Rahvusk gid
Download
1 / 17

RAHVUSKÖÖGID - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RAHVUSKÖÖGID. Kodundustunnid Paide Ühisgümnaasiumis Õpetaja: Kristi Teder. Sisu vastavus õppekavale. Teemat käsitletakse põhikooli III astmes, 9.klassis. Õpitakse märkama erinevate maade toidutraditsioone ning nende seost ajaloo, kliima, usu ja kultuuritavadega.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

RAHVUSKÖÖGID

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


RAHVUSKÖÖGID

Kodundustunnid Paide Ühisgümnaasiumis

Õpetaja: Kristi Teder


Sisu vastavus õppekavale

 • Teemat käsitletakse põhikooli III astmes, 9.klassis.

 • Õpitakse märkama erinevate maade toidutraditsioone ning nende seost ajaloo, kliima, usu ja kultuuritavadega.

 • Oma tööd kavandades ja infot kogudes õpitakse kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust, erinevate maade rahakursse.

 • Õppeaine lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes (geograafia, kunst, muusika, majandusõpe, matemaatika, võõrkeel).


Tunni eesmärgid

 • Õpitakse kalkuleerima ja koostama võimalikult madala hinnaga toidusedelit nende poolt valitud rahvustoitudele.

 • Planeeritakse majanduskulusid vastavalt eelarvele.

 • Võrreldakse erinevate rahvaste toitude rahalist väärtust.

 • Arendatakse esinemisoskust andes ülevaate endi poolt valitud maast, rahvast ja kommetest.

 • Omandatakse meeskonnatöö- ja juhtimisoskusi rollimängus kaaslasi õpetades ja juhendades.


Tunni kirjeldus

 • Teema käsitluseks kulub 2 nädalat.

 • Esimesel nädalal töötatakse ühiselt töölehtedega, valmistutakse praktikumiks.

 • Tööleht nr.1 täitmiseks õpilased kasutavad arvuteid, teatmeteoseid, mõtlevad läbi tunni käigu, planeerivad ruumi kujunduse, leiavad toiduretseptid, jne.

 • Õpetaja annab ette eelarve, mille piiridesse peab mahtuma 2 toidusedelit (põhitoit ja magustoit).

 • Kodune ülesanne: Külastada toiduainete kauplusi, jälgida hindu ning vastavalt retseptidele täita tööleht nr.2 ning osta vajaminevad toiduained.


Täna on õpetajad Helena ja Angelina


Helena tutvustab India asukohta, kliimat ja rahvastikku.


Tutvutakse toidusedelitega


Kõiki neid maitseaineid tuleb kasutada. India köök on väga vürtsine.


Valmistame karrikana jogurtikastmes


Meie ülesanne on retsepti täpne jälgimine


Olulised on õiged töövõtted


Õpime toiduainete koguseid kaaluma, teisendama.


Valmib india puding


Keedame, küpsetame, praeme.


Sööma!


Degusteerime, vestleme, analüüsime india muusika saatel.


Kokkuvõtteks

 • Õpilased tunnetavad vastutust kogu tunni kordamineku eest ja oskavad analüüsida õnnestumisi, jagada kogemusi.

 • Lõimides kodunduse tundi geograafia (maa asukoht, tema naaberriigid, rahvastik, loodustingimused, kliima, majanduslik olukord, rahaühikud), muusika (rahvamuusika, heliloojad) ja kunsti (rahvusornamendid, rahvariided) tundidega, saab õpilane täielikuma maailmapildi.

 • Analüüsides toidu valiku ja hinna suhe on õpilane ka hiljem koduses majapidamises teadlikum kalkuleerija.

 • Õppeülesande lahendamisel hinnatakse kavandamist ja planeerimist, toimetulekut etteantud eelarvega, oskust põhjendada tehtud otsuseid/valikuid, koostööoskust, töö tulemust, esitlemisoskust.


 • Login