Kunnskap som bestilt - PowerPoint PPT Presentation

Kunnskap som bestilt
Download
1 / 12

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kunnskap som bestilt. En kommunes bruk av konsulenter til å evaluere omorganiseringen av 16 kommunale barnehager. Saken – kort oppsummert. Januar 2009: 16 kommunale barnehager ble til seks virksomheter 2011: Evaluert av konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers ( PwC )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kunnskap som bestilt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kunnskap som bestilt

Kunnskap som bestilt

En kommunes bruk av konsulenter til å evaluere omorganiseringen av 16 kommunale barnehager

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Saken kort oppsummert

Saken – kort oppsummert

Januar 2009: 16 kommunale barnehager ble til seks virksomheter

2011: Evaluert av konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PwC)

Konklusjonen: En vellykket omorganisering

MEN; det er ikke samsvar mellom konsulentenes funn og informantenes svar

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Robuste og effektive virksomheter

Robuste og effektive virksomheter

16 barnehager ble til seks virksomheter med en virksomhetsleder for å få:

God økonomistyring

God og fleksibel utnytting av ressurser

Gode interne rutiner

God synergieffekt av ledelsesressurser

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Bedre barnehagepedagogikk

Bedre barnehagepedagogikk?

De nye lederne skulle avlaste styrerne i hver barnehage slik at de kunne øke fokuset på det pedagogiske arbeidet i barnehagen

– målsettingen som forsvant i koordinering og møter på tvers av enheter

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


M otforestillinger

Motforestillinger

Brev til rådmannen og innlegg i lokalavisa fra FAU med spørsmål om:

Samarbeidsutvalgene (SU) fjernet i strid med barnehageloven?

Innsyn og åpenhet – bakgrunn for endringen ikke tilgjengelig og ingen politisk behandling?

Finansiering av seks nye lederstillinger?

Ingen alternativer?

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Uro og bekymringer

Uro og bekymringer

Nye ledere, intern konkurranse, usikkerhet blant personalet

Høyt tempo!

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Pwc ble engasjert

PwC ble engasjert

Spørreundersøkelse og gruppeintervjuer våren 2011

Spørreskjema og intervjuguide er ikke vedlagt

De mange «vet ikke»-svarene er ikke kommentert av PwC

Hvem er intervjuet – og hvorfor akkurat de?

Særlig alvorlig når PwC skriver «Generelt sett var inntrykket fra intervjuene mer positivt enn det man kunne lese ut fra resultatene etter spørreundersøkelsen»

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Nyanser og sprikende svar

Nyanser og sprikende svar

De er det mange av – samtlige blir oversett

Alvorlige innvendinger bagatelliseres

Ingen forklaringer, alt er gjennomgående personavhengig

Anbefalingen gis fra PwC på tvers av funnene og på tvers av en bedre pedagogikk - som å utnytte «effektiviseringspotensialet med hensyn til fleksibel bruk av personalet bedre»

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Du er ansatt i kommunen ikke i din barnehage

Du er ansatt i kommunen, ikke i «din» barnehage

Det som konsulentene kaller en «vi og vår barnehage»-holdning skal det bli slutt på. Slike holdninger hindrer effektiv ressursutnyttelse

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Konsulentenes frie fantasi

Konsulentenes frie fantasi

Informantene svarer for eksempel at samarbeidet mellom barnehage og skole er forbedret, men at det ikke har med omorganiseringen å gjøre

PwC: «omorganiseringen har hatt positiv betydning for fremgangen på dette

området»

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Stillheten m opph re

Stillheten må opphøre

Infrastruktur for kritikk (Willig 2009)

- kritikken finnes, men har ingen steder å komme fram

 • ditt eget problem hvis du ikke liker endringer

  Den skjulte taushetens læreplan (Holte 2009)

  - Curriculum Silencium: det man ikke taler om som man vet er forbundet med ekskludering

  - taushet = lojalitet

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Red vende stillhet fra kommunen

Øredøvende stillhet fra kommunen

Tausheten er ubehagelig, men virker ikke – jeg tar ordet

Lojalitet – til hvem?

Referanser

Holte, Kjersti Lien(2009)Hysj. En kritisk didaktisk relasjonsanalyse av Curriculum Silentium, den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. PhD-avhandling, Karlstads Universitet

Willig, Rasmus (2009) Umyndiggørelse. Et essay om kritikkens infrastruktur. København: Hans Reitzels Forlag

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


 • Login