slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az előadás szerkezete

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Az előadás szerkezete - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Az EU-s támogatások hatása a területi kohézióra A területfejlesztési értékelések bemutatása – workshop 2013. április 25. Balás Gábor (Hétfa Kft.) vezető értékelő. Az előadás szerkezete. Az értékelés célja T erületi folyamato k A területi kohézió a tervezésben M egvalósítási eszközök

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az előadás szerkezete' - kita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Az EU-s támogatások hatása a területi kohézióraA területfejlesztési értékelések bemutatása – workshop 2013. április 25. Balás Gábor (Hétfa Kft.) vezető értékelő

az el ad s szerkezete
Az előadás szerkezete
 • Az értékelés célja
 • Területi folyamatok
 • A területi kohézió a tervezésben
 • Megvalósítási eszközök
 • Forráskihelyezés mintázata
 • Fejlesztési források területi kohéziós hatásai
 • Következtetések
 • Javaslatok
i az rt kel s c lja
I. Az értékelés célja

Fő kérdések:

 • Hogyan alakultak a hazai területi folyamatok?
 • Mi volt a fejlesztési források szerepe?
 • Milyen tényezők befolyásolták e hatást?
 • Hogyan tudná a területi kohéziót jobban szolgálni a fejlesztéspolitika?

Megközelítés:

A folyamatok és tényezők feltárása a szándékoktól a megvalósításon és a megvalósuláson át az eredményekig.

ii ter leti folyamatok
II. Területi folyamatok
 • Részletes elemzés
  • 2000-2011 (2000-2004, 2004-2007, 2007-2011)
  • Statikus helyzet és dinamikus folyamatok 26 mutatóra
  • Régiós, megyei, kistérségi, települési szinteken
 • Megmagyarázandó főbb folyamatok:
  • A hagyományos törésvonalak nem változtak, de
  • általában erősödő megosztottság (centrum-periféria!)
  • Jelentős belső átrendeződések/helycserék a régió alatti szinteken, régiós szinten konvergencia klubok
  • A válság hatására csak ideiglenes konvergencia
slide5

II.1 Területi folyamatok –

a GDP és változásai

GDP/fő az országos átlag százalékában, 2010

TGE/fő, 2010

A GDP évi átlagos növekedési üteme, 2000-2010

GDP szigmadivergenciája, 2000-2010

slide6

II.2 Területi folyamatok –

a foglalkoztatás és változásai

A foglalkoztatotti ráta (15-74 évesek), 2011

Foglalkoztatotti ráta (15-74 évesek), 2011

A foglalkoztatotti arány éves átlagos változása, 2000-2010

Hoover-index a foglalkoztatotti rátákban, 2000-2010

slide7

II.3 Területi folyamatok –

a belföldi vándorlás

Belföldi vándorlási különbözet évi átlaga 1000 lakosra, 2000-2010

iii ter leti koh zi a tervez sben
III. Területi kohézió a tervezésben

Tervezés bizonytalan fogalmi keretben:

 • Változó európai szintű értelmezések közepette terveztünk
 • NSRK: Európai felzárkózás, belső kiegyenlítés, területi harmónia és szinergia a fejlesztésekben
 • ROP-ok: regionális felzárkózás és belső kiegyenlítés, térhasználat
 • ÁOP-ok: általános elvek, kiegyenlítési célok, ágazati implicit célok
slide10

V. A forráskihelyezés mintázatai –

V/1. Megítélt források területi eloszlása

 • Adatelemzésben vizsgált források:
  • 2004-2012 időszak : NFT-KA/ISPA– NSRK–EMVA
  • Összehasonlíthatóság - területi azonosítás problémák
 • 15 kistérségi esettanulmány: településszerkezet, fejlettség, K-NY
 • ÚMFT-ÚSZT források:
 • kiegyenlítettebben, de
 • eltérő regionális stratégiákkal
 • 2007-től EMVA-val együtt vizsgálandó
v 2 a forr skihelyez s mint zata p ly zati aktivit s s nyer si es ly
V.2 A forráskihelyezés mintázata - Pályázati aktivitás és nyerési esély

A versenyben a helyi kapacitások (pályázati aktivitás) a döntő faktor

v 3 a forr skihelyez s mint zata kifizet sek 2007 12 k z tt
V.3 A forráskihelyezés mintázata – Kifizetések 2007-12 között

Az EMVA –val együtt már van kiegyenlítési erőfeszítés, de - lett egy szürke zónája a fejlesztéseknek

- ott hat-e a forrás ahova érkezik?

v 4 a forr skihelyez s aluln zetben
V.4 A forráskihelyezés alulnézetben
 • Nem mindig a sok pénz boldogít
  • nem az számít mennyi, hanem hogy milyen forrást nyertek;
  • A percepció és a valóság sokszor eltér:
   • Inkább keleten, ahol nagyok a várakozások és
   • ahol gyengék voltak a horizontális kapcsolatok;
 • Sikeresek: elégséges pályázati kapacitások + eleve jobb intézményi kapacitások
 • Átlag alattiak: nem volt meghatározó szereplő
 • A források népszerűségét az elérhetőségük, a helyi igényekhez való illeszkedésük és adminisztratív terhei határozzák meg.
  • legnépszerűbbek az egykori hazaiak – befolyásolható feltételrendszer;
  • legkevésbé népszerű a LEADER - bonyolult adminisztráció
vi a fejleszt si forr sok hat sa a ter leti koh zi ra hat svizsg lat
VI. A fejlesztési források hatása a területi kohézióra - hatásvizsgálat

Cél: a túlcsordulásokat is figyelembe vevő hatások meghatározása és támogatástípus szerinti szétbontása

Erős feltevésekre épített térökonometriai vizsgálat:

Költések hatására,

2010-ig

3 változóra (jövedelem, foglalkoztatás, vándorlás)

kistérségi szinten

4 lépcsős vizsgálat:

Alapmodell építés

Támogatási változók beépítése - mely területegység változóira hatnak a források?

Robosztusság vizsgálat – mely források hatnak biztosan

Végül: növelte vagy csökkentette a kohéziót

Értelmezési korlátok:

Kontrollcsoport és adatproblémák miatt csak a nagyon robosztus eredményeket interpretáljuk

eredményeink ott érnek véget (2010), ahol izgalmassá válnak

vi 3 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok j vedelem 3
VI.3 Területi kohézióra gyakorolt hatások - Jövedelem 3

A támogatások csökkentik a jövedelmi különbségeket

vi 4 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok j vedelem 4
VI.4 Területi kohézióra gyakorolt hatások – Jövedelem 4

A támogatások hatására bekövetkezett jövedelem (TGE) változás 2004-2010 (millió Ft/fő)

Az alacsonyabb jövedelmű vidékekhez többet tett hozzá

KMR, BKÜ, Nógrád kimaradt

BP átlag felett nyert, de természetes dinamikájánál kevesebbet

vi 5 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok foglalkoztat s
VI.5 Területi kohézióra gyakorolt hatások – Foglalkoztatás
 • Időben és térben túlcsorduló hatások jelentkeznek:
  • A foglalkoztathatóság és a K+F támogatásai növelik a foglalkoztatást a szomszédban (2, ill. 1 év késéssel)
  • A közösségi vállalati infra idővel javítja (2 év) helyben
  • A vállalati támogatások és a kommunális infra- fejlesztések két év késéssel rontják, de a szomszédban

- A kohéziót erősítette 2007 és 2008 kivételével

vi 6 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok v ndorl s
VI.6 Területi kohézióra gyakorolt hatások – Vándorlás
 • Hatások helyben, de nagyon heterogének (két irányúak)
  • Vállalati támogatások:
   • általában rontják, de a turisztikaiak javítják (GOP túlysúly)
   • Öregedés és munkanélküliség szerint heterogén
  • Foglalkoztathatóság javítása:
   • átlagosan javít, de
   • álláskínálat és munkanélküliség szerint heterogén(-2,15-3,96)
 • Aktívak képzése:
  • Átlagosan javít (3,06), de
  • Munkanélküliség szerint heterogén (-2,48 – 7,00)
 • Kohézióra gyakorolt hatásban vegyes a kép:
  • Délen és Nógrádban javított
  • Keleten rontott
vi 7 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok a kmr fejleszt sek t lcsordul hat sai
VI.7 Területi kohézióra gyakorolt hatások – A KMR fejlesztések túlcsorduló hatásai
 • Kísérleti modell a TGE-re
  • Asszimmetrikus szomszédsági mátrixszal (gravitációs modell) – Budapest mindenkinek szomszédja
  • Kis mértékben javult a modell illeszkedése
 • Továbbgondolandó eredmények:
  • A KMR-ből származik a hatások többsége, de ezek jellemzően a KMR-ben is csapódnak le;
 • A KMR-en kívüli térségekben jelentkező hatások nagy része a KMR-ből származik vagyis;
 • A KMR-be kerülő források fontosak mindenkinek, de növelik az egyenlőtlenséget
vi 8 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok az esettanulm nyok szemsz g b l 1
VI.8 Területi kohézióra gyakorolt hatások – Az esettanulmányok szemszögéből - 1
 • Legfontosabbnak ítélt források a fejlődéshez :
  • idegenforgalmi vonzerő növelése, oktatási fejlesztések, városközpont fejlesztések (+kistérség specifikus fejlesztések)
  • hiányolt, keveselt támogatások:
   • munkahelyteremtés, vállalkozásfejlesztés
   • félbemaradt / meghiúsult támogatások
   • helyi infrastruktúra fejlesztések
 • Sikeresnek tartották a fejlesztést, ha
  • egymásra épültek,
  • Kooperációban valósult meg.
 • Sikeres térségekben
  • elégséges fejlesztési kapacitás;
  • jó és a fejlesztések hatására javuló intézményrendszer;
  • tervezett fejlesztések;
 • Sikertelenek - a szereplők közötti összhang, együttműködés hiánya
vi 9 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok az esettanulm nyok szemsz g b l 2
VI.9 Területi kohézióra gyakorolt hatások -Az esettanulmányok szemszögéből - 2
 • A fejlesztésben sikertelen kistérségekben:
  • belső koordináció teljes hiánya (mind vertikálisan, mind horizontálisan)
  • meghatározó intézményi szereplő hiánya
  • belső egyenlőtlenségek stagnáltak
 • Nem alakították át a források a belső erőviszonyokat
 • Térségi eltérések a sikertényezőkben:
  • nagyvárosi térségekben - a nagyváros kapacitásai
  • középvárosi térségekben - versengő szereplők alkuja
  • kisvárosi és falusias térségben - fejlesztést koordináló intézményi szereplő léte (fejlesztési központ)
  • Az LHH (33) kapacitásait fejlesztette a fejlesztéspolitika, a többi LHH-ban (14) visszafejlődött az intézményrendszer
vii 1 k vetkeztet sek szinergi val n velhet a hat s
VII.1 Következtetések– Szinergiával növelhető a hatás

Ennyi pénz már hat, de szinergiákkal lehetne növelni.

DE

 • …jelenleg túl nagy a koordinációs igény:
  • a lehatárolás és
  • a források ütemezése miatt és
 • Sikertelen a koordináció
  • A fejlesztéspolitika irányításában
  • Az ágazatok céljai és a helyiek kereslete között
  • A helyi szereplők között
 • Mert:
  • A kooperáció nem sajátja a magyar kultúrának
  • helyben a verseny és a tervezhetőség hiánya
  • központban a felelősség megosztás akadályoz
  • Szintek között az alkalmazott technikák rosszak
vii 2 k vetkeztet sek az egyik megold s egy er s szerepl
VII.2 Következtetések – Az egyik megoldás egy erős szereplő

Erős intézményi szereplő egy lehetséges, de törékeny megoldás:

 • Siker ott volt ahol volt a térség egészét átfogó szereplő
  • nagy és közép városokban a központi város
  • másutt a kistérségi munkaszervezet vagy egy nagyvállalat
 • Ugyanezen helyeken tudtak csak egymásra épülni a pályázatok
  • sikeres horizontális koordinációra alig találtunk példát, ezt kényszeríteni nem lehet
  • Projektgazdák építik tovább korábbi fejlesztéseiket, de stratégia alapú pályázás lényegesen ritkább
  • Ha több szereplő fejlesztéseit kellene összehangolni, az csak akkor megy, ha van erős szereplő
 • Ugyanakkor: az egyszereplős fejlesztések sérülékenyebbek lettek (lásd Pécs)
vii 3 k vetkeztet sek l tre hozhat e a kooper ci
VII.3 Következtetések –Létre hozható-e a kooperáció?
 • Az intézményrendszert fejlesztette a kooperációs lehetőség (LHH), de nem javította a kooperációs kényszer (kötelező konzorciumok)
 • A fejlesztéspolitikában kialakult intézmények
  • vagy integrálódtak a helyi szervezetekbe
  • vagy meg fognak szűnni a projektek után.
 • Az NFT-ben kialakult kooperációk visszafejlődtek, kivétel az LHH program
 • Az NSRK-ban azok a projektek integrálták a kistérséget, amelyek eleve integrált célt hordozó intézmény vitt
  • ezekből kevés volt és
  • többször versenyeztek a szereplők egymással, mint ahányszor együtt többet nyerhettek volna
 • Ha volt ösztönzés, közösen megszerezhető forrás, akkor volt kooperáció
 • A tervezés nem ösztönzött kooperációra, de jó indikátora a helyi kooperációnak

Vagyis: Kooperációt a közös érdek hoz létre, a kényszer kevés

viii 1 javaslatok a szinergia n vel s re
VIII.1 Javaslatok a szinergia növelésére
 • Csökkentsük a koordinációs szükségletet
 • Erősítsük meg a koordinálni képes kapacitásokat
 • Anyagi ösztönzőkkel segítsük elő a helyi együttműködéseket
 • Kiindulópontok:
  • Területi igazgatási rendszer új erős szereplőket hoz
  • A vertikális koordinációra építő rendszerek magától is sikeresek, ha nem gátoljuk
  • A horizontális koordinációra csak érdek mentén van esély
 • Konkrét lépések:
  • Kapacitásfejlesztés támogatása a térségi integrációban érdekelt új és régi szereplőknek;
  • Ágazati probléma térképek létrehozatala, amelyre építve a verseny helyett normatívan (kiszámíthatóan) finanszírozott közszolgáltatási fejlesztések;
viii 2 javaslatok a szinergia n vel s re
VIII.2. Javaslatok a szinergia növelésére
 • Sikeresnek ítélt fejlesztések újabb fázisának támogatása;
 • A gyengébb kapacitású szervezeteknek kisprojekt kiírások és fejlesztési tanácsadás;
 • Az önkormányzati nem kötelező feladatokra fejlesztési keret 7 éves ütemezéssel
 • A fejlesztéspolitikában erős területi intézményrendszer kiépítése a már meglévő kapacitások bázisán az új területi közigazgatáshoz igazított megyei szintű koordinációval
 • A források átjárhatóságának növelése
 • Speciális esetekben közvetlen állami fejlesztés
 • Nagyobb támogatás intenzitás az együttműködésben megvalósuló projektekre
 • Szűk keretben együttműködési innovációra ösztönző intézményi pályázatok
ad