Ontoloji tabanl bir kitap sorgulama sistemi ger ekle tirimi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Ontoloji Tabanlı Bir Kitap Sorgulama Sistemi Gerçekleştirimi PowerPoint PPT Presentation


 • 276 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ontoloji Tabanlı Bir Kitap Sorgulama Sistemi Gerçekleştirimi. Ayşegül Alaybeyoğlu , Aybars Uğur Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. İçindekiler. Giriş Sistemin Alt Yapısını Oluşturan Teknolojiler Ontoloji Ontoloji Dilleri (OWL,RDF) Sorgulama Sistem Ontolojinin Oluşturulması

Download Presentation

Ontoloji Tabanlı Bir Kitap Sorgulama Sistemi Gerçekleştirimi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ontoloji tabanl bir kitap sorgulama sistemi ger ekle tirimi

Ontoloji Tabanlı Bir Kitap Sorgulama Sistemi Gerçekleştirimi

Ayşegül Alaybeyoğlu, Aybars Uğur

Ege Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği


Indekiler

İçindekiler

 • Giriş

 • Sistemin Alt Yapısını Oluşturan Teknolojiler

  • Ontoloji

  • Ontoloji Dilleri (OWL,RDF)

  • Sorgulama

 • Sistem

  • Ontolojinin Oluşturulması

  • Ontoloji Individuallarının Girilmesi

  • OWL Kod Örneği

  • Sorgulama İşlemi


1 giri

1. Giriş

 • Günümüzdeki web içeriği

 • “Anlamsal Web”

 • Anlamsal Web  bilgi + anlam


2 sistemin alt yap s n olu turan teknolojiler 1

2. Sistemin Alt Yapısını Oluşturan Teknolojiler-1

 • Ontoloji

  • Anlamsal Web’in en temel bileşeni

  • Sözlük anlamı “varlık bilmi” olarak tanımlanır

  • Bilgisayar biliminde  “Kavramsallaştırmanın biçimsel ve açıkça belirtilmesi”

  • Kavramsallaştırma  Belirli bir ön alanda, bu ön alana ait soyut model oluşturma anlamına gelmektedir.


2 sistemin alt yap s n olu turan teknolojiler 2

2. Sistemin Alt Yapısını Oluşturan Teknolojiler-2

 • Ontoloji Dilleri (OWL ve RDF)

  • Ontolojiler, ontoloji dilleri ile tanımlanmaktadır.

  • Bu dillerden en çok kullanılanları: RDF ve OWL

  • RDF’de her kaynak bir URI’ye sahiptir.

  • RDF’te nesne, fiil, özne üçlüsünün yer alması, anlamın ifade edilmesini sağlamaktadır.

  • OWL dili RDF diline bir eklentidir.

  • OWL Full, OWL DL, OWL Lite olmak üzere üçe ayrılmıştır.


2 sistemin alt yap s n olu turan teknolojiler 3

2. Sistemin Alt Yapısını Oluşturan Teknolojiler-3

 • Sorgulama

  • Ontoloji oluşturulduktan sonra, yapılabilecek işlemlerden birisi de ontolojide tutulan bilgilerin bir ontoloji sorgulama dili ile sorgulanmasıdır.

  • RDF tabanlı herhangi bir ontolojinin Java kullanılarak modelinin oluşturulup üzerinde sorgulamanın ve çıkarsamanın yapılabilmesi için JENA çerçevesi kullanılabilir.

  • Bu çalışmada da sorgulama için JENA yazılım çerçevesi içerisinde yer alan RDQL sorgu dili kullanılmıştır.


3 sistem

3. Sistem

 • Sistem, kitap sorgulama ile ilgili olduğu için ontoloji Kitap kaynaklarını ve onların sahip olduğu özellikleri (adı, yazarları, basım yılı, vb) içermektedir.

 • Ontolojiyi tasarlama ve hayata geçirmede kullanılan ontoloji dili Ontoloji Web Language (OWL)’dir.

 • Ontolojiyi oluşturmak için Protege ontoloji geliştirme editörü kullanılmıştır.

 • Protege, sistem geliştiricileri ve uzmanları tarafından bilgi tabanlı sistemlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılan entegre bir yazılım aracıdır.


Kitap ontolojisinin olu turulmas

Kitap Ontolojisinin Oluşturulması


Ontolojiye individuallar n girilmesi

Ontolojiye Individualların Girilmesi


Ontoloji owl kodu 1

Ontoloji OWL Kodu-1


Ontoloji owl kodu 2

Ontoloji OWL Kodu-2


Sorgulama lemi 1

Sorgulama İşlemi-1

 • Sorgulama işlemi için sistemde izlenen iş sırası :

  • İlgili ontolojinin ağ üzerinde belli bir lokasyonda tutulan dosyasına erişimi

  • Dosyaya eriştikten sonra ontolojinin dosyadan alınarak JENA aracılığıyla belleğe yüklenip graf modelinin oluşturulması

  • Bu model üzerinde RDQL kullanılarak anlamsal sorguların gerçekleştirilmesi şeklinde olmuştur.


Sorgulama lemi 2

Sorgulama İşlemi-2

 • Yandaki sistem yazılım kodu ile ontolojinin belli bir URI’den alınarak JENA çalışma ortamında modelin oluşturulması gerçekleştirilmektedir:

 • Ontoloji modeline ait graf oluşturulduktan sonra onun üzerinde RDQL kullanılarak sorgular işletilebilir.

 • Sorgu işletimi için KitapSorgulama sınıfına ait metot şu şekildedir:


Sorgulama lemi 3

Sorgulama İşlemi-3

 • Sorgular için verilebilecek en kolay örnek ontolojideki tüm yazarların bulunduğu aşağıdaki RDQL sorgusudur:

 • Ve bu sorgunun işletimi sonucunda elde ettiğimiz veriler:


Ontoloji tabanl bir kitap sorgulama sistemi ger ekle tirimi

SONUÇ

 • Yaptığımız sistem testlerinde sorgu çalışma zamanlarının ontoloji boyutunu göz önüne aldığımızda kullanıcıyı memnun edecek seviyelerde olduğu söylenebilir.

 • Güçlük ise birleşim işlemi harici kesişim içeren sorguların hazırlanmasında yaşanılmıştır.

 • Bu çalışma dahilinde yakın zamanda planlanan ilk iş RDQL yerine SPARQL’in uygulanması ve sistem çalışmasının gözlemlenmesidir.

 • Bir diğer hedeflenen çalışma ise Kitap ontolojisinin yeni ilişkilerle güçlendirilmesi ve içerdiği Individual sayısının arttırılarak sorgu işletim performansının ölçülmesidir


Ontoloji tabanl bir kitap sorgulama sistemi ger ekle tirimi

 • Dinlediğiniz için Teşekkürler


 • Login