 • Per diems – accommodation, inner city travel, and sundry expenses

 • Overnight stay

 • in-line with the normal rates

 • For the foreign experts: Per-diems rates at the date of contract signature are the max.

 • No pre-payment

 • Gündelikler - kalacak yer, yemek, muhtelif masraflar ve şehiriçi seyahati kapsar.

 • Gündelikler - gece kalış

 • Yerel uzmanlar için gündelikler yerel oranların yada başvuru sahibi ve ortakların normalde çalışanlarına ödediği miktarın üstünde olamaz.

 • Yabancı uzmanlar için gündelikler sözleşmenin imzalandığı tarihteki AB tarafından belirlenen oranları aşamaz.

 • önceden ödenmez.


B t e budget

Destekleyici belgeler:

İş tanımı

Sözleşme

Zaman çizelgesi

Banka transferi

Çıktılars

 • İnsan Kaynakları / Human Resources (3)

Supporting docs:

 • ToR

 • Contract

 • Time sheet

 • Bank transfers

 • Outputs


B t e budget

 • İnsan Kaynakları / Human Resources (4)

 • İnsan kaynaklarına ilişkin açıklama notuna ulaşmak için aşağıdaki adrese başvurunuz.

 • Explanations on the HR can be found from the following link:

 • http://www.mfib.gov.tr/files/kaynaklar/Hibe_Sozlesmelerinde_Personel_Istihdami.pdf


2 seyahat travel

2. Seyahat / Travel

 • Seyahatlerde :

 • Kalkış ve varış yerlerini

 • Ulaşım aracını (uçak,tren,otobüs, vs.)Biniş kartları!


Seyahat travel 2

Seyahat / Travel (2)

 • Seyahat projenin uygulanması için kesinlikle gerekli olmalıdır ve iyi bir şekilde gerekçelendirilmelidir, aksi takdirde uygun olmayan maliyet sınıfında yer alır!!!

 • Destekleyici belgeler/ Supporting Docs:

  Bilet (Ticket)

  Biniş kartı (boarding passes)


3 ekipman ve malzemeler equipmen and supplies

3. Ekipman ve MalzemelerEquipmen and Supplies

 • Check:

  • Necessary to carry out the activities

  • Market rates

  • Procurement rules

  • VAT exemption

  • Rules of origin

 • Kontrol ediniz:

  • Ekipman/hizmetler proje aktivitelerinin uygulanması için gereklidir (Faaliyet Tanımı ve Bütçe)

  • Fiyatlandırma Piyasa oranlarına dayandırılır

  • Satın alma kurallarının izlenmesi

  • Fiyatlara KDV ve gümrük harcı dahil değildir.

  • Menşe kuralı


B t e budget

3. Ekipman ve MalzemelerEquipmen and Supplies (2)

Destekleyici belgeler:

Teknik şartname

Sözleşme

Banka transferi...

Supporting docs:

TS

Contract with supplier

Bank transfers...


4 yerel ofis proje maliyetleri local office 1

4. Yerel Ofis/Proje MaliyetleriLocal office (1)

 • İdari amaçlar için değil, bir ofisin kurulmasıyla ilgili maliyetleri içerir (ör.personel için eğitim salonunun kiralanması)

Lütfen bu maliyetlerin uygunluğunu kontrol ediniz!!!

Bütçe ayrılmamışsa idari giderlerden karşılanabilir


B t e budget

4. Yerel Ofis/Proje MaliyetleriLocal office (2)

Destekleyici belgeler:

Sözleşme

Banka transferi

Fatura

Araç yakıt kaydı

Supporting docs:

Contract

Bank transfers

Bills, invoices

Log books for gas...


5 di er maliyetler hizmetler other costs and services 1

5. Diğer Maliyetler,Hizmetler/ Other Costs and Services (1)

Yayın,araştırma/etüd,konferans ve seminerler tamamen alt sözleşme ile gerçekleştiriliyorsa,

Satınalma kurallarını uygulayınız!


B t e budget

5. Diğer Maliyetler,Hizmetler/ Other Costs and Services (2)

 • Only subcontracted services

 • Procurement Rules should be respected

 • Costs have to be realistic

 • Alt yükleniciler

 • Satın alma kuralları

 • Gerçekçi maliyetler


B t e budget

5. Diğer Maliyetler,Hizmetler/ Other Costs and Services (3)

 • Şerh yazılmalı

 • Çıktılar final rapora eklenmeli

 • Değerlendirme maliyeti uygun olmayabilir

 • Mali hizmetler

  • Banka transferleri-Uygun

  • Kur kayıpları- Uygun değil

 • Şerh yazılmalı

 • Çıktılar final rapora eklenmeli

 • Değerlendirme maliyeti uygun olmayabilir

 • Mali hizmetler

  • Banka transferleri-Uygun

  • Kur kayıpları- Uygun değil

 • Disclaimer should be written

 • Outputs should be enclosed to the final report

 • Evaluation Cost may not be eligible

 • Financial Services

  • Cost for bank transfer is eligible

  • Currency exchange loss is ineligible


B t e budget

5. Diğer Maliyetler,Hizmetler/ Other Costs and Services (4)

 • Proje harcamaları denetim raporu şablonu için:

 • Audit report template and terms of reference can be found from:

http://www.mfib.gov.tr/resources.php?lng=tr&action=reference


6 di er maliyetler other

6. Diğer (Maliyetler) / Other

“6-Diğer maliyetler” kaleminde bütçe başlıkları altında belirtilemeyen diğer maliyetler belirtilir.


10 dari maliyetler administrative costs

10. İdari Maliyetler/ Administrative Costs

 • Paid under normal practice of the Organisation

 • Costs calculated in apportional manner

 • Ineligible costs cannot be claimed

 • Kuruluşun standart prosedürlerine göre

 • Oransal/kısmi yaklaşım

 • Uygun olmayan giderler istenemez

Açıklama Notu için / for the Explanatory Note

http://www.mfib.gov.tr/files/kaynaklar/idari_giderler.pdf


B t e budget

Bölüm II / Section II

Maliyetlerin Gerekçeleri

Justification of Costs


Maliyet gerek eleri joc 1

Maliyet Gerekçeleri /JoC (1)

 • Provide details for each budget line

 • If a part is missing, check DoA (activity-result)

 • Her bir bütçe kalemi için uygunluklailgili bilgi sağlar.

 • Eğer eksiklik varsa, Faaliyet tanımındaki faaliyetleri ve sonuçlarını kontrol ediniz!


Maliyet gerek eleri joc 2

Maliyet Gerekçeleri /JoC (2)

Yayın: Yayının ilgili olduğu faaliyet, baskı öncesi faaliyetler, sayfa sayısı, format, renkler, dağıtım araçları,vs.

Yerel seyahat: Seyahatin ilgili olduğu faaliyet, kimin seyahat edeceği, ne amaçla seyahat edeceği, gidilecek yer, mesafe (km), yakıt tüketimi, yakıt maliyeti, vs.

Ekipman:Özellikler/amacı

Publication:related acitivity, number of pages, format, etc.

Local travel: who/where/why/by? distance (km), fuels consumption, etc.

Equipment: Techincal specs, purpose


B t e budget

Bölüm III / Section III

Beklenen Finansman Kaynakları

Expected Sources of Funding


Beklenen finansman kaynaklar

Beklenen Finansman Kaynakları

Başvuru sahibinin en az %10 eş finansman sağlaması gerekir. Bu katkısını proje süresince herhangi bir bütçe kalemi/kalemleri için harcayabilir.


Tekrar once again

TEKRAR/ONCE AGAIN...

Harcamalar:

 • Sözleşmede yer almalı;

 • Gerçekleştirilmiş olmalı/ muhasebeleştirilmeli

 • “Paranın karşılığı” ve “Maliyet etkinliği” prensiplerine dayalı

 • Proje uygulama dönemine ait olmalı

Costs must be:

 • in the contract

 • real costs – have to be made and accounted –

 • based on the principlesof value for money and cost-effectiveness

 • incurred during the project implementation period


Tekrar once again1

TEKRAR/ONCE AGAIN...

 • Ödemeler: Banka transferleri ile

 • Proje süresince hibeye bağlı gelir elde edilemez

 • Görünürlük Kuralları

 • No payments in cash – only bank transfers

 • Implementation may not give rise to profit

 • take all necessary measures for visibility and follow the visibility rules


B t e budget

TEŞEKKÜRLER

THANK YOU


 • Login