Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

1. Jernbaneverket Konkurranseutsatte arbeider Nyinvesteringerca. 1.800 mill kr PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer. 1. Jernbaneverket Konkurranseutsatte arbeider Nyinvesteringerca. 1.800 mill kr Vedlikeholdsarbeider (varierer) ca. 300 mill kr Totalt pr. år ca. 2.100 mill kr Sandvika - Asker prosjektet

Download Presentation

1. Jernbaneverket Konkurranseutsatte arbeider Nyinvesteringerca. 1.800 mill kr

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

1. Jernbaneverket

 • Konkurranseutsatte arbeider

  • Nyinvesteringerca. 1.800 mill kr

  • Vedlikeholdsarbeider (varierer)ca. 300 mill kr

  • Totalt pr. årca. 2.100 mill kr

 • Sandvika - Asker prosjektet

  • Ca. 10 km nytt dobbeltspor

  • Total kostnadca. 3.700 mill kr

  • Anleggsperiode2001 - 2005

1


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

2. Eksempel fra dagens situasjon

Kontraktssummer/anbydere (entreprenører) Sandvika-Asker

 • Sandvika stasjon (broer)

  • Reinertsen Anleggca. 160 mill kr

  • NCC

  • Veidekke

  • Selmer Skanska

 • E16 - Jong (broer-kulverter)

  • Veidekkeca. 500 mill kr

  • Selmer Skanska

  • NCC

2


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

Kontraktssummer/anbydere(entreprenører) Sandvika-Asker

 • Jong - Solstad (tunnel - dagsone)

  • AF Spesialprosjektca. 470 mill kr

  • Veidekke

  • Selmer Skanska

  • NCC

 • Solstad - Hønsveien (tunnel)

  • Mikaca. 425 mill kr

  • Veidekke

  • AF Spesialprosjekt

  • NCC

  • Selmer Skanska

3


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

Kontraktssummer/anbydere(entreprenører) Sandvika-AskerAsker stasjon

 • PEABca. 215 mill kr

 • NCC

 • Selmer Skanska

 • Veidekke

4


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

 • Noen betraktninger:

  • Brukbar konkurranse

  • Labil konkurransesituasjon

  • Dyktige og seriøse entreprenører på markedet

  • Kun norske og norsk-svenske anbydere

  • Ingen anbydere fra andre nordiske land/fra andre EU-land

  • 2 kontrakter til "de store" og 3 til de "mellomstore" entreprenørene

  • Ingen anbud fra mindre joint venture entreprenører/grupper

  • Mindre prosjekter - større konkurranse

5


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

3. Utvikling på entreprenørsiden

 • Sverige:

  • Oppkjøp og konsentrasjon

  • 3-4 meget store entreprenører

  • Få (ingen) mellomstore entreprenører

 • Danmark og Finland:

  • Mange fellestrekk med Norge

  • Drøftes ikke videre

6


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

3. Utviklingen på entreprenørsiden (forts)

 • Norge:

  • Redusert anleggsmarked - redusert kapasitet hos entreprenørene

  • Svingende anleggsmarked

  • Oppkjøp og konsentrasjon (eks. Veidekketreet)

  • 3 store svenske entreprenører

  • 2 store norske entreprenører + MESTA

  • 5-6 mellomstore norske entreprenører

   (med spesialkompetanse)

  • Få/ingen entreprenører fra Danmark og Finland er aktive i Norge

7


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

 • Jernbanetekniske fag (signal, spor, kontaktledning)

  • Det norske markedet er lite

  • Store svingninger i markedet

  • Jernbaneentreprenører må operere i Norden (Sverige/Danmark)

  • Krever etablering i flere nordiske land - eventuelt fast joint venture samarbeid

  • Er helt nødvendig - men krevende marked

  • Markedstilpasninger er i gang

7a


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

4. Utfordringer (for store prosjekter)

 • Opprettholde et stabilt entreprenørmarked fremover

 • Opprettholde tilstrekkelig konkurranse

 • Oppkjøp og fusjoner vil fortsette

 • Utvikling av de små og mellomstore bedriftene

 • Utnytte kompetansen hos de store entreprenørene

8


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

5. Muligheter

a) Felles nordiske anskaffelsesformer mm.

 • Utvikle et bredere felles nordisk marked

 • Utvikle felles anskaffelsesbetingelser i Norden

 • Utvikle felles kontraktsbestemmelser mm. i Norden

  (ønsket resultat - større konkurranse - lavere pris)

  b) Større kontrakter

 • For de store prosjektene - færre og større anbud

 • Økt interesse for Norge i de andre nordiske land og EU-land

 • Avhengig av

  • leverandørutvikling

  • å kjenne norsk kultur

  • norsk samarbeidspartner

 • Vil kunne gi ytterligere konsentrasjon

  (ønsket resultat - større konkurranse - lavere pris)

9


1 jernbaneverket konkurranseutsatte arbeider nyinvesteringer ca 1 800 mill kr

Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

c) Mindre kontrakter

 • Mere oppdeling, flere og mindre kontrakter

 • Flere anbydere, små- og mellomstore entreprenører

 • Avhengig av

  • byggherrene bygger opp en større egen administrativ stab

   (CM-entreprenør)

   (ønsket resultat - lavere priser men større risiko)

   d) Andre kontraktsformer - mere vekt på samarbeid

 • Utvikle kontraktsformer/utnytte entreprenørens kompetanse og kreative evne

  • OPS-kontrakter

  • målpriskontrakter

  • incetamentkontrakter

   (ønsket resultat - mere samarbeid - lavere priser)

10


 • Login