Nenasycené uhlovodíky alkeny a alkyny - PowerPoint PPT Presentation

Nenasycen uhlovod ky alkeny a alkyny
Download
1 / 11

  • 169 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nenasycené uhlovodíky alkeny a alkyny. Alkeny. Alkeny jsou uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou v uhlíkovém řetězci. Název alkenu vytvoříme z názvu uhlovodíku pomocí koncovky –en (- ylen). CH 3 – CH 2 – CH 3 , CH 2 = CH – CH 3 , CH ≡ C – CH 3 Úkol 1:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nenasycené uhlovodíky alkeny a alkyny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nenasycen uhlovod ky alkeny a alkyny

Nenasycené uhlovodíky alkeny a alkyny


Alkeny

Alkeny

Alkeny jsou uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou

v uhlíkovém řetězci. Název alkenu vytvoříme z názvu

uhlovodíku pomocí koncovky –en (- ylen).

CH3 – CH2 – CH3, CH2= CH – CH3, CH ≡ C – CH3

Úkol 1:

a/ Z výše uvedených uhlovodíků vyber alken.

b/ Napiš jeho název.

c/ Napiš poměr atomů uhlíku a vodíku v jeho molekule.

d/ Napiš obecný vzorec alkenů.


Kontrola kolu 1

Kontrola úkolu 1

a/ CH2= CH – CH3

b/ propen

c/ 1 : 2

d/ CnH2n


Alkyny

Alkyny

Alkyny jsou uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou

v uhlíkovém řetězci. Název alkenu vytvoříme z názvu

uhlovodíku pomocí kovcovky –in.

Úkol 2:

a/ Z uhlovodíků na snímku 2 vyber alkyn.

b/ Napiš jeho název.

c/ Napiš poměr atomů uhlíku a vodíku v jeho molekule.

d/ Napiš obecný vzorec alkynů.


Kontrola kolu 2

Kontrola úkolu 2

a/ CH ≡ C – CH3

b/ propin

c/ 3 : 4

d/ CnH2n-2


Vlastnosti alken a alkin

Vlastnosti alkenů a alkinů

Alkeny a alkyny se vlastnostmi podobají alkanům. Jejich

skupenství závisí na počtu atomů uhlíku v řetězci. Tři

nejjednodušší alkeny – ethen, propen a buten - jsou plyny,

alkeny s 5 až 16 uhlíky kapaliny a vyšší pevné látky.

Přítomnost dvojné vazby v jejich molekuly však podstatně

zvyšuje jejich reaktivitu oproti alkanům. Charakteristická je

pro tyto uhlovodíky tzv. adice což je reakce, při které

dochází k zániku dvojné vazby.


U it alken a alkyn

Užití alkenů a alkynů

ethen ethin(acetylen)

Úkol 3: Podle obrázků napiš, k čemu se používá ethen a ethin(acetylen).


Kontrola kolu 3

Kontrola úkolu 3

Ethen – výroba plastů (polethylen)

Ethin – svařování, svícení (karbidové lampy)


Kol 4 p klady k procvi en

Úkol 4: Příklady k procvičení

a/ CH3 – CH = CH – CH3

b/ CH ≡ C – CH(CH3) – CH2 – CH3

c/ But-2-in

d/ 2-methylbut-2-en


Kontrola kolu 4

Kontrola úkolu 4

a/ but-2-en

b/ 3-methylpent-1-in

c/ CH3 – C ≡ C – CH3

d/ CH3 – C(CH3) = CH – CH3


Nenasycen uhlovod ky alkeny a alkyny

Použité obrázky:

Obrázek 1: Dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PE_and_PP_objects.jpg

Obrázek 2: Dostupný pod licencí public domain na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Welding.jpg

Obrázek 1: Dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Carbide_lamp_on_a_bicycle.jpg

Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


  • Login