Anatomi dan jenis jenis tisu
Download
1 / 20

ANATOMI DAN JENIS-JENIS TISU - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANATOMI DAN JENIS-JENIS TISU. MASITAH BINTI DAUD JABATAN ANATOMI FAKULTI PERUBATAN UNI. MALAYA. ANATOMI PADA AMNYA ADALAH STRUKTUR TUBUH. IA BERKAIT RAPAT DENGAN FISIOLOGI YANG BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA SEPULUH (10) BAHAGIAN. Sistem Rangka (1)-206 Tulang

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

ANATOMI DAN JENIS-JENIS TISU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anatomi dan jenis jenis tisu

ANATOMI DAN JENIS-JENIS TISU

MASITAH BINTI DAUD

JABATAN ANATOMI

FAKULTI PERUBATAN

UNI. MALAYA


Anatomi dan jenis jenis tisu

ANATOMI PADA AMNYA ADALAH STRUKTUR TUBUH. IA BERKAIT RAPAT DENGAN FISIOLOGI YANG BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA SEPULUH (10) BAHAGIAN.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • SistemRangka(1)-206 Tulang

 • Iamemberibentukdanmengekalkannya

 • Menyokongberatbadandanmelindungi organ

 • Tuasuntukpergerakanbadan

 • Lokasipembentukanseldarahmerah

 • Lokasipembentukanplatletdalam sum-sum tulang

 • Lokasiperletakanotot.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • SistemLimfatik(2) - dikenalisebgaisistemimunisasi.

 • Cecairjernih yang mengandungisedikit alkali, seldarahputih, limfa, sel T dan B untukmembunuhmikrobdan virus.

 • Iaterdapatdisluruhbadansepertijugapembuluhdarahkecualidisaraftunjang.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • Otot(3)

 • Terbentukolehsekumpulansel, hampirmeliputiseluruhbadan.

 • Iamenghasilkanpergerakandengancarapenguncupandanpengembangan.

 • Menghasilkandanmenstabilkanhababadan.

 • Memberikesetabilanpadasendi.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • SistemSaraf(4) – Neuron

 • Sistemsarafmeliputiseluruhbadanmanusia.

 • Sistemsarafakanbertindakbalasdanmengawalsistembadanterhadapsesuaturangsangan.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • SistemKardiovaskular– jantung(5)

 • Jantungterletakdisebelahkiribahagian dada.

 • Iaterlindungdibawahtulang sternum.

 • Iaberfungsimengepamdarahdengandenyutannadi yang sekatadanberulang-ulang.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • SistemPenghadaman(6)

 • Terdiridaripadamulut, esofagus, perut, ususbesar, ususkecil, pundihempedu, pankreasdanhati.

 • Iamemprosesmakanankepadamolekul-molekulkecil yang bolehdiserapolehbadan.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • SistemUrinari(7)

 • Terdiridaripadaginjal, ureter, uritradanpundikencing

 • Kumpulan organ yang membuang air berlebihandanbahan-bahan yang tidakdiperlukanmelalui air kencing.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • SistemPembiakanLelaki(8)

 • Terdiridaripada testis, sperma, penis dan air mani.

 • Sistempembiakanlelakiterletakdiluartubuh.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • SistemPembiakanWanita (9)

 • Terdiridaripadauterus, vagina, servik, salurfalopiadanovari.

 • Sistempembiakanwanitaterletakdibahagiandalamtubuh.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • SistemEndokrin(10)

 • Antaranyakelenjarpituitari, tiroid, pancreas, danadrinal.

 • Endokrinadalahsatukelenjar yang merembeshormon.

 • Hormonadalahsesuatusistemdidalamdarah yang menjalankanprosesmetabolikdanmengaturjaringannya.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • Tisu – (kumpulansel) - terdapat 4 jenistisu

 • TisuEpitelium- selselnyatersusunrapatdanpadat, biasanyaterdapatdipermukaanluarsepertikulitdansalurdarah.

 • Tisupenyambung - tisu yang menyokongdanmembinabadansepertilapisandalamkulit, tendon, ligament, rawan, tulangdantisulemak.

 • Tisuotot- tisu yang bolehmengecut, mengandungi protein aktindanmiotindanmenjalarlajuuntukpergerakan.

 • Tisusaraf– mengandungi 2 jenistisu (neuron danselglial), berupayamenyelarasdanmengalirkaneletrik, mesejeletrikdiurusolehtisusarafotakdanmemindahkannyakesaraftunjang.


Anatomi dan jenis jenis tisu

PenyediaanTisuHistologi


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • Tisudiawetdidalamlarutan formalin/buin/silver nitratdll.

 • Kemudiandipadatkandidalamblok paraffin.

 • Dipotongsetebal 5 mikrometer.


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • Pewarnaan

 • Haemotoxilin (menghasilkanwarnabiruuntuknuckleus)

 • Eosin (menghasilkanwarnamerahuntuksitoplasma)


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • TisuTulangBerongga yang telahdibesarkan 2000 kali

 • TisuTulangBerongga yang telahdibesarkan 4000 kali

 • TisuTulangBerongga yang telahdibesarkan 4000 kali


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • Rupabentuktisu yang sediauntukkursusperubatan


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • SEMUANYA YANG DIPAPARKAN TADI ADA DIPAMERKAN DI JABATAN ANATOMI.

 • PAMERAN DALAM BENTUK MODEL PATUNG DAN SPESIMEN AWETAN.

 • SEMUA YANG HADIR DIJEMPUT DATANG MELAWAT PUSAT SUMBER ANATOMI (ISI BORANG YANG DI SEDIAKAN).


Anatomi dan jenis jenis tisu

 • TERIMA KASIH


ad
 • Login