RAHVUSKÖÖGID - PowerPoint PPT Presentation

Rahvusk gid
Download
1 / 17

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RAHVUSKÖÖGID. Kodundustunnid Paide Ühisgümnaasiumis Õpetaja: Kristi Teder. Sisu vastavus õppekavale. Teemat käsitletakse põhikooli III astmes, 9.klassis. Õpitakse märkama erinevate maade toidutraditsioone ning nende seost ajaloo, kliima, usu ja kultuuritavadega.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RAHVUSKÖÖGID

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rahvusk gid

RAHVUSKÖÖGID

Kodundustunnid Paide Ühisgümnaasiumis

Õpetaja: Kristi Teder


Sisu vastavus ppekavale

Sisu vastavus õppekavale

 • Teemat käsitletakse põhikooli III astmes, 9.klassis.

 • Õpitakse märkama erinevate maade toidutraditsioone ning nende seost ajaloo, kliima, usu ja kultuuritavadega.

 • Oma tööd kavandades ja infot kogudes õpitakse kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust, erinevate maade rahakursse.

 • Õppeaine lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes (geograafia, kunst, muusika, majandusõpe, matemaatika, võõrkeel).


Tunni eesm rgid

Tunni eesmärgid

 • Õpitakse kalkuleerima ja koostama võimalikult madala hinnaga toidusedelit nende poolt valitud rahvustoitudele.

 • Planeeritakse majanduskulusid vastavalt eelarvele.

 • Võrreldakse erinevate rahvaste toitude rahalist väärtust.

 • Arendatakse esinemisoskust andes ülevaate endi poolt valitud maast, rahvast ja kommetest.

 • Omandatakse meeskonnatöö- ja juhtimisoskusi rollimängus kaaslasi õpetades ja juhendades.


Tunni kirjeldus

Tunni kirjeldus

 • Teema käsitluseks kulub 2 nädalat.

 • Esimesel nädalal töötatakse ühiselt töölehtedega, valmistutakse praktikumiks.

 • Tööleht nr.1 täitmiseks õpilased kasutavad arvuteid, teatmeteoseid, mõtlevad läbi tunni käigu, planeerivad ruumi kujunduse, leiavad toiduretseptid, jne.

 • Õpetaja annab ette eelarve, mille piiridesse peab mahtuma 2 toidusedelit (põhitoit ja magustoit).

 • Kodune ülesanne: Külastada toiduainete kauplusi, jälgida hindu ning vastavalt retseptidele täita tööleht nr.2 ning osta vajaminevad toiduained.


T na on petajad helena ja angelina

Täna on õpetajad Helena ja Angelina


Helena tutvustab india asukohta kliimat ja rahvastikku

Helena tutvustab India asukohta, kliimat ja rahvastikku.


Tutvutakse toidusedelitega

Tutvutakse toidusedelitega


K iki neid maitseaineid tuleb kasutada india k k on v ga v rtsine

Kõiki neid maitseaineid tuleb kasutada. India köök on väga vürtsine.


Valmistame karrikana jogurtikastmes

Valmistame karrikana jogurtikastmes


Meie lesanne on retsepti t pne j lgimine

Meie ülesanne on retsepti täpne jälgimine


Olulised on iged t v tted

Olulised on õiged töövõtted


Pime toiduainete koguseid kaaluma teisendama

Õpime toiduainete koguseid kaaluma, teisendama.


Valmib india puding

Valmib india puding


Keedame k psetame praeme

Keedame, küpsetame, praeme.


Rahvusk gid

Sööma!


Degusteerime vestleme anal sime india muusika saatel

Degusteerime, vestleme, analüüsime india muusika saatel.


Kokkuv tteks

Kokkuvõtteks

 • Õpilased tunnetavad vastutust kogu tunni kordamineku eest ja oskavad analüüsida õnnestumisi, jagada kogemusi.

 • Lõimides kodunduse tundi geograafia (maa asukoht, tema naaberriigid, rahvastik, loodustingimused, kliima, majanduslik olukord, rahaühikud), muusika (rahvamuusika, heliloojad) ja kunsti (rahvusornamendid, rahvariided) tundidega, saab õpilane täielikuma maailmapildi.

 • Analüüsides toidu valiku ja hinna suhe on õpilane ka hiljem koduses majapidamises teadlikum kalkuleerija.

 • Õppeülesande lahendamisel hinnatakse kavandamist ja planeerimist, toimetulekut etteantud eelarvega, oskust põhjendada tehtud otsuseid/valikuid, koostööoskust, töö tulemust, esitlemisoskust.


 • Login