ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

POLINOMI PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE. POLINOMI. Kaj je polinom?. Polinom je algebrska vsota ve ć neehnakih monov. 2a 3. +. 3ab. +. 4ab 2. +. 5b.

Download Presentation

POLINOMI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Polinomi

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE

POLINOMI

a cura dei prof. Roberto Orsaria e Monica Secco


Kaj je polinom

Kaj je polinom?

Polinom je algebrska vsota već neehnakih monov.

2a3

+

3ab

+

4ab2

+

5b


Kako so sestavljeni polinomi polinom se imenuje 1 binom e je sestavljen iz dveh razlienih monov

Kako so sestavljeni polinomi?Polinom se imenuje: 1)Binom: će je sestavljen iz dveh razlienih monov

na primer, binom je vnaslednjem primeru:

2xy+3x2

+


2 trinom je sestavljeneiz treh razli nih monov

2)trinom: je sestavljeneiz treh razlićnih monov

Na primer trinom je naslednji primer

2a3b+5a+a3b4

+

+


3 kvadrinom je sestavljen iz tirih razlienih monov

3)Kvadrinom je sestavljen iz śtirih razlienih monov

Na primer kvadrinom je v naslednjem primeru

3xy+5x3-4y2+xy3

+

+

+


Skraj ani polinomi v normalnem stanju

Skrajśani polinomi v normalnem stanju

v ćasih pri algebrsem sestevanju se prikaźejo podobni monomi: te se lahko med njimi se steva.

En polinom v katerem se ne prikaźejo podobni monomi, se pravi, da je v skarajśani obliki.


Kai ponemi skraj ati polinom v skraj ano obliko

Kai ponemi skrajśati polinom v skrajśano obliko?

Ponemi, seśteti podobne monome, kiga sestaljajo:

+

+

+

+

+


Na primer

Na primer:

Za skrajśati polinom

3ab+4b2-ab

je treba seśteti dva podobna monoma (osenćena z isto barvo) in se dobi:3ab+4b2-ab =2ab+4b2


Kdaj dva polinoma sta si razli na

Kdaj dva polinoma sta si razlićna?

pra vimo da dva polinoma sta razlićna, ko sta sesta vljena iz razlićnih monomov.

Na primer dva polinoma sta razlićna:

5a3b2-4ab+6b3

e

-5a3b2+4ab-6b3


Kdaj dva polinoma sta enaka

Kdaj dva polinoma sta enaka?

Dva polinoma sta enaka, ko sta sesta vljena iz enakih monov, tudi će so v razlićnem zaporedju.

Na primer enaka sta dva polinoma:

7a2b+3a3b2-2ac + 5b

e

5b+7a2b-2ac+3a3b2


Kako se ra una s polinomi

Kako se raćuna s polinomi?

Za algebrsko seśteti dva većpolinomov jih je treba dati v skajśano obliko.


Na primer za se teti dva naslednja polinoma 2a 2 b 3ac 5c 2 e 4ac 6c 2 se nadaljuje tako

Na primer, za seśteti dva naslednja polinoma: 2a2b+3ac-5c2 e 4ac+6c2 se nadaljuje tako:

(2a2b+3ac-5c2) + (4ac+6c2) =

se vzame proć oklepdaje in predznaki ostanejo taki kot so

= 2a2b+3ac-5c2+ 4ac+6c2 =

se ga skrajśa na en sam monov iniz dveh oznaćenih monov ostane samo eden

= 2a2b+7ac+c2


Ampak za kraj ati naslednia dva polinoma 3xy 2 5x 3 y 4 e xy 2 3x 3 y 4 se nadaljuje tako

Ampak za krajśati naslednia dva polinoma: 3xy2+5x3y4 e xy2-3x3y4se nadaljuje tako:

(3xy2+5x3y4)- (xy2-3x3y4)=

se odstrani predznake (in drugemu polinomu se zamenja vse predznake)

= 3xy2+5x3y4- xy2+3x3y4 =

se krajśa podobne monome ( osenćene z isto barvo) rezultat je ta

= 2xy2+8x3y4


Produkt med polinom in monom

Produkt med polinom in monom

za mno oźenje polinoma z monomom, je treba mnoziti v sak ćlen posebej.

a ·(b+c+d) = ad +ac+ad


Mno enje monoma s polinomom laho shematiziramo tako

Mnoźenje monoma s polinomom laho shematiziramo tako:

·

+

+

=

=

·

+

·

+

·


Na primer za pomno iti polinom 2x 2 y 3 5xy x 2 za monom 2xy 3 se nadaljuje tako

Na primer za pomnoźiti polinom (2x2y3+5xy-x2) za monom (-2xy3) se nadaljuje tako:

-2xy3

·

2x2y3

+

5xy

-

x2

=

-4x3y6

+

-10x2y4

+

2x3y3

=


Deljenje polinoma z monomom

Deljenje polinoma z monomom

Za deliti polinom z monomom, je dovolj deliti monom s usakim terminom polinoma:


Na primer za deliti polinom 12a 3 b 5 6a 4 b 4 za monom 3a 2 b 3 se dela tako

Na primer, za deliti polinom(12a3b5+ 6a4b4) za monom (+3a2b3) se dela tako:

+3a2b3

=

12a3b5

6a4b4

:

+

+2a2b

+4ab2

+

=


Produkt polinomov

Produkt polinomov

Produkt polinoma se dobi tako, da se pomnoźi konec prvega polinoma, s koncem drugega polinoma:

4b

-

5a3

2a2b

+

3ab

·

=

12ab2

8a2b2

-10a5b

+

+15a4b

=

+

+


Na primer1

Na primer:

(a+b)(x+y)= ax+ay+bx+by


Naprimer za pomno iti dva polinoma 2x 2 3xy 3 in 5xy 4y 2 se nadaljuje tako

Naprimer za pomnoźiti dva polinoma (2x2-3xy3) in (5xy+4y2) se nadaljuje tako:

(2x2-3xy3)·(5xy+4y2)=

se pomno źi prvega polinoma z vsakim koncem drugega polinoma.

= (2x2)·(5xy)+(2x2)·(+ 4y2)+(- 3xy3)·(5xy)+

+(-3xy3)·(+4y2)=

po aplicirani formuli se ne koncu dobi:

= 10x3y+8x2y2-15x2y4-12xy4


  • Login