Kìa Chúa Ðến!  
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Kìa Chúa Ðến!   PowerPoint PPT Presentation


  • 194 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kìa Chúa Ðến!  . TC126. 1. Cùng chờ đợi nhìn lên chư thánh ơi, Bầu trời rền âm vang lan khắp nơi, Hãy chiếu sáng đèn các anh cần khêu, Sẵn rước Chúa khi tiếng loa truyền kêu. ÐK : Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến! Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Download Presentation

Kìa Chúa Ðến!  

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K a ch a n

Kìa Chúa Ðến!  

TC126

1. Cùng chờ đợi nhìn lên chư thánh ơi,

Bầu trời rền âm vang lan khắp nơi,

Hãy chiếu sáng đèn các anh cần khêu,

Sẵn rước Chúa khi tiếng loa truyền kêu.

ÐK: Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!


K a ch a n

Kìa Chúa Ðến!  

TC126

2. Này là lời Jê-sus tuyên hứa đây,

Ngài chuộc tội ban linh ân cứu nay,

Áo phiếu huyết luôn với kim miện ban, Các thánh hỡi,

đem Phúc Âm truyền vang,

ÐK: Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!


K a ch a n

Kìa Chúa Ðến!  

TC126

3. Quyền lực đời này tan như khói mây,

Bầu trời dội vang xa giá chuyển xoay;

Khá kíp báo ân điển cho trần gian,

Giữa lúc tiếng loa chót đang dội vang.

ÐK: Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!


K a ch a n

Kìa Chúa Ðến!  

TC126

4. Này, người tội Jê-sus

khuyên đến ngay, Kìa,

Ngài cầu cho anh tha thiết thay,

Hãy đến gấp ân điển không còn lâu,

Lúc Chúa đến than tiếc không kịp đâu.

ÐK: Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!


  • Login