Anatomi dan jenis jenis tisu
Download
1 / 20

ANATOMI DAN JENIS-JENIS TISU - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

ANATOMI DAN JENIS-JENIS TISU. MASITAH BINTI DAUD JABATAN ANATOMI FAKULTI PERUBATAN UNI. MALAYA. ANATOMI PADA AMNYA ADALAH STRUKTUR TUBUH. IA BERKAIT RAPAT DENGAN FISIOLOGI YANG BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA SEPULUH (10) BAHAGIAN. Sistem Rangka (1)-206 Tulang

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ANATOMI DAN JENIS-JENIS TISU' - kitra-martin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anatomi dan jenis jenis tisu

ANATOMI DAN JENIS-JENIS TISU

MASITAH BINTI DAUD

JABATAN ANATOMI

FAKULTI PERUBATAN

UNI. MALAYA


ANATOMI PADA AMNYA ADALAH STRUKTUR TUBUH. IA BERKAIT RAPAT DENGAN FISIOLOGI YANG BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA SEPULUH (10) BAHAGIAN.


 • SistemRangka(1)-206 Tulang

 • Iamemberibentukdanmengekalkannya

 • Menyokongberatbadandanmelindungi organ

 • Tuasuntukpergerakanbadan

 • Lokasipembentukanseldarahmerah

 • Lokasipembentukanplatletdalam sum-sum tulang

 • Lokasiperletakanotot.


 • SistemLimfatik(2) - dikenalisebgaisistemimunisasi.

 • Cecairjernih yang mengandungisedikit alkali, seldarahputih, limfa, sel T dan B untukmembunuhmikrobdan virus.

 • Iaterdapatdisluruhbadansepertijugapembuluhdarahkecualidisaraftunjang.


 • Otot(3)

 • Terbentukolehsekumpulansel, hampirmeliputiseluruhbadan.

 • Iamenghasilkanpergerakandengancarapenguncupandanpengembangan.

 • Menghasilkandanmenstabilkanhababadan.

 • Memberikesetabilanpadasendi.


 • SistemSaraf(4) – Neuron

 • Sistemsarafmeliputiseluruhbadanmanusia.

 • Sistemsarafakanbertindakbalasdanmengawalsistembadanterhadapsesuaturangsangan.


 • SistemKardiovaskular– jantung(5)

 • Jantungterletakdisebelahkiribahagian dada.

 • Iaterlindungdibawahtulang sternum.

 • Iaberfungsimengepamdarahdengandenyutannadi yang sekatadanberulang-ulang.


 • SistemPenghadaman(6)

 • Terdiridaripadamulut, esofagus, perut, ususbesar, ususkecil, pundihempedu, pankreasdanhati.

 • Iamemprosesmakanankepadamolekul-molekulkecil yang bolehdiserapolehbadan.


 • SistemUrinari(7)

 • Terdiridaripadaginjal, ureter, uritradanpundikencing

 • Kumpulan organ yang membuang air berlebihandanbahan-bahan yang tidakdiperlukanmelalui air kencing.


 • SistemPembiakanLelaki(8)

 • Terdiridaripada testis, sperma, penis dan air mani.

 • Sistempembiakanlelakiterletakdiluartubuh.


 • SistemPembiakanWanita (9)

 • Terdiridaripadauterus, vagina, servik, salurfalopiadanovari.

 • Sistempembiakanwanitaterletakdibahagiandalamtubuh.


 • SistemEndokrin(10)

 • Antaranyakelenjarpituitari, tiroid, pancreas, danadrinal.

 • Endokrinadalahsatukelenjar yang merembeshormon.

 • Hormonadalahsesuatusistemdidalamdarah yang menjalankanprosesmetabolikdanmengaturjaringannya.


 • Tisu – (kumpulansel) - terdapat 4 jenistisu

 • TisuEpitelium- selselnyatersusunrapatdanpadat, biasanyaterdapatdipermukaanluarsepertikulitdansalurdarah.

 • Tisupenyambung - tisu yang menyokongdanmembinabadansepertilapisandalamkulit, tendon, ligament, rawan, tulangdantisulemak.

 • Tisuotot- tisu yang bolehmengecut, mengandungi protein aktindanmiotindanmenjalarlajuuntukpergerakan.

 • Tisusaraf– mengandungi 2 jenistisu (neuron danselglial), berupayamenyelarasdanmengalirkaneletrik, mesejeletrikdiurusolehtisusarafotakdanmemindahkannyakesaraftunjang.


PenyediaanTisuHistologi


 • Tisudiawetdidalamlarutan formalin/buin/silver nitratdll.

 • Kemudiandipadatkandidalamblok paraffin.

 • Dipotongsetebal 5 mikrometer.


 • Pewarnaan

 • Haemotoxilin (menghasilkanwarnabiruuntuknuckleus)

 • Eosin (menghasilkanwarnamerahuntuksitoplasma)


 • TisuTulangBerongga yang telahdibesarkan 2000 kali

 • TisuTulangBerongga yang telahdibesarkan 4000 kali

 • TisuTulangBerongga yang telahdibesarkan 4000 kali


 • Rupabentuktisu yang sediauntukkursusperubatan
ad