slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
1. Jernbaneverket Konkurranseutsatte arbeider Nyinvesteringer ca. 1.800 mill kr

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

1. Jernbaneverket Konkurranseutsatte arbeider Nyinvesteringer ca. 1.800 mill kr - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer. 1. Jernbaneverket Konkurranseutsatte arbeider Nyinvesteringer ca. 1.800 mill kr Vedlikeholdsarbeider (varierer) ca. 300 mill kr Totalt pr. år ca. 2.100 mill kr Sandvika - Asker prosjektet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1. Jernbaneverket Konkurranseutsatte arbeider Nyinvesteringer ca. 1.800 mill kr' - kitra-conrad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

1. Jernbaneverket

 • Konkurranseutsatte arbeider
  • Nyinvesteringer ca. 1.800 mill kr
  • Vedlikeholdsarbeider (varierer) ca. 300 mill kr
  • Totalt pr. år ca. 2.100 mill kr
 • Sandvika - Asker prosjektet
  • Ca. 10 km nytt dobbeltspor
  • Total kostnad ca. 3.700 mill kr
  • Anleggsperiode 2001 - 2005

1

slide2

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

2. Eksempel fra dagens situasjon

Kontraktssummer/anbydere (entreprenører) Sandvika-Asker

 • Sandvika stasjon (broer)
  • Reinertsen Anlegg ca. 160 mill kr
  • NCC
  • Veidekke
  • Selmer Skanska
 • E16 - Jong (broer-kulverter)
  • Veidekke ca. 500 mill kr
  • Selmer Skanska
  • NCC

2

slide3

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

Kontraktssummer/anbydere(entreprenører) Sandvika-Asker

 • Jong - Solstad (tunnel - dagsone)
  • AF Spesialprosjekt ca. 470 mill kr
  • Veidekke
  • Selmer Skanska
  • NCC
 • Solstad - Hønsveien (tunnel)
  • Mika ca. 425 mill kr
  • Veidekke
  • AF Spesialprosjekt
  • NCC
  • Selmer Skanska

3

slide4

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

Kontraktssummer/anbydere(entreprenører) Sandvika-AskerAsker stasjon

 • PEAB ca. 215 mill kr
 • NCC
 • Selmer Skanska
 • Veidekke

4

slide5

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

 • Noen betraktninger:
  • Brukbar konkurranse
  • Labil konkurransesituasjon
  • Dyktige og seriøse entreprenører på markedet
  • Kun norske og norsk-svenske anbydere
  • Ingen anbydere fra andre nordiske land/fra andre EU-land
  • 2 kontrakter til "de store" og 3 til de "mellomstore" entreprenørene
  • Ingen anbud fra mindre joint venture entreprenører/grupper
  • Mindre prosjekter - større konkurranse

5

slide6

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

3. Utvikling på entreprenørsiden

 • Sverige:
  • Oppkjøp og konsentrasjon
  • 3-4 meget store entreprenører
  • Få (ingen) mellomstore entreprenører
 • Danmark og Finland:
  • Mange fellestrekk med Norge
  • Drøftes ikke videre

6

slide7

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

3. Utviklingen på entreprenørsiden (forts)

 • Norge:
  • Redusert anleggsmarked - redusert kapasitet hos entreprenørene
  • Svingende anleggsmarked
  • Oppkjøp og konsentrasjon (eks. Veidekketreet)
  • 3 store svenske entreprenører
  • 2 store norske entreprenører + MESTA
  • 5-6 mellomstore norske entreprenører

(med spesialkompetanse)

  • Få/ingen entreprenører fra Danmark og Finland er aktive i Norge

7

slide8

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

 • Jernbanetekniske fag (signal, spor, kontaktledning)
  • Det norske markedet er lite
  • Store svingninger i markedet
  • Jernbaneentreprenører må operere i Norden (Sverige/Danmark)
  • Krever etablering i flere nordiske land - eventuelt fast joint venture samarbeid
  • Er helt nødvendig - men krevende marked
  • Markedstilpasninger er i gang

7a

slide9

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

4. Utfordringer (for store prosjekter)

 • Opprettholde et stabilt entreprenørmarked fremover
 • Opprettholde tilstrekkelig konkurranse
 • Oppkjøp og fusjoner vil fortsette
 • Utvikling av de små og mellomstore bedriftene
 • Utnytte kompetansen hos de store entreprenørene

8

slide10

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

5. Muligheter

a) Felles nordiske anskaffelsesformer mm.

 • Utvikle et bredere felles nordisk marked
 • Utvikle felles anskaffelsesbetingelser i Norden
 • Utvikle felles kontraktsbestemmelser mm. i Norden

(ønsket resultat - større konkurranse - lavere pris)

b) Større kontrakter

 • For de store prosjektene - færre og større anbud
 • Økt interesse for Norge i de andre nordiske land og EU-land
 • Avhengig av
  • leverandørutvikling
  • å kjenne norsk kultur
  • norsk samarbeidspartner
 • Vil kunne gi ytterligere konsentrasjon

(ønsket resultat - større konkurranse - lavere pris)

9

slide11

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

c) Mindre kontrakter

 • Mere oppdeling, flere og mindre kontrakter
 • Flere anbydere, små- og mellomstore entreprenører
 • Avhengig av
  • byggherrene bygger opp en større egen administrativ stab

(CM-entreprenør)

(ønsket resultat - lavere priser men større risiko)

d) Andre kontraktsformer - mere vekt på samarbeid

 • Utvikle kontraktsformer/utnytte entreprenørens kompetanse og kreative evne
   • OPS-kontrakter
   • målpriskontrakter
   • incetamentkontrakter

(ønsket resultat - mere samarbeid - lavere priser)

10

ad